Doç. Dr.Rıfat Karlı

  • İlgi Alanları
  • Baş boyun kanseri
  • Ses teli ameliyatı
  • Bademcik cerrahisi
  • Uyku apnesi

Eğitim ve Uzmanlık:
2001: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
2008: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
2010-2013: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Kulak Burun Boğaz Kliniği, Yrd. Doç.
2013-2017: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Kulak Burun Boğaz Kliniği, Doç.
2015: House Ear Clinic  Otology  and Neuro Otology  Surgery  Dept. Los Angeles/ California USA,

Mesleki Üyelik:
Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Kafa Tabanı  Derneği