­čĹĘÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ Robotik Diz Protezi Nedir?
6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu hakk─▒nda bilgilendirmeyi okudum; randevu hat─▒rlatma ve hizmet sunumu i├žin ileti┼čim bilgilerimin kullan─▒lmas─▒na izin veriyorum.


G├╝venlik Kodu :
G├╝venlik Kodunu Giriniz:

sat─▒r aras─▒

Robotik Cerrahi

Bilim ve teknolojinin h─▒zla geli┼čmesi sa─čl─▒k alan─▒ndaki ilerlemeleri de beraberinde getirir. Günümüzde art─▒k robot teknolojisi, sa─čl─▒k alan─▒nda yayg─▒n olarak kullan─▒lan cerrahi yöntemlerden biri olmu┼čtur. Robotik diz protezi ameliyatlar─▒, geleneksel diz protezi ameliyatlar─▒na k─▒yasla daha az a─čr─▒n─▒n oldu─ču ve iyile┼čmesinin daha k─▒sa sürede gerçekle┼čti─či operasyonlard─▒r. Robotik diz protezi ameliyatlar─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r? Robotik diz protezinin avantajlar─▒ nelerdir? gibi sorular─▒n cevab─▒n─▒ ve robotik diz protezi hakk─▒nda merak edilen di─čer konular─▒ yaz─▒n─▒n devam─▒nda bulabilirsiniz.

Robotik Diz Protezi Ameliyatlar─▒

Diz, insan vücudunda bulunan en büyük ve hareketli eklemlerden bir tanesidir. Diz ayn─▒ zamanda karma┼č─▒k bir yap─▒ya ve çal─▒┼čma sistemine sahiptir. Zamanla çe┼čitli faktörlerin de etkisiyle diz ekleminde a┼č─▒nma ve y─▒pranma meydana gelebilir. Özellikle ilerleyen ya┼člarda eklem içerisindeki k─▒k─▒rda─č─▒n zamanla a┼č─▒nmas─▒na ba─čl─▒ olarak dejeneratif eklem hastal─▒─č─▒ olarak da bilinen osteoartrit görülme s─▒kl─▒─č─▒ yüksektir. Dejeneratif eklem rahats─▒zl─▒─č─▒ diz ekleminin zamanla hareket özelli─čini yitirmesine ve eklem a─čr─▒lar─▒na neden olabilir. ─░laç tedavisi, enjeksiyon tedavisi ve/veya fizik tedavi gibi tedavi seçeneklerinden olumlu sonuç al─▒namad─▒─č─▒ durumlarda diz protezi ameliyatlar─▒ hastan─▒n a─čr─▒lar─▒n─▒ hafifletmeye ve dize azalan hareket kabiliyetini geri kazand─▒rmaya yard─▒mc─▒ olabilir. Buna ek olarak; romatizmal eklem iltihab─▒, ola─čan d─▒┼č─▒ kemik büyümesi, diz yaralanmalar─▒ gibi durumlarda da diz protezinden faydalan─▒labilir. Günümüzde diz protezi ameliyatlar─▒ robotik teknolojinin yard─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilebilir. Robotik diz protezi ameliyatlar─▒ öncesinde ameliyat─▒n nas─▒l gerçekle┼čtirilece─či bilgisayar ortam─▒nda detayl─▒ bir biçimde planlan─▒r. Bu sayede operasyon s─▒ras─▒nda hata riski en aza iner.

Robotik Diz Protezi Tedavisi

Diz protezi ameliyatlar─▒ diz ekleminin her iki taraf─▒n─▒n da de─či┼čtirildi─či total diz protezi veya diz ekleminin sadece tek taraf─▒n─▒n de─či┼čtirildi─či k─▒smi diz protezi olmak üzere iki ┼čekilde yap─▒labilir. Önceleri geleneksel yöntemlerle gerçekle┼čtirilen diz protezi ameliyatlar─▒, günümüzde robotik cerrahi ile gerçekle┼čtirilebilir. Robotik diz protezi tedavisinde uzman doktor öncelikle hastay─▒ detayl─▒ olarak inceler ve gerekli tetkikleri gerçekle┼čtirir. Hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumunun iyi olmas─▒ halinde hasta uzman bir ekip taraf─▒ndan operasyona haz─▒rlan─▒r.

Ameliyattan önce hastan─▒n kalça, ayak bile─či ve dizinin röntgen ve tomografisi çekilir. Ameliyat planlamas─▒ için 2 yöntem söz konusudur. Bunlardan birisi sadece röntgenler incelenerek tomografi çekmeksizin planlama ve ameliyat a┼čamas─▒na geçilir. Di─čer yöntemde ise ç─▒kan tomografi sonuçlar─▒, 3 boyutlu olacak ┼čekilde bilgisayara aktar─▒l─▒r. ─░┼člemi gerçekle┼čtirecek olan doktorlar operasyonu planlamak ve hastaya en uygun protezi seçebilmek için bilgisayara aktar─▒lan 3 boyutlu görüntüleri kullan─▒rlar. Böylece hastan─▒n diz eklemindeki aç─▒sal e─črilikler hesaplanabilir. Bilgisayara aktar─▒lan 3 boyutlu görüntüler sayesinde operasyonu gerçekle┼čtirecek olan doktor, ameliyat─▒n planlamas─▒n─▒ yapar ve bu plan robotik sisteme tan─▒t─▒l─▒r. Hastan─▒n muayenesi sonras─▒ bir yöntem tercih edilerek planlama yap─▒l─▒r. Bu ölçüm, planlama ve ameliyat, robot ile son derece hassas bir ┼čekilde yap─▒labildi─či için ameliyat sonras─▒ en iyi fonksiyonel sonuçlara ula┼č─▒labilmektedir.

Diz Protezi Ameliyatlar─▒n─▒n En Güncel Yöntemi: Robotik Diz Protezi Ameliyat─▒

Güncel t─▒p teknolojisi, günlük ya┼čam─▒ olumsuz etkileyen ve protez uygulamas─▒ gerektiren diz problemlerinin tedavisinde ileri teknoloji cerrahi yöntemlerin kullan─▒lmas─▒na imkan verir. Tecrübeli hekimler taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen robotik diz protezi ameliyat─▒n─▒n hasta lehine pek çok avantaj─▒ bulunur. Robotik cerrahi, milimetrik dijital ölçümleri ile planlama yapmaya, bu planlar─▒ uygulamaya ve en iyi fonksiyonel sonuca ula┼čmaya yard─▒mc─▒ olur. Robotik diz protezi ameliyatlar─▒ sayesinde protez kullan─▒m ömrü uzun olur ve bu sayede ameliyat tekrar─▒ ihtimali minimuma indirilir.

Neden Robotik Cerrahi?

Robotik cerrahi uygulamas─▒yla protez diz eklemine en do─čru ┼čekilde yerle┼čir. Diz eklemine en do─čal ┼čeklinde yerle┼čen protez sayesinde ameliyat─▒n ba┼čar─▒s─▒ ve hastan─▒n ameliyat sonras─▒ kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒ olumlu sonuçlar robotik diz cerrahisinin avantajlar─▒n─▒ kan─▒tlamaktad─▒r.

  • Hasta ameliyat sonras─▒ daha az a─čr─▒ hisseder
  • Hastane kal─▒┼č süresi azal─▒r
  • ─░yile┼čme süresi h─▒zl─▒d─▒r
  • Protez tak─▒lan diz yapay bir his vermez, hasta kendi dizi gibi hisseder
  • Protezin ömrü çok daha uzundur
  • Hareket kabiliyeti artar

Robotik Diz Protezi Ameliyatlar─▒ Ne Kadar Sürer?

Robotik diz cerrahisinde cerrahi süresi 1 saat ile 1 saat 10 dakika sürmektedir. Hastalar─▒n toparlanma süreci hastadan hastaya farkl─▒l─▒k göstermekle beraber genellikle bu hastalar─▒n tamam─▒na ameliyattan bir gün sonra walker yard─▒m─▒yla yürümesini önerilebilir. Bu walker kullan─▒m─▒ baz─▒ hastalarda 10 gün baz─▒lar─▒nda 1 aya kadar uzayabilmektedir. Ortalama bir toparlanma süreci hastadan hastaya de─či┼čmekle beraber 1 ay kadar sürebilir. Ameliyat─▒n ne kadar sürece─či de protezin türüne veya diz eklemindeki hasar─▒n boyutuna göre de─či┼čkenlik gösterir. 

Robotik Diz Protezi Ameliyat─▒n─▒n Avantajlar─▒ Nelerdir?

Hekim taraf─▒ndan diz protez ameliyat─▒ tedavisi uygun görülmü┼č tüm hastalar, robotik diz protezi ameliyat─▒n─▒ tercih edebilir. Robotik diz protezi ameliyat─▒n─▒n en önemli avantaj─▒ robot yard─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen dijital ölçümler ve milimetrik hesaplamalar sayesinde kemik kesisinin tam planlad─▒─č─▒ ┼čekilde yap─▒labilmesidir. Bu planlamalar dizin yan ba─člar─▒n─▒n yani yumu┼čak doku dengesinin de düzgün sa─članmas─▒na imkan tan─▒yarak protezin en küçük kesi ile do─čru yere yerle┼čtirilmesini sa─člar ve kullan─▒m ömrünü uzat─▒r.

Zimmer Biomet’in ROSA Robotu ile Diz protezi Tedavisi

Zimmer Biomet’in ROSA robotu, diz protezi ameliyatlar─▒nda kullan─▒lan robotik sistemlerden bir tanesidir. Diz protezi ameliyat─▒ öncesinde alt ekstremitenin tomografik görüntüleri üzerinden planlama yap─▒l─▒r veya ameliyat esnas─▒nda robot sayesinde sanal bir diz modeli olu┼čturulur. Bu ┼čekilde ameliyat─▒n her a┼čamas─▒nda yap─▒labilen kontrollerle planlanan ameliyat en hassas ┼čekilde gerçekle┼čtirilmi┼č olur.

Robotik Diz Protezi Sonras─▒ Ya┼čam Nas─▒ld─▒r?

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ ya┼čam, bu operasyonu yapt─▒rmas─▒ gereken hastalar taraf─▒ndan en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Ameliyat olan hastalar genellikle birkaç gün hastanede mü┼čahede alt─▒nda tutulur ve ard─▒ndan taburcu edilir. Her ameliyatta oldu─ču gibi diz protezi operasyonunda da enfeksiyon, kanama ve a─čr─▒ gibi komplikasyonlar dü┼čük olas─▒l─▒kla da olsa görülebilir. Bu nedenle operasyondan sonra hekimin reçetelendirece─či ilaçlar düzenli olarak kullan─▒lmal─▒, ameliyat bölgesine zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Ba┼člang─▒çta hastalar─▒n bir süre boyunca koltuk de─čne─či kullanmas─▒ gerekir. Belirli düzeyde iyile┼čme elde edildikten sonra fizik tedavi uygulamalar─▒na ba┼član─▒r.

Fizyoterapist taraf─▒ndan gösterilecek baz─▒ diz egzersizleri diz ekleminin güçlendirilmesine yard─▒mc─▒ olur. Bunlar sa─čl─▒k profesyoneli taraf─▒ndan gösterildi─či ┼čekilde düzenli olarak yap─▒lmal─▒d─▒r. Bireylerin büyük bir k─▒sm─▒ operasyondan yakla┼č─▒k 4-6 hafta sonra koltuk de─čne─či veya farkl─▒ yürüme yard─▒mc─▒lar─▒n─▒ kullanmadan rahatl─▒kla yürüyebilir, 8 hafta sonra ise araba kullanmaya ba┼člayabilir. 

Dizlerde meydana gelen sa─čl─▒k sorunlar─▒, ki┼činin hareket kabiliyetinin azalmas─▒na neden olur ve ya┼čam konforunu önemli ölçüde etkiler. Erken tan─▒ sayesinde dizdeki a┼č─▒nman─▒n ilerlemesini engellemek mümkün olabilir. Siz de sa─čl─▒─č─▒n─▒z ile ilgili her türlü konuda bilgi almak ve kontrollerinizi yapt─▒rmak için en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurmay─▒ ihmal etmeyin. E─čer siz de protez ameliyat─▒ gerektiren diz eklemi sorunlar─▒ ya┼č─▒yorsan─▒z hekiminize dan─▒┼čarak diz protezi ameliyatlar─▒ hakk─▒nda bilgi alabilir, operasyon sürecinizi planlayabilirsiniz. Sa─čl─▒kl─▒ günler dileriz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

52732

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.