Doç. Dr.Recep Demir

  • İlgi Alanları
  • Epilepsi
  • Baş ağrısı
  • Uyku bozuklukları
  • Huzursuz bacak sendromu
  • Beyin kanaması
  • Multiple skleroz
  • Demans

Eğitim ve Uzmanlık
1996: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru)
2009, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü, (Uzmanlık)
2011: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Dr. Öğr. Üyesi)
2015: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Doçent)

Deneyim
2002-2003: Kastamonu Bozkurt Merkez Sağlık Ocağı pratisyen hekimlik
2003-2008:  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanlığı
2009-2011: Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2011- 2016: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2016-1018: Özel Yalova Atakent Hastanesi
2018-2019: Özel Kocaeli Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği Üyeliği
Türk Nöroloji Derneği Üyeliği

Kurs ve Sertifikalar
2005, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi Katılım Belgesi ve Kredili Oturum Sertifikası
2006, 42. Ulusal Nöroloji Kongresi Katılım Belgesi ve Kredili Oturum Sertifikası
2007, Ağrı ve Baş Ağrısı Uzmanla Buluşma Toplantısı Katılım Belgesi
 2008, Demans Maximum İletişim Platformu Katılım Belgesi
2010, 46. Ulusal Nöroloji Kongresi Katılım Belgesi ve Kredili Oturum Sertifikası
2011, 47. Ulusal Nöroloji Kongresi Katılım Belgesi ve Kredili Oturum Sertifikası
2011, Sağlık Bakanlığı Kas Hastalıkları Tedavisinde Standart Uygulamalar Katılım Belgesi
2012, Sağlık Bakanlığı Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi Katılım Sertifikası
2012, CME Annual meeting in multiple sclerosis 'MS: from disease management to patient manegement', Valencia, Spain.
2012, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
2013, Nöroradyoloji Kursu Katılım Belgesi
2013, Uluslararası Kafkas MS Sempozyumu Katılım Belgesi
2013, Türkiye Nörofizyoloji EEG-EMG Derneğinin düzenlediği Sinir İletimi EMG Kursu Sertifikası
2013, 30. İnternational Epilepsy Congress, Montreal, Canada
2013, Nöromusküler Hastalıkların Güncel ve Yoğun Bakım Takip ve Tedavisi Sempozyumu
2014, 1. Doğu Anadolu Organ Nakli Günleri Katılım Sertifikası