sat─▒r aras─▒

Polin├Âropati Nedir?

Polinöropati Nedir?

Polinöropati, sinir sisteminin periferik bölgelerini etkileyen bir hastal─▒kt─▒r. Sinirler, vücudun farkl─▒ bölgelerine ileti┼čim sa─člar ve hareket, duyu ve otonom fonksiyonlar─▒ kontrol eder. Polinöropati, sinirlerin hasar görmesi veya i┼člevlerinin bozulmas─▒ sonucunda ortaya ç─▒kar. Bu durum, farkl─▒ nedenlerden kaynaklanabilir ve birçok insan─▒ etkileyebilir. ┼×eker hastal─▒─č─▒ gibi altta yatan birçok durumdan kaynaklanabilir ve çe┼čitli belirtiler gösterebilir. Bu makalede, polinöropatinin nedenlerini, belirtilerini, te┼čhis ve tedavi yöntemlerini detayl─▒ bir ┼čekilde ele almaya çal─▒┼čaca─č─▒z. Polinöropati, periferik sinirlerde hasara veya disfonksiyona ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan bir sinir hastal─▒─č─▒d─▒r. Periferik sinirler, beyin ve omurilikten organlara, kaslara ve cilt dokusuna kadar uzanan sinir liflerinden olu┼čur. Bu sinirler, vücudun farkl─▒ bölgelerine hareket ve duyu iletimini sa─člar. Polinöropati, bu sinirlerin yap─▒sal veya fonksiyonel olarak bozulmas─▒ sonucunda ortaya ç─▒kar.

Polinöropatinin Belirtileri

Polinöropatinin belirtileri, sinir hasar─▒n─▒n tipine, etkilendi─či sinirlerin türüne ve ┼čiddetine ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Baz─▒ ortak belirtiler ┼ču ┼čekilde s─▒ralabilir:

 • Uyu┼čma ve kar─▒ncalanma hissi
 • A─čr─▒ veya yanma hissi
 • Kas güçsüzlü─čü
 • Koordinasyon bozuklu─ču
 • Denge problemleri
 • Duyu kayb─▒ veya azalma
 • Kas kramplar─▒
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Sindirim sorunlar─▒
 • ─░drar problemleri
 • Ciltte de─či┼čiklikler

Polinöropatinin Nedenleri Nelerdir?

Polinöropati, bir dizi farkl─▒ nedenle ortaya ç─▒kabilir. Bu nedenlerden baz─▒lar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir;

 • Diyabet: Diyabetik nöropati, diyabetin sinirler üzerindeki uzun süreli etkileri sonucu geli┼čir.
 • Alkolizm: Kronik alkol kullan─▒m─▒ sinir hasar─▒na neden olabilir.
 • Enfeksiyonlar: Baz─▒ enfeksiyonlar, sinirlere zarar verebilir, örne─čin Lyme hastal─▒─č─▒ veya HIV/AIDS.
 • Romatoid Artrit: Otoimmün hastal─▒klar, sinirleri etkileyebilir.
 • Genetik faktörler: Baz─▒ polinöropati türleri genetik bir yatk─▒nl─▒kla ili┼čkilidir.
 • Toksinler: Baz─▒ kimyasallar veya ilaçlar sinir hasar─▒na neden olabilir.
 • Vitamin eksiklikleri: Özellikle B12 vitamini eksikli─či sinirleri etkileyebilir.

polin├Âropati ne demek

Polinöropati Çe┼čitleri Nelerdir?

Polinöropati, genellikle altta yatan nedenlere göre çe┼čitli ┼čekillerde s─▒n─▒fland─▒r─▒l─▒r. Polinöropatiyi s─▒n─▒fland─▒rman─▒n pek çok metodu bulunsa da genellikle ya┼č gruplar─▒, kullan─▒lan ilaçlar ve altta yatan hastal─▒klara göre polinöropati çe┼čitleri alttaki ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Diyabetik Nöropati: ┼×eker hastal─▒─č─▒ olan ki┼čilerde s─▒kl─▒kla görülür ve genellikle ayaklarda his kayb─▒na neden olur.
 • Alkolik Nöropati: A┼č─▒r─▒ alkol tüketiminin neden oldu─ču bir polinöropati türüdür. Alkol, sinirleri do─črudan zarar verebilir ve sinir hasar─▒na yol açan vitamin eksikliklerine neden olabilir.
 • Kemoterapiye Ba─čl─▒ Nöropati: Kanser tedavisi s─▒ras─▒nda kullan─▒lan kemoterapi ilaçlar─▒ bazen sinir hasar─▒na neden olabilir.
 • ─░diyopatik Nöropati: Bilinmeyen bir nedenle geli┼čen nöropatidir. Bu, genellikle 60 ya┼č üstü ki┼čilerde görülür ve bazen 'ya┼čl─▒l─▒k nöropatisi' olarak adland─▒r─▒l─▒r.
 • Enfeksiyöz Nöropati: Baz─▒ enfeksiyonlar, sinir hasar─▒na neden olabilir. Örne─čin, Lyme hastal─▒─č─▒ veya HIV gibi.
 • Otoimmün Nöropati: Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin kendi sinirlerine sald─▒rd─▒─č─▒ durumlarda görülür. Guillain-Barré sendromu bu türden bir örnektir.
 • Metabolik Nöropati: Böbrek yetmezli─či, hipotiroidi ve amiloidozis gibi metabolik bozukluklardan kaynaklanabilir.
 • Beslenme Eksikli─čine Ba─čl─▒ Nöropati: B1, B6, B12 ve E vitaminlerinin eksikli─či gibi beslenme eksikliklerinden kaynaklanabilir.
 • Genetik Nöropatiler: Bu durumlar genellikle aile içinde geçer. Charcot-Marie-Tooth hastal─▒─č─▒, bir tür genetik nöropati örne─čidir.
 • Toksik Nöropati: Baz─▒ toksik maddelere (a─č─▒r metaller, sanayi kimyasallar─▒ vb.) maruz kalma sonucu geli┼čebilir.

Polinöropati Kal─▒c─▒ M─▒d─▒r?

Polinöropati, altta yatan nedene ve sinirlerin ne kadar hasar gördü─čüne ba─čl─▒d─▒r. Baz─▒ durumlarda, altta yatan neden tedavi edilirse polinöropati semptomlar─▒ azalabilir veya tamamen geçebilir. Ancak baz─▒ durumlardaysa, özellikle hastal─▒k ilerlemi┼čse, sinir hasar─▒ kal─▒c─▒ olabilir.

Polinöropati Tedavisi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Polinöropati tedavisi genellikle altta yatan nedeni hedefler ve semptomlar─▒ hafifletmeye çal─▒┼č─▒r. Bu durum genellikle ba┼čka bir hastal─▒─č─▒n sonucu oldu─čundan, bu hastal─▒─č─▒n yönetimi genellikle ilk tedavi ad─▒m─▒d─▒r. Ayr─▒ca, a─čr─▒, uyu┼čma veya kar─▒ncalanma gibi semptomlar─▒n hafifletilmesi için a─čr─▒ kesici özellikli ilaçlar, antidepresanlar veya antikonvülsanlar gibi sinir a─čr─▒s─▒n─▒ hafifletmeye yard─▒mc─▒ olan ilaçlar reçete edilebilir. Kas gücünü korumak ve fonksiyonlar─▒ iyile┼čtirmek için fizik tedavi veya ergoterapi uygulanabilir. Daha ciddi durumlarda, sinir stimülasyonu veya cerrahi gibi tedavi seçenekleri de dü┼čünülebilir.

Polin├Âropati Tedavisi

Polinöropati Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular Nelerdir?

Polinöropatiye ne iyi gelir, neler yap─▒labilir?

Altta yatan hastal─▒─č─▒n tedavisi, polinöropatinin tedavisi için en önemli ad─▒md─▒r. Bu duruma ek olarak, semptomlar─▒ yönetmeye yard─▒mc─▒ olabilecek ya┼čam tarz─▒ de─či┼čiklikleri ve egzersizler vard─▒r. Ayr─▒ca a─čr─▒y─▒ kontrol etmek için ilaç kullan─▒labilir.

Polinöropatiye kar┼č─▒ önlem al─▒nabilir mi?

Polinöropatiye kar┼č─▒ en iyi önlem, altta yatan durumlar─▒ yönetmek ve sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam tarz─▒ sürdürmektir. Bu, dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve alkol ve sigara tüketiminin s─▒n─▒rland─▒r─▒lmas─▒ veya tamamen b─▒rak─▒lmas─▒ anlam─▒na gelebilir.

Polinöropati egzersizleri nelerdir?

Polinöropati egzersizleri genellikle fiziksel terapist taraf─▒ndan hastaya özel olarak belirlenir. Bu egzersizler genellikle denge ve kas kuvvetini geli┼čtirmeyi hedefler. Yüzme, yürüyü┼č gibi dü┼čük etkili aerobik egzersizler önerilebilir.

Polinöropati ve fizik tedavi aras─▒ndaki ili┼čki nedir?

Fizik tedavi, polinöropati belirtilerini yönetmede önemli bir rol oynar. Fiziksel terapistler, hastalar─▒n günlük ya┼čam aktivitelerinde ba─č─▒ms─▒zl─▒klar─▒n─▒ korumalar─▒na ve ya┼čam kalitelerini iyile┼čtirmelerine yard─▒mc─▒ olabilir.

Polinöropati ve diyabet aras─▒ndaki ba─člant─▒ nedir?

Diyabet, polinöropatiye en s─▒k neden olan durumlardan biridir. Yüksek kan ┼čekeri seviyeleri, zamanla sinir hasar─▒na yol açabilir, bu da diyabetik nöropati olarak bilinen bir tür polinöropatiye yol açar.

Polinöropatinin bitkisel tedavisi var m─▒d─▒r?

Polinöropatinin bitkisel tedavisi genellikle hastal─▒─č─▒n semptomlar─▒n─▒ yönetmeye yöneliktir. Örne─čin, alfa-lipoik asit ve B vitaminleri nöropati belirtilerini hafifletebilir. Ancak, bu takviyelerin kullan─▒m─▒ hakk─▒nda bir sa─čl─▒k profesyoneli ile konu┼čman─▒z önemlidir. Bitkisel tedaviler genellikle altta yatan durumu tedavi etmez ve her zaman t─▒bbi tedaviye bir alternatif olarak görülmemelidir. Her zaman doktorunuz veya di─čer sa─čl─▒k hizmetleri sa─člay─▒c─▒n─▒zla dan─▒┼čman─▒z önemlidir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

22425

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.