Prematürite nedir?

Yenidoğan Yoğun Bakım
4023

Prematüreliğin belirlenmesi gebelik yaşının belirlenmesi ile mümkündür. Gebeliğin 37. haftasını tamamlamadan önce doğan bebekler prematüre olarak kabul edilir. Gebelik yaşının tayininde güvenilir son adet tarihi, erken gebelik ultrasonografisi gibi bilgiler kullanılmakla beraber Dubowitz veya Ballard yöntemler ile çeşitli fizik muayene bulguları ve nörolojik değerlendirme sonucu elde edilen gebelik yaşı değerlendirilmeleri de kullanılmaktadır.

Prematüre bebeklerde hangi sorunlara rastlanır?

Sık rastlanan sorunlar şunlardır:

Solunum sistemi

 • Respiratuar distress sendromu
 • Solunum yetmezliği
 • Apne (Solunumun 20 saniyeden uzun süreli duraklaması yada kalp atımının yavaşlaması ve/veya morarmanın eşlik ettiği solunum durması), (Enfeksiyon, konvülsiyon, kan şekeri düşüklüğü, kafa içi kanama, anemi, hipokalsemi sık apne nedenidir. İlerleyen haftalarda gastroösefageal reflü apneye yol açar. Beslenmenin pozisyonu ile geriler.)
 • Hava kaçağı (Pnömotorax ve diğerleri)
 • Kronik akciğer hastalığı(28 günden sonra oksijen ihtiyacının devam etmesi. 1000 gram altında sıklık %70'lerde)

Kardiyovasküler sistem

 • Patent duktus arteriosus (Doğum ağırığı 1000 gramın altında ise %50 sıklıkta)

Merkezi sinir sistemi

Konvülsiyonlar

Böbrek sorunları

 • Elektrolit dengesizliği (Sodyum, potasyum vb.)
 • Asit-baz dengesizliği
 • Böbrek yetmezliği

Göz sorunları

 • Prematürelik retinopatisi (1000 gram altındaki bebeklerin %70'inde, 1500 gram altı bebeklerin %25-35'inde görülür. Bütün prematüre bebeklerde doğum sonrası 4-6. haftalarda göz muayenesi önerilmektedir.)
 • Miyopi
 • Şaşılık

Barsak sistemi;

 • Beslenme sorunları
 • Kasık fıtığı
 • Nekrotizan enterokolit( Prematüre bebeklerde en önemli gastrointestinal sorundur. Beslenme kesilir.)

İmmünolojik

Enfeksiyona eğilim (Apne, dolaşım bozukluğu, tansiyon düşüklüğü ile birlikte lökosit sayısının azlığı veya artışı düşündürür)

Kan şekeri, kalsiyum ve fosfor dengesi

Sarılık (Fizyolojik sarılık 2-4 hafta sürebilir)

İşitme bozuklukları (İlk üç ay içinde işitme testi yapılmalı)