Doç. Dr.RAMAZAN YILDIZ

  • İlgi Alanları
  • Meme kanseri
  • Onkoplastik meme cerrahisi
  • Meme koruyucu cerrahi
  • Sentinel lenf nodu biyopsisi
  • ROLL yöntemiyle minimal invaziv meme biyopsisi
  • Tiroid hastalıkları
  • Boyun disekiyonu
  • Paratiroid hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
1995 - Gülhane Askeri Tip Akademisi Askeri Tip Takültesi ( Tip Eğitimi)
2004 - Gülhane Askeri Tip Akademisi Askeri Tip Takültesi Genel Cerrahi  Abd( Uzmanlik Eğitimi)

Deneyim 
1995 - 1996 Gülhane Bashekim Mesleki Yrd .
1996 - 1998 Aydin  Jandarma Er Eğitim Revir-Garnizon Baştabliği
1998 - 1999 Gülhane Kan Eğitim Merkezi Ve Kan Bankasi Hekimliği
1999 - 2000 Gülhane Göz Bankasi Hekimliği
2000 - 2004  Gülhane Genel Cerrahi Uzmanlik Eğitimi
2004 - 2008 Van Asker Hastanesi Cerrahi Hastaliklar Bölüm Başkanliği
2008 - 2016 Gülhane Genel Cerrahi Abd  Öğretim Üyesi
2016 - 2018 Gülhane Eğitim Araştirma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmani( Doç.Dr)
2018 - 2021  Gülhane Eğitim Araştirma Hastanesi Genel Cerrahi  Eğitim Görevlisi( Doç Dr)
2019 - 2021 Gülhane Eğitim Araştirma Hastanesi  Ameliyathane Birim Sorumlusu
2008 - Türk Cerrahi Derneğinde  Temel Cerrahi Eğitimi, Zor Yara Kursu, Stapler Kullanimi Kursunda Kurs Sorumlusu- Eğitmen Olarak Görev Yapmiştir Ve Yapmaya Devam Etmektedir.

Kurs ve Sertifikalari
Onkoplastik  Seviye Iii Rekonstüktif Meme Kanseri Cerrahisi Sertifikasi (Senaturk 2017)
Meme Usg Kursu ( Türk Cerrahi Derneği 2016)
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu(Ankara Meme Hastaliklari Derneği 2012)
Erken Evre Meme Kanserinde Güncel Tani Ve Tedavi Kursu ( Ankara Cerrahi Derneği)
Metastatik Meme Kanseri Kursu (  Ankara Meme Hastaliklari Derneği)
Paratiroid Cerrahisi Kursu (Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Abd )
Tiroid Cerrahisi Yeterlilik Kursu ( Endokrin Cerrahi Kongresi2011)
Sentinal Lenf Nodu Biopsisi Kursu (Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Abd 2008)
Temel Endoskopi Kursu (Gata2010)
Cerrahi Endoskopi Eğitimi Sertifikasi( Türk Cerrahi Derneği 2011)
Mikrocerrahi Kursu ( Gata 2003)
Vasküler Cerrahi Kursu ( Ulusal Cerrahi Kongresi )
Laparoskopik Temel Cerrahi Kursu ( Gata2005)
Uygulamali Ileri Laparsokopik Cerrahi Kursu ( Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği-Gata 2007)
Uluslararasi Deney Hayvanlari Kulalnimi Sertifikasi( Gata 2011)
Yanik Kursu ( Gata 2009)
Temel Epidemiyoloji Kursu ( Gata 2004)
Sahrada Tibbi Müdahale Kursu(Gata-2006)
Karaciğer Tümörleri Ve Tedavisi Kursu( Ankara Cerrahi Derneği 2004)
Kan Ve Kan Ürünleri Hazirlama Ve Kullanimi Sertifikasi( Gata 2000)
Temel  Cerrahi Eğitimi Kursu( Türk Cerrahi Derneği )
Stapler  Eğitimi Ve Kullanimi Kursu(Türk Cerrahi Derneği )
Zor Yara Yönetimi Kursu(Türk Cerrahi Derneği )

Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Eurama, Üye, 2013
Ankara Meme  Hastaliklari Derneği, Üye, 2009
Ankara Cerrahi Derneği, Üye, 2008
Türk Cerrahi Derneği, Üye, 2004

Ödüller
Prof. Dr Suphi Artunkal Teşvik Ödülü, Sözlü Bildiri Teşvik Ödülü, 2009
Best Oral Presentation, Best Oral Presentation, Romanya, 2011

ULUSLARARASI YAYINLARI

 

1. YILDIZ RAMAZAN,urkan murat,hançerliogulları oguz,kılbas zafer,öztürk erkan,mentes mustafa öner,görgülü semih (2015). Comparison of five different popular scoring systems to predict nonsentinel lymph node statusin patients with metastatic sentinel lumph nodes: atertiary care center experience. SpringerPlus, Doi: 10.1186/s40064-015-1442-4,

 

2. ünlü aytekin,kaya E, güvenç, kaymak S, çetinkaya R A, lapsekili E O,özer M T, güler A, YILDIZ RAMAZAN,petrone P, harlak A, kılıç S (2014). An evaluation of combat application tourniquets on training military personnel: changes in application times and success rates in three successive phases. JOURNAL OF THE ROYAL ARMY MEDICAL CORPS, Doi: 10.1136/jramc-2014-000339,

 

3. sahin ismail,ısık selçuk,alhan dogan,YILDIZ RAMAZAN,aykan andaç,öztürk erkan (2013). One- Staged Silicone Implant Breast Reconstruction Following Bilateral Nipple-Sparing Prophylactic Mastectomy in Patients at High-Risk for Breast Cancer. Aesthetic Plastic Surgery, Doi: 10.1007/s00266-012-0044-6,

 

4. hançerliogulları oguz, arslan nuri,görgülü semih,can mehmet fatih,ayan eke hanife aslı,ince semra,öztürk erkan,YILDIZ RAMAZAN,özgüven mehmet ali (2012). 2-[18f ]-Fluoro–2-deoxy-dglucose positron emission tomography in the evaluation of breast lesions and axillary involvement: a comparison with mammography and histopathological diagnosis. Turk J Med Sci, Doi: 10.3906/sag-1108-56,

 

5. ılgan seyfettin,öztürk erkan,YILDIZ RAMAZAN,emer özdes,ayan aslı,görgülü semih,alagöz engin, deveci mehmet salih,özgüven mehmet ali,tufan turgut (2010). Combination of preoperative ultrasonographic mapping and radioguided occult lesion localization in patients with locally recurrent/persistent papillary thyroid carcinoma: a practical method for central compartment reoperations. Clinical Nuclear Medicine,

 

6. özer mustafa tahir,coskun ali kagan,özerhan ismail hakkı,ersöz nail,YILDIZ RAMAZAN,sinan hüseyin, demirbaş sezai, kozak orhan, uzar ali ihsan, çetiner sadettin (2011). Use of vacuumassisted closure (VAC™) in high-energy complicated perineal injuries: analysis of nine cases. International Wound Journal ,

 

7. çubuk sezai,yücel orhan,YILDIZ RAMAZAN,öztürk erkan,demirbas seref (2015). The rare case of a chylothorax caused by a retrosternal goiter. tgkdc.dergisi( türk gögüs kalpdamar cerrahisi dergisi),

 

8. YILDIZ RAMAZAN, can mehmet fatih,yagcı gökhan, özgürtaş taner,güden metin,gamsızkan mehmet,öztürk erkan,çetiner sadettin (2013). The Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Experimental Colon Anastomosis After Preoperative Chemoradiotherapy. International Surgery,

 

9. kılbas zafer,YILDIZ RAMAZAN,öztürk erkan,mentes mustafa öner,görgülü semih,peker yusuf (2014). Th e accuracy of intraoperative frozen section analysis of sentinel lymph nodes in patients with breast cancer. Archives of Clinical and Experimental Surgery,

 

10. görgülü semih,kılbas zafer,YILDIZ RAMAZAN,öztürk erkan,mentes öner,urkan murat (2014). Methylen blue dye related breast skin necrosis requiring mastectomy: Case report. Archives of Clinical and Experimental Surgery,

 

11. sezer halil koray,öztas muharrem,özerhan ismail hakkı,YILDIZ RAMAZAN,can mehmet fatih (2013). Unusual presentation of a primary recurrent hydatid cyst. Grand Rounds ,

 

12. ayhan hatice,tastan sevinç,iyigün emine,öztürk erkan,YILDIZ RAMAZAN,görgülü semih The effectiveness of neck exercises following totalthyroidectomy on reducing neck pain and disability: A randomized controlled trial. Worldviews on Evidence-Based Nursing,

 

13.Apparent Diffusion Coefficient Value in Invasive Ductal Carcinoma at 3.0 Tesla: Is It Correlated with Prognostic Factors? Guvenc I1,Akay S2,Ince S1,Yildiz R3,Kilbas Z3,Oysul FG4,Tasar M1. Br J Radiol.2016 Feb 8:20150614. [Epub ahead of print]

 

ULUSAL YAYINLAR

 

1. yagcı gökhan,zeybek nazif,görgülü semih,YILDIZ RAMAZAN,dündar kadir, şimsek abdurrahman,çetiner sadettin,sen dervis (2005). Fournier gangrenli olgularda tedavi

yaklasımında hiperbarik oksijen tedavisinin yeri. Gülhane tıp dergisi

 

2. öztas muharrem,YILDIZ RAMAZAN,can mehmet fatih,öztürk erkan,sinan hüseyin,zeybek nazif, yiğit taner,yusuf peker (2013). AMYAND’S HERNIA; CASE SERIES AND OUR TEN YEARS EXPERIENCE. J Surg Arts( cerrahi sanatlar dergisi)

 

3. kılbas zafer,YILDIZ RAMAZAN,öztürk erkan (2012). Meme Kanseri Için Erken Tanı ve Tarama Programları Nasıl Olmalıdır?. TAF Preventive Medicine Bulletin

 

4. sinan hüseyin,coskun ali kagan,YILDIZ RAMAZAN,sahin ayhan,tor kemal mustafa,özer mustafa tahir, demirbaş sezai (2010). III. ve IV. Derece hemoroid tedavisinde sirküler stapler kullanımı. kolon rektum hastalıkları dergisi

 

5. can mehmet fatih,öztas muharrem,yagcı gökhan,öztürk erkan,YILDIZ RAMAZAN,yusuf peker, çetiner sadettin (2011). Ulusal Cerrahi Kongreleri’nde sunulan randomize kontrollü çalısma özetlerinin raporlama kalitesi: CONSORT kılavuzuna dayalı degerlendirme. Ulusal Cerrahi Dergisi

6. zeybek nazif,YILDIZ RAMAZAN (2011). Özefagus Yaralanmaları. journal of clinical and analytical medicine(JCAM)

 

7. YILDIZ RAMAZAN,öztas muharrem,sahin mehmet ali,yagcı gökhan (2013). Lumbar disk cerrahisi sırasında gelisen abdominal aort yaralanması: Olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi

 

8. YILDIZ RAMAZAN,öztaş muharrem, sezer halil koray, can mehmet fatih,zeybek nazif, peker yusuf(2013). NADIR GÖRÜLEN AKUT BATIN NEDENLERI: PRIMER OMENTAL TORSIYON VE IDIYOPATIK SEGMENTAL OMENTAL NEKROZ. Anatol J Clin Investig

 

9. Aydogdu aydogan, meriç coskun, YILDIZ RAMAZAN, üçkaya gökhan, acar ramazan, sönmez yusuf alper, taslıpınar abdullah, aydogan ümit, akbulut halil, öngürü önder, kutlu mustafa (2011). paratiroid kanser olgusu. Gülhane Tıp Dergisi

 

10. YILDIZ RAMAZAN,meral ulvi mehmet, yiğit taner, öztürk erkan, şimşek abdurrahman,peker yusuf (2013). Situs Inversus Totalis Anomalisi olan Hastada Akut Apandisit ve Laparoskopik Appendektomi: Olgu Sunumu. causapedia

 

11. YILDIZ RAMAZAN,meral ulvi mehmet, demirbaş sezai,günal armagan (2013). Akut Apandisit Tablosu ile Basvuran Appendiks Villöz Adenomu:Olgu Sunumu. causapedia

 

12. Alhan dogan,güzey serbülent,aykan andaç,YILDIZ RAMAZAN,sahin ismail,ısık selçuk Meme Koruyucu Cerrahi sonrası Radyoterapi Zemininde Gelisen Anjiosarkom Olgu Sunumu. Gülhane Tıp Dergisi

19 adet  ulusal/ uluslararası kitap bölüm yazarlığı - çevirisi bulunmaktadır.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 77 adet bildirisi bulunmaktadır.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 60 adet  bildirisi bulunmaktadır

20 adet çeşitli dergilerde hakemliği bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası kurs kongre ve sempozyumlarda çok sayıda konuşması bulunmaktadır.

Tıp Fakültesi,  Sağlık Meslek Yüksekokulunda  aşağıda belirtilen  teorik- pratik dersleri anlatmıştır;     

1. Cerrahi İsizyonlar,

2. Meme Başı akıntısı ve Benign Meme Hastalıkları,

3. Meme ameliyatları,

4. Tİiroid ve Paratiroid Ameliyatları, 

5. Mastaljiye Yaklaşım, 

6. Perianal Bölge Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri,

7. Portal Hipertansiyon ve Cerahhi Tedavileri,

8. Karaciğer Abseleri ve Cerrahi Tedavileri,

9. Peptik Ülser Komplikasyonları ve Cerrahi Tedavileri,

10. Meme ve Genital Sistem Muayenesi(Beceri Eğitimi),

11. Klinik Uygulamalr ve Tıbbı Etik.       

12. Kas içi Enjeksiyonlar (Beceri Eğitimi)