satır arası

Pelvis Nedir? Leğen Kemiği (Pelvis) Neresi?

Pelvis, vücudun alt kısmında bulunan ve leğen kemiği olarak da adlandırılan önemli bir anatomik yapıdır. Leğen kemiği, omurganın alt kısmında, kalça kemikleri ve sakrum adı verilen üçgen şeklindeki kemiğin birleşiminden oluşur. Pelvis, omurgayı destekler ve vücut ağırlığını alt kısma aktarır, aynı zamanda iç organları korur ve taşır. Kadınlarda pelvis, doğum sürecinde bebeğin geçişini sağlamak için geniş ve esnek bir yapıya sahiptir. Leğen kemiği, karın ve pelvik organlar arasında bir köprü gibi işlev görür, sindirim, üreme ve boşaltım sistemlerini entegre eder. Leğen kemiği aynı zamanda önemli kas gruplarını destekler ve hareket sağlar. Bu anlamda, pelvis, vücut mekaniğinin temel bir bileşeni olarak, günlük aktivitelerden üreme süreçlerine kadar bir dizi önemli fonksiyona katkıda bulunan karmaşık bir yapıdır.

Pelvis Nedir?

Pelvis, gövdenin alt kısmında yer alan halka benzeri kemikli bir yapıdır. Eksenel iskeleti alt ekstremitelere bağlar. Pelvis, sindirim, üreme ve boşaltım organlarını destekler ve korur. Aynı zamanda pelvis, kadınlarda doğum sürecinde önemli bir rol oynar, geniş ve esnek yapısı, bebek geçişini kolaylaştırır. Erkeklerde ise pelvis daha dar ve güçlüdür. Pelvis, vücut ağırlığını taşırken aynı zamanda iç organları destekleyen kritik bir yapıdır.

Pelvis Kemik Yapısı Nedir?

Pelvis, insan anatomisinde gövdeyi ve bacakları birbirine bağlayan, destekleyen ve dengeleyen, bağırsakları, mesaneyi ve vücut içindeki cinsel organları içeren, havza şeklindeki kemik kompleksidir. Pelvik kemik yapısı genellikle üç ana bileşeni içerir:

 • İlium: Bu büyük, yassı kemik, kalça kemiğinin en geniş bölümünü oluşturur. İlium, pelvik kemik yapısının üst kısmında yer alır ve leğen kemiğini destekler. Aynı zamanda kalça kemiğinin "kanatları" olarak da bilinir.
 • İskiyum: İskiyum, kalça kemiğinin alt ve arka kısmını oluşturan daha kuvvetli bir kemiktir. Oturduğumuzda üzerine binen ağırlığı taşıyan bu bölge, pelvik kemik yapısının dayanıklı bir parçasıdır.
 • Pubik Kemiği: Pubik, pelvik kemik yapısının ön kısmını oluşturan ve symphysis pubis adı verilen bir ekleme sahip olan kemiktir. İki pubik kemiğin birleşimi, "pubik simfizis" adı verilen bu eklemi oluşturur.

Bu üç büyük kemik, bir araya gelerek leğen kemiğini oluştururlar. Ayrıca, pelvik kemik yapısının arka kısmında sacrum ve kuyruk sokumu bulunur. Sacrum, omurların birleşiminden oluşan üçgen şeklinde bir kemiktir ve omurilikle birleşir. Kuyruk sokumu ise omurganın sonunda yer alan küçük bir kemiktir. Pelvis, aynı zamanda doğum sürecinde önemli bir rol oynar. Kadınlarda pelvik kemik yapısı genellikle geniş ve esnek olup, bebeğin geçişini kolaylaştırır.

Pelvis Kemik Yapısı Nedir?

Kadın Pelvis Kasları ve Yapısı Nedir?

Kadın pelvis kasları, vücudun alt kısmında bulunan ve pelvik kemik yapısını destekleyen önemli kas gruplarıdır. Bu kaslar, pelvisin stabilitesini sağlamak, iç organları desteklemek ve çeşitli fonksiyonları yerine getirmekle görevlidir. Kadın pelvis kasları, vücudun dengesini ve fonksiyonlarını sürdürmek için önemlidir. Doğum sırasında bu kaslar büyük bir rol oynar, ancak yaşlanma, hamilelik veya travma gibi faktörlerle zayıflayabilir. Kadın pelvis yapısı şunları içerir:

 • Levator Kasları: Pelvik tabanın en önemli kas grubunu oluşturan levator kasları, genellikle "pelvik taban kasları" olarak da adlandırılır. Bu kaslar, rahmin, idrar kesesinin ve rektumun desteklenmesinde görev alırlar. Aynı zamanda doğum sırasında önemli bir rol oynarlar.
 • Coccygeus Kası: Bu kas, sacrumun altındaki kuyruk sokumu bölgesine bağlanan bir kas grubudur. Pelvik taban kasları ile çalışarak pelvik organların desteklenmesine katkıda bulunur.
 • Obturator İnternus Kası: Pelvisin dış kısmında bulunan bu kas, pelvik tabanın dış kısmını saran ve kalça eklem hareketlerine destek veren bir kas grubudur.
 • Piriformis Kası: Bu kas, pelvisin arka kısmında yer alır ve leğen kemiğinin içinden geçen siyatik sinirini korur. Hareket ettiğinde kalça dış rotasyonunu sağlar.

Leğen Kemiği Ağrısı Nedir?

Leğen kemiği ağrısı, vücudumuzdaki leğen kemiği veya pelvik bölgede hissedilen bir rahatsızlık veya ağrı durumunu ifade eder. Bu ağrı, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve genellikle pelvik bölgedeki kemik, kas veya bağ dokularında bir sorunun belirtisi olabilir. Ağrı genellikle lokalizedir ancak bazen çevredeki dokulara da yayılabilir. Tedavi, altta yatan temel nedenin belirlenmesine bağlı olarak değişir. Leğen kemiği ağrısının başlıca nedenleri şunlar olabilir:

 • Sakroiliak Eklem Problemleri: Leğen kemiği, omurganın alt kısmında bulunan sakroiliak eklemle birleşir. Bu eklemlerdeki iltihaplanma veya disfonksiyon leğen kemiği ağrısına neden olabilir.
 • Pelvik İltihaplar: Pelvik bölgedeki organlarda meydana gelen iltihaplar, leğen kemiği çevresinde ağrıya yol açabilir. Bu durum genellikle enfeksiyonlar veya inflamatuar hastalıklarla ilişkilidir.
 • Kas Zorlanmaları: Pelvik bölgedeki kasların aşırı gerilmesi veya zorlanması leğen kemiği ağrısına neden olabilir. Özellikle pelvik taban kasları, bu tür sorunlara eğilimlidir.
 • Hamilelik: Gebelik sırasında vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler ve pelvik bölgedeki artan stres, leğen kemiği ağrısına yol açabilir.
 • Travma ve Yaralanmalar: Düşme, darbe veya diğer kazalara bağlı olarak leğen kemiğindeki yaralanmalar ağrıya sebep olabilir.

Leğen Kemiği Ağrısı Nedir?

Leğen Kemiği Rahatsızlıklarının Tedavisi Nedir?

Leğen kemiği rahatsızlıklarının tedavisi, altta yatan rahatsızlığın nedenine bağlı olarak değişiklik gösterir. Pelvis rahatsızlıklarının tedavisi şu yöntemleri içerebilir:

 • Dinlenme ve Aktivite Değişiklikleri: Leğen kemiği ağrısı genellikle fazla aktivite veya belirli hareketlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle, rahatsızlık veren hareketlerden kaçınma ve dinlenme faydalı olabilir.
 • Fizik Tedavi: Fizik tedavi, pelvik bölgedeki kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak ve duruşu düzeltmek için doktor kontrolünde yapılan özel egzersizleri içerebilir. Bu, leğen kemiği rahatsızlıklarının yönetiminde önemli bir rol oynar.
 • Ağrı Kesiciler ve Antiİnflamatuar İlaçlar: Ağrıyı hafifletmek ve iltihabı kontrol altına almak amacıyla ağrı kesiciler ve antiinflamatuar doktor tarafından reçete edilebilir.
 • Sakroiliak Eklem İnfiltrasyonları: Sakroiliak eklem problemlerine bağlı leğen kemiği ağrıları için doktorlar, eklem içine steroid enjeksiyonları yapabilirler. Bu, ağrıyı azaltmaya ve iltihabı kontrol altına almaya yardımcı olabilir.
 • Pelvik Taban Fizyoterapisi: Pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi ve esnekliğin arttırılması için doktor kontrolünde özel fizyoterapi teknikleri kullanılabilir. Bu, pelvik bölgedeki stresi azaltabilir.
 • Cerrahi Müdahale: Bazı durumlarda, özellikle kemikte meydana gelen travma durumlarında cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahale, leğen kemiği etrafındaki dokuların düzeltilmesini veya iyileştirilmesini amaçlar. Bu prosedür eklem problemleri, kemik deformiteleri veya ciddi yaralanmalara bağlı olan ağrıları azaltmak, kemik ve kas işleyişini onarmak için uygulanır

Sık Sorulan Sorular

Leğen kemiği vücudun alt kısmında bulunan ve omurgayı destekleyen önemli bir yapıdır. Leğen kemiğinde yaşanan rahatsızlıklar kişilerde ciddi problemlere neden olabilir.

Leğen Kemiği Nerededir?

‘’Leğen kemiği neresi?’’ sorusu leğen kemiğinde rahatsızlık belirtileri bulunan kişiler için önemli bir sorudur. Leğen kemiği, vücudumuzda bel bölgesinin altında yer alan büyük ve güçlü bir kemiktir. İki adet kalça kemiğinin birleşmesinden oluşur ve pelvisin temel bir bileşeni olarak görev yapar.

Leğen Kemiği Ağrısı Ne Kadar Sürede İyileşir?

Leğen kemiği ağrısının iyileşme süresi, rahatsızlığın nedenine, şiddetine ve uygulanan tedaviye bağlı olarak değişiklik gösterir. Hafif vakalarda dinlenme ve ağrı kesicilerle birlikte birkaç hafta içinde düzelme görülebilir, ancak daha karmaşık durumlarda daha uzun bir iyileşme süreci veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Leğen kemiği rahatsızlıkları, kişilere günlük aktivitelerde ciddi rahatsızlıklar veren, çoğunlukla ağrılı bir durum olup erken teşhis ve tedavi, hastanın semptomlarını hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için önemlidir. Semptomların görülmesi durumunda hastalar altta yatan nedene bağlı olarak ortopedi ve dahiliye polikliniklerinden randevu alabilirler.

Prof. Dr.
Arif Kökçü
Kadın Hastalıkları ve Doğum
VM Medical Park Samsun
28667

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.