Doç. Dr. Özmen Öztürk

  • Uzmanlık Alanları: Kulak hastalıkları, İşitme kayıpları, Vertigo, Timpanoplastiler, Başdönmesi, Stapedotomi, Stapedektomi, Balon tuboplasti, Sinüs hastalıkları, Endoskopik sinüs cerrahisi, Septum deviasyonu, Septoplasti, Septorinoplasti, Rinoplasti, Larenks hastalıkları, Boyun kitleleri, Baş ve boyun cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp Programı) - Tıp Eğitimi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı - Uzmanlık
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı - Doçentlik
 
 
Mesleki Yeterlilik Belgeleri
1. ECFMG: "Sertifika numarası=0-567-338-9" (Yılı:1997)
2. Türk KBB ve BBC Yeterlilik Kurulu Yeterlilik Belgesi: "KBB-BBC YETKUR YK-YB-00-0311-2009" (Yılı:2009)
3. The European Board of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery (Yılı:2011)
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
2. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
3. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
4. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği
5. Türk Rinoloji Derneği
6. Yüz Plastik Cerahi Derneği
 
Ödüller
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu ve Üniversite Vakfı Teşvik ve Destek ödülü (2001)