sat─▒r aras─▒

­čĹü´ŞĆ Pitozis Ameliyat─▒ Nedir? Pitozis Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Pitozis ameliyat─▒, bir veya iki göz kapa─č─▒nda meydana gelen sarkmalar─▒n cerrahi olarak ortadan kald─▒r─▒lmas─▒d─▒r. Gözler ve göz kapaklar─▒ fonksiyonel ve estetik aç─▒dan önemli yap─▒lard─▒r.

Gözün i┼člevini yerine getirebilmesi için göz kapaklar─▒ ve çevresindeki kaslar uyum içinde çal─▒┼č─▒r. Göz kapaklar─▒n─▒n kald─▒r─▒lmas─▒ ve gözün aç─▒k kalmas─▒ i┼člemi göz kapaklar─▒nda bulunan levator kaslar─▒ taraf─▒ndan sa─član─▒r.

Levator kas─▒n─▒n olmas─▒ gerekti─či gibi çal─▒┼čmamas─▒ “pitozis” ad─▒ verilen durumu meydana getirebilir. Pitozis üst göz kapa─č─▒n─▒n sarkmas─▒ veya gözün üstüne dü┼čmesi ┼čeklinde aç─▒klan─▒r.

Pitozis Ameliyat─▒ Nedir?

Pitozis genellikle bir semptom olarak ortaya ç─▒kar ve her ya┼č grubunda görülebilir. Özellikle ya┼članma ile birlikte göz çevresi kaslar─▒nda zay─▒flama geli┼čebilir. Levator kas─▒n─▒n zay─▒flamas─▒ göz kapaklar─▒n─▒n göz üstüne dü┼čmesi ile sonuçlanabilir.

Göz kapa─č─▒ndaki sarkmaya ba─čl─▒ olarak görü┼č s─▒n─▒rl─▒ olabilir veya engellenebilir. Pitozis her iki gözde birden veya tek bir gözde ortaya ç─▒kabilir. Bununla birlikte pitozis bir gözde daha ┼čiddetli olabilir. Dü┼čük göz kapa─č─▒n─▒n neden oldu─ču görü┼č k─▒s─▒tl─▒l─▒─č─▒ ameliyat ile tedavi edilebilen bir tablodur.

Pitozis ameliyat─▒ üst göz kapaklar─▒ndaki levator kaslar─▒n─▒n s─▒k─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒n─▒ kapsar. “Pitozis nedir?” sorusuna yan─▒t ar─▒yorsan─▒z yaz─▒n─▒n devam─▒n─▒ okuyabilirsiniz.

Çocuklarda Pitozis Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Pitozis ameliyat─▒ yeti┼čkinlerin yan─▒ s─▒ra çocuklarda da uygulanan bir tedavi yöntemidir. Çocuklarda do─ču┼čtan geli┼čen göz kapa─č─▒ dü┼čüklü─čü konjenital pitozis olarak adland─▒r─▒l─▒r. Büyüme ve geli┼čme döneminde levator kas─▒n─▒n geli┼čiminde birtak─▒m sorunlar görülebilir.

Bu durum sonucunda konjenital pitozis meydana gelebilir. Çocuklarda pitozisin belirgin semptomu sarm─▒┼č göz kapa─č─▒ ve göz kapa─č─▒ k─▒vr─▒mlar─▒n─▒n birbiriyle e┼čit hizada olmamas─▒d─▒r. Çocuklarda ba┼č─▒n geriye at─▒lmas─▒, ka┼člar─▒n ve çenenin kald─▒r─▒lmas─▒ daha iyi bir görü┼č sa─članmas─▒ amac─▒yla yap─▒labilir. Bu eylemlerin sürekli olarak yap─▒lmas─▒ halinde ba┼č ve boyun problemleri ortaya ç─▒kabilir.

Çocuklarda pitozisin tedavisinde genellikle ameliyat önerilebilir. Göz kapa─č─▒ndaki levator kas─▒n─▒n s─▒k─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒ veya göz kapa─č─▒n─▒ di─čer kaslara ba─člamak amac─▒yla uygulan─▒r. Pitozis ameliyat─▒ çocu─čun ya┼č─▒na, göz kapa─č─▒ yüksekli─či ve kas gücüne ba─čl─▒ olarak ┼čekillenebilir.

Göz kapa─č─▒na verilen lokal anestezi alt─▒nda ameliyat ba┼člat─▒l─▒r. Göz kapa─č─▒n─▒n derisine kesi at─▒l─▒r ve cerrahi aletler yard─▒m─▒yla levator kaslar─▒ aran─▒r. Göz kapa─č─▒n─▒n yüksekli─čini ayarlamak ve dü┼čüklü─čünü önlemek amac─▒yla levator kas─▒na diki┼čler at─▒l─▒r. Kas─▒n s─▒k─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒ sa─članarak göz kapa─č─▒ kald─▒r─▒lm─▒┼č olur. ─░┼člem her iki göz kapa─č─▒nda uygulan─▒p uygulanmad─▒─č─▒na göre 45-90 dakika sürebilir.

Kad─▒nlarda Pitozis Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Yeti┼čkinlerde pitozis ameliyat─▒ gözün fonksiyonunun engellendi─či vakalarda uygulanabilir. Görü┼čün etkilenmedi─či ve estetik kayg─▒lar─▒n bulunmad─▒─č─▒ hastalarda pitozis ameliyat─▒ gerekli olmayabilir.

Bir gözde veya her iki gözde de görme problemlerine yol açan pitozis genellikle ameliyat ihtiyac─▒ do─čurur. Bununla birlikte pitozisin kaynakland─▒─č─▒ durumun belirlenmesi önemli bir ad─▒md─▒r. Di─čer göz problemleri veya ya┼članma sonucu olu┼čan pitozis farkl─▒ tedavi plan─▒na sebebiyet verebilir.

Cerrahi i┼člem lokal anestezi ve sedasyon ile ba┼člar. Ameliyat birey uyan─▒k iken yap─▒l─▒r ancak herhangi bir ac─▒ hissedilmez. Sarkma olan üst göz kapa─č─▒na bir kesi at─▒l─▒r. Deriden aç─▒lan aç─▒kl─▒ktan göz kapa─č─▒n─▒ kald─▒rmaya yard─▒mc─▒ kaslar tespit edilir. ─░┼člevini yerine getiremeyen kas─▒n s─▒k─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒ ve göz kapa─č─▒n─▒ kald─▒rmas─▒n─▒ sa─člamak amac─▒yla diki┼čler at─▒l─▒r.

─░┼člem bittikten sonra göz kapa─č─▒ derisinin kapat─▒lmas─▒ için küçük diki┼čler kullan─▒l─▒r. Baz─▒ durumlarda göz kapa─č─▒n─▒n alt─▒ndan ameliyat gerçekle┼čtirilebilir. Göz kapa─č─▒n─▒n çevrilerek alt k─▒s─▒mdan kaslar─▒n s─▒k─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒ içerir. Bu yöntemde cilt üzerine kesi at─▒lmas─▒na gerek kalmaz. Ameliyat sonras─▒ gerekli bak─▒m önerileri verilir.

Erkeklerde Pitozis Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Yeti┼čkinlerde pitozis ameliyat─▒, görü┼čü olumsuz etkiledi─činde uygulanmas─▒ gereken bir prosedür olarak kabul edilebilir. Pitozis cerrahisi genel anlam─▒yla kad─▒n ve erkek bireylerde benzer ┼čekilde yürütülür. Göz sarkmas─▒n─▒n altta yatan nedeni belirlenerek tedavi plan─▒ olu┼čturulur.

Bu amaçla kapsaml─▒ bir göz muayenesi ve görüntüleme testlerine ba┼čvurulur. Baz─▒ durumlarda kan testlerine ihtiyaç duyulabilir. Pitozisin nedeni göz yaralanmalar─▒ veya ya┼članma olabilir. Ek olarak baz─▒ göz ameliyatlar─▒ndan sonra komplikasyon ┼čeklinde ortaya ç─▒kabilir.

Erkeklerde pitozis ameliyat─▒ göz kapa─č─▒ kaslar─▒n─▒n normal ┼čekilde çal─▒┼čmas─▒ için gerekli olabilir. Ayaktan bir tedavi prosedürü olan pitozis cerrahisi lokal anestezi alt─▒nda yap─▒l─▒r. Göz kapa─č─▒ derisinin aç─▒larak levator kas─▒ ve di─čer kaslar─▒n ayarlanmas─▒n─▒ içerir.

Belirli faktörler nedeniyle ┼čiddetli göz kapa─č─▒ dü┼čüklü─čünde levator kas─▒n─▒n güçlendirilerek göz kapa─č─▒na yeniden tutturulmas─▒ gerekir. Kaslar─▒n ayarlanmas─▒ bittikten sonra kesi diki┼čler arac─▒l─▒─č─▒yla kapat─▒l─▒r ve bandaj tak─▒l─▒r. Komplikasyon riski her bireyde ayn─▒ olmayabilir.

Ya┼čl─▒larda Pitozis Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Ya┼čl─▒larda pitozis ameliyat─▒ sarkmalar─▒n yol açt─▒─č─▒ görme problemlerini ortadan kald─▒rmaya yard─▒mc─▒ olabilir. Her ya┼č grubunda geli┼čebilen pitozis özellikle ya┼čl─▒larda daha s─▒k görülür. Bunun nedeni göz kapaklar─▒n─▒ yukar─▒da tutmakla görevli kaslar─▒n i┼člevini yerine getirememesi olarak aç─▒klanabilir.

Ya┼čl─▒larda mevcut hastal─▒klar, kullan─▒lan ilaçlar, pitozisin derecesi ve ya┼č vb. faktörler göz önünde bulundurularak cerrahi i┼člemlere karar verilebilir. Bununla birlikte gerekli ┼čartlar sa─čland─▒─č─▒nda pitozis ameliyat─▒ ya┼čl─▒larda güvenli bir prosedür olarak kabul edilebilir. Lokal anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilen i┼člem s─▒ras─▒nda göz kapa─č─▒n─▒ kald─▒rmakla görevli iki kastan biri diki┼čler yard─▒m─▒yla s─▒k─▒┼čt─▒r─▒l─▒r.

Pitozis ┼čiddetli bir durum ald─▒─č─▒nda göz kapa─č─▒na doku ask─▒s─▒ veya ipliklerin yerle┼čtirilmesi gerekli olabilir. Bu sayede ka┼č─▒n göz kapa─č─▒n─▒ kald─▒rmas─▒na destek verilebilir. Ya┼čl─▒larda görü┼č alan─▒n─▒n geni┼čletilmesi kapsam─▒nda pitozis cerrahisi s─▒kl─▒kla tercih edilir. Bak─▒m─▒n sa─članmas─▒ amac─▒yla yak─▒n çevreden yard─▒m al─▒nabilir.

Pitozis Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Pitozis ameliyat─▒ riskleri gözler, göz kapaklar─▒, kesi bölgesi veya genel vücutta yan etkilere sebebiyet verebilir. Genel olarak cerrahi ve anestezinin yol açt─▒─č─▒ komplikasyonlar ┼čunlar olabilir:

 • Anestezi ve ilaçlara reaksiyon,
 • Kanama,
 • Kesi bölgesinde enfeksiyon.

Göz kapaklar─▒n─▒n kald─▒r─▒lmas─▒ i┼čleminde spesifik olarak görülebilecek komplikasyonlar ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čiklik gösterebilir. Ameliyattan hemen sonra veya birkaç gün içinde ortaya ç─▒kabilen komplikasyonlar hafif veya ┼čiddetli olabilir.

─░┼člem sonras─▒ göz kapa─č─▒ ┼čekli ve yüksekli─či simetrik olmayabilir. Bu durum doktor kontrolünde kendili─činden düzelebilir. Göz kapa─č─▒ kald─▒rma prosedürünün olas─▒ riskleri aras─▒nda ┼čunlar yer alabilir:

 • Korneada hasar,
 • Göz kurulu─ču,
 • Çift veya bulan─▒k görme,
 • Göz kapaklar─▒n─▒n tam kapanmamas─▒,
 • Göz kapaklar─▒n─▒n ┼či┼čmesi,
 • Uyurken gözleri kapatmadan zorluk,
 • ─░yile┼čme süresinin uzamas─▒,
 • Düzensiz yara izleri,
 • Tekrarlayan pitozis.

Risk ve komplikasyonlar─▒n yönetilmesi amac─▒yla doktorunuza dan─▒┼č─▒n─▒z.

Pitozis Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Pitozis ameliyat─▒ genellikle ayaktan tedavi prosedürü oldu─čundan ayn─▒ gün içinde taburcu olunabilir. Ameliyattan önce araç kullanmak ve günlük i┼člerin yap─▒lmas─▒ için yak─▒n─▒ndan yard─▒m isteyebilirsiniz. Ameliyat bölgesinin bak─▒m─▒n─▒n aksat─▒lmamas─▒ gerekir.

─░┼člem sonras─▒ ameliyat edilen göz bandajla kapat─▒l─▒r. Ayr─▒ca anestezi ve ilaçlar─▒n etkisini kaybetmesi ile a─čr─▒ ve gerginlik hissedilebilir. Doktor önerisiyle a─čr─▒ kesici ilaçlar ile a─čr─▒lar hafifletilebilir. Pitozis ameliyat─▒ sonras─▒ yap─▒lmas─▒ önerilen uygulamalar ba┼čl─▒ca ┼ču ┼čekilde olabilir:

 • Göz makyaj─▒ndan kaç─▒nmak,
 • En az iki hafta boyunca kontakt lens kullanmamak,
 • Bölgeye so─čuk kompres uygulamak,
 • Yo─čun egzersizlerden kaç─▒nmak,
 • Alkol ve tütün ürünlerini s─▒n─▒rland─▒rmak,
 • Birkaç hafta boyunca yüzmemek,
 • S─▒k s─▒k e─čilmekten kaç─▒nmak,
 • Yatarken ba┼č─▒ yüksekte tutmak.

Kesi bölgesinde yanma ve ka┼č─▒nt─▒n─▒n kontrol alt─▒na al─▒nmas─▒ için kayganla┼čt─▒r─▒c─▒ veya antibiyotik göz damlalar─▒ reçete edilebilir. Gözün morarmas─▒ genellikle iki ila dört hafta sürebilir.

Pitozis Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Pitozis ameliyat─▒ sonras─▒ diki┼člerin al─▒nmas─▒ gerekiyorsa be┼č ila yedi gün sonra randevu verilebilir. Cerrahinin yol açt─▒─č─▒ morarma birkaç hafta boyunca devam edebilir. Bununla birlikte pitozis ameliyat─▒ sonras─▒ ilk birkaç hafta göz sulanmas─▒, ─▒┼č─▒k ve rüzgara kar┼č─▒ hassasiyet, çift görme veya bulan─▒k görme görülebilir.

─░┼člemden sonra yara izleri birkaç ay boyunca pembe görünebilir. Alt─▒ ay veya daha uzun bir süre sonra kesi izleri kendili─činden kaybolabilir. Pitozis ameliyat─▒ sonuçlar─▒ kal─▒c─▒ sonuçlar sa─člayabilir ancak baz─▒ ki┼čilerde pitozis tekrarlayabilir.

Cerrahi bölgenin daha h─▒zl─▒ iyile┼čmesi için verilen bak─▒m önerilerine uyulmas─▒ gerekir. Bölgenin bir süre sudan uzak tutulmas─▒ ve kozmetik ürünlerden kaç─▒n─▒lmas─▒ önemlidir. Evde bak─▒m önerilerine uyulmad─▒─č─▒ takdirde bölgede enfeksiyon, kanama veya hassasiyet meydana gelebilir.

S─▒k Sorulan Sorular

Estetik ve fonksiyonel kayg─▒y─▒ bar─▒nd─▒ran pitozis cerrahi uygulamalar ile düzeltilebilen bir durumdur. Her ya┼č grubunda olu┼čabilen göz kapa─č─▒ dü┼čüklü─čü görme problemlerine neden oldu─čunda ameliyat gerekli olabilir.

Bu kapsamda “Pitozis ameliyat─▒ nedir?” gibi en çok merak edilen sorular─▒ ve cevaplar─▒n─▒ görmek için yaz─▒n─▒n devam─▒n─▒ okuyabilirsiniz.

Pitozis Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Pitozis ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r?” cerrahi adaylar taraf─▒ndan s─▒kl─▒kla merak edilen bir sorudur. Ameliyat sedasyon ve anestezinin verilmesiyle ba┼člar. Lokal anestezi göz kapa─č─▒ bölgesine uygulan─▒r ve sonras─▒nda göz kapa─č─▒ derisine bir kesi at─▒l─▒r.

Kesi aç─▒larak göz kapa─č─▒n─▒ yukar─▒da tutmaya yarayan kaslar bulunur ve diki┼čler ile s─▒k─▒la┼čt─▒r─▒l─▒r. Kaslar─▒n ayarlanmas─▒ bitti─činde göz kapa─č─▒ kesisi kapat─▒l─▒r ve diki┼č at─▒l─▒r. Gözün d─▒┼č etkenlerden korunmas─▒ amac─▒yla bandaj tak─▒l─▒r.

Pitozis Ameliyat─▒ Riskli mi?

Cerrahi müdahaleler güvenli prosedürler kabul edilmesine ra─čmen pitozis ameliyat─▒ risk ta┼č─▒yabilir. Bu riskler genellikle hafif komplikasyonlar ┼čeklinde ortaya ç─▒kabilir. “Pitozis ameliyat─▒ riskli mi?” sorusuna yan─▒t olarak görme problemleri, kanama, enfeksiyon ve ilaçlara reaksiyon örnek verilebilir.

Pitozis Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Pitozis ameliyat─▒ ki┼činin ya┼č─▒, genel sa─čl─▒k durumu, ilaç ve sa─čl─▒k geçmi┼či, hangi gözde pitozis oldu─čuna ba─čl─▒ olarak farkl─▒ sürelerde gerçekle┼čtirilebilir. Bu nedenle “Pitozis ameliyat─▒ kaç saat sürer?” sorusuna yan─▒t olarak spesifik bir cevap verilmeyebilir.

Prosedür ortalama olarak 45-90 dakika sürebilir. Bu süre azalabilir veya artabilir.

Göz sa─čl─▒─č─▒n─▒z için kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. Medical Park Hastanelerinde pitozis ameliyat─▒na yönelik hizmetler verilmektedir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Hakk─▒ Birinci
G├Âz Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
VM Medical Park VM Medical Park Samsun
2950

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.