• Uzmanlık Alanları: Yenidoğan bebek izlemi, Çocuk takibi ve izlemi
Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı - Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı - Uzmanlık