sat─▒r aras─▒

─░nsan anatomisinde omuz ekleminde dört ana kas grubu yer al─▒r. Supraspinatus, infraspinatus, teres minör ve subskapularis olarak adland─▒r─▒lan bu kas gruplar─▒n─▒ olu┼čturan kas ve tendonlar─▒n zarar görmesi, ki┼čilerin fiziki hareketlerinin k─▒s─▒tlanmas─▒na ve ayn─▒ zamanda a─čr─▒ ya da yanma gibi hislerin meydana gelmesine neden olur. Rotator Cuff sendromu ise omuz ekleminde yer alan bu dört kas─▒n tendonlar─▒n─▒n zedelenmesi olarak tan─▒mlan─▒r.

Rotator Cuff Sendromu Nedir?

Rotator Cuff sendromu, omuz kaslar─▒n─▒n zedelenmesi ya da y─▒rt─▒lmas─▒ olarak tan─▒mlanabilir. Bu duruma farkl─▒ sorunlar neden olur. Yaralanma ve dejenerasyon ise Rotator Cuff sendromu için ba┼čl─▒ca iki ana neden olarak kabul edilir.

Omuz bölgesinde yer alan kas yap─▒lar─▒, ki┼čilerin omuzlar─▒n─▒ geni┼č aç─▒larda hareket ettirebilmesine, ellerini rahat bir ┼čekilde kullan─▒labilmesine, herhangi bir ┼čeyi ta┼č─▒yabilmesini ve kald─▒rabilmesini sa─člar. Bu kaslar─▒n zedelenmesi durumunda ise ki┼čilere ciddi a─čr─▒ ve yanma hissi veren sorunlar meydana gelir.

Rotator Cuff sendromu ço─čunlukla ya┼čl─▒ ki┼čilerde gözlemlense de farkl─▒ ya┼č grubundaki kad─▒n ve erkeklerde de meydana gelebilir.

Rotator Cuff Sendromu Belirtileri Neler?

Rotator cuff sendromu genellikle omuz bölgesindeki ┼čiddetli a─čr─▒ ile kendini gösterir. ─░ki farkl─▒ türe sahip olan bu sendromda tam y─▒rt─▒lma ya da k─▒smi y─▒rt─▒lma meydana gelebilir. Her iki rahats─▒zl─▒─č─▒n ana nedenleri aras─▒nda ise yaralanma, zedelenme ve dejenerasyon yer al─▒r.

Rotator Cuff sendromu belirtileri aras─▒nda ┼čunlar yer al─▒r;

 • Kol ve omuz bölgesinde a─čr─▒ olu┼čumu
 • Omuz bölgesinde ba┼člayan a─čr─▒n─▒n bilek bölgesine kadar inmesi
 • Omuz bölgesinde olu┼čan zay─▒fl─▒k ve hassasiyetin art─▒┼č göstermesi
 • Omuz hareketlerinin k─▒s─▒tlanmas─▒
 • Ellerin vücudun arka bölgesine ya da kollar─▒n ba┼č bölgesine kald─▒r─▒lamamas─▒
 • Omuz hareketlerinin gerçekle┼čtirilmesi durumunda zorlanma
 • Omuz hareketlerinin yap─▒lmas─▒ s─▒ras─▒nda bu bölgeden ses gelmesi
 • A─čr─▒n─▒n meydana geldi─či omuz bölgesinin üzerine yatamamak
 • Omuz bölgesindeki a─čr─▒ nedeni ile uyumakta güçlük ya┼čamak

Rotator Cuff Sendromu Neden Olur?

Rotator Cuff sendromu genel olarak kas yap─▒lar─▒ zay─▒flayan ya┼čl─▒ bireylerde meydana gelir. Ancak, Rotator Cuff sendromu neden olur sorusunun yan─▒t─▒ sadece kas zay─▒flamas─▒ olarak kabul edilemez.

Rotator Cuff sendromu nedenleri aras─▒nda ┼čunlarda yer al─▒r;

 • Kronikle┼čen hareketler
 • Aniden yap─▒lan hareketler
 • Spor
 • aktiviteleri ile ilgilenen ki┼čilerde darbeye ba─čl─▒ olarak
 • Omuz kaslar─▒na a┼č─▒r─▒ yüklenme

Rotator Cuff Y─▒rt─▒klar─▒ Nas─▒l Olu┼čur?

Rotator Cuff sendromu neticesinde meydana gelen y─▒rt─▒lmalar iki farkl─▒ alt kategoride incelenir.

Bu kategoriler uzmanlar taraf─▒ndan ┼ču ┼čekilde aç─▒klan─▒r;

 • Akut Ratator Cuff y─▒rt─▒klar─▒, herhangi bir fiziksel travma olmadan ortaya ç─▒kar. Bu y─▒rt─▒lma türünde kolun ba┼č seviyesinin üzerine ç─▒kan ve tekrarlanan hareketler önemli rol oynar. Akut y─▒rt─▒klar genel olarak gençlerde ve sporcularda meydana gelir. Ayn─▒ zamanda ev temizli─či yapan kad─▒nlar─▒n, üst k─▒s─▒mlara ula┼čmak için gerçekle┼čtirdikleri omuz hareketleri de bu y─▒rt─▒lmalara neden olur.
 • Kronik Ratator Cuff y─▒rt─▒lmalar─▒, sürekli olarak tekrar edilen ve kolun ba┼č hizas─▒na kald─▒r─▒ld─▒─č─▒ hareketler neticesinde meydana gelir. Bu hareketler tendonlarda ilk etapta dejenerasyona neden olur. Daha sonras─▒nda ise y─▒rt─▒lma meydana gelir.

Rotator Cuff Sendromu Egzersizleri Nelerdir?

Rotator Cuff sendromu egzersizleri sayesinde, hasar alan omuz kaslar─▒n─▒n onar─▒lmas─▒ mümkündür. Doktorunuz taraf─▒ndan fizyoterapi önerildi─či taktirde omuz k─▒sm─▒nda bulunan bu kaslar─▒n güçlendirilmesi ad─▒na ┼ču egzersizler yap─▒labilir;

 • Doorway Stretch ismi verilen egzersizin yap─▒lmas─▒ ile omuz ekleminin içe dönük hareketlerine imkan veren kas grubu harekete geçer. Bu da sendromun iyile┼čmesi ve o bölgede bulunan kas sisteminin yeniden güçlenmesini sa─člar.
 • Side Lying Dumbell External Rotation ad─▒ verilen egzersiz hareketlerinin uygulanmas─▒, omuz ekleminin dönü┼č yapabilmesini sa─člayan kas sistemlerinin güçlenmesine katk─▒ sa─člar.
 • Cable Face Pull egzersizi ise omuzlarda ve dolay─▒s─▒ ile s─▒rt bölgesinde meydana gelen duru┼č bozukluklar─▒n─▒n giderilmesini sa─člar. Bu egzersize ait hareketler ayn─▒ zamanda Rotator Cuff kaslar─▒n─▒n tüm uzant─▒lar─▒n─▒n da çal─▒┼čmas─▒n─▒ ve güçlenmesini sa─člar. Ancak bu hususta dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, bu egzersizlerin uzman ki┼čiler tavsiyesi ve uzman ki┼čiler gözetiminde yap─▒lmas─▒d─▒r.

S─▒kça Sorulan Sorular

Rotator Cuff Sendromu Kimlerde Olur?

Rotator Cuff sendromu her ya┼čtan kad─▒n ve erkeklerde meydana gelebilir. Özellikle genç ki┼čilerde bu durum herhangi bir travma nedeni ile meydana gelir.

Ancak 40 ya┼č üstü ki┼čilerde bu sendrom ço─čunlukla omuz bölgesinde yer alan kaslar─▒n ve tendonlar─▒n y─▒pranmas─▒na ba─čl─▒ olarak geli┼čme gösterir. Bu s─▒n─▒fland─▒rman─▒n haricinde sendromun görüldü─čü ki┼čiler aras─▒nda; voleybol ve tenis oyuncular─▒ ile boyac─▒l─▒k mesle─či ile u─čra┼čan ki┼čilerde yer al─▒r.

Rotator Cuff Sendromunun Tedavisi Var m─▒?

Rotator Cuff sendromu tedavisi baz─▒ durumlarda fizyoterapistlerin önerdi─či egzersizler ile gerçekle┼čir. Bunun için ilk olarak y─▒rt─▒─č─▒n nas─▒l meydana geldi─činin belirlenmesi gerekir.

Ayn─▒ zamanda hastan─▒n ya┼č─▒na, y─▒rt─▒─č─▒n meydana geldi─či zamanda ve kasta var olan ya─članma miktar─▒ da göz önüne al─▒n─▒r. Cerrahi operasyonlardan önce fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci öncelikli tedavi yöntemi olarak kabul edilir.

Ancak acil durumlar ve fizik tedavinin i┼če yaramad─▒─č─▒ a┼čamalarda devreye ameliyat seçene─či girer.

Tüm bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra hafif sendromda hastalara a─čr─▒ kesici ve ödem sökücü ilaçlar, buz uygulamalar─▒ ve baz─▒ esneme hareketlerinin yap─▒lmas─▒ da önerilebilir. Ayn─▒ zamanda gerekli görülmesi halinde farkl─▒ ilaç ve enjeksiyon uygulamalar─▒ da hekimler taraf─▒ndan uygulanabilir.

Ratator Cuff Sendromu Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Ratator Cuff sendromundan ┼čüphelenen ki┼čiler ilk olarak bu sendroma ba─čl─▒ belirtileri fark eder. Ard─▒ndan uzman görü┼čüne ba┼čvurulur ve bu a┼čamada ilk olarak fiziki muayene yap─▒l─▒r.

Ard─▒ndan uzman hekimler hastadan röntgen ve MR görüntüleri ister. Röntgen çekimleri hastalar─▒n kemik yap─▒lar─▒nda meydana gelen deformasyonlar─▒n tespit edilmesinde etkili bir görüntüleme yöntemidir.

MR çekimleri ise kas ve tendon yap─▒lar─▒nda meydana gelen deformasyonlar─▒n ve y─▒rt─▒lmalar─▒n net bir ┼čekilde görüntülenmesini sa─člar. Bu nedenle uzman hekimler kesin bir tan─▒ koyabilmek ad─▒na hastalardan MR çekimlerini talep eder.

Rotator Cuff Sendromu Ne Kadar Sürede ─░yile┼čir?

Bu sendromun iyile┼čme süreci, meydana gelen deformasyona göre de─či┼čiklik gösterir. Y─▒rt─▒lma ya da zedelenme olma durumu da iyile┼čme sürecinin de─či┼čiklik göstermesinde etkilidir.

Ayn─▒ zamanda kaslar─▒n ve tendonlar─▒n zay─▒flamas─▒ durumunda bu yap─▒lar─▒n yeniden güçlendirilmesi de belli bir süre gerektirir. Hafif dereceli olarak tan─▒mlanan durumlarda iyile┼čme süreci genel olarak 2 ila 4 hafta aras─▒ndad─▒r.

Hafif dereceli deformasyonlar genel olarak kendili─činden iyile┼čme gösterir. ─░leri düzeydeki zedelenmeler ve y─▒rt─▒klar ise fizik tedavi ya da cerrahi operasyonlar gerektirebilir. 

Rotator Cuff Sendromu Kendili─činden Geçer Mi?

Hafif dereceli olarak tan─▒mlanan sendromlar herhangi bir tedavi gerektirmeden kendili─činden geçebilir. Bu a┼čamada hasarl─▒ olan omzun dinlendirilmesi ve çok fazla kullan─▒lmamas─▒ bu süreci olumlu yönde etkiler. Ancak ileri derece Ratator Cuff sendromuna sahip olundu─ču durumlarda tedavi sürecinin aksat─▒lmadan ba┼člat─▒lmas─▒ gerekir. 

Tedavi sürecine geç kal─▒nmas─▒ ya da uzmanlar─▒n belirlemi┼č oldu─ču egzersizlerin düzenli olarak yap─▒lmamas─▒, omuzda yer alan deformasyonun daha ileri bir seviyeye geçmesine neden olur.

Ayn─▒ zamanda ki┼činin günlük hareketleri giderek k─▒s─▒tlan─▒r ve ya┼čam kalitesi giderek azal─▒r. Tüm bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra tedaviye ba┼članmamas─▒, vücuttaki di─čer uzuvlara daha fazla yük binmesine neden olur. Bu durumda da istenmeyen yeni sorunlar kendini göstermeye ba┼člar.

Genel olarak bu sendroma ait iyile┼čme süreci durumun çok ciddi olmad─▒─č─▒ ko┼čullarda geçerlidir. Aksi durumlarda mutlaka bir uzmana ba┼čvurulmas─▒ ve gerekli tedaviye en k─▒sa sürede ba┼članmas─▒ gerekir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
├ľzlem Cemero─člu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
VM Medical Park Ankara (Ke├ži├Âren)
3526

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.