sat─▒r aras─▒

Revizyon Burun Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Baz─▒ hastalar gerçekle┼čtirilen burun esteti─či ameliyat─▒n─▒n sonuçlar─▒ndan memnun kalmayabilir. Bu durumda revizyon burun ameliyat─▒ bir seçenektir.

Revizyon ameliyat─▒yla hasarl─▒ dokular─▒n onar─▒lmas─▒ ve burnun görünümünün yeniden ┼čekillendirilmesi hedeflenir.

Revizyon Burun Ameliyat─▒ Nedir?

Revizyon burun ameliyat─▒ yap─▒lan bir burun esteti─či operasyonundan sonra ortaya ç─▒kan estetik ve fonksiyonel sorunlar─▒n düzeltilmesi amac─▒yla gerçekle┼čtirilen prosedürdür.

Revizyon burun ameliyat─▒ nedir? sorusu için ilk burun esteti─či ameliyat─▒ sonras─▒nda ortaya ç─▒kan problemleri düzeltmek için yap─▒lan ameliyat oldu─ču söylenebilir.

Bu problemler aras─▒nda estetik hedeflere ula┼č─▒lamamas─▒, burun ┼čeklindeki asimetri, e─črilik, çökme veya ç─▒k─▒nt─▒lar, solunum problemleri ve di─čer i┼člevsel veya estetik sorunlar yer al─▒r.

Ayn─▒ zamanda burun esteti─či operasyonu sonras─▒nda solunum problemleri ya┼čayan hastalar da revizyon burun ameliyat─▒na ihtiyaç duyabilirler. Burun septumu veya k─▒k─▒rdak yap─▒lar─▒ndaki deformiteler, solunum yollar─▒n─▒n t─▒kanmas─▒na veya daralmas─▒na neden olabilir.

Bu durumda ameliyat sonras─▒ meydana gelen solunum problemlerini revizyon burun ameliyat─▒ gidermeyi amaçlar. 

Travma ya da cerrahi komplikasyonlar nedeniyle meydana gelen burun deformiteleri de revizyon burun ameliyat─▒n─▒ gerektirebilir. Revizyon ameliyat─▒yla hasarl─▒ dokular─▒n onar─▒lmas─▒ ve burnun görünümünün yeniden ┼čekillendirilmesi hedeflenir.

Çocuklarda Revizyon Burun Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklara burun ameliyat─▒ yap─▒lmas─▒n─▒n nedeni estetik kayg─▒lar de─čildir. Do─čumsal burun anomalileri, solunum problemleri veya travma sonras─▒ burun hasar─▒ gibi durumlar çocuklarda burun ameliyat─▒n─▒n temel nedenleridir.

Özellikle do─čumsal burun anomalileri çocu─čun ya┼čam kalitesini etkileyebilecek ciddi sorunlara yol açabilir.

Burun septumunda ve k─▒k─▒rdak yap─▒s─▒nda do─ču┼čtan meydana gelen bir bozukluk çocu─čun solunumunu engelleyebilir veya uyku s─▒ras─▒nda solunum problemlerine neden olabilir. Bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir.

Travma sonras─▒ burunda olu┼čan hasarlar da çocuklarda burun ameliyat─▒n─▒n bir ba┼čka nedenidir.

Kaza, dü┼čme ve spor yaralanmalar─▒ gibi durumlar çocu─čun burun yap─▒s─▒nda deformasyonlara ve solunum problemlerine neden olabilir. Bu durumda da cerrahi müdahale gerekebilir ve burun yap─▒s─▒n─▒ onarmak için ameliyat yap─▒labilir.

Fakat her cerrahi müdahalede oldu─ču gibi çocuklarda burun ameliyat─▒ sonras─▒nda da istenmeyen sonuçlar ortaya ç─▒kabilir.

Bu durumda revizyon burun ameliyat─▒ uygulan─▒r. ─░lk ameliyat sonras─▒nda burun yap─▒s─▒nda yeterli düzelme sa─članamad─▒─č─▒nda ya da çocu─čun büyüme ve geli┼čme süreci sonucunda burun yap─▒s─▒ de─či┼čti─činde revizyon ameliyat─▒ ile problemler giderilebilir.

Kad─▒nlarda Revizyon Burun Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda Revizyon Burun Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlar burunlar─▒n─▒n ┼čekil bozukluklar─▒, asimetri, geni┼člik ve ç─▒k─▒nt─▒ gibi estetik problemlerinden rahats─▒zl─▒k duyabilirler.

Bu nedenle revizyon burun ameliyat─▒ yap─▒lan bir burun esteti─či i┼člemini geli┼čtirmek ve daha dengeli bir görünüm elde etmek için yap─▒l─▒r.

Kad─▒nlar genellikle daha ince, küçük, kavisli ve hassas bir burun ┼čekline sahip olmak isteyebilirler.

Fakat ilk burun esteti─či ameliyat─▒ sonras─▒nda burunlar─▒nda istedikleri estetik sonuçlar─▒ elde edemeyebilirler veya zamanla istenmeyen de─či┼čiklikler ya┼čayabilirler. Bu durumda ikinci bir burun ameliyat─▒ ile sadece sorunlu k─▒s─▒mlara gerekli rötu┼člar yap─▒labilir.

Erkeklerde Revizyon Burun Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde revizyon burun ameliyat─▒ genellikle daha s─▒n─▒rl─▒ estetik de─či┼čiklikler içerir. Ameliyat s─▒ras─▒nda burnun do─čal yap─▒s─▒n─▒ korumak ve erkek hastalar─▒n estetik beklentilerini kar┼č─▒lamak önemlidir.

Erkeklerin burun yap─▒lar─▒ genellikle daha geni┼č ve daha belirgin olabilir. Bu durumda erkeklerde revizyon burun ameliyat─▒, daha maskülen bir burun ┼čekli elde etmek için gerekebilir.

Ayn─▒ zamanda kad─▒nlarda oldu─ču gibi erkeklerde de zaman içerisinde yap─▒s─▒ bozulan estetik ameliyat sonuçlar─▒ da revizyon i┼člemi ile düzeltilebilir.

Ya┼čl─▒larda Revizyon Burun Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda revizyon burun ameliyat─▒ ya┼članma sürecinin etkileriyle birlikte, önceden yap─▒lm─▒┼č bir burun esteti─či ameliyat─▒n─▒n sonuçlar─▒ndan memnun olmayan ve i┼člevsel sorunlar ya┼čayan ya┼čl─▒ ki┼čiler için uygundur.

Bu ameliyat önceki burun esteti─či ameliyat─▒n─▒n sonuçlar─▒n─▒ düzeltmek ve ya┼čl─▒ hastalar─▒n burun yap─▒s─▒n─▒ iyile┼čtirmek amac─▒yla yap─▒l─▒r. Ya┼čl─▒larda revizyon burun ameliyat─▒ yap─▒l─▒rken ya┼ča ve genel sa─čl─▒k durumuna uygun olarak özel dikkat gösterilmelidir.

Ya┼članma sürecine ba─čl─▒ geli┼čen cilt elastikiyetinin azalmas─▒ ve dokular─▒n zay─▒flamas─▒ gibi faktörler nedeniyle cerrahi prosedürlerin daha dikkatli bir ┼čekilde planlanmas─▒ gerekebilir.

Bu nedenle ya┼čl─▒ hastalar─▒n ameliyat öncesinde detayl─▒ bir de─čerlendirmeye tabi tutulmas─▒ ve potansiyel risklerinin de─čerlendirilmesi önemlidir.

Revizyon Burun Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Cerrah hastan─▒n beklentilerini anlamak ve uygun bir tedavi plan─▒ olu┼čturmak için hasta ile detayl─▒ bir ┼čekilde görü┼čür.

Hastan─▒n ilk ameliyat geçmi┼či, mevcut burun yap─▒s─▒ ve istenilen sonuçlar dikkate al─▒narak bir ön de─čerlendirme yap─▒l─▒r. Ameliyat ile hangi k─▒s─▒mlar─▒n revize edilece─čine karar verilir ve ameliyat planlamas─▒ gerçekle┼čtirilir.

Ameliyat s─▒ras─▒nda cerrah burun içinden veya burun d─▒┼č─▒ndan küçük kesiler yapar. Bu kesiler burun içindeki yap─▒lar─▒ daha eri┼čilebilir hale getirmek için kullan─▒l─▒r.

Burun k─▒k─▒rdaklar─▒ ve kemikleri, istenilen ┼čekli elde etmek için yeniden ┼čekillendirilir. ─░htiyaç duyulmas─▒ durumunda burun yap─▒s─▒n─▒ desteklemek için greftler kullan─▒labilir.

Revizyon Burun Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Revizyon Burun Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Revizyon rinoplasti daha önce yap─▒lan burun ameliyatlar─▒n─▒n sonuçlar─▒n─▒ iyile┼čtirmek için gerçekle┼čtirilse de cerrahi bir i┼člem oldu─ču için komplikasyon riskine sahiptir.

Revizyon burun ameliyat─▒ öncesinde hastalar─▒n bu potansiyel riskler hakk─▒nda bilgilendirilmesi ve cerrahlar─▒yla detayl─▒ bir ┼čekilde görü┼čmesi önemlidir. Revizyon burun ameliyat─▒ riskleri ┼čunlard─▒r:

 • Enfeksiyon,
 • Kanama,
 • Anesteziye ba─čl─▒ komplikasyonlar,
 • Burun çevresinde ┼či┼člik ve ödem,
 • Estetik sonuçlarda yetersizlik,
 • Solunum problemleri.

Revizyon Burun Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Revizyon burun ameliyat─▒ sonras─▒ dikkat edilmesi gerekenler ameliyat─▒n ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde iyile┼čmesini ve istenilen sonuçlar─▒n elde edilmesini sa─člamak için önemlidir. Revizyon burun ameliyat─▒ sonras─▒ yap─▒lmas─▒ gerekenler ┼čunlard─▒r:

 • Ameliyat sonras─▒ ilk birkaç gün boyunca dinlenmeye ve iyile┼čmeye odaklanmak,
 • Doktorunuzun reçete etti─či ilaçlar─▒ düzenli olarak kullanmak,
 • Doktorunuzun önerdi─či ┼čekilde bu bandajlar─▒ ve alç─▒lar─▒ temiz ve kuru tutmak,
 • Yara bölgesinde herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark ederseniz hemen doktora ba┼čvurmak,
 • Doktor kontrol muayenelerini aksatmamak,
 • Doktor kontrolünde ┼či┼čliklere so─čuk kompres yapmak,
 • Bir süre fiziksel aktivitelerden uzak durmak.

Revizyon Burun Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Revizyon Burun Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Revizyon burun ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süresi pek çok faktöre ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir.

─░yile┼čme sürecinde özellikle ameliyat─▒n karma┼č─▒kl─▒─č─▒ önemlidir. Hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumu da iyile┼čme sürecini etkiler.

Sigara içmek, obezite veya ba┼čka sa─čl─▒k sorunlar─▒na sahip olmak gibi faktörler iyile┼čme sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. Ameliyat sonras─▒ dönemdeki yara bak─▒m─▒ da önemlidir.

Do─čru yara bak─▒m─▒ ve bandajlar─▒n düzenli de─či┼čtirilmesi iyile┼čme süresini h─▒zland─▒rabilir ve komplikasyon riskini azaltabilir.

Tüm bu faktörler göz önünde bulunduruldu─čunda revizyon burun ameliyat─▒ sonras─▒ tam iyile┼čme süresi ortalama birkaç haftadan birkaç aya kadar de─či┼čebilir. Her hasta farkl─▒ oldu─ču için iyile┼čme süreci ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čiklik gösterebilir.

S─▒kça Sorulan Sorular

Revizyon burun ameliyat─▒ prosedürü hakk─▒nda “Revizyon burun ameliyat─▒ nedir?” sorusu d─▒┼č─▒nda yayg─▒n olarak sorulan sorular─▒n cevaplar─▒na bu bölümde ula┼čabilirsiniz.

Revizyon Burun Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

“Revizyon burun ameliyat─▒ kaç saat sürer?” sorusu için kesin bir süre vermek zordur. Hastan─▒n mevcut burun yap─▒s─▒, istenilen de─či┼čikliklerin karma┼č─▒kl─▒─č─▒ ve kullan─▒lan teknikler süreyi etkileyebilir. Küçük revizyonlar için k─▒sa sürede ameliyat gerçekle┼čtirilebilirken karma┼č─▒k ve fonksiyonel problemler giderilirken bu süre ciddi ┼čekilde uzayabilir.

Revizyon Burun Ameliyat─▒ En Erken Ne Zaman Yap─▒l─▒r?

Revizyon burun ameliyat─▒ için ilk ameliyat─▒n iyile┼čme sürecini beklemek gerekir. ─░yile┼čme süreci tamamlanmadan burun, estetik etkilerini tam olarak gösteremez ve ameliyat─▒n yanl─▒┼č planlanmas─▒na neden olabilir. E─čer hastan─▒n acil t─▒bbi ihtiyaçlar─▒ varsa revizyon ameliyat─▒ daha erken bir zamanda gerekebilir.

Revizyon Burun Ameliyat─▒ Zor Mu?

“Revizyon burun ameliyat─▒ zor mu?” için ilk burun esteti─či ameliyat─▒ndan daha zor olabilece─či dü┼čünülebilir. Çünkü cerrah önceki ameliyat sonuçlar─▒n─▒ dikkate alarak burun yap─▒s─▒n─▒ düzeltmek zorundad─▒r. Önceden yap─▒lm─▒┼č cerrahi müdahalelerin etkilerini düzeltmek ve istenilen estetik sonuçlar─▒ elde etmek için cerrah─▒n daha detayl─▒ düzeltmeler yapmas─▒ gerekebilir. Fakat bu zorluk her hasta için geçerli de─čildir. Do─čru bak─▒m önerileri ile bu süreç kolayl─▒kla geçirilebilir. Fakat deneyimli bir plastik cerrah ile revizyon burun ameliyat─▒ ba┼čar─▒yla gerçekle┼čtirilebilir.

Revizyon burun ameliyat─▒n─▒n karma┼č─▒kl─▒─č─▒ ve bireysel ihtiyaçlara ba─čl─▒ olarak de─či┼čen bir prosedür oldu─čunu unutmamak gerekir. Her hasta için en uygun tedavi plan─▒n─▒ belirlemek, revizyon burun ameliyat─▒ riskleri hakk─▒nda bilgi almak ve ba┼čar─▒l─▒ sonuçlar elde etmek için bir uzmandan randevu al─▒narak gerekli muayeneler gerçekle┼čtirilmelidir.

Do├ž. Dr.
Burak Sercan Er├žin
Plastik, Rekonstr├╝ktif ve Estetik Cerrahi
VM Medical Park Pendik
56

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.