sat─▒r aras─▒

Rahim alma ameliyat─▒ (histerektomi ameliyat─▒), kad─▒nlarda en s─▒k kullan─▒lan jinekolojik tedavi yöntemlerinden biridir. Ayr─▒ca rahim organ─▒n─▒n sadece kad─▒nlarda bulunmas─▒ sebebiyle yaln─▒zca kad─▒nlar─▒n konusu olabilecek cerrahi bir i┼člemdir. Rahim alma ameliyat─▒ genellikle olarak rahimde geli┼čen miyomlar─▒n al─▒nmas─▒ ve rahim kanserinin tedavisi amac─▒yla tercih edilmektedir.

Kad─▒nlar─▒n kafas─▒nda birçok korku ve soru i┼čareti bar─▒ndan bu tedavi yöntemi, san─▒ld─▒─č─▒n─▒n aksine kad─▒n cinsel ya┼čam─▒n─▒ olumsuz yönde etkilememektedir.

Yine de rahim alma ameliyat─▒ olacak hastalar─▒n tedavi öncesinde; rahim alma ameliyat─▒ riskleri ve rahim alma ameliyat─▒ sonras─▒ süreç hakk─▒nda bilgilendirilmesi çok önemlidir.

Rahim Alma Ameliyat─▒ (Histerektomi) Nedir?

T─▒bbi ad─▒ ile histerektomi olan ameliyat─▒n kökeni Latinceden gelir. Histere (rahim) ve ektome (ç─▒karma) kelimelerinin birle┼čtirilmesiyle olu┼čturulmu┼čtur. Rahim alma ameliyat─▒ nedir sorusu k─▒saca farkl─▒ nedenlerle, cerrahi olarak kad─▒n rahminin vücuttan al─▒nmas─▒d─▒r. Rahim alma ameliyat─▒n─▒ k─▒saca bu ┼čekilde tan─▒mlamakla birlikte bu i┼člem birden çok ┼čekilde gerçekle┼čtirilebilmektedir.

Histerektominin ne ┼čekilde yap─▒laca─č─▒ ve tedavide nas─▒l bir yöntem izlenece─či hastan─▒n ya┼č─▒na ve hastal─▒─č─▒na göre ┼čekillenir. ─░zlenecek tedavi yöntemine göre rahim alma ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda rahmin tamam─▒ ya da bir k─▒sm─▒ cerrahi olarak ç─▒kar─▒l─▒r. 

Kad─▒nlarda Rahim Alma Ameliyat─▒ (Histerektomi) Nas─▒l Olur?

Rahim alma ameliyat─▒nda ilk olarak hastan─▒n bir uzman taraf─▒ndan muayenesi gerçekle┼čtirilir ve ki┼čide bulan hastal─▒─č─▒n te┼čhisi netle┼čtirilir. Daha sonra uygulanacak olan rahim alma ameliyat─▒ türü ve rahim alma ameliyat─▒ sonras─▒ süreç planlan─▒r.

Hastaya, rahim alma ameliyat─▒ (Histerektomi), rahim alma ameliyat─▒ riskleri ve rahim alma ameliyat─▒ sonras─▒ süreç hakk─▒nda gerekli tüm bilgilendirmeler yap─▒l─▒r. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta hastan─▒n genç mi ya┼čl─▒ m─▒ oldu─čudur.

Rahim alma ameliyat─▒ uygulanacak olan hasta genç ya┼čta ve çocuk isteyen bir birey ise rahim ameliyat─▒ sonras─▒ hastan─▒n çocuk do─čuramayacak olu┼ču psikolojik bunal─▒m sebebidir. Bu sebeple do─čurma ça─č─▒ndaki bireylerde uygulanan rahim alma ameliyat─▒nda rahmin tümden al─▒nmas─▒ öncesinde di─čer tedavi yöntemleri hakk─▒nda hasta bilgilendirilir.

Ya┼čl─▒larda Rahim Alma Ameliyat─▒ (Histerektomi) Nas─▒l Olur?

Ülkemizde ve dünya genelinde ortalama 55-60 ya┼č─▒ a┼čm─▒┼č bireyler ya┼čl─▒ olarak kabul edilmektedir. Yine ayn─▒ ┼čekilde ülkemizde ve dünya genelinde 40-50 ya┼člar─▒nda kad─▒nlar─▒n menopoza girerek do─čurganl─▒k dönemlerinin sona erdi─či kabul görmektedir. Bu süreçle birlikte ya┼čl─▒l─▒k evresinin de vücuda getirdi─či rahats─▒zl─▒klar ile birlikte kad─▒nlarda görülen kad─▒nsal hastal─▒klar s─▒kla┼čmaktad─▒r.

Rahim alma ameliyat─▒ sonras─▒nda genç kad─▒nlarda görülmekte olan hemen hemen tüm komplikasyonlar ya┼čl─▒larda da görülmekle birlikte ya┼čl─▒lar─▒n ekstra dikkat etmesi gereken noktalar bulunmaktad─▒r:

 • Rahim alma ameliyat─▒ sonras─▒ ilk iki hafta egzersiz yapmaktan kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r.
 • Tuvalet s─▒ras─▒nda kesinlikle ─▒k─▒nmaktan kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r.
 • Ameliyat sonras─▒ özel bir diyet program─▒ haz─▒rlanmal─▒ ve gaz yap─▒c─▒ besinlerden uzak durulmal─▒d─▒r.

Her ne kadar ya┼čl─▒larda cerrahi müdahale daha zor ve sanc─▒l─▒ olsa da kronik ba┼čka bir hastal─▒─č─▒ bulunmaya ya┼čl─▒ bireylerin ameliyat sonras─▒ toparlanmas─▒ h─▒zl─▒ olacakt─▒r. Halihaz─▒rda menopoza girmi┼č ya┼čl─▒ bireylerin rahim alma ameliyat─▒ sonras─▒ psikolojik çökü┼čleri ise genç, do─čurgan ya┼čtaki kad─▒nlara göre daha az olmaktad─▒r.

Rahim Alma Ameliyat─▒ (Histerektomi) Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Rahim alma ameliyat─▒ (Histerektomi) olacak bireylerin bilgilendirilmesi gerekirken hasta bireyin kafas─▒nda soru i┼čareti b─▒rak─▒lmamal─▒d─▒r. Rahim alma ameliyat─▒ olarak tek bir ameliyattan bahsedilmi┼č gibi görünse de rahmin vücuttan al─▒nmas─▒ tek bir cerrahi yöntemle yap─▒lmamaktad─▒r. Rahim alma ameliyat─▒n─▒n birden çok yöntemi bulunmakta olup hastan─▒n ┼čikayetine ba─čl─▒ olarak bu yöntem belirlenmektedir.

Rahim alma ameliyat─▒ a┼ča─č─▒daki farkl─▒ yöntemlerle gerçekle┼čebilir: 

 • Subtotal Histerektomi, hastan─▒n karn─▒na at─▒lan cerrahi bir kesi ile rahmin al─▒nmas─▒ i┼člemidir. bu ameliyat türünden rahim a─čz─▒(serviks) yerinde b─▒rak─▒l─▒r. Rahim alma ameliyat─▒n─▒n bu yöntemi 40 ya┼č öncesi kad─▒nlarda tercih edilmektedir. Kad─▒nlar bu yöntemde k─▒smi olarak da olsa adet görmeye devam etmektedir. Ancak rahim a─čz─▒ al─▒nmad─▒─č─▒ için kad─▒n aç─▒s─▒ndan kanser riski devam etmektedir.
 • Vajinal Histerektomi, yönteminde kad─▒n─▒n rahmine vajinal yoldan ula┼č─▒larak rahim alma ameliyat─▒ gerçekle┼čtirilmektedir. Daha s─▒k rahim sarkmas─▒ durumlar─▒nda tercih edilen yöntemdir. 45 ya┼č ve üzeri kad─▒nlarda bu yöntem il birlikte yumurtal─▒klar da al─▒narak kad─▒n─▒n yumurtal─▒k kanserinden korunmas─▒ amaçlan─▒r. Ancak rahim ve yumurtal─▒klar─▒ al─▒nan do─čurgan ça─čdaki kad─▒nlar ani olarak menopoza girmek durumunda kal─▒r. Buna t─▒pta cerrahi menopoz da denmektedir.
 • Laparoskopik Histerektomi yönteminde hastan─▒n göbe─čine yap─▒lan minik bir kesi ile hastan─▒n kar─▒n içine girilmektedir. Laparoskop ad─▒ verilen cihaz ile ile hastan─▒n rahmi görüntülesin ve kas─▒ktan girdirilen iki cerrahi kesi aleti ile rahmi tutan ba─člar kesilir. Ba─člar─▒ kesilen rahim vajinal yoldan d─▒┼čar─▒ ç─▒kar─▒l─▒r.

Rahim Alma Ameliyat─▒ (Histerektomi) Riskleri Nelerdir?

Rahim alma ameliyat─▒ (Histerektomi) zor mu, sorusu için her ameliyat─▒n risklerini bar─▒nd─▒r─▒r, yan─▒t─▒ verilebilir. Rahim alma ameliyat─▒, anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilen cerrahi bir i┼člemdir. Her cerrahi i┼člemde oldu─ču gibi riskleri ve ameliyat sonras─▒ olu┼čabilecek komlikasyonlar─▒ bulunmaktad─▒r.

Nadiren görülmekle birlikte rahim alma ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda;

 • Mesanenin veya ba─č─▒rsa─č─▒n yaralanmas─▒
 • Ameliyat s─▒ras─▒nda beklenmeyen kanama
 • Kar─▒n enfeksiyonu
 • P─▒ht─▒ olu┼čmas─▒
 • Genital bölgede kanama ve kan toplanmas─▒
 • ─░drar ve d─▒┼čk─▒lamada güçlük

Bu say─▒lanlar d─▒┼č─▒nda bilinmesi gereken önemli bir nokta rahim alma ameliyat─▒ sonras─▒ do─čurganl─▒k sona erer ve hastan─▒n ameliyattan sonra çocuk sahibi olamayaca─č─▒ hakk─▒nda hasta mutlaka bilgilendirilmedir. 

Rahim Alma Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Rahim alma ameliyat─▒ (Histerektomi) di─čer bir çok ameliyat gibi anestezi alt─▒nda gerçekle┼čen cerrahi bir i┼člemdir. Ameliyat sonras─▒nda hasta yava┼č yava┼č kendine gelir ve narkozun vücuttan at─▒lmas─▒ gerekir.

Bu süreçte yap─▒lmas─▒ gerekenler ise;

 • Ameliyat günü ba─č─▒rsak hareketleri ba┼člay─▒ncaya kadar kesinlikle a─č─▒zdan beslenme yapmaman─▒z gerekmektedir.
 • Rahim alma ameliyat─▒ sonras─▒ tuvalet ihtiyac─▒ ilk 24 saat boyunca sonda ile giderilmelidir.
 • Doktor e┼čli─činde ameliyattan sonra erken ayaklanman─▒z hem ba─č─▒rsak hareketlerinin ba┼člamas─▒ hem de p─▒ht─▒ olu┼čumunun önlenmesi bak─▒m─▒ndan önemli rol oynar.
 • Her ne kadar erken ayaklanman─▒z olumlu da olsa diki┼člerin olmas─▒ sebebiyle ameliyat sonras─▒ 6 hafta boyunca egzersiz ve a─č─▒r i┼člerden kaç─▒n─▒lmal─▒s─▒n─▒z.
 • Rahim alma ameliyat─▒ cinsel ili┼čkiye engel olmaz ise de ameliyat sonras─▒ 6 hafta boyunca cinsel ili┼čkiden kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r.
 • Taburcu olduktan sonra idrar ve d─▒┼čk─▒lama s─▒ras─▒nda ─▒k─▒nma hareketinden kaç─▒nmal─▒d─▒r.
 • Yine genital kaslar─▒n kullan─▒lmas─▒ sebebiyle Rahim alma ameliyat─▒ndan sonra bir süre araba kullanmaktan uzak durulmal─▒d─▒r.
 • Taburcu edildikten sonra evdeki ya┼čant─▒n─▒za dikkat etmeli, du┼č al─▒rken su dökmek ile yetinmeli, keseleme ve ovalamadan kaç─▒nmal─▒s─▒n─▒z.
 • En önemli noktalardan biri ise ameliyat sonras─▒ süreçte vajinal kanama ya da ate┼č ile kar┼č─▒la┼č─▒r iseniz zaman kaybetmeden doktorunuza ba┼čvurman─▒z gerekmektedir.

Rahim Alma Ameliyat─▒ (Histerektomi) Kaç Günde ─░yile┼čir? 

Tek bir rahim alma ameliyat─▒ (Histerektomi) yoktur. Farkl─▒ türlerdeki bu ameliyatlar─▒n iyile┼čme süreçleri de birbirinden farkl─▒ seyretmektedir. Rahim alma ameliyatlardan sonra iyile┼čme süreci hastan─▒n ve ameliyata konu hastal─▒─č─▒n durumuna göre de─či┼čiklik göstermektedir.

Fakat genelleme yapmak gerekir ise rahim alma ameliyat─▒ndan sonra hastan─▒n iyile┼čme süreci ortalama 4-6 haftad─▒r. Laparoskopik Histerektomi de hastan─▒n aç─▒k bir cerrahi yaras─▒ bulunmamas─▒ sebebiyle iyile┼čme süreci 10-15 gündür.

S─▒kça Sorulan Sorular 

Rahim alma ameliyat─▒ (Histerektomi) ile rahmin al─▒nmas─▒ cinsel hayat─▒ etkiler mi?

Rahim cinsellik için kullan─▒lan bir organ de─čildir. Cinsel birle┼čme s─▒ras─▒nda kad─▒nlar vajina ile birle┼čmeyi sa─člar. Bu sebeple rahim alma ameliyat─▒ sonras─▒nda cinsel hayat─▒n─▒z normal bir ┼čekilde devam eder.

Rahim alma ameliyat─▒ (Histerektomi) kaç saat sürer?

Rahim alma ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusu için bu üç yönteminde de ameliyat süresinin de─či┼čti─či belirtilebilir.Hastan─▒n ve hastal─▒─č─▒n durumuna göre operasyon, 2-8 saate kadar uzayabilmektedir. 

Rahim alma ameliyat─▒ (Histerektomi) zor mu?

Rahmin al─▒nmas─▒ tehlikeli bir ameliyat de─čildir, ancak tüm ameliyatlar gibi birtak─▒m riskleri içerir. Akci─čer ya da toplardamarda p─▒ht─▒ geli┼čebilir bu do─črultuda kanama olabilir. Ayr─▒ca operasyon sonras─▒nda vajinal kanama ya da kesi yerinde a─čr─▒ olu┼čabilir. Ameliyat sonras─▒ hastan─▒n sa─čl─▒─č─▒na dikkat edilmelidir. 

Prof. Dr.
Arif K├Âk├ž├╝
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
VM Medical Park Samsun
1474

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.