sat─▒r aras─▒

Ozon tedavisi zararlar─▒ yanl─▒┼č uygulama yap─▒lmas─▒ veya uygun olmayan dozajlarda kullan─▒lmas─▒ sonucu ortaya ç─▒kabilecek etkilerdir. Ozon tedavisi alternatif t─▒bb─▒n bir parças─▒ olarak y─▒llard─▒r tedavi yöntemi olarak kullan─▒l─▒r. Her tedavi yönteminin faydalar─▒ oldu─ču gibi zararl─▒ etkileri de vard─▒r. 

Ozon tedavisi yan etkileri dikkatli uygulama yap─▒lmad─▒─č─▒nda ortaya ç─▒kar ve zarar verici etkilere sahiptir. Bu nedenle uzman ve deneyimli ki┼čiler taraf─▒ndan uygulanmas─▒ gereken bir tedavi yöntemidir. Potansiyel riskleri sebebiyle dikkatle uygulanmas─▒ gereken ozon tedavisi yönteminin faydalar─▒n─▒ ve olas─▒ risklerini anlamak ki┼činin sa─čl─▒─č─▒n─▒ korumas─▒ aç─▒s─▒ndan önemlidir.  

Ozon Tedavisi Zararlar─▒ Nelerdir?

Ozon tedavisi zararlar─▒ nedir, bu tedaviyi uygulamak isteyen ki┼čilerin merak etti─či bir konudur. Steril bir ortamda do─čru uygulanmad─▒─č─▒, dozajlar─▒ göz ard─▒ edildi─činde veya ki┼činin genel sa─čl─▒k durumu dikkate al─▒nmad─▒─č─▒nda çe┼čitli zararl─▒ etkilerle kar┼č─▒la┼čmak mümkündür.

Ozon tedavisi zararlar─▒ nedir, sorusuna ┼ču ┼čekilde s─▒ralayarak cevap verebiliriz: 

 • Ozon gaz─▒ solundu─čunda solunum sistemi üzerinde tahri┼če neden olabilir. Bu durum özellikle ast─▒m veya kronik akci─čer hastal─▒─č─▒ olan bireylerde daha tehlikeli bir etkiye sahiptir. Solunum yoluyla al─▒nan ozon akci─čerlere zarar verebilir. 
 • Ozon cilde do─črudan temas etti─činde tahri┼če neden olabilir. K─▒zar─▒kl─▒k, yanma, ka┼č─▒nt─▒ veya kuruluk gibi etkilerle kendini gösterir. Cilt hassasiyeti olan bireylerde bu etkiler daha belirgin bir ┼čekilde ortaya ç─▒kar. 
 • Ozonun gözlerle temas etmesi halinde göz tahri┼čine neden olur. K─▒zar─▒kl─▒k, yanma, sulanma veya bulan─▒k görme gibi belirtiler gözlemlenir. 
 • Yüksek konsantrasyonlarda ozon solundu─čunda ozon zehirlenmesi riski ortaya ç─▒kabilir. Ba┼č a─čr─▒s─▒, öksürük, ba┼č dönmesi ve mide bulant─▒s─▒ gibi belirtilerle kendini gösterir. 
 • Ozon vücut içinde dola┼č─▒rken sistemik etkiler ortaya ç─▒kabilir. Oksijenin ta┼č─▒nmas─▒nda sorunlara, kan hücreleri üzerindeki etkilere ve genel sa─čl─▒k fonksiyonlar─▒n─▒n zarar görmesine neden olabilir. 
 • Baz─▒ bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ozon tedavisi yan etkileri olarak vücudun ozona a┼č─▒r─▒ tepki verdi─či görülebilir. 

Ozon Tedavisi Nedir, Ne ─░┼če Yarar?

Ozon tedavisinde kullan─▒lan ozon üç oksijen atomunun birle┼čmesiyle olu┼čan renksiz bir gazd─▒r. Do─čal olarak atmosferde bulunan bu gaz güne┼čten gelen ultraviyole (UV) ─▒┼č─▒nlar─▒n─▒ emerek canl─▒lar üzerindeki zararl─▒ etkileri azalt─▒r ve canl─▒lar üzerinde koruyucu bir etki olu┼čturur.

Kimyasal sembolü O3 olan bu madde t─▒bbi amaçlarla kullan─▒lmak için özel olarak üretilir. Özel olarak üretilen bu madde çe┼čitli yöntemlerle hastan─▒n cildine, kan─▒na veya vücut bo┼čluklar─▒na uygulan─▒r. 

Bu tedavi yöntemi ile ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini destekleme, hücresel iyile┼čmeyi te┼čvik etme, kan dola┼č─▒m─▒n─▒ art─▒rma veya iltihaplanmay─▒ azaltma gibi etkiler hedeflenir. Ozonun antibakteriyel ve antiviral etkileri söz konusudur. Ozon tedavisi hakk─▒nda uzmanlar bilimsel bir görü┼č birli─čine sahip de─čildir. Bu yüzden potansiyel riskler ve ozon tedavisi yan etkileri konusunda dikkatli olunmal─▒d─▒r. 

Ozon Tedavisi Faydalar─▒ Nelerdir?

Ozon tedavisi alternatif t─▒pta kullan─▒lan popüler yöntemlerden bir tanesidir. Bu tedavi yöntemi ile birçok fayda elde edildi─či görülmü┼čtür. Fakat bu tedavi yönteminin faydalar─▒ konusunda bilimsel görü┼č birli─či yoktur. Bu yüzden birçok ele┼čtiri söz konusudur. Tüm bu ele┼čtirilere ve uzmanlar─▒n endi┼čelerine ra─čmen ozon tedavisinin bireyler üzerinde faydal─▒ etkiler gözlenmi┼čtir.

Ozon tedavisinin faydalar─▒ndan k─▒saca ┼ču ┼čekilde bahsedebiliriz:

 • Ozon tedavisinin ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara kar┼č─▒ daha dirençli hale getirebilir.
 • Ozon antioksidan özelliklere sahip oldu─ču dü┼čünülür. Antioksidanlar hücreleri serbest radikallerin zararl─▒ etkilerine kar┼č─▒ koruma özelli─čini bar─▒nd─▒r─▒r. 
 • ─░ltihaplanma üzerinde olumlu etkileri vard─▒r. Özellikle kronik iltihaplanma durumlar─▒nda hastalara fayda sa─člayabilir. 
 • Ozon tedavisi dola┼č─▒m─▒ art─▒r─▒r ve vücutta bulunan dokulara daha fazla oksijen ta┼č─▒yarak iyile┼čmeyi te┼čvik edebilir. 
 • Yaralanma, doku hasar─▒ ve ameliyat sonras─▒ iyile┼čme gibi durumlarda hücresel iyile┼čmeyi destekleyerek hastalara avantaj sa─člayabilir. 
 • Kronik a─čr─▒ ya┼čayan bireylerde a─čr─▒lar─▒ azalt─▒c─▒ etki gösterebilir. 
 • Damarlar─▒n yenilenmesine yard─▒mc─▒ bir etki gösterebilir. 
 • Bu tedavi yöntemi alzheimer, demans, parkinson, beyin felci gibi nörolojik bozukluk içeren hastal─▒klar için kullan─▒l─▒rken ayn─▒ zamanda haf─▒zan─▒n güçlenmesine katk─▒ sa─člad─▒─č─▒ da dü┼čünülür. 
 • Sedef gibi cilt hastal─▒klar─▒n─▒n tedavisinde iyile┼čme sürecine olumlu etki edebilir. 
 • Bel ve boyun f─▒t─▒─č─▒na ba─čl─▒ a─čr─▒lar, diz a─čr─▒lar─▒ ve eklem a─čr─▒lar─▒n─▒n azalt─▒lmas─▒nda fayda sa─člayabilir. 

Ozon Tedavisi Yöntemleri Nelerdir?

Ozon tedavisinde birbirinden farkl─▒ uygulama yöntemleri bulunur. Ozonun etkilili─či konusunda bilimsel ortak bir görü┼č bulunmad─▒─č─▒ gibi, bu yöntemler konusunda da uzmanlar bilimsel ortak bir görü┼če sahip de─čildir.

Ozon tedavisinin etkinli─či ve tedavi yöntemleri hakk─▒nda çok daha geni┼č kapsaml─▒ bir ara┼čt─▒rma yap─▒lmal─▒d─▒r. Ozon tedavisi zararlar─▒ da dikkate al─▒narak bu tedavi yöntemini uygulayacak ki┼čiler uzman ve deneyimli olmal─▒d─▒r.

Ozon tedavisinde kullan─▒lan yöntemlerden k─▒saca ┼ču ┼čekilde bahsedebiliriz:

 • Ozon enjeksiyonlar─▒ yöntemiyle belirli bölgelere ozonun do─črudan enjekte edilmesiyle yap─▒l─▒r. Lokal tedavi amac─▒yla kullan─▒l─▒r. Eklemlere enjekte edildi─činde eklemlerdeki a─čr─▒lar─▒ azalmak amaçlan─▒r. Yara iyile┼čmesini h─▒zland─▒rmak gibi durumlar için de tercih edilen bir yöntemdir. 
 • Ozonun kan ile kar─▒┼čt─▒r─▒larak kullan─▒lmas─▒ yöntemi ile hastan─▒n kan─▒ al─▒n─▒r ve ozonla kar─▒┼čt─▒r─▒larak tekrar hastan─▒n vücuduna enjekte edilir. Bu yöntem daha çok ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirmek için kullan─▒l─▒r. 
 • Hipertermik ozon tedavisi (ozon sauna) olarak bilinen yöntem ile hastan─▒n vücudu ozon ve buhar─▒n kar─▒┼č─▒m─▒na maruz b─▒rak─▒l─▒r. Bu yöntem ile cildin ozonu absorbe etmesi ve vücudun ─▒s─▒s─▒n─▒n art─▒r─▒larak terlemesi amaçlan─▒r. Bu yöntem ile vücut toksinlerden ar─▒nd─▒r─▒l─▒r ve genel iyile┼čme te┼čvik edilir. 
 • Rektal ozon terapi yöntemi ile ozon, rektum yoluyla uygulan─▒r. Bu yöntem ile ba─č─▒rsak mikrobiyatas─▒n─▒ düzenleme ve ba─č─▒rsak sorunlar─▒n─▒ çözmek amaçlan─▒r. 
 • Ozonlu ise bir ba┼čka tedavi yöntemidir. Ozon su içinde çözdürülerek ozonlu su elde edilir. Bu su içilmesi veya cilt sorunlar─▒na kar┼č─▒ kullan─▒lmas─▒ amac─▒yla tercih edilir. ─░çme suyu olarak kullan─▒m─▒nda özel dikkat edilmesi gerekir. 

Ozon Tedavisinin Zararlar─▒ Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular

Ozon tedavisinin cilde bir zarar─▒ var m─▒?

Ozon tedavisi zararlar─▒ birçok farkl─▒ ┼čekilde ortaya ç─▒kabilir. Cilde ozon tedavisi zararlar─▒ uygulama ┼čekline ve ki┼činin cilt yap─▒s─▒na ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Baz─▒ olas─▒ cilt sorunlar─▒ndan k─▒saca bahsetmek gerekirse, öncelikle ozon cilde do─črudan uyguland─▒─č─▒nda ciltte tahri┼če ve k─▒zar─▒kl─▒─ča neden olabilir. Cildin do─čal ne dengesini bozarak kurulu─ča sebep olabilir. Ka┼č─▒nt─▒, k─▒zar─▒kl─▒k ve döküntü gibi belirtilerle kendini gösterebilir. 

Uygun olmayan dozlarda ve yanl─▒┼č uygulama sonucu ciltte yan─▒klar olu┼čabilir. Tedavi kontrolsüz uyguland─▒─č─▒nda birçok farkl─▒ sorun ile kar┼č─▒la┼č─▒labilir. Bu yüzden bu tedaviyi uygulatacak ki┼čiler mutlaka öncelikle buna gerek olup olmad─▒─č─▒ hakk─▒nda uzman bir dermatologdan görü┼č alarak hareket etmesi cilt sa─čl─▒─č─▒n─▒, genel vücut sa─čl─▒─č─▒n─▒ korumas─▒ ve ozon tedavisi zararlar─▒ etkilerinden korunmas─▒ aç─▒s─▒ndan önemlidir. 

Ozon tedavisi ne kadar sürede etkisini gösterir?

Ozon tedavisinin ne kadar sürede etki edebilece─či konusunda belirli bir zaman aral─▒─č─▒ vermek zordur. Çünkü ozon tedavisi bilimsel bir tedavi yöntemi de─čildir ve alternatif t─▒p yöntemi olarak uygulanan bir tedavi çe┼čididir. Her bireyin vücut yap─▒s─▒, sa─čl─▒k durumu ve tedaviye verece─či tepki birbirinden farkl─▒ olaca─č─▒ndan etki etme süresi de bireyden bireye göre de─či┼čecektir. 

Baz─▒ ki┼čiler tedavinin hemen ard─▒ndan belirgin bir rahatlama hissedebilirken baz─▒ ki┼čilerde ise bu süreç daha uzun olabilir. Ayn─▒ zamanda ozon tedavisinin etkileriyle ilgili kesin bir beklentiye kap─▒lmadan önce ozon tedavisi zararlar─▒ konusunda dikkatli olmak ve bu tedaviyi uygulamay─▒ dü┼čünmeden önce bir uzmandan tavsiye ve görü┼č almak ki┼čisel sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ korumak aç─▒s─▒ndan önemlidir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Haydar M├Âh├╝r
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
VM Medical Park Ankara (Ke├ži├Âren)
2786

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.