sat覺r aras覺

Sa癟 Ekimi Sonras覺 Hangi ampuan Kullan覺lmal覺?

Saç ekimi genellikle hormonal problemlere bal覺 olarak saç dökülmesi yaayan kiilere uygulan覺r.

Saçta oluan a覺r覺 dökülmeler sonras覺 baz覺 kiilerde tekrar saç ç覺kmama gibi sorunlar ile kar覺la覺labilir. Ülkemizde de s覺kl覺kla uygulanan saç ekim ilemleri uzman doktorlar taraf覺ndan uygulan覺r.

Saç ekimi yap覺lmadan öncesinde ise ilk olarak ilaç tedavisine balan覺r. 襤laç tedavisinin yeterli olmad覺覺 noktalarda ise saç ekimi yap覺lmas覺 uygun görülür.

Bu ilemin yap覺labilmesi için ilk olarak kiilerin hormon testi yapt覺rmas覺 gerekir. Kiilerin saçlar覺n覺n daha youn olduu baz覺 bölgelerden saç kökleri al覺n覺r. Al覺nan bu kökler ise saç olmayan bölgelere nakledilir. Böylelikle saç ekim ilemi gerçekleir. 

Saç ekimi sonras覺 ise kiilerin saç bak覺m覺na ekstra dikkat etmesi gerekir. Saç ekimi sonras覺 hangi ampuan kullan覺lmal覺d覺r ve ampuan seçerken nelere dikkat etmek gerekir bilinmelidir. Bu konu hakk覺nda doktorlardan bilgi al覺nmal覺d覺r.

Saç Ekimi Sonras覺 Saç Bak覺m覺 Nas覺l Olmal覺d覺r?

Sa癟 Ekimi Sonras覺 Sa癟 Bak覺m覺 Nas覺l Olmal覺d覺r?

Saç ekimi sonras覺 hangi ampuan kullan覺lmal覺d覺r ve saçlar hangi aral覺klarla y覺kanmal覺d覺r örenmek gerekir.

Bu bilgiler genellikle saç ekimi sonras覺nda doktorlar taraf覺ndan hastalara bildirilir. Bu süreçte saç ekimi sonuçlar覺 da göz önünde bulundurulur. Saç ektiren kiilerin baz覺 aral覺klarla kontrollere gitmesi gerekebilir. 

Ekim ileminin sonuçlar覺na bal覺 olarak doktorlar taraf覺ndan farkl覺 ampuanlar ya da losyonlar önerilmesi mümkündür.

Saç ekimi yapt覺rd覺ktan bir gün sonra kiilerin kafas覺ndaki bandaj ç覺kar覺l覺r. 襤lk bir hafta boyunca saç derisine s覺cak su nüfuz etmemelidir. Ayn覺 zamanda saç ekimi sonras覺nda kiilerin çok fazla güne 覺覺nlar覺na da maruz kalmamak gerekir. 

Saç ekiminden üç gün sonra 覺l覺k su ve doktor önerisi ile al覺nan ampuan ile saç y覺kama ilemi gerçekletirilir. Bu süreçte çay ve kahve içmeyi azaltmak gerekir.

Ayn覺 zamanda sigara ve alkol gibi zararl覺 maddelerin bu süreçte kullan覺lmamas覺 da büyük önem ta覺r. Alkol ve sigara gibi maddeler bu süreçte kiilerin iyilemesinin yavalamas覺na sebep olur. 

Saç Ekimi Sonras覺 ampuan Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saç ekimi sonras覺 kiilerin saç derisinde hassasiyet oluumu balar. Bu sebeple doal içeriklere sahip olan ampuanlar覺 tercih etmek daha doru olur. Doal olmayan ampuanlar saç derisinin zarar görmesine ve deride yanma hissi oluumuna sebebiyet verebilir. 

Özellikle nemlendirici özellie sahip olan ampuanlar覺n tercih edilmesi iyileme sürecini h覺zland覺r覺r.

Aloe vera içerikli ampuanlar da saç ekimi sonras覺 s覺kl覺kla tercih edilir. Pantenol ve keratin içeren ampuanlar da bu süreçte oldukça faydal覺 olur. 襤lem yap覺ld覺ktan sonra içerisinde kimyasal ya da parfüm olan ampuanlardan uzak durmak gerekir. 

Hipoalerjenik özelliklere sahip olan saç bak覺m ampuanlar覺n覺 da tercih edebilirsiniz.

Doktor taraf覺ndan önerilen herhangi bir ampuan yok ise mutlaka ampuanlar覺n içeriklerine dikkat etmeniz gerekir. Bu gibi ilemlerden sonra ampuan kullan覺lmas覺 çok önemlidir. 

ampuan kullanmadan saç y覺kamak önerilmez. Bunun sebebi ise saç köklerinin ve saç derisinin kirden daha iyi bir ekilde ar覺nmas覺n覺 salamakt覺r.

Saç dipleri iyi temizlenmedii takdirde saç derisi ka覺nt覺s覺 ortaya ç覺kar. Saç ekim ileminden sonra da saç derisi ka覺naca覺 için bölgede yara oluumu meydana gelir.

Saç Ekimi Sonras覺 apka Kullanmak Saç Derisine Zarar Verir mi?

Sa癟 Ekimi Sonras覺 apka Kullanmak Sa癟 Derisine Zarar Verir mi?

Saç ekiminden sonra kafa derisinin günee maruz kalmamas覺 gerekir. Kiilerin bu ilemden sonra d覺ar覺 ç覺kmas覺 gerekiyor ise apka kullan覺labilir. Fakat apka kullan覺m覺nda da dikkatli olmak gerekir. 

Kafa derisini ka覺nd覺rmayacak ya da tahri etmeyecek ürünlerin tercih edilmesi daha doru olur. Yumuak yap覺ya sahip olan apkalar gerekli durumlarda kullan覺labilir.

Gerekli olmad覺覺 takdirde ise apka, bandana, bere vb. ürünlerin kullan覺lmamas覺 daha doru olur. Kafa derisine herhangi bir cismin temas etmesi iyileme sürecini uzat覺r ve kafa derisinin mikrop kapmas覺na sebep olabilir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Sevilay G繹kba
Sa癟 Ekimi Klinii
襤stinye niversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaa
1657

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.