Dr. Öğr. ÜyesiRüya Çolak

  • İlgi Alanları
  • Prematüre bebeklerin gelişimsel izlemi
  • Hipoksik iskemik enfesalopatili bebeklerin bakımı
  • Konjenital hidrosefali bakımı
  • Konjenital kalp cerrahisi izlemi
  • Riskli bebek izlemi
  • Yenidoğan sarılıkları
  • Anne sütü danışmanlığı

Eğitim ve Uzmanlık
2000 - 2007 - Yüksek Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi              
2009 - 2013 - Tıpta Uzmanlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi      
2015 - 2018 - Tıpta Yan Dal Uzmanlık  Neonatoloji Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
09/2006 - 04/2007 - İntörn Doktor:  Université Libré de Bruxelle (Erasmus Öğrenci Değişim Programı)          
10/2007 - 06/2008 - Pratisyen Doktor: Mecburi Hizmet Van Bahçesaray Devlet Hastanesi
01/2009 - 04/2013 - Asistan Doktor: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi      
09/2013 - 02/2015 - Uzman Doktor: Muş Devlet Hastanesi  
06/2015 - 06/2018 - Yenidoğan Yandal Asistanı: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği         
09/2018 - 06/2020 - Neonatoloji Uzman Doktor (Mecburi Hizmet): İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Kliniği            
09/2020 - Halen - Neonatoloji Uzmanı ve Doktor Öğretim Üyesi: Altınbaş Ünversitesi Medikalpark Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Neonatoloji Kliniği

Kurs ve sertifikalar
Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 26-28 Kasım 2007, Van 
Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu, 9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 1-4 Aralık 2015, İzmir
Non-İnvaziv Solunum Desteği (NIV) Kursu, 25. UNEKO, 12 Nisan 2017, Antalya
İleri Mekanik Ventilasyon Kursu, 26. UNEKO, 14-18 Nisan 2018, KKTC
Neonatal Resüsitasyon Güncelleme Programı, 11-13 Temmuz 2018, Urla, İzmir
Medikal İstatistik Analiz Eğitimi, 1 Şubat 2019, İstanbul
CEOC Tissue Perfusion Monitoring in the NICU, 19 Ocak 2019, İstanbul
Uluslararası Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi Kursu, Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi,28 Şubat 2019, İzmir
4. Neonatologlar İiçin Hemodinami ve Hedefe Yönelik Ekokardiyografi Kursu, 11-13 Şubat 2019, Konya
İyi Klinik Uygulamalar Kursu, 27 Şubat 2019, İstanbul
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 9-18 Eylül 2019, İzmir
Neonatal Resüsitasyon Eğitici Eğitimi, 17-18 Şubat 2020, Şanlıurfa

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Neonatoloji Derneği

Ödüller
25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko-25), 11-15 Nisan 2017, Antalya. Tartışmalı poster Birincilik Ödülü. Özdemir SA, Çolak R, Ergon EY, Yıldız M, Kulalı F, Çelik K, Olukman Ö, Çalkavur Ş. Balık yağı içerikli lipid solüsyonları preterm bebeklerde sonuçları değiştirebilir mi?

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.  Halicioglu O, Akman SA, Tatar B, Atesli R, Kose S. Hepatitis A seroprevalence in children and adolescents aged 1–18 years among a low socioeconomic population in Izmir, Turkey. Travel Med Infect Di. 2012;10(1), 43-47. doi: 10.1016/j.tmaid.2012.01.001

2. Kanik A, Kasap-Demir B, Atesli R, Eliaçik K, Yavascan Ö, Helvaci M. A novel OCRL1 gene mutation in a Turkish child with Lowe syndrome. Turkish J of Pediatrics. 2013;55(1), 82.

3. Colak R, Özdemir SA, Yangın Ergon E, Kagnici M, Calkavur S. A Different SLC2A1 Gene Mutation in Glut 1 Deficiency Syndrome: c.734A>C. Balkan Med J. 2017;34:580-3. doi: 10.4274/balkanmedj.2016.1376.

4. Ozdemir S. A, Colak R, Ergon E. Y, & Calkavur, S. Diagnostic Value of Urine sTREM-1 and Urine C-reactive Protein for Infants with Late Onset Neonatal Sepsis. Journal of Pediatric Infectious Diseases. 2020; 15(02), 072-078. DOI: 10.1055/s-0039-3400468

5. Colak R, Anil M, Yasar F, Bakiler AR, Pirgon O, Helvaci M, Dündar B. Metabolic disturbances and cardiovascular risk factors in obese children with vitamin D deficiency. Archives de Pédiatrie. 2020; 27(3): 140-145.

6. Demir Köse M, Colak R, Yangin Ergon E, et al. Challenges in the management of an ignored cause of hyperammonemic encephalopathy: pyruvate carboxylase deficiency. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism,2020; 0(0), pp. -. Retrieved 16 Mar. 2020, from doi:10.1515/jpem-2019-0307

7. Ruya Colak, Sebnem Calkavur, Ezgi Yangın Ergon, Kıymet Çelik, Senem Alkan Özdemir, Ozgur Olukman, Zeynep Ustunyurt Neurodevelopmental Outcome of Severe Neonatal Hemolytic And Non Hemolytic Hyperbilirubinemia. J Pediatr Res. 2020;7(1):148-53

8. Calkavur S, Ozdemir SA, Colak R, Ergon EY, Kulali F, Yildirim TG. Incomplete Antenatal Steroid Therapy Can Enhance Outcomes in Preterm Infants with Emergency Conditions. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 2019;1-6.

9. Yangın-Ergon E, Ermis N, Colak R, Polat B, Alkan-Ozdemir S, Yıldız M, Kulalı F, Omur-Ecevit C, Ergun O, Calkavur S. Abernethy Malformation Type 2 and Biliary Atresia Coexistence: A Rare Cause of Infantile Liver Transplant. Euroasian J Hepatogastroenterol. 2018 Jul-Dec;8(2):163-166. doi: 10.5005/jp-journals-10018-1283.

10. Yangın Ergon E, Alkan Özdemir S, Çolak R, Çelik K, Olukman Ö, Çalkavur Ş. A Newborn Case of'c'Subgroup Mismatch Presenting with Severe Hemolysis and Anemia. J Pediatr Res 2017; 4: 249-52.

11. Ergon EY, Çelik K, Çolak R, Özdemir SA, Olukman Ö, Kundak S, Çalkavur Ş. A rare vascular lesion of newborn: cutis marmorata telangiectatica congenital. Turk Pediatri Ars. 2019 Jul 11;54(2):133-136. doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5557.

12. Colak R, Alkan Ozdemir S, Yangin Ergon E, Kulali F, Kalkanli OH, Yildirim TG, Yilmazer MM, Zihni C, Calkavur S. Should Echocardiographic Evaluation Be Performed Routinely in the First 72 Hours in Extremely Low Birth Weight Babies? Gynecol Obstet Reprod Med (Article in press)

13. Senem Alkan Ozdemir, Buse Soysal, Sebnem Calkavur, Tülin Gökmen Yıldırım, Elif Kıymet, Oguzhan Kalkanlı, Rüya Çolak & İlker Devrim (2020) Is respiratory syncytial virus infection more dangerous than COVID 19 in the neonatal period?, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, DOI: 10.1080/14767058.2020.1849125

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Rüya Çolak, Kazım Çoban, Kıymet Çelik, Ezgi Yangın Ergon, Senem Alkan Özdemir, Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur. Doğum Yaralanmaları: Klinik Bulgular ile Maternal, Fetal ve Obstetrik Risk Faktörleri Birth Injuries: Assessment Of Clinical Findings And Maternal, Fetal And Obstetric Risk Factors doi: 10.5222/buchd.2017.053  İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2017; 7(1):53-59. doi:10.5222/buchd.2017.053

2. Altuğ Demirol H, Olukman Ö, Nalbantoğlu Elmas Ö, Çelik K, Çolak R, Çalkavur Ş. A Neonatal Case of Congenital Hyperinsulinism Due to Homozygous KCNJ11 Gene Mutation. The Journal of Tepecik Education and Research Hospital,2017, 27(2), 163-167.

3. Ezgi Yangın Ergon, Buğra Han Acar, Kıymet Çelik, Rüya Çolak, Senem Alkan Özdemir, Şükran Keskin Gözmen, Özgür Olukman, Erkin Serdaroğlu, Şebnem Çalkavur. Yenidoğanda idrar yolu enfeksiyonları-Urinary tract ınfections in neonates-Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (Turkish Journal of Pediatric Disease) DOI: 10.12956/tjpd.2017.288

4. F. Kulalı, M. Köse, T. Candan Çelik, E. Yangın Ergon, O. Kalkanlı, R. Çolak, M. Yıldız, S.  Alkan Özdemir, T. Gökmen Yıldırım, Ş. Çalkavur. Doğumsal Metabolik Hastalıklı Olgularda Üç Yıllık Deneyimimiz Inborn Errors of Metabolism: A Three-Year Experience. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2019;9(2)Research Article doi:10.5222/buchd.2019.62533

5. Epidermolizis Bülloza: Olgu Serisi. F. Kulalı, H. Özbakır, S. Kundak, O.H. Kalkanlı, D. Eriş, R. Çolak, M. Yıldız, S. Alkan Özdemir, R. Gökmen, Ş. Çalkavur. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2019:Volume:16, Sayı:2, Sayfa: 69-73.

6.  Çolak R, Yangın Ergon E, Özdemir S. A, Kulalı F, Yıldız M, Kalkanlı O H, Yıldırım T G, Çalkavur Ş. “Primum Non Nocere” Yenidoğan Döneminde Önlenebilir İki Entoksikasyon Olgusu. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2019;9(3):245-248. DOİ: 10.5222/buchd.2019.85698

7. Bülbüloğlu S, Çolak R. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sigara Kullanımı, Nikotin Bağımlılık Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2020; 8(2): 280-271.

8. Çolak R, Bülbüloğlu S. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Stres Düzeyleri ve Kaynaklarının İncelenmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2020; 17(4): 585-591.

9. Çelik K, Üstünyurt Z, Yangın E, Çolak R, Alkan Özdemir S, Olukman Ö, Çalkavur Ş. Terapotik Hipotermide Nörogelişimsel Sonuçlar: Tek merkez deneyimi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2020; 1-5.