Doç. Dr.Ramazan Coşkun

  • İlgi Alanları
  • Sepsis
  • Solunum yetmezliği
  • Mekanik ventilasyon
  • Beslenme
  • Palyatif bakım
  • Renal replasman tedavileri
  • Yoğun bakım enfeksiyonları
  • Hemodinamik monitörizasyon

Eğitim ve Uzmanlık
1998 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
2005 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
2013 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım

Deneyim
2014 - 2017 Yoğun Bakım Bilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi Doç.Dr  
2007 - 2014 Yoğun Bakım Bilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi Yard. Doç.Dr  
2005 - 2007 Yoğun Bakım Bilim Dalı,İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi Öğr.Gör.Dr  
1999 - 2005 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi Dr.Arş.Gör.

Kurs ve Sertifikalar
DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI TOPLANTILAR
1.      Akut Entoksikasyonlar.
Acil Hekimliği Temel Eğitim Modülü Kursu. 07-11 Ekim 2005. Erciyes Üniversitesi, Kayseri
2.      Akut Entoksikasyonlar. Acil Hekimliği Temel Eğitim Modülü Kursu. 27 Kasım-01 Aralık 2006. Erciyes Üniversitesi, Kayseri
3.      Sepsis ve Renal replasman Tedavileri. 3. Ulusal Sepsis Sempozyumu. 23-25 Şubat 2007, Erciyes Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Uygulama Merkezi, Kayseri.
4.      Akut Entoksikasyonlar. Acil Hekimliği Temel Eğitim Modülü Kursu. 05-09 Kasım 2007. Erciyes Üniversitesi, Kayseri
5.      Mekanik Ventilasyon Kursu. 5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Adana.
6.      Erişkin Sepsisi. Erişkin ve Çocukta Travma ve Sepsis. 5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Adana.
7.      Kardiyak Debi Ölçümleri. Hemodinamik Monitörizasyon Kursu. 6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 21-25 Ekim 2009, Konya.
8.      ARDS ve KOAH’ta Mekanik Ventilasyon. Mekanik Ventilasyon Kursu. 2. Çukurova Acil Tıp Günleri. 07-11 Haziran 2010, Adana.
9.      Kritik Hastanın Erken Tanınması ve Değerlendirilmesi. Temel Yoğun Bakım Kursu. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 6-10 Ekim 2010, Antalya.
10.  Kurşun Zehirlenmesi. Ağır Metal Zehirlenmeleri. Klinik Toksikoloji Derneği 16. Kongresi. 18-21 Mayıs 2011, Kayseri.
11.  Kritik Hastanın Erken Tanınması ve Değerlendirilmesi. Temel Yoğun Bakım Kursu. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 5-9 Ekim 2011, Antalya.
12.  Şok tanı ve tedavisi. Temel Yoğun Bakım Kursu. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 5-9 Ekim 2011, Antalya.
13.  Mekanik Ventilasyonda Monitörizasyon, PEEP, Oto-PEEP. Mekanik Ventilasyon Kursu. 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 16-20 Kasım 2011, Ankara
14.  Restriktif Hastayı Nasıl Yönetelim? Mekanik Ventilasyon Kursu. 9. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 1. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı. 27-30 Kasım 2012, Ankara
15.  SRRT’nin Temel Konseptleri. Yoğun bakımda sürekli renal replasman tedavisi (SRRT) kursu.16 Aralık 2012, Ankara.

KATILDIĞI YURT İÇİ KURSLAR VE EĞİTİM PROGRAMLARI
1.      Yoğun Bakım Hastalarında Yaşam Desteği Kursu. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi 19-23 Nisan 2006. ANTALYA
2.      Eğitim Becerileri Kursu. 18-22 Haziran 2007. KAYSERİ
3.      Akılcı Farmakoterapi Eğitici Eğitimi Kursu. 27-31 Ağustos 2007. KAYSERİ
4.      Hastane Afet Planı Eğitim Programı. 28-30 Eylül 2009. KAYSERİ
5.      Havayolu Yönetimi Kursu. 27-28 Şubat 2010. İZMİR
6.      Beslenme Eğitimi ve Uygulamaları Kursu. 22-23 Mart 2010. SAMSUN
7.      Gambro Prismaflex Sisteminde Sitrat Antikoagülasyon Teorik ve Pratik Uygulama Eğitimi. 23-24 Kasım 2010. İSTANBUL.
8.      Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Eğitici Eğitimi Kursu. 27-29 Ekim 2011. KAYSERİ

KATILDIĞI YURT DIŞI KURSLAR VE EĞİTİM PROGRAMLARI
1.      Critical Care Echocardiography Workshop Advanced. 20-21 March 2011. Brüssels, Belgium.
2.      Pre-Congress Postgraduate Course on Echocardiography. 25th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress, 13-17 October 2012, Lisbon, Portugal.

KATILDIĞI  ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTI VE KONGRELER
1.      1.Ulusal Yoğun Bakım Sempozyumu.9-11 Nisan 2004, KAYSERİ
2.      Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi 19-23 Nisan 2006. ANTALYA
3.      3.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 1-5 Kasım 2006, ANKARA
4.      Ulusal Sepsis Sempozyumu. 23-25 Şubat 2007, Kayseri
5.      3. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu. 18-20 Mayıs 2007, Kapadokya, NEVŞEHİR.
6.      4.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 31 Ekim-4 Kasım 2007, ANKARA
7.      5.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 19-23 Kasım 2008, ADANA
8.      6.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 21-25 Ekim 2009, KONYA
9.      Çukurova Acil Tıp Günleri. 07-11 Haziran 2010, Adana.
10.  7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, ANKARA
11.  12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 2010, ANTALYA
12.  Klinik Toksikoloji Derneği 16. Kongresi. 18-21 Mayıs 2011, Kayseri.
13.  13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, ANTALYA
14.  8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 16-20 Kasım 2011, ANKARA
15.  9. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 1. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı. 27-30 Kasım 2012, ANKARA

KATILDIĞI  ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTI VE KONGRELER
1.      19th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress 24-27 September  2006 Barcelona,Spain
2.      30th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine. 9-12 March 2010. Brüssels, Belgium.
3.      31th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine.22-25 March 2011. Brüssels, Belgium.
4.      33th ESPEN Congress. September 2011, Gothenburg, Sweden
5.      34th ESPEN Congress. September 2012, Barcelona, Spain.
6.      25th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress. October 2012, Lisbon, Portugal.

Mesleki Üyelikler
Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği
Türk Toraks Derneği
European Society of Intensive Care Medicine

Ödüller
1. 7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi en iyi birinci sözlü bildiri ödülü. Sezgin GC, Coşkun R, Akdur O, Yazıcı C, Sungur M, Güven M. “Organofosfat Zehirlenmelerinde Plazmaferez Tedavisinin Eritrosit Kolinesteraz Düzeylerine Etkisi ve Standart Tedaviyle Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması. (Sözlü sunum)”, Ankara, Türkiye, Eylül-Ekim 2010.
2. 10. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 2. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı bildiri üçüncülük ödülü. Karakas S, Taheri S, Gundogan K, Coşkun R, Elay G, Bahar I, Güven M, Sungur M, Dundar M. “Sepsis, TLR-2, TLR-4 Gene Polymorphisms and mRNA Expression”, İstanbul, Türkiye, Kasım 2013.
3. 11. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 3. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı bildiri ikincilik ödülü. Karakas S, Taheri S, Gundogan K, Coşkun R, Elay G, Bahar I, Güven M, Sungur M, Dundar M. “Sepsis, TLR-2, TLR-4 Gene Polymorphisms and mRNA Expression”, İstanbul, Türkiye, Kasım 2013.
4. 11. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 3. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı bildiri üçüncülük ödülü. Karakas S, Taheri S, Gundogan K, Coşkun R, Elay G, Bahar I, Güven M, Sungur M, Dundar M. “Sepsis, TLR-2, TLR-4 Gene Polymorphisms and mRNA Expression”, İstanbul, Türkiye, Kasım 2013.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
1-      
Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Zehirlenmelerin Değerlendirilmesi ve Olgularda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler (Tıpta uzmanlık tezi, Uz Dr Elif Atağ - 2012)
2-       Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Trombositopeni Sıklığı ve Trombositopeni Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi (Tıpta uzmanlık tezi, Uz Dr Mücahit Mustafa Kaya - 2014)
3-       Hematoloji servisten iç hastalıkları yoğun bakım ünitesine devredilen hematolojik kanserli hastalarda yoğun bakım mortalitesini etkileyen faktörler, (Tıpta uzmanlık tezi, Uz Dr İbrahim İleri - 2016)
Projelerde Yaptığı Görevler :
1.      Solunum Fizyoterapisinin Ve Solunum Fizyoterapisiyle Birlikte Uygulanan Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Osilasyon Tekniğinin, Postoperatif Yoğun Bakım Hastalarında Pulmoner Komplikasyonları Önlemede Etkilerinin Karşılaştırılması (Yürütücü) Erciyes Üniversitesi BAP kodu TSA-10-3228
2.      High Mobility Group Box 1 (HMGB1) ile İleri Sepsis Arasındaki Korelasyon (Araştırmacı) Erciyes Üniversitesi BAP kodu TSA-11-3559
3.      Ağır Sepsis ve Septik Şokta Erken Hedefe Yönelik Tedavide Pulmoner Arter Kateterizasyonu ile Konvansiyonel Yöntemin Karşılaştırılması (Araştırmacı) Erciyes Üniversitesi BAP kodu TSA-10-2992
4.      Kritik Hastalık Tanısıyla İzlenen Hastalarda Erken Dönemde Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal (HHA) Aksın Değerlendirilmesi (Araştırmacı) Erciyes Üniversitesi BAP kodu TSA-10-2929
5.      Akut Organofosfat İntoksikasyonuna Maruz Kalan Bireylerin Lenfositlerinde CBMN Sitom Yöntemi ve Plazmalarında 8-OHdG Ölçümü ile Kromozomal ve Oksidatif DNA Hasarının ve Adrenal, Hipofiz, Tiroid Hormonlarında Meydana Gelen Değişikliklerin, ve Birbirleriyle İlişkilerinin Araştırılması (Araştırmacı) Erciyes Üniversitesi BAP kodu TSA-12-3792
6.      İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi nden servise devredilen hastalarda serum mikronütrient  vitamin B1 vitamin B6 vitamin B12  çinko  bakır  serüloplazmin  krom ve selenyum  seviyesinin tespit edilmesi , ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 08/10/2014 (ULUSAL)

Araştırma ve Yayınlar
A.    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. M. Başkol, Ö. Özbakır, R. Coşkun, G. Başkol, R. Saraymen, M. Yücesoy. The role of serum zinc and other factors on the prevalence of muscle cramps in non-alcoholic cirrhotic patients. J Clin Gastroenterol. 2004;38(6):524-9.
A2. M. Özkan, B. Eser, Ö. Er, F. Altuntaş, R. Coşkun, R. Topsakal, E. Mavili, M. Kala, M. Altınbaş. Antiphospholipid syndrome associated with malignant mesothelioma presenting with superior vena cava thrombosis: a case report. Clin Appl Throm Hemost  2004;10(4):393-396.
A3. B. Eser, M. Güven, A. Ünal, R. Coşkun, F. Altuntaş, M. Sungur, İ.S. Serin, İ. Sarı, M. Çetin.  The role of plasma exchange in HELLP syndrome. Clin Appl Thromb Hemost. 2005;11(2):211-7.
A4. M. Özkan, Ö. Er, İ.Ö. Karahan, K. Deniz, R. Coşkun, C. Küçük, A. Yurci, M. Altınbaş.
Rectal carcinoid tumor with bone marrow and osteoblastic bone metastasis: a case report. Turk J Gastroenterol. 2007 Jun;18(2):111-4.
A5. P. Durukan, Ç. Özdemir, R. Coşkun, İ. İkizceli, A. Esmaoğlu, S. Kurtoğlu, M. Güven. Experiences with endosulfan mass poisoning in rural areas. Eur J Emerg Med. 2009;16(1):53-6. doi: 10.1097/MEJ.0b013e3283088e2b.
A6. G. Metan, B. Uysal, R. Coşkun, D. Perçin, M. Doğanay. Anthrax meningoencephalitis: a case report and review of Turkish literature. Mikrobiyol Bul. 2009;43(4):671-6.
A7. G. Metan, İ. Bozkurt, Ç. Ağkuş, R. Coşkun, E. Alp, M. Sungur, B. Aygen, M. Doğanay. Hospitalized pandemic influenza A (H1N1) patients in a university hospital. Cent Eur J Med. 2010;6(1):83-8. Doi: 10.2478/s11536-010-0040-7.
A8. T. Teke, R. Coşkun, M. Sungur, M. Güven, T.T. Bekçi, E. Maden, E. Alp, M. Doğanay, I. Erayman, K. Uzun. 2009 H1N1 influenza and experience in three critical care units. Int J Med Sci. 2011;8(3):270-7.
A9. F. Kurnaz, G. Metan, R. Coşkun, L. Kaynar, B. Eser, M. Doğanay. A case of Crimean-Congo haemorrhagic fever successfully treated with therapeutic plasma exchange and ribavirin. Trop Doct. 2011 Jul;41(3):181-2. doi: 10.1258/td.2011.100470.
A10. E. Alp, B. Kıran, D. Altun, G. Kalın, R. Coşkun, M. Sungur, A. Akın, D. Perçin, M. Doğanay. Changing pattern of antibiotic susceptibility in intensive care units: ten years experience of a university hospital. Anaerobe. 2011 Dec;17(6):422-5. doi: 10.1016/j.anaerobe.2011.04.017.
A11. E.A. Meşe, Ç Ağkuş, R. Coşkun, G. Metan, A.N. Koç, M. Sungur, M. Doğanay. Nosocomial candidemia: a threat beyond nosocomial bacterial infections in intensive care units. Turk J Med Sci 2011; 41(6): 1115-1118. doi:10.3906/sag-1007-935.
A12. E. Alp, G. Kalın, R. Coşkun, M. Sungur, M. Güven, M. Doğanay. Economic burden of ventilator-associated pneumonia in a developing country. J Hosp Infect. 2012 Jun;81(2):128-30. doi: 10.1016/j.jhin.2012.03.006.
A13.  R. Coşkun, K. Gündoğan, F. Tanrıverdi, M. Güven, M. Sungur. Effects of endosulfan intoxication on pituitary functions. Clin Toxicol (Phila). 2012;50(5):441-3. doi: 10.3109/15563650.2012.676647.
A14. G. Kalın, E. Alp, R. Coşkun, H. Demiraslan, K. Gündoğan, M. Doğanay. Use of high-dose IV and aerosolized colistin for the treatment of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii ventilator-associated pneumonia: do we really need this treatment? J Infect Chemother 2012;18(6):872-7. doi:10.1007/s10156-012-0430-7.
A15. R. Coşkun, K. Gündoğan, S. Baldane, M. Güven, M. Sungur. Refeeding hypophosphatemia: a potentially fatal danger in the intensive care unit. Turk J Med Sci 2014;44(3):369-74. Doi: 10.3906/sag-1211-49. 
A16. K. Gündoğan, F. Bayram, V. Gedik, A. Kaya, A. Karaman, Ö. Demir, T. Sabuncu, D. Koçer, R. Coşkun. Metabolic syndrome prevalence according to ATP III and IDF criteria and related factors in Turkish adults. Arch Med Sci 2013;9(2):243-253. Doi: 10.5114/aoms.2013.34560
A17. G. Kalın, E. Alp, A. Akın, R. Coşkun, M. Doğanay. Comparison of Colistin and Colistin/Sulbactam fort he Treatment of Multidrug Resistant Acinetobacter Baumannii Ventilator-Associated Pneumonia. Infection 2013;42(1):37-42. Doi: 10.1007/ s15010-013-0495-y
A18. K. Gundogan, A. Yurci, R. Coskun, M. Baskol, S. Gursoy, G. Hebbar, M. Sungur, TR. Ziegler. Outcomes of percutaneous endoscopic gastrostomy in hospitalized patients at a tertiary care center in Turkey. Eur J Clin Nutr. 2014. Doi: 10.1038/ejcn.2014.11.
A19. F. Bayram, D. Koçer, K. Gündoğan, A. Kaya, O. Demir, R. Coşkun, T. Sabuncu, A. Karaman, M. Cesur, M. Rizzo, PP. Toth, V. Gedik. Prevalence of Dyslipidemia and Associated Risk Factors in Turkish Adults. J Clin Lipidol 2014;8(2):206-16. Doi: 10.1016/j.jacl.2013.12.011.   
A20. JL. Vincent, JC. Marshall, SA. Namendys-Silva, B. François, I. Martin-Loeches, J. Lipman, K. Reinhart, M. Antonelli, P. Pickkers, H. Njimi, E. Jimenez, Y. Sakr; ICON investigators. Assessment of the worldwide burden of critical illness: the intensive care over nations (ICON) audit. Lancet Respir Med. 2014;2(5):380-6. doi: 10.1016/S2213-2600(14)70061-X.
A21. Coskun R, Gundogan K, Sezgin GC, Topaloglu US, Hebbar G, Guven M, Sungur M. A retrospective review of intensive care management of organophosphate insecticide poisoning: Single center experience. Niger J Clin Pract. 2015;18(5):644-50. doi: 10.4103/1119-3077.158962.
A22. Sakr Y, Alhussami I, Nanchal R, Wunderink RG, Pellis T, Wittebole X, Martin-Loeches I, François B, Leone M, Vincent JL; Intensive Care Over Nations Investigators. Being Overweight Is Associated With Greater Survival in ICU Patients: Results From the Intensive Care Over Nations Audit. Crit Care Med. 2015 Dec;43(12):2623-32. doi: 10.1097/CCM.0000000000001310

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. M. Altınbaş, M. Özkan, Ö. Er, R. Coşkun, B. Kaplan, O.G. Yıldız, B. Eser, İ. Sarı, R. Demir. 29th European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress konferansı dahilinde " Annals of Oncology 2004, Suppl 3 (15)" bildiri kitapçığındaki ‘Phase II study of Cisplatin-Etoposide (CE) combination chemotherapy + low molecular weight heparin (LMWH) in small cell lung cancer (SCLC).’ 162 pp. Vienna, Austria, October 2004.
B2. R. Coşkun, B. Eser, M. Güven, İ. Sarı, İ.Koçyiğit, M. Çetin. 19th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress konferansı dahilinde "Official Journal of European Society of Intensive Care Medicine" bildiri kitapçığındaki “Effect of Plasma Exchange on Prognosis in Patients with HELLP Syndrome.” 162 pp., Barcelona, Spain, September 2006.
B3. R. Coşkun, M. Güven, M. Sungur. 19th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress konferansı dahilinde "Official Journal of European Society of Intensive Care Medicine" bildiri kitapçığındaki “Our Experiences on Organophosphate Insecticide Poisoning in Internal Medicine Intensive Care Unit”. 78 pp., Barcelona, Spain, September 2006.
B4. L. Kaynar, M. Güven, F. Altuntaş, İ. Sarı, R. Coşkun, B. Eser, M. Çetin. 19th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress konferansı dahilinde "Official Journal of European Society of Intensive Care Medicine" bildiri kitapçığındaki "Effects of Plasmapheresis Therapy on Coagulation Parametters in the Cases of Sepsis", 279 pp., Barcelona, Spain, September 2006.
B5. E. Alp, B. Kıran, D. Altun, G. Kalın, R. Coşkun, M. Sungur, A. Akın, D. Perçin, M. Doğanay. 33th International SOMED Congress konferansı dahilinde “XXXIII International Congress on Microbial Ecology and Disease Abstract Proceedings” bildiri kitapçığındaki “Changing pattern of antibiotic susceptibility in intensive care units: ten years experience of an university hospital.”, 33 pp., Greece, September 2010.
B6. G. Kalın, E. Alp, R. Coşkun, H. Demiraslan, K. Gündoğan, M. Doğanay. 4th Eurosia Congress of Infectious Diseases konferansı dahilinde “High Dose Colistin for the Treatment of Multidrug Resistant Acinetobacter baumannii Ventilator-Associated Pneumonia: Does Is It Increase Nephrotoxity?”, 120 pp., Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, June 2011.
B7. R. Coşkun, K. Gündoğan, S. Baldane, M. Güven, M. Sungur. 33th ESPEN Congress konferansı dahilinde “Clinical Nutrition Supplements 2011;6(1)” bildiri kitapçığındaki “Refeeding hypophosphataemia incidence in a medical intensive care unit.” 207 pp. Gothenburg, Sweden, September 2011.
B8. R. Coşkun, K. Gundoğan, A. Akın, O. Başpınar, M. Güven, M. Sungur. 34th ESPEN Congress konferansı dahilinde “Clinical Nutrition Supplements 2012;7(1)” bildiri kitapçığındaki “Assesment of Nutrition Risk with Using NRS 2002 in Hospitalized Patients.” 114-115 pp. Barcelona, Spain, September 2012.
B9. K. Gündoğan, M.A. Yurci, R. Coşkun, G. İçaçan, M. Başkol, Ş.Gürsoy. 34th ESPEN Congress konferansı dahilinde “Clinical Nutrition Supplements 2012;7(1)” bildiri kitapçığındaki “Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Experience in a University Hospital .” 127 pp. Barcelona, Spain, September 2012.
B10. S. Kaya, R. Coşkun, K.Gündoğan, M. Güven, M. Sungur. 25th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress konferansı dahilinde " Intensive Care Medicine 2012; 38 (Supp1)" bildiri kitapçığındaki “Postoperative High Frequency Chest Wall Oscillation Therapy In Critically Ill Abdominal Surgery Patients: Randomized Controlled Study”. 167-168 pp., Lisbon, Portugal, October 2012.
B11. R. Coşkun, K.Gündoğan, G. Altınyurt, M. Güven, M. Sungur. 25th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress konferansı dahilinde " Intensive Care Medicine 2012; 38 (Supp1)" bildiri kitapçığındaki “Comparison of Central Venous Catheter and Pulmonary Artery Catheter Goal Directed Therapy In Patients with Severe Sepsis and Septic Shock”. 202 pp., Lisbon, Portugal, October 2012.
B12. K. Gündoğan, S. Baldane, R. Coşkun, İ. Bahar, G.Altunyurt, H. Mumcuoğlu, M. Güven, M. Sungur. 34th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine konferansı dahilinde “Critical Care 2014;18(Suppl 1)” bildiri kitapçığındaki “Value of Peak Flow Rates Measured During a Spontaneous Breathing Trial to Predict Success of Weaning From Mechanical Ventilation”. 106 pp., Brussells, Belgium, March 2014.
B13. R. Coskun, K. Gundogan, M. Sevim, F. Tanriverdi, I. Bahar, G. Elay, H. Mumcuoglu, Y. Simsek, F. Kelestemur, M. Sungur, M. Guven. 27th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress konferansı dahilinde " Intensive Care Medicine 2014; 40 (Supp1)" bildiri kitapçığındaki “Chronic Effects of Acute Organophosphate Poisoning in Endocrine System ”. 254-55 pp., Barcelona, Spain, October 2014.
B15. R. Coskun, I. Ileri, K. Gundogan, M. Guven, M. Sungur. 12th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine in collaboration with WFCCN and WFPICCS  konferansı dahilinde “WFSICCM Seoul 2015 Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Evaluatıon Of Risk Factors For Mortality in Hematological Malıgnancy Patients Admıtted To Intensive Care Unit”. 667 pp. Seoul, Korea, 29 August – 1 September 2015.
B16. R. Coskun, E. Dogan, K. Gundogan, G. Elay, I. Bahar, S. Muhtaroglu, T. Ziegler, M. Sungur, M. Guven. 12th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine in collaboration with WFCCN and WFPICCS  konferansı dahilinde “WFSICCM Seoul 2015 Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Association Between Serum Phosphorus Levels And Orexigenıc And Anorexigenic Hormones Levels in Critically Ill Patients”. 721 pp. Seoul, Korea, 29 August – 1 September 2015.
B17. I. Ileri, R Coskun, K Gundogan, M Guven, M Sungur. 28th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress konferansı dahilinde "Intensive Care Medicine Experimental 2015, Volume 3 Suppl 1 " bildiri kitapçığındaki “Evaluation of risk factors for mortality in hematological malignancy patients admitted to intensive care unit”. 123 pp., Berlin, Germany, October 2015.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. C. Gökçe, E. Torun, R. Coşkun, İ. Diler, K. Gündoğan, Ö. Şakrak, F. Bayram. Gebelik esnasında tanı konulan bir feokromositoma vakası. Endokrinolojide Yönelişler 2003;12 (1):25-27
D2. M. Özkan, M. Altınbaş, R. Coşkun, S. Soyuer, F. Oğuzkaya, M. Bilgin, Ö. Canöz, E. Mavili, F.S. Oymak. Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı ile Tam Yanıt Elde Edilen İleri Evre Malign Timoma Olgusu. Solunum Hastalıkları 2005; 16: 86-89.
D3. E. Alp, O. Yıldız, S. Gökahmetoğlu, R. Coşkun, A. Köşklü, B. Aygen. Herpes Ensefalitinin Erken Tanısında Moleküler ve Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi: Bir Olgu Sunumu. Flora 2005;10(3):145-147.
D4. F. Tanrıverdi, R. Coşkun, M. Güven. Kritik Hastalığa Bağlı Hiperglisemi ve Insülin Direnci: Patofizyolojideki Son Gelişmeler ve Klinik Yaklaşım. Yoğun Bakım Derg 2007; 7 (4): 446-451.
D5. R. Coşkun, M. Güven, M. Sungur. Yoğun Bakım Ayarlarında Puls Oksimetrinin Güvenirliliği ve Etkileyen Faktörler. Yoğun Bakım Derg 2008; 8 (1): 60-66.
D6. R. Coşkun, M. Güven. Sepsiste Diğer Yardımcı Tedaviler. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2009; 3:178-183.
D7. R. Coşkun, M. Güven. Sepsiste Mekanik Ventilasyon, Derin Ven Trombozu Profilaksisi ve Stres Ülser Profilaksisi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2009; 3: 184-190.
D8. A. Ünal, M.H. Sipahioğlu, B. Tokgöz, M. Akçakaya, R. Coşkun, O. Oymak, C. Utaş. Antihiperlipidemik Tedavi Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz: Üç Olgu Sunumu. Erciyes Tıp Dergisi 2009;1:1-4.
D9. H. Cilan, A. Ünal, M.H. Sipahioğlu, R. Coşkun, B. Tokgöz, O. Oymak, C. Utaş. Bir Periton Diyalizi Hastasında Sefaperazon-sulbaktam Kullanımına Bağlı Gelişen Koagülopati. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2010;1:59-61.
D10. Ö.F. Baysal, R. Coşkun, H. Büyükoğlan, M. Sungur, M. Güven. Can Gastric Tonometry be Used to Determine Weaning Failure? Yoğun Bakım Derg 2010; 3: 55-59.

D11. K. Gündoğan, R. Coşkun, M. Güven, M. Sungur. Yoğun Bakımda Endotrakeal Entübasyon Komplikasyonları. Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 39-43. DOI: 10.5152/dcbybd.2011.09

D12. R. Coşkun, K. Gündoğan, M. Güven, M. Sungur. İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan Bir İnsülin İnfüzyon Tedavi Protokolünün Etkinliği. Yoğun Bakım Derg 2012; 1: 9-12. DOI: 10.5152/dcbybd.2012.03

D13. R. Coşkun, K. Gündoğan, E. Atağ, İ.H. Akbudak, A. Özturk, M. Güven, M. Sungur. Predictors of mortality in critically ill patients with poisoning: A single center experience. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(5):1274-82 . Doi: 10.5336/medsci.2012-33098 

D14. R. Coşkun, S. Uslup, K. Gündoğan, Ç. Pala, İH. Akbudak, M. Sungur, M. Güven. The Effectiveness of Bilirubin Column on Severe Hyperbilirubinemia in a Patient with Cardiac Cirrhosis. Erciyes Med J 2014 36(2): 82-4. DOI: 10.5152/etd.2014.7563

D15. S. Akın, K. Gündoğan, R. Coşkun, RC. Yüksel, US. Topaloğlu, F. Öztürk, M. Güven, M. Sungur. Yoğun Bakımda Yaşlı Hasta Mortalitesi: Yaş Risk Faktörü Mü? Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 26-9 DOI:10.5152/dcbybd.2014.667
D16. G. Elay, K. Gündoğan, R. Coşkun
. Sepsis Yönetiminde Ne Değişti? Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 11-21. DOI:10.5152/dcbybd.2014.579

D17. G. Elay, R. Coşkun. Mekanik Ventilatörde Klasik Modlar, Hangi Durumda Hangi Mod? Turkiye Klinikleri J Intensive Care-Special Topics 2015;1(1):13-23

D18. H. Mumcuoğlu, G. Elay, İ. Bahar, K. Gündoğan, R. Coşkun. Burkit Lenfomada Ciddi Laktik Asidoz. Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 57-9. DOI: 10.5152/dcbybd.2015.759
D19. İ. Bahar, S. Baldane, G. Elay, R. Coşkun, K. Gündoğan, M. Güven, M. Sungur. Spontan Tepe Akım Hızları Weaning Belirteci Midir? Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 39-43 DOI: 10.5152/dcbybd.2015.911
D20. Ozcan A, Baratalı E, Meral O, Ergul AB, Aslaner H, Coskun R, Torun YA. Bullous Dermatitis and Skin Necrosis Developing after Adrenalin Extravasation. Eurasian J Med. 2015 Oct;47(3):226-8. DOI: 10.5152/eurasianjmed.2015.58.
D21. İ. Bahar, G. Elay, R. Coşkun, K. Gündoğan, M. Güven, M. Sungur Complications of Endotracheal Intubation in the Intensive Care Unit: A Single-center Experience after Training. Erciyes Med J 2015; 37(4): 133-7. DOI: 10.5152/etd.2015.0030

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. B. Eser, R. Coşkun, F. Altuntaş, M. Özkan, H.Ş. Coşkun, Ö. Er, M. Çetin, A. Ünal., 29. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "Turkish Journal of Haematology" bildiri kitapçığındaki "Erciyes Üniversitesi Dedeman Hastanesi terapotik plazma değişimi deneyimi", 187 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2002
E2. B. Tokgöz, O. Yıldız, M. Sipahioğlu, R. Coşkun, A. Çoruh, I. Soyuer, O. Oymak, C. Utaş., V. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Renal Transplantasyon Sonrası Erken Dönemde Ortaya Çıkan Derin Kütanöz Zigomikozun Başarılı Tedavisi", 76 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2003
E3. P. Horasan, A. Çeliksoy, F. Kızılkaya, M. Özkan, R. Coşkun, Ö. Er, M. Altınbaş., 1. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "1. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ailede Kanser Hikayesi Olan Meme Kanseri Hastalarının Klinik ve Histopatolojik Özellikleri: Dedeman Onkoloji Hastanesi Sonuçları", 145-146 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2004
E4. M. Özkan, B. Eser, Ö. Er, F. Altuntaş, R. Coşkun, R. Topsakal, E. Mavili, M. Kala, M. Altınbaş., 1. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "1. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Malign Periton Mezotelyomasında Paraneoplastik Sendrom Olarak Antifosfolipid Sendromu ve Vena Kava Süperior Trombozu", 153 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2004
E5. M. Özkan, M. Altınbaş, R. Coşkun, F. Oğuzkaya, M. Bilgin, S. Soyuer, Ö. Canöz, E. Mavili, F.S. Oymak., 1. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "1. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı ile Tam Cevap Elde Edilen İleri Evre Malign Timoma Olgusu", 157 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2004
E6. M. Güven, Ö.F. Baysal, M. Sungur, H. Büyükoğlan, R. Coşkun. 2. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “Yoğun Bakım Dergisi 2005; 5(ek1)” bildiri kitapçığındaki “Weaning başarısızlığını belirlemede gastrik tonometri”, 25 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2005
E7. R. Coşkun, T.A. Bakkal, E. Alp, M. Güven. 3. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu konferansı dahilinde “Yoğun Bakım Dergisi 2007; 7(1)”  bildiri kitapçığındaki “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki 2006 Yılı Hastane İnfeksiyonları.” 205 pp., Kapadokya, Nevşehir, Mayıs 2007
E8. R. Coşkun, P. Durukan, Ç. Özdemir, A. İpekçi, M. Güven. 4. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “Yoğun Bakım Dergisi 2007; 7(3)” bildiri kitapçığındaki “Niğde İlindeki Toplu Endosülfan Zehirlenmeleri (Sözlü sunum)”, 378 pp., Ankara, Türkiye, Ekim-Kasım 2007
E9. R. Coşkun, H. Mumcuoğlu, M. Sungur, M. Güven. 5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “Yoğun Bakım Dergisi 2008; 8(4)” bildiri kitapçığındaki “Medikal Yoğun Bakım Hastalarında Bir İnsülin İnfüzyonu Protokolünün Güvenirliliği (Sözlü sunum)”, 202 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2008
E10. R. Coşkun, G.C. Sezgin, M. Sungur, M. Güven. 5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “Yoğun Bakım Dergisi 2008; 8(4)” bildiri kitapçığındaki “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi Organofosfat Zehirlenmeleri Deneyimi (Sözlü sunum).”, 204 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2008
E11. G.C. Sezgin, R. Coşkun, F. Kurnaz, L. Kaynar, B. Eser, M. Sungur, M. Güven. 6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi  Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Organofosfat Zehirlenmelerinde Plazmaferez Tedavisi ile Standart Tedavinin Karşılaştırılması”, 30 pp., Konya, Türkiye, Ekim 2009.
E12. R. Coşkun, E. Özaslan, M. Sungur, M. Güven. 6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi  Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Mantar Zehirlenmeleri Vakalarının Analizi.”, 31 pp., Konya, Türkiye, Ekim 2009.
E13. R. Coşkun, L. Akyol, M. Sungur, M. Güven. 6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “İHYBÜ’de Takip Edilen GİS Kanamalarının Analizi.”, 31 pp., Konya, Türkiye, Ekim 2009.
E14. E. Alp, Ç. Ağkuş, R. Coşkun, G. Metan, A.N. Koç, M. Sungur, M. Doğanay. Hastane İnfeksiyonları Kongresi konferansı dahilinde “Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010;14(1)” bildiri kitapçığındaki “Kandidemi Yoğun Bakım Üniteleri İçin Problem mi? Yedi Yıllık Deneyim.”, 157 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010.
E15. L. Akyol, R. Coşkun, E. Torun, M. Sungur, M. Güven. 7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Özefagus Varis Kanamasında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler (Sözlü sunum)”, 10-11 pp., Ankara, Türkiye, Eylül-Ekim 2010.
E16. G.C. Sezgin, R. Coşkun, O. Akdur, C. Yazıcı, M. Sungur, M. Güven. 7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Organofosfat Zehirlenmelerinde Plazmaferez Tedavisinin Eritrosit Kolinesteraz Düzeylerine Etkisi ve Standart Tedaviyle Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması. (Sözlü sunum)”, 12  pp., Ankara, Türkiye, Eylül-Ekim 2010.
E17. E. Alp, B. Kıran, D. Altun, G. Kalın, R. Coşkun, M. Sungur, A. Akın, D. Perçin, M. Güven, M. Doğanay. 7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Nozokomiyal Enfeksiyon Etkenlerinin ve Duyarlılıklarının 10 Yıl İçerisindeki Değişimi.”, 20  pp., Ankara, Türkiye, Eylül-Ekim 2010.
E18. L. Akyol, R. Coşkun, E. Torun, M. Sungur, M. Güven. 7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Varis Dışı Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler.”, 27-28  pp., Ankara, Türkiye, Eylül-Ekim 2010.
E19. R. Coşkun, K. Gündoğan, F. Tanrıverdi, M. Güven, M. Sungur. 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Endosülfan İntoksikasyonunun Hipofiz Bezi Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, 23-24 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2011.
E20.  K. Gündoğan, R. Coşkun, M. Güven, M. Sungur. 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi  Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde İnsülin İnfüzyon Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, 24-25 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2011.
E21. R. Coşkun, K. Gündoğan, S. Baldane, D. Karademir, M. Güven, M. Sungur. 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi  Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Allojenik Kök Hücre Nakli (AKİT) ve Otolog Kök Hücre Nakli (OKİT) Yapılan Hastaların İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, 40 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2011.
E22. R. Coşkun, K. Gündoğan, S. Baldane, D. Karademir, M. Güven, M. Sungur. 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi  Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Akut Miyeloblastik Lösemi (AML) ve Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Hastalarının İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, 40-41 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2011.
E23. S. Uslup, R. Coşkun, K. Gündoğan, M. Güven, M. Sungur. 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi  Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Kardiak Sirozlu Bir Hastada Hiperbilirubinemide Bilirubin Kolonunun Etkinliği Bir Olgu Sunumu”, 41 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2011.
E24. K. Gündoğan, R. Coşkun, S. Baldane, D. Karademir, M. Güven, M. Sungur. 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Kronik Miyelositer Lösemi (KML) ve Kronik Lenfositer Lösemi (KLL) Hastalarının İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, 41-42 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2011.
E25. D. Karademir, K. Gündoğan, S. Baldane, R. Coşkun, M. Güven, M. Sungur. 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Lenfoma Hastalarının İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, pp. 42, Ankara, Türkiye, Kasım 2011.
E26. S. Baldane, K. Gündoğan, R. Coşkun, D. Karademir, M. Güven, M. Sungur. 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi  Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Multiple Myelomalı Hastaların İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, 42-43 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2011.
E27. K. Gündoğan, S. Baldane, R. Coşkun, D. Karademir, M. Güven, M. Sungur. 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi  Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Solid Organ Tümörlü Hastaların İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, 43 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2011.
E28. S. Kaya, R. Coşkun, K. Gündoğan, AY. Yıldırım, İH. Akbudak, M. Güven, M. Sungur. 9. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 1. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı konferansı dahilinde “9. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 1. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Karın Cerrahisi Olgularında Postoperetif Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Osilasyon Terapisi: Randomize Kontrollü Çalışma”, 22 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2012.


F. Diğer yayınlar:

F1. R. Coşkun. Sepsis ve Renal Replasman Tedavileri. Sepsis’te Yeni Ufuklar. Editörler S. Erikçi, R.Mas, B. Cömert, L. Yamanel, AT. Işık. 3. Ulusal Sepsis Sempozyumu. 49-54 pp. Kayseri, Türkiye, Şubat 2007.
F2. R. Coşkun. Kurşun zehirlenmesi. Klinik Toksikoloji Derneği 16. Kongresi Özet Kitabı Güncel Zehirlenmeler Ağır Metal Zehirlenmeleri. 12-17 pp. Kayseri, Türkiye, Mayıs 2011.
F3. R. Coşkun. Alt Solunum Yollarının Enfeksiyonları. Cecil Essentials of Medicine 7th Edition. (Çeviri), 927-937 pp., 2009
F4. R.Coşkun, F.Tanrıverdi. Yoğun Bakım Anestezi ve Analjezisi. Current Yoğun Bakım Tanı ve Tedavi. 3. Baskı.(Çeviri), 97-116 pp.,2011
F5. R. Coşkun. Sıcak ve Soğuğa Bağlı Bozukluklar. Cecil Medicine. 23. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 763-768 pp., 2011
F6. R. Coşkun. Akut Zehirlenmeler. Cecil Medicine. 23. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 768-787 pp., 2011
F7. R. Coşkun. Elektrik Yaralanması. Cecil Medicine. 23. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 788-789 pp., 2011
F8. R. Coşkun. Travma ve Yanık Bakımının Tıbbi Yönleri. Cecil Medicine. 23. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 790-797 pp., 2011
F9. R. Coşkun. Rabdomyoliz. Cecil Medicine. 23. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 798-804 pp., 2011
   F10. M.Güven, R.Coşkun. Current Yoğun Bakım Tanı ve Tedavi. 3. Baskı. Çeviri Editörü.     Güneş Kitabevi. 2011
F11. H. Mumcuoğlu, R. Coşkun, M. Güven. Akut Solunum Yetmezliği. Cecil Medicine. 24. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 629-637 pp., 2015
F12. G. Elay, R. Coşkun, M. Sungur. Sepsise Bağlı Şok Sendromları. Cecil Medicine. 24. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 658-665 pp., 2015
F13. H. Mumcuoğlu, R. Coşkun. Sıcak ve Soğuğa Bağlı Bozukluklar. Cecil Medicine. 24. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 666-669 pp., 2015
F14. H. Küçük, F. Yıldırım, R. Coşkun. Akut Zehirlenmeler. Cecil Medicine. 24. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 670-683 pp., 2015
F15. H. Mumcuoğlu, R. Coşkun. Elektrik Yaralanması. Cecil Medicine. 24. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 684-686 pp., 2015
F16. H. Küçük, F. Yıldırım, R. Coşkun. Travma ve Yanık Bakımının Tıbbi Yönleri. Cecil Medicine. 24. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 687-693 pp., 2015
F17. İ. Bahar, R. Coşkun. Zehirli Yılan Sokmaları. Cecil Medicine. 24. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 694-696 pp., 2014
F18. İ. Bahar, R. Coşkun. Deniz Canlılarının Venomları ve Zehirleri. Cecil Medicine. 24. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 697-699 pp., 2014
F19. G. Elay, R. Coşkun. Rabdomyoliz. Cecil Medicine. 24. Baskı Yoğun Bakım Bölümü. (Çeviri), 700-707 pp., 2015
     F20. M.Güven, R.Coşkun. Cecil Medicine. 24. Baskı. Kısım X Yoğun Bakım. Bölüm Çeviri
     Editörü. Güneş Kitabevi. 2015
     F21.  R.Coşkun Dahiliye Cep Kitabı, Bölüm adı:(Ekler (İKYD Algoritmaları, YBÜ İlaçları,
     Antibiyotikler, Formül ve Hızlı Referans)) (2015),  Güneş Tıp Kitabevleri, Türkçe (Kitap
     Tercümesi)
   F22. G. Altunyurt, R.Coşkun, M.Sungur. Goldsman s Cecil Medicine 24 Baskı, Bölüm adı:  (SEPSİSE BAĞLI ŞOK SENDROMLARI) (2015)   GÜNEŞ TIP KİTABEVİ, Editör:ÜNAL SERHAT, Türkçe (Kitap Tercümesi)
    
    F23. H. Mumcuoğlu, R. Coşkun. Goldsman s Cecil Medicine 24 Baskı, Bölüm adı:(ELEKTRİK YARALANMASI) (2015). GÜNEŞ TIP KİTABEVİ, Editör:ÜNAL SERHAT, Türkçe(Kitap Tercümesi)
      
    F24. İ. Bahar, R.Coşkun. Goldsman s Cecil Medicine 24  Baskı, Bölüm adı:(Zehirli Yılan Sokmaları) (2015),  Güneş Tıp Kitabevleri, Türkçe(Kitap Tercümesi)

   F25.Goldsman s Cecil Medicine 24  Baskı, Bölüm adı:(Travma ve Yanık Bakımının Tıbbi
   Yönleri) (2015)., KÜÇÜK HAMİT,YILDIRIM FATMA,COŞKUN RAMAZAN,  Güneş Tıp
   Kitabevleri, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2438350)

   F26 Goldsman s Cecil Medicine 24 Baskı, Bölüm adı:(Rabdomyoliz) (2015)., ALTUNYURT
   GÜLSEREN,COŞKUN RAMAZAN,  Güneş Tıp Kitabevleri, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın
   No: 2437807)

   F27.Goldsman s Cecil Medicine 24 Baskı, Bölüm adı:(Sıcak ve Soğuğa Bağlı Rahatsızlıklar)
  (2015)., Mumcuoğlu Haluk,COŞKUN RAMAZAN,  Güneş Tıp Kitabevleri, Türkçe(Kitap
   Tercümesi),

   F28. Goldsman s Cecil Medicine 24 Baskı, Bölüm adı:(AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ)
   (2015)., MUMCUOĞLU HALUK,COŞKUN RAMAZAN,GÜVEN MUHAMMET,  GÜNEŞ
   TIP KİTABEVİ, Editör:ÜNAL SERHAT,ISBN:978-975-277-586-2, Türkçe(Kitap Tercümesi),

   F29.Goldsman s Cecil Medicine 24  Baskı, Bölüm adı:(Travma ve Yanık Bakımının Tıbbi
   Yönleri) (2015)., KÜÇÜK HAMİT,YILDIRIM FATMA,COŞKUN RAMAZAN,  Güneş Tıp
   Kitabevleri, Türkçe(Kitap Tercümesi)

   F30.Goldsman s Cecil Medicine 24  Baskı, Bölüm adı:(Deniz Canlılarının Venomları ve
   Zehirleri) (2015)., BAHAR İLHAN,COŞKUN RAMAZAN,  Güneş Tıp Kitabevleri,
   Türkçe(Kitap Tercümesi),

   F31.Goldsman s Cecil Medicine 24 Baskı, Bölüm adı:(Akut Zehirlenmeler) (2015)., KÜÇÜK
   HAMİT,YILDIRIM FATMA,COŞKUN RAMAZAN,  Güneş Tıp Kitabevleri, Türkçe(Kitap
   Tercümesi)
 
   F32.Dahiliye Cep Kitabı, Bölüm adı:(Pulmonary) (2015)., TUTAR NURİ,YILMAZ
   İNSU,COŞKUN RAMAZAN Güneş Tıp Kitabevleri, Türkçe(Kitap Tercümesi)