Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kurs ve Sertifikalar
Neonatal Resüsitasyon Programı (2007)
Çocuk Acil Tıp Kursu (2007)
Boy Kısalığı ve Ergenlik Bozuklukları(2009)
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (2018)

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası
Türk Pediatri Kurumu