Perianal fistül nedir?

Genel Cerrahi
4422

Anorektum mukozası ile perine cildi arasında gelişen kronik granülasyon dokusu ile döşeli bir yoldur.

Belirti ve bulgular

 • Perine cildinde, anüse yakın bir ağızdan cerahatli, genellikle ağrısız akıntı,
 • Birlikte pruritis ani bulanabilir.
 • Fistül ortamında abse gelişebilir ve tekrarlayabilir.

Nedenleri

 • Anal kanaldaki Morgani kriptalarına açılan bezlerin kronik infeksiyonudur.
 • Anorektal abse drenajından sonra ortaya çıkabilir.
 • Anal kanal tek bir ağız olmasına karşılık cillte birden fazla dış ağız bulunabilir.
 • Ender olarak tüberküloz, kanser, ülseröz kolit, Crohn ve lenfogranüloma venereum

Tanıya yönelik araştırmalar

 • Rektal tuşe
 • Fistülün dış ağzından bir stile yerleştirerek anal kanal ile bağlantı araştırılır.
 • Anoskopi, rektoskopi, sigmoidoskopi
 • Fistülografi
 • Ülseröz kolit ve Crohn hastalığı yönünden araştırmalar

Tedavi

 • İlaçla tedavisi yoktur, cerrahi girişim tek tedavi yöntemidir. Fistül yolu, ya tümüyle çıkarılır ya da kesilerek açık yara haline getirilir.
 • Altta yatan Crohn hastalığı ve ülseröz kolit gibi hastalıklar tedavi edildiğinde fistül iyileşebilir.