Uzm. Dr.Özlem Yayar

 • İlgi Alanları
 • Transplantasyon
 • Kök hücre tedavisi
 • Nefroloji
 • Böbrek yetmezliği
 • Yoğun bakım
 • Hipertansiyon

Eğitim ve Uzmanlık
2009 - 2013 - Dışkapı Yildirim Beyazit E.A.H. Nefroloji, Nefroloji Yan Dal Asistanı
2004 - Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Nefroloji
1997 - 2002 - Ssk Dışkapı Ankara Eğitim Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği Dahiliye Asistanı
1991 - 1997 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi(İng)

Deneyim
2018 - 2019 - Manisa Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Ve Nefroloji Uzmanı
2016 - 2018 - Çanakkale Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Ve Nefroloji Uzmanı
2013 - 2016 - Ankara Atatürk Eah. Nefroloji Kliniği Uzman
2009 - 2013 - Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H. Nefroloji, Nefroloji Yan Dal Asistanı
2005 - 2009 - Özel Sektör-Dahiliye Uzman
2004 - 2005 - Trakya Üniversitesi Nefroloji
2002 - 2004 - Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Dahiliye Uzmanı
1997 - 2002 - Dışkapı Yıdırım Beyazıt E.A.H. 3. Dahiliye, Dahiliye Asistanı

Yurtdışı Yayınlar

1: Eser B, Yayar O, Dogan I, Bas Y. Is Acquired Arterial-Venous Fistula Related

To Kaposi Sarcoma? Nefrologia. 2017 Feb 14. Pii: S0211-6995(16)30196-5. Doi:

10.1016/J.Nefro.2016.10.022. [Epub Ahead Of Print] English, Spanish. Pubmed Pmid:

28214029.

2: Merhametsiz O, Oguz Eg, Yayar O, Bektan B, Canbakan B, Ayli D. Bioimpedance

Spectroscopy Method To Determine Hypervolemia In Maintenance Hemodialysis

Patients. Hippokratia. 2015 Oct-Dec;19(4):324-31. Pubmed Pmid: 27688697; Pubmed

Central Pmcid: Pmc5033143.

3: Oguz Eg, Gursoy Gk, Yayar O, Yildirim T, Cimen T, Bulut C, Eser B, Canbakan B,

Yeter E, Ayli Md. Increased Serum Renalase In Hemodialysis Patients: Is It

Related To Left Ventricular Hypertrophy? Ren Fail. 2016 Sep;38(8):1180-6. Doi:

10.1080/0886022x.2016.1208516. Epub 2016 Jul 14. Pubmed Pmid: 27416751.

4: Gok Oguz E, Akoglu H, Ulusal Okyay G, Yayar O, Karaveli Gursoy G, Buyukbakkal

M, Canbakan B, Ayli Md. Serum Apelin Is Associated With Affective Disorders In

Peritoneal Dialysis Patients. Ren Fail. 2016 Aug;38(7):1059-66. Doi:

10.1080/0886022x.2016.1193873. Epub 2016 Jun 7. Pubmed Pmid: 27266918.

5: Bagdatoglu O, Maras Y, Yayar O, Eser B. A Membranous Nephropathy Case: Is It

Related To Sulfasalazine? Nefrologia. 2016 May-Jun;36(3):330-1. Doi:

10.1016/J.Nefro.2015.10.019. Epub 2016 Feb 5. English, Spanish. Pubmed Pmid:

26857204.

6: Eser B, Yayar O, Buyukbakkal M, Erdogan B, Ercan Z, Merhametsiz O, Haspulat A,

Oğuz Eg, Dogan İ, Canbakan B, Ayli Md. Fibroblast Growth Factor Is Associated To

Left Ventricular Mass Index, Anemia And Low Values Of Transferrin Saturation.

Nefrologia. 2015;35(5):465-72. Doi: 10.1016/J.Nefro.2015.06.025. Epub 2015 Sep

26. English, Spanish. Pubmed Pmid: 26394828.

7: Kali A, Yayar O, Erdogan B, Eser B, Buyukbakkal M, Ercan Z, Merhametsiz O,

Haspulat A, Gök Oğuz E, Canbakan B, Ayli Md. Is Hepcidin-25 A Predictor Of

Atherosclerosis In Hemodialysis Patients? Hemodial Int. 2016 Apr;20(2):191-7.

Doi: 10.1111/Hdi.12355. Epub 2015 Sep 15. Pubmed Pmid: 26374145.

8: Yayar O, Eser B, Buyukbakkal M, Erdogan B, Ercan Z, Merhametsiz O, Haspulat A,

Kali A, Yildirim T, Canbakan B, Ayli Md. Do Elevated Plasma S100a12 Levels Predict Atherosclerosis In Peritoneal Dialysis Patients? Ren Fail. 2015 Jun;37(5):845-50. Doi: 10.3109/0886022x.2015.1033633. Epub 2015 May 28. Pubmed

Pmid: 26016405.

9.Büyükbakkal M, Canbakan B, Eser B, Yayar Ö, Ercan Z, Merhametsiz Ö, Haspulat

A, Ayli Md. The Relation Between Apelin Levels, Echocardiographic Findings And

Carotid Intima Media Thickness In Peritoneal Dialysis Patients. Ren Fail. 2015

Apr;37(3):433-8. Doi: 10.3109/0886022x.2014.996108. Epub 2015 Jan 12. Pubmed

Pmid: 25578816.

10: Ercan Z, Yildirim T, Merhametsiz O, Yayar O, Haspulat A, Ayli Md. Abdominal

Pseudocyst Development In A Peritoneal Dialysis Patient With A

Ventriculoperitoneal Shunt: An Indication For Switch To Hemodialysis? Perit Dial

Int. 2014 Jun;34(4):470-1. Doi: 10.3747/Pdi.2013.00069. Pubmed Pmid: 24991058;

Pubmed Central Pmcid: Pmc4079498.

11: Ercan Z, Demir Me, Merhametsiz O, Yayar O, Ulas T, Ayli Md. Kaposi's Sarcoma

In The Early Post-Transplant Period In A Kidney Transplant Recipient. Nefrologia.

2013 Nov 13;33(6):861-2. Doi: 10.3265/Nefrologia.Pre2013.Jul.12178. Pubmed Pmid:

24241380.

12: Celebi Zk, Sengul S, Soypacaci Z, Yayar O, Idilman R, Tuzuner A, Keven K.

Kidney Transplantation From Hepatitis B (Hb)-Positive Donors To Hb Negative

Recipients: Anti-Hb Core Immunoglobulin G Became Positive In All Recipients After

The Transplantation. Transplant Proc. 2013 Apr;45(3):923-5. Doi:

10.1016/J.Transproceed.2013.02.058. Pubmed Pmid: 23622588.

13.Strict Salt Restriction Maintenance Needs Continuous Effort In Hemodialysis Patients.

 Hur, Ender 1; Kose, Sennur Budak 2; Yildiz, Gursel 3; Magden, Kemal 1; Yayar, Ozlem 4; Yavuz, Nesimi 5; Cil, Cem 5; Duman, Soner 6

[Abstract] Hemodialysis International. 17(1):146, January 2013

14.Ersoy O, Ersoy R, Yayar O, Demirci H, Tatlican S. H Pylori Infection In

Patients With Behcet's Disease. World J Gastroenterol. 2007 Jun 7;13(21):2983-5.

Pubmed Pmid: 17589951; Pubmed Central Pmcid: Pmc4171153.

Yurtiçi Yayınlar

 1. İlaca Bağlı Hiperkaleminin Nadir Bir Nedeni Olarak Primidon Kullanımı Mehmet Büyükbakkal1, Barış Eser1, Özlem Yayar1, Zafer Ercan1, Aysun Kutlugün1, Hadim Akoğlu1, Bülent Erdoğan2, Özgür Merhametsiz2, Mehmet Deniz Ayli2 2012, Volume 21, Page 3, Page(S): 316-318 Doi 10.5262/Tndt.2012.1003.24
 2. Tip 4 Kardiyorenal Sendromda Ultrafiltrasyon Diüretiklerden Daha Üstün Değildir Ender Hür1, Ayşegül Acar1, Kemal Mağden1, İbrahim Yildirim1, Özlem Yayar2, Şennur Köse3, Gürsel Yildiz4, Nesimi Yavuz5, Cem Cil5, Emrah Küçük5, Orhan Demirtaş5, M Raşit Sayin5, S Mesut Doğan5, Soner Duman6 2014, Volume 23, Page 1, Page(S): 020-025 Doi 10.5262/Tndt.2014.1001.05
 3. Renal Transplantasyonda Kalsinörin İnhibitörlerinden Mtor İnhibitörlerine Geçiş: Tek Merkez Deneyimi Ebru Gök Oğuz, Tolga Yildirim, Özgür Merhametsiz, Özlem Yayar, Güner Karaveli Gürsoy, Ayhan Haspulat, Zafer Ercan, Hadim Akoğlu, Seyit İbrahim Akdağ, Deniz Ayli 2014, Volume 23, Page 3, Page(S): 229-233 Doi 10.5262/Tndt.2014.1003.09
 4. Transplant Renal Arter Stenozlu Olguda Gecikmiş Tanı, Doğru Tedavi Ayhan Haspulat, Tolga Yildirim, Ebru Gök Oğuz, Özgür Merhametsiz, Zafer Ercan, Özlem Yayar, Güner Karaveli Gürsoy, Hadim Akoğlu, İbrahim Akdağ, Deniz Ayli 2015, Volume 24, Page 3, Page(S): 325-327 Doi 10.5262/Tndt.2015.1003.13
 5. Böbrek Nakli Hastaları Dışındaki İmmünsüpresif Hastalarda Bk Virüs Nefropatisinin Patolojik Değerlendirilmesi Özgür Merham Etsiz1, Tolga Yildirim2, Ebru Gök Oğuz1, Zafer Ercan1, Özlem Yayar1, Rahmi Yilmaz2, Yunus Erdem2, Dilek Ertoy Baydar3, Başol Canbakan1, Deniz Ayli1 2016, Volume 25, Page 2, Page(S): 162-167 Doi 10.5262/Tndt.2016.1002.07
 6. Hemodiyaliz Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranı Aterosklerozu Mu Gösteriyor? Özlem Yayar1, Barış Eser1, Ebru Gök Oğuz1, Özgür Merhametsiz1, Mehmet Büyükbakkal1, Okan Yayar2, Başol Canbakan1, Mehmet Deniz Ayli1 2017, Volume 26, Page 2, Page(S): 166-170 Doi 10.5262/Tndt.2017.1002.06
 7. Tenchkoff Kateter Takılmasında Nadir Komplikasyon: Mesane İçine Yerleştirme Barış Eser1, İbrahim Doğan1, Özlem Yayar2, Selahattin Çalişkan1 2017, Volume 26, Page 2, Page(S): 230-231 Doi 10.5262/Tndt.2017.1002.17
 8. Sarcoidosis In A Patient With Nephrolithiasis, Hypercalcemia And Renal Failure. Ortadoğu Tıp Dergisi 8(2)115-117 2016
 9. Hemodiyaliz Hastasında Diz Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Hoffa Hastalığı Alpaslan Altunoğlu, Özlem Yörük Yayar, Şükran Erten, Yüksel Maraş, Orhan Küçükşahin, Ebru Uzankara Med J, 2014, 14(Ek 1): 6 – 8
 10. Ersoy, R., Ersoy, O., Tatlıcan, S., Yayar, Ö., Gümüş, M., & Çakır, B. The Thyroid In Behcet’s Disease: Hormonal And Ultrasonographic Findings. Turkish Journal Of Endocrinology And Metabolism, 1(11), 70-72.

 

Bildiri Ve Posterler

Ps/Hd-116 Kazanilmiş Artero-Venöz Fistül Kaposi Sarkom İle İlişkili Midir? Barış Eser, İbrahim Doğan, Özlem Yayar, Yılmaz Baş, Cihat Çoşgun, Nihal Özkayar(33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi)

Ps/Pt-153 Tenchkoff Kateter Takilmasinda Mekanik Komplikasyon: Mesane İçine Yerleştirme Barış Eser, İbrahim Doğan, Selahattin Çalışkan, Özlem Yayar, Nihal Özkayar(33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi)

Ps/Gn-048 Yetişkinde Nadir Görülen Nefrotik Sendrom Nedeni Igm Nefropatisi Ayhan Haspulat, Ebru Gök Oğuz, Özgür Merhametsiz, Zafer Ercan, Tolga Yıldırım, Özlem Yörük Yayar, Seyid İbrahim Akdağ(31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi)

Ps/Hd-185 Hemodiyaliz Hastalarında Nötrofil-Lenfosit Oranı Aterosklerozu Mu Gösteriyor? Özlem Yayar, Barış Eser, Zafer Ercan, Mehmet Büyükbakkal, Alaattin Kalı, Bülent Erdoğan, Özgür Merhametsiz, Ayhan Hasulat, Güner Karaveli Gürsoy, Ebru Gök Oğuz, Seyit İbrahim Akdağ, Mehmet Deniz Aylı(30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi)

Ps/Pd-208 Periton Diyalizi Ve Ventriküloperitoneal Şant Birlikteliğinin Nadir Bir Komplikasyonu: Abdominal Psödokist Zafer Ercan, Özgür Merhametsiz, Tolga Yıldırım, Ayhan Haspulat, Güner Karaveli Gürsoy, Ebru Gökoğuz, Özlem Yayar, Turgay Dursun Orbay, Mehmet Deniz Aylı(30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi)

Ps/Tx-217 Kadaverik Donör Havuzunun Arttırılması Amacıyla Marjinal Donör Kullanımı: Olgu Sunumu Birkan Bozkurt, Mehmet Tokaç, Ersin Gürkan Dumlu, Özlem Yayar, Mehmet Kılıç(30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi)

Ps/Tx-220 Hbsag Pozitif Donörden Hbsag Negatif Alıcıya Renal Transplantasyon: Organ Nakli Merkezimizin Ilk Yıl Verileri Birkan Bozkurt, Özlem Yayar, Mehmet Tokaç, Ersin Gürkan Dumlu, Samet Yalçın, Mehmet Kılıç(30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi)

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalar›Nda Periton Membran Geçirgenli¤Inin Karotis Arter ‹Ntima Media Kal›Nl›¤› Üzerine Etkisi Ayfle Bilgiç1 , Bar›Fl Eser2 , Alper Bozkurt3 , Özlem Yayar2 , Bülent Erdo¤An1 , Ayflegül Öztemel1 , Mehmet Büyükbakkal2 , Deniz Ayli1(28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi)

Hepatit B Pozitif Vericilerden Yap›Lan Renal Transplantasyon Özlem Yayar1 , Kenan Keven1 , Fiule Fiengül1 , Alper Azak1 , Ramazan ‹Dilman2 , Acar Tüzüner(28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi)

İki Farkl› Lipid Düflürücü ‹Laç Tedavisinin ‹Ndükledi¤I Rabdomiyolize ‹Kincil Geliflen Böbrek Yetmezli¤I: ‹Ki Olgu Sunumu Mehmet Büyükbakkal1 , Bar›Fl Eser1 , Özlem Yayar1 , Bülent Erdo¤An2 , Alaattin Kal›2 , Arif Alper K›Rkpantur1 , Baflol Canbakan1 , Mehmet Deniz Ayl›1(28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi)

Sirolimus Kullan›M›Na Ba¤L› ‹Ntersitisyel Pnömoni Geliflmifl Olgu Bülent Erdo¤An1 , Allattin Kal›1 , Bar›Fl Eser2 , Özlem Yayar2 , Mehmet Büyükbakkal2 , Necmettin Güvence1 , Baflol Canbakan1 , Mehmet Deniz Ayli1(28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi)

Ps-05proteinürinin Nadir Bir Nedeni: Imerslund-Grasbeck Sendromu 20 Yıllık Takip Sonucu Zafer Ercan, Aysun Aybal Kutlugun, Barış Eser, Özlem Yayar, İbrahim Akdağ, Mehmet Deniz Aylı(1.Güncel Böbrek Hastalıkları,Hipertansiyon Ve Transplantasyon Kongresi)

Ps-06posttransplant Erken Dönemde Görülen, Tedaviye Dirençli Kaposi Sarkomu Zafer Ercan, Özlem Yayar, Barış Eser, Mehmet Buyukbakkal, İbrahim Akdağ, Mehmet Deniz Aylı (1.Güncel Böbrek Hastalıkları,Hipertansiyon Ve Transplantasyon Kongresi)

Ps-47ilaca Bağlı Hiperkaleminin Nadir Bir Nedeni Olarak Primidon Kullanımı Mehmet Büyükbakkal, Fahrettin Bıçakcı, Zafer Ercan, Barış Eser, Özlem Yayar, Aysun Kutlugün, Mehmet Deniz Aylı(1.Güncel Böbrek Hastalıkları,Hipertansiyon Ve Transplantasyon Kongresi)

Ps-49sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalarında Hemoglobin İle Fibroblast Büyüme Faktörü–23 Arasındaki İlişki Barış Eser, Özlem Yayar, Zafer Ercan, Zeynep Giniş, Mehmet Büyükbakkal, Aysun Aybal Kutlugün, Bülent Erdoğan, Seyid İbrahim Akdağ, Mehmet Deniz Aylı (1.Güncel Böbrek Hastalıkları,Hipertansiyon Ve Transplantasyon Kongresi)

[Ps-26] Böbrek Biyopsilerinde Tek Merkez Deneyimiözlem Yayar, Zafer Ercan, Alaaddin Kalı, Özgür Merhametsiz, Ayhan Haspulat, Mehmet Büyükbakkal, Bülent Erdoğan, Barış Eser, Tolga Yıldırım, Hadim Akoğlu, Seyit İbrahim Akdag, Mehmet Deniz Aylı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eah(1.Güncel Böbrek Hastalıkları,Hipertansiyon Ve Transplantasyon Kongresi)

[Ps-25] Böbrek Biyopsisi Sonuçlarının Retrospektif Analizi Özlem Yayar1, Pınar Akyol2, Oktay Bağdatoğlu1, Alparslanaltunoğlu1, Hacı Veli Atalay1, Aydan Yüksel1, Ebru Uz1 1ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 2ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Iç Hastalıkları Kliniği(3.Güncel Böbrek Hastalıkları,Hipertansiyon Ve Transplantasyon Kongresi)

Hemodiyaliz Hastasında Diz Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Hoffa Hastalığı Alpaslan Altunoğlu1, Özlem Yayar1, Şükran Erten2, Yüksel Maraş2, Ebru Uz1 1ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 2ankara Atatürk Araştırma Eğitim Araştırma Hastanesi Romatoloji Kliniği(3.Güncel Böbrek Hastalıkları,Hipertansiyon Ve Transplantasyon Kongresi)

Serum Hepsidin Düzeyi Hemodiyaliz Hastalarında Kardiovasküler Mortaliteyi Mi Gösteriyor? Özlem Yayar, Baris Eser, Ebru Gök Oğuz, Güner Karaveli Gürsoy, Özgür Merhametsiz, Başol Canbakan, Mehmet Deniz Aylı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eah Nefroloji Kliniği(En Iyi Poster Ödülü)(19.Ulusal Ht Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi)

Ss-09 Periton Diyaliz Hastalarında Serum Hepsidin-25 Düzeyi Aterosklerozun Belirteçi Olabilir Mi? Bülent Erdoğan, Barış Eser, Özlem Yayar, Mehmet Deniz Aylı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara(19.Ulusal Ht Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi)

Pb-006 Programlı Hemodiyalize Giren Hastalarda Hipervoleminin Biyoimpedans Spektroskopi Ile Değerlendirilmesi Bahar Bektan1 , Özlem Yayar2 , Nalasultan Yiğit1 , Başol Canbakan1 , Mehmet Deniz Aylı3 1 Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara 2 Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara 3 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara(16.Ulusal Ht Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi)

Pb-064 Hemodiyaliz Ve Periton Diyaliz Hastalarında Depresyon Sıklığı Ve Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi Zafer Ercan1 , Özlem Yayar2 , Özgür Merhametsiz1 , Ayhan Haspulat1 , Güner Karaveli Gürsoy1 , Tolga Yıldırım1 , Ebru Gök Oğuz1 , Hadim Akoğlu1 , Seyit İbrahim Akdağ1 , Mehmet Deniz Aylı1(16.Ulusal Ht Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi)

Ss-Hepsidin İs A Significant Predictor Of Carotid İntima Media Thickness İn Patients On Maintenance Hemodialysis Alaaddin Kali1 , Özlem Yayar1 , Bülent Erdogan1 , Özgür Merhametsiz1 , Ayhan Haspulat1 , Zafer Ercan1 , Mehmet Büyükbakkal1 , Baris Eser1 , S. İbrahim Akdag1 , M. Deniz Ayli(15.Ulusal Ht Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi)

Ps65 Periton Diyaliz Hastalarinda Ekokardiografik Parametreler Ve Karotis İntima Media Kalinliği İle Serum Apelin Düzeyi Arasindaki İlişki Mehmet Büyükbakkal1 , Tolga Yıldırım1 , Özlem Yayar1 , Özgür Merhametsiz1 , Zafer Ercan1 , Zeynep Giniş1 , Alaattin Kalı1 , Ayhan Haspulat1 , Bülent Erdoğan1 , Barış Eser1 , Seyit İbrahim Akdağ1 , Mehmet Deniz Aylı(15.Ulusal Ht Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi)

Kitap Çevirileri

Brenner El Kitabı, Gebelik Ve Böbrek Hastalıkları

Böbrek Fizyopatolojisi –Su Metabolizması, Volüm Dengesi Ve Ödem

 

Transplantasyon Eğitimi

Mayıs-Temmuz 2011-Aütf Transplantasyon Ünitesi