sat覺r aras覺

Ramazanda Zay覺flaman覺n P羹f Noktalar覺

Ramazan ay覺n覺n gelmesi ile birlikte oruç ibadeti yerine getirilir. Bu süreçte kiilerin beslenme düzeninde büyük deiiklikler olur. Bunlar覺n ba覺nda günde iki kez olacak ekilde beslenilmesine olanak sunan iftar ve sahur vakitleri yer al覺r.

襤ftar ve sahurda tüketilecek olan g覺dalar, kiilerin bu süreçte kilo almas覺na neden olur. Bu durumun önüne geçmek için sal覺kl覺 ve kontrollü bir ekilde g覺dalar覺n tüketilmesi gerekir.

Avantaj覺 襤yi Deerlendirin

Ramazan ay覺 genel olarak vücuttaki fazla ya depolar覺ndan kurtulmak için en ideal zaman dilimidir. Bu nedenle bu dönemin en iyi ekilde deerlendirilmesi gerekir.

Oruç tutulan saatlerde, sahurda tüketilen besinlerden gelen enerji kullan覺l覺r ve sonra karacier ile kaslarda depolanan karbonhidratlar ve ya depolar覺n kullan覺lmaya balan覺r. Bu durum diyabet, kronik hastal覺klar覺 olan kiiler ve özellikle hamilelik dönemi ile emzirme dönemindeki anneler için risk oluturur.

Ramazanda kilo vermek için üzerinden durulmas覺 gereken baz覺 önemli detaylar bulunur. Bu noktalara göre beslenme program覺n覺n haz覺rlanmas覺 ve bu programa uyulmas覺, kilo verme konusuna destek salar.

Egzersiz Yap覺n

Egzersiz Yap覺n

Ramazanda egzersiz ve spor da zay覺flaman覺n püf noktalar覺 aras覺nda yer al覺r. 襤ftardan önce ya da iki saat sonra yap覺lacak olan yürüyüler, kilo kayb覺na yard覺mc覺 olur.

Oruç tutarken özellikle protein içerikli besin ögelerinin tüketilmesi ve bunun yan覺 s覺ra sebze tüketimlerine a覺rl覺k verilmesi gerekir. Düzenli yap覺lan yürüyüler ile bu besinlerin faydalar覺 desteklenerek, kilo verme ilemi kolayla覺r.

Tatl覺 Yerine Meyve Tüketin

Ramazan ay覺n覺n vazgeçilmezlerinden biri, iftardan sonra tüketilen tatl覺lard覺r. Bu süreçte kilo vermek isteyenler sal覺kl覺 ramazan menülerine tatl覺 yerine meyve ekleyebilir. Tatl覺 ihtiyac覺n覺n yan覺 s覺ra tüketilecek olan g覺dalar覺n hamur ii olmamas覺na dikkat edilmeli.

Yap覺lan yemeklerin az miktarda ya ile f覺r覺nda yap覺lmas覺, 覺zgara usulü haz覺rlanmas覺 ya da halanarak piirilmesi tercih edilmelidir.

Beyaz ekmek, pirinç, makarna ve pide gibi besinler yerine ise tam buday ekmei ve yine tam buday unu ile elde edilen makarna ya da pirinçlerin tercih edilmesi gerekir.

Lifli G覺dalar Tüketin

Lifli G覺dalar T羹ketin

Ramazan ay覺nda metabolizman覺n yavalamamas覺 için özellikle sahurda tüketilen g覺dalar覺n lifli olmas覺na özen gösterilmelidir. Kilo vermek isteyenler sahuru, kahvalt覺 öünü olarak düünebilir. Bu sayede vücuda enerji verecek ve vücut dengesini salayacak besin ögelerinin hangileri olduu daha net bir ekilde anla覺labilir.

Kaloriyi Bölütürün

Ramazan ay覺nda kilo vermek için günlük kalori ihtiyac覺n覺n sahurda ve iftarda tüketilen besinlere bölütürülmesi gerekir. Bu sayede daha dengeli bir beslenme program覺 elde edilir. Ayn覺 zamanda bu bir ayl覺k süreçte hareketsiz kalmamaya ve en az iki litre olacak ekilde su tüketimine de özen gösterilmelidir.

Sahura Kalkmay覺 Al覺kanl覺k Haline Getirin

Birçok kii oruç tutmak için sahurda yemesi gereken yemei daha erken bir saatte tüketerek uyumay覺 tercih ediyor. Ancak bu yap覺lmamas覺 gereken en büyük yanl覺t覺r.

Yemek yiyerek yatmak ve sahura kalkmamak, vücudun olmas覺 gerekenden daha uzun saatler aç kalmas覺na neden olur.

Bu da vücuttaki dengelerin bozulmas覺na sebebiyet verir. Sahurda protein içerikli besinlerin tüketilmesi ve sahurun zaman覺nda yap覺lmas覺, kilo verme sürecine de büyük bir katk覺 salamaktad覺r.

Yemekleri Yava Tüketin

Yemekleri Yava T羹ketin

Uzun süre aç kald覺ktan sonra yap覺lan iftar, kiilerin bir anda yemekleri tüketmesine neden olabilir. Ancak ilk olarak sadece bir çorba içilmesi ve ana yemee geçmeden önce bir süre beklenmesi hem kilo al覺m覺na engel olur hem de midenin aniden yorulmas覺n覺 engeller. 

襤ftar saatinde tüketilen yemeklerin olabildiince çok çinenmesi ve yava bir ekilde tüketilmesi de tokluk hissinin daha az besin tüketerek elde edilmesini salar.

Dyt.
Sena Gen癟
Beslenme ve Diyet
襤stinye niversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaa
15801

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.