sat─▒r aras─▒

Sa├ž Ekimi Fiyatlar─▒ 2024

Saç Ekimi Nedir?

Türkiye’de saç ekimi tedavisi, geri dönü┼čümsüz saç kay─▒plar─▒nda yap─▒l─▒r. Hormonal saç dökülmesi durumunda doktorlar genellikle önce bir t─▒bbi tedavi denemesi yapar. Kad─▒nlarda ilaç tedavisi ile saçlar─▒n tekrar ç─▒kmas─▒ sa─članabilirken, ilaçlar erkeklerde sadece dökülmenin durdurulmas─▒ ve ileri saç dökülmesine kar┼č─▒ çözüm sunabilmektedir. Birçok hasta uzun sürelerle ya da ömür boyu ilaç kullanmak istememektedir. Türkiye’de ilaç tedavisinin mümkün olmad─▒─č─▒ ya da sonuç al─▒namad─▒─č─▒ durumlarda saç ekimi yap─▒lmas─▒ planlan─▒r. Türkiye’de saç ekimi için re┼čit olan bireyler söz konusu oldu─čunda ya┼č aral─▒─č─▒ k─▒s─▒tlamas─▒ yoktur. Doktor muayenesi sonras─▒ Türkiye’de saç ekimi prosedürleri gerçekle┼čtirilir. Alan─▒nda uzman pek çok doktor, en hijyenik ve steril ko┼čullar alt─▒nda tam kapsaml─▒ hastanelerde saç ekimi hizmeti vermektedir.

Türkiye'de saç ekimi hizmetleri, alan─▒nda uzman doktorlar ve ekipleri, kullan─▒lan son teknolojiler sayesinde son derece geli┼čkin bir hal alm─▒┼čt─▒r. Siz de yenilikçi t─▒p teknolojiyle donat─▒lm─▒┼č 26 hastanemiz, 2500’ün üzerinde uzman hekim kadromuz, 30 y─▒ll─▒k sa─čl─▒k tecrübemiz ve misafir odakl─▒ üstün hizmet anlay─▒┼č─▒m─▒zla tan─▒┼čmak ve saç ekimi hizmetinden tam te┼čekküllü hastane ko┼čullar─▒nda yararlanmak isterseniz bilgi ve randevu alabilirsiniz. ─░stanbul saç ekimi, Ankara saç ekimi, Antalya saç ekimi, Bursa saç ekimi, Çanakkale saç ekimi, Kocaeli (─░zmit) saç ekimi, Mersin saç ekimi, Ordu saç ekimi, Samsun saç ekimi, Tokat saç ekimi ve Trabzon saç ekimi için h─▒zl─▒ randevu olu┼čturabilirsiniz:

DHI ve FUE y├Ântemleriyle sa├ž ekimi Medical Park

 

Saç dökülmesinin olu┼čmas─▒ sonucu gereken bir i┼člem olup, erkeklerde ve kad─▒nlarda s─▒k görülen bir sorundur ve saç─▒ dökülen bireylerin ruhsal sa─čl─▒─č─▒n─▒ büyük ölçüde etkiler. Her sene saç kayb─▒ nedeniyle tedavi alan hasta say─▒s─▒nda art─▒┼č olmaktad─▒r. Saç ekimi nedir? Saç ekimi; saç köklerinin daha yo─čun bulundu─ču bölgelerden, saç dökülmesi nedeniyle saçs─▒z kalan bölgelere nakledilmesi i┼člemidir. Saç ekimi, i┼člem yap─▒lacak bölgelerin lokal anestezi yöntemiyle uyu┼čturulmas─▒ndan sonra uygulanan küçük cerrahi bir i┼člemdir.

Ki┼činin Kendi Saç Köklerinden Saç Ekimi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

En yayg─▒n uygulanan saç ekimi tedavi yöntemidir ve saç durumuna ba─čl─▒ olarak saç kökleri ba┼č─▒n arkas─▒ndan tek tek (FUE yöntemi) veya bir doku ┼čeridinin üzerinden al─▒n─▒r (FUT yöntemi) ve saçs─▒z alanlara nakledilir.

Saç Mikropigmentasyonu Nedir?

Bu yöntem asl─▒nda bir saç ekimi yöntemi de─čildir. Bu teknikle saç kökleri ve yap─▒lar─▒ taklit edilerek saçs─▒z alanlara renk pigmenti enjeksiyonu yap─▒l─▒r. Özellikle saçk─▒randa oldu─ču gibi bölgesel saç kayb─▒ söz konusuysa kozmetik olarak iyi sonuçlar verir. Saç ekimi sonras─▒ ek tedavi prosedürü olarak da saç mikropigmentasyonu tedavisi yap─▒labilmektedir.

PRP Saç Tedavisi Nedir?

Bu yöntem, ki┼činin kendi kan─▒n─▒n kellik olan bölgelere enjekte edilmesi ┼čeklinde uygulan─▒r. Öncelikle ki┼činin kolundan al─▒nan kan, özel santrifüj cihaz─▒ kullan─▒larak baz─▒ i┼člemlerden geçirilir. Bu teknikle büyüme faktörleri bak─▒m─▒ndan zengin özel bir serum elde edilir. PRP tedavisi saç dökülmesine çözüm olarak uygulanabilece─či gibi saç ekimi sonras─▒ nakledilen saç köklerinde büyüme oran─▒n─▒ art─▒rmak amac─▒yla da kullan─▒labilir. Saç nakli sonras─▒ PRP tedavisi, daha iyi saç ekimi sonuçlar─▒ al─▒nmas─▒n─▒ sa─člar.

DHI ve FUE y├Ântemleriyle sa├ž ekimi Medical Park

 

Saç Ekimi Hakk─▒nda Bilinmesi Gerekenler

Saç dökülmesi, günümüzde erken ya┼člarda ba┼člayan önemli bir sorundur. Yayg─▒n olarak erkeklerde yirmili ya┼člardan itibaren görülmeye ba┼člayan saç dökülmesi problemi, baz─▒ durumlarda kad─▒nlarda da görülebilir. Saçlar─▒n incelmesi ve ön saç çizgisinin gerilemesi ┼čeklinde ba┼člayan saç dökülmesi erkeklerde genetik, kad─▒nlarda ise hormonal sebeplere ve baz─▒ hastal─▒klara ba─čl─▒ olarak geli┼čebilir. Saç dökülmesi ┼čikayeti bulunan ki┼čiler öncelikle bir sa─čl─▒k taramas─▒ndan geçerek saçlarda dökülmeye neden olan bir sa─čl─▒k sorunlar─▒n─▒n olup olmad─▒─č─▒n─▒ ö─črenmelidir.

sa├ž ekimi fiyatlar─▒

Vitamin ve mineral eksiklikleri ve hormonal sorunlar gibi saç dökülmesine yol açabilecek sa─čl─▒k sorunlar─▒n─▒n tespit edilmesi durumunda ilk olarak bunlara ili┼čkin tedavi uygulanmas─▒ gerekir. Gereken tedaviler uyguland─▒ktan sonra dökülme devam ediyorsa veya saçlarda iyile┼čtirilemeyecek düzeyde aç─▒lmalar meydana gelmi┼č ise saç ekimi i┼člemi yap─▒labilir. Günümüzde etik olarak 22 ya┼č üzerine saç ekimi yap─▒lmas─▒ ihtiyaç varsa uygun olarak de─čerlendirilir. Bu nedenle 22 ya┼č─▒ndan büyük olup saç dökülmesi sorunu ya┼čayan tüm bireylere rahatl─▒kla saç ekimi yap─▒labilir.

Son dönemlerde saç ekiminde yayg─▒n olarak kullan─▒lan yöntemler, FUE ve DHI saç ekimi yöntemleridir.

Safir FUE Yöntemi ile Saç Ekimi Nedir?

Saç ekiminde yenilikçi bir uygulama tekni─či olan Safir FUE yöntemi, günümüzde s─▒kl─▒kla kullan─▒lan, gö─čüs ve s─▒rt k─▒llar─▒n─▒n transplantasyonuna da izin veren bir tekniktir. Bu teknikte mikro motor kullan─▒l─▒r, bu uçlar 0.6 - 0.7 mm oldu─čundan ensede veya k─▒l köklerinin al─▒nd─▒─č─▒ yerde herhangi bir iz kalmaz, ayr─▒ca operasyon sonras─▒nda hasta çok daha az a─čr─▒ hisseder. Saç ekiminden önce lokal anestezi uyguland─▒─č─▒ için operasyon esnas─▒nda hastan─▒n herhangi bir a─čr─▒ hissetmesi söz konusu de─čildir.

FUE saç ekimi yöntemi birkaç ad─▒mdan olu┼čur. Öncelikle saç köklerinin daha iyi tespit edilmesi ve saç ekiminin yap─▒laca─č─▒ bölgenin daha net görülebilmesi için saçlar 1 mm uzunlu─čunda kalacak ┼čekilde kesilir. Saç kökünün kullan─▒laca─č─▒ bölge olan gö─čüs, s─▒rt veya ense bölgesindeki k─▒llar da 1 mm boyunda olacak ┼čekilde t─▒ra┼član─▒r. Daha sonra hastan─▒n ac─▒ hissetmemesi için i┼člem yap─▒lacak bölge lokal anestezi ile uyu┼čturularak bölge operasyona haz─▒rlan─▒r.

Mikro motor uç saç kökünü ortalayacak ┼čekilde deriye bat─▒r─▒l─▒r, folikül ve saç─▒ çevreleyen doku ile birlikte saç ç─▒kart─▒l─▒r. Tüm bu yap─▒ya "greft" ad─▒ verilir. Greft, yöntemin uygulanmaya ba┼čland─▒─č─▒ ilk zamanlarda tek saç kökü ile s─▒n─▒rl─▒ kal─▒rken, günümüzde geli┼čen saç ekimi teknolojisi sayesinde 1 ila 3 aras─▒nda saç kökü tek seferde ç─▒kart─▒labilir ve bu da operasyon sürelerinin giderek k─▒sald─▒─č─▒ anlam─▒na gelir. Saç kökleri ç─▒kar─▒ld─▒ktan sonra herhangi bir zarara u─čramamas─▒ için özel bir solüsyon içerisinde ekim i┼člemine kadar bekletilir.

Ekilecek bölgenin geni┼čli─čine ve donör alan─▒n yeterlili─čine göre FUE tekni─činde bir seansta yakla┼č─▒k 1000-2800 greft yani 2500-7500 aras─▒ saç teli nakledilebilir. Nakil i┼člemi yap─▒l─▒rken saç─▒n ç─▒k─▒┼č yönü ve hastan─▒n saç yap─▒s─▒ da dikkate al─▒n─▒r ve saç─▒n ekimden sonra eski do─čal halini almas─▒ amaçlan─▒r. Nakil tamamland─▒ktan sonra operasyon yap─▒lan bölgeye pansuman yap─▒larak hasta taburcu edilir. Farkl─▒ bölgelerden al─▒narak istenilen bölgeye nakledilen bu k─▒llar zaman içerisinde nakledildikleri bölgeye ait k─▒l özelliklerine uyum sa─člar ve ayn─▒ görüntüye sahip olarak ya┼čam─▒n─▒ sürdürür.

DHI ve FUE y├Ântemleriyle sa├ž ekimi Medical Park

Saç ekiminden sonra yeni ekilen saçlar yakla┼č─▒k bir ay─▒n sonunda dökülmeye ba┼člar. Bu sürecin devam─▒nda ikinci ila üçüncü aylar aras─▒nda yeni saçlar uzayarak gözle görülür bir ┼čekilde eski saçs─▒z bölgeleri doldurur. Alt─▒nc─▒ ay─▒n sonlar─▒na do─čru ekim yap─▒lan bölge, eski saçl─▒ görünümüne kavu┼čmaya ba┼člar. Saçlar─▒n adaptasyonunu ve geli┼čimini tam olarak tamamlamas─▒n─▒n ard─▒ndan, fiziksel özelliklerine göre bir veya iki sene aras─▒nda en do─čal görünümünü kazan─▒r. Saçlar ki┼činin kendi DNA's─▒n─▒ ta┼č─▒d─▒─č─▒ için ayn─▒ renkte ve karakterde ç─▒kar. FUE yöntemi ile al─▒nan saç köklerinin dökülme özelli─či olmad─▒─č─▒ için bir daha saç dökülmesi olmas─▒ söz konusu de─čildir.

Medical Park Saç Ekimi Fiyatlar─▒ 2024

Saç ekimi, uzman ellerde, güvenilir merkezlerde uyguland─▒─č─▒ sürece ba┼čar─▒l─▒ sonuçlar─▒n elde edildi─či bir tedavi yöntemidir. A─čr─▒, ac─▒ gibi yan etkiler ya┼čamadan sa─čl─▒kl─▒ ve do─čal saçlara kavu┼čmak art─▒k mümkün. Siz de DHI saç ekimi ve FUE saç ekimi tedavilerine ba┼čvurmay─▒ dü┼čünüyorsan─▒z, Türkiye’de 27 hastanesi ile güven veren bir sa─čl─▒k kurulu┼ču olan Medical Park’ta saç ekimi klini─činin yer ald─▒─č─▒n─▒ bilmelisiniz. Hastanelerimizde FUE Saç Ekimi ve DHI Saç Ekimi (T─▒ra┼čs─▒z) ba┼čar─▒yla uygulanmaktad─▒r. ─░┼člemden i┼čleme göre de─či┼čen saç ekimi fiyatlar─▒ konusunda do─čru bilgiyi analizden sonra ö─črenebilirsiniz. Siz de saç ekimi yapt─▒rmak istiyorsan─▒z saç ekim kliniklerimize ba┼čvurarak i┼čleme uygunlu─čunuz aç─▒s─▒ndan muayeneden geçtikten sonra operasyon için gün alabilirsiniz.

DHI ve FUE y├Ântemleriyle sa├ž ekimi Medical Park

DHI Yöntemi ile Saç Ekimi Nedir?

Son dönemde kullan─▒m─▒ yayg─▒nla┼čan bir di─čer saç ekim tekni─či ise DHI saç ekimidir. T─▒ra┼čs─▒z saç ekimi olarak da adland─▒r─▒lan DHI ile saç ekimi, ad─▒ndan da anla┼č─▒laca─č─▒ üzere saçlar─▒n t─▒ra┼č edilmesini gerektirmez. DHI saç ekimi yönteminin amac─▒, var olan saçlara zarar vermeden saçlar─▒n seyrek oldu─ču bölgelerdeki aç─▒lmalara odaklan─▒larak daha s─▒k ve daha do─čal bir saç ekimi i┼čleminin yap─▒labilmesidir. DHI saç ekimi yönteminde saçlar─▒n do─čal bir görünüme kavu┼čturulmas─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra hastan─▒n günlük ya┼čam─▒na bir an önce dönmesi de amaçlan─▒r.

Saç Ekimi i┼člemine ba┼članmadan önce yüksek çözünürlüklü kamera ile saç ekimi yap─▒lacak bölge ve donör bölge, bilgisayar ortam─▒nda analiz edilir. Analizin amac─▒ saç tipi, dökülme yo─čunlu─ču, ekim yap─▒lacak alan─▒n yo─čunlu─ču ve al─▒nabilecek kök miktar─▒n─▒n tespit edilmesidir. Analiz sonucunda saçlar bir miktar kesilir ve ekim yap─▒lacak bölgenin tasar─▒m─▒ yap─▒l─▒r. Daha sonra hastan─▒n ac─▒ hissetmemesi aç─▒s─▒ndan donör bölgeye lokal anestezi yap─▒l─▒r ve ense bölgesinin uyu┼čmas─▒ sa─član─▒r. Daha sonra mikro uçlar ile saç kökleri al─▒n─▒r ve saç köklerinin hem sa─čl─▒─č─▒n─▒ art─▒racak hem de zarar görmesini engelleyecek bir solüsyon içerisinde bekletilir. Donör bölgeden kök al─▒m i┼člemi bittikten sonra ekimin yap─▒laca─č─▒ alana lokal anestezi uygulan─▒r.

Anestezi i┼čleminin tamamlanmas─▒n─▒n ard─▒ndan mikro uçlara yerle┼čtirilen greftler, saç─▒n ç─▒k─▒┼č yönüne ve do─čal yap─▒s─▒na uygun olarak tasar─▒m─▒ yap─▒lan bölgenin en önünden seyrek bölgelere do─čru ekilmeye ba┼član─▒r. DHI yöntemindeki amaç, mevcut saçlar─▒ koruyarak yeni saçlar ekmektir ve i┼člem süreci mevcut saçlara herhangi bir zarar verilmeden tamamlan─▒r. Bu yöntemde herhangi bir kanal açma durumu söz konusu olmad─▒─č─▒ndan kabuklanma süresi oldukça k─▒sad─▒r ve buna paralel olarak iyile┼čme de daha h─▒zl─▒ gerçekle┼čir.

Az miktarda olu┼čan kabuklanma bir hafta içerisinde tamamen dökülür. ─░ki ila üç hafta aras─▒nda ekilen saçlar─▒n dökülmesi gerçekle┼čir. Üçüncü ay ile birlikte ekilen saçlar yava┼čça uzamaya ba┼člar ve alt─▒nc─▒ ay ile birlikte saçlar─▒n büyük bir k─▒sm─▒ ç─▒km─▒┼č hale gelir. Bir y─▒l─▒n tamamlanmas─▒ndan itibaren ise saç eski do─čal görünümünü kazanmaya ba┼člar ve ekim yap─▒lan köklerin bir daha dökülmesi gerçekle┼čmez.

DHI ve FUE y├Ântemleriyle sa├ž ekimi Medical Park

Yukar─▒da belirtilen tekniklerden hangisinin kullan─▒lmas─▒ gerekti─či, hastan─▒n ihtiyac─▒ ve talebi do─črultusunda hekim taraf─▒ndan yap─▒lacak muayenenin ard─▒ndan kararla┼čt─▒r─▒l─▒r. Tüm i┼člemler lokal anestezi alt─▒nda yap─▒ld─▒─č─▒ndan a─čr─▒ veya ac─▒ hissi ya┼čanmaz, bu nedenle hastalar─▒n bu gibi endi┼čelere kap─▒lmas─▒na gerek yoktur. Ekim yap─▒lacak alan─▒n geni┼čli─čine göre de─či┼čmekle birlikte genellikle tüm a┼čamalar─▒ ile saç ekimi operasyonu ortalama alt─▒-yedi saat kadar sürer.

Saç ekimi sonras─▒nda hekiminiz sizi dikkat etmeniz gerekenler konusunda bilgilendirir ve saç─▒ y─▒kamaya ba┼člad─▒ktan sonra kullanaca─č─▒n─▒z özel bir ┼čampuan önerir. Saç ekiminden sonra olu┼čan kabuklanma, ka┼č─▒nt─▒, k─▒zar─▒kl─▒k, dökülme gibi durumlar normaldir ve iyile┼čme sürecinin bir parças─▒ olarak de─čerlendirilebilir. ─░yile┼čme süreci ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čir, fakat i┼člemin ard─▒ndan bir-iki hafta içerisinde k─▒zar─▒kl─▒k, kabuklanma, ka┼č─▒nt─▒ gibi belirtiler tamamen ortadan kalkar. ─░yile┼čme sürecinin bitmesiyle birlikte ekilen saçlar hemen uzamaya ba┼člar. Fakat istenilen do─čal görünümün elde edilmesi alt─▒ ay ile bir y─▒l aras─▒nda bir süreç gerektirir. Bu süreç ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čir.

Saç dökülmesi ve kellik, ileri ya┼čtaki ki┼čiler kadar gençlerin de ba┼čl─▒ca sa─čl─▒k problemleri aras─▒nda yer al─▒r. Kad─▒nlarda saç dökülmesi problemi de erkeklerde oldu─ču gibi yirmili ya┼člardan itibaren ba┼člayabilir. Sebepleri aras─▒nda genetik, hormonal bozukluklar, vitamin, mineral eksiklikleri, i┼č ve çevresel ko┼čullar yer al─▒r. Çe┼čitli t─▒bbi tedavilerle saç dökülmesi problemine çözüm bulamayan ki┼čiler, ça─č─▒m─▒z─▒n en popüler uygulamalar─▒ndan biri olan saç ekimi yöntemine ba┼čvurabilir. Alan─▒nda deneyimli ve uzman hekimlerin görev yapt─▒─č─▒ Medical Park Hastanelerinde tam te┼čekküllü saç ekimi klini─činde saç ekimi tedavisini gerçekle┼čtirmek mümkündür.

DHI ve FUE y├Ântemleriyle sa├ž ekimi Medical Park

Saç Ekimi Sonras─▒ Y─▒kama Nas─▒l Olmal─▒?

Saç ekimi sonras─▒ ilk hafta çok önemlidir. Saç ekiminden sonraki gün bandaj ç─▒kar─▒l─▒r. S─▒cak sudan ve güne┼čten uzak durulmal─▒d─▒r. Üçüncü günden sonra doktorun önerdi─či bir ┼čampuanla saç y─▒kamaya ba┼članabilir. Çay, kahve minimum seviyede tüketilmeli, sigara ve alkolden uzak durulmal─▒d─▒r. Fiziksel aktiviteler ve stresten kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r. ─░kinci haftadan sonra saç derisindeki yaralar iyile┼čmeye ba┼člar ve kabuklar dökülür. Ölü derinin at─▒lmas─▒na destek olmak için saç derisine masaj yap─▒larak y─▒kanmaya özen gösterilmelidir. Bu dönemde az miktarda saç dökülmesi “┼čok dökülme” denilen normal bir süreçtir. Bu normal süreç, iki aydan dört aya kadar uzayabilir. Sonras─▒nda düzenli saç geli┼čimi görülür.

Saç Ekiminden Sonra Ekilen Saçlar Ne Zaman Uzar?

Saç ekimi operasyonu psikolojik aç─▒dan da oldukça hassas süreçler do─čurabilir. Hastalar, saç ekiminden sonra ekilen saçlar─▒n h─▒zl─▒ca ç─▒kmas─▒n─▒ ve uzamas─▒n─▒ ister. Ancak saç ekimi do─čal bir süreç oldu─ču için biraz sab─▒r gerektirir. ─░┼člem yap─▒ld─▒ktan sonra zaman zaman saçlarda dökülme ve uzama görülmesi normal bir durumdur. Operasyondan sonraki iki üç ay içerisinde saçlar ç─▒kmaya ba┼člar. Ç─▒kan saçlar de─či┼čik miktarlarda uzayabilir. E┼čit olmayan saçlar kötü bir görüntü yarat─▒yorsa doktorun da onay─▒ ile kesilebilir. Ancak kesme i┼člemi s─▒n─▒rl─▒ bir miktarda yap─▒lmal─▒, kaz─▒nma i┼člemi yap─▒lmamal─▒d─▒r. Ç─▒kan saçlar─▒n bak─▒m─▒na özen gösterilmeli, doktor taraf─▒ndan önerilen ┼čampuanlarla masaj yap─▒larak y─▒kanmal─▒d─▒r.

Saç Ekiminden Sonra Ekilen Saç Dökülür Mü?

Saç ekimi sonras─▒nda onuncu günden itibaren saçlar─▒n az miktarda dökülmesi beklenen bir durumdur. Belli zaman aral─▒klar─▒nda saç dökülmesi ve saçlar─▒n ç─▒kmas─▒ ya┼čan─▒r. Asl─▒nda bu dökülen saçlar, önceden kalan veya sa─čl─▒ks─▒z saçlard─▒r. Bu güçsüz olan saçlar dökülerek daha sa─čl─▒kl─▒ saçlar─▒n ç─▒kmas─▒na ve ço─čalmas─▒na ortam haz─▒rlar. Saç ekiminden sonra saç dökülmesi ya┼čayan ki┼čiler, bu durumun normal oldu─čunu bilmeli ve panik yapmamal─▒d─▒r. Yap─▒lan cerrahi müdahale sonucu ekilen saçlar ve saç derisinin belli bir adaptasyon sürecine maruz kald─▒─č─▒ ve saç dökülmesinin beklenen bir sonuç oldu─ču bilinmelidir. Doktor kontrolü randevular─▒n─▒ aksatmamak, saç dökülmesinin kontrol edilmesi ve saç bak─▒m─▒n─▒n yap─▒lmas─▒ aç─▒s─▒ndan önem ta┼č─▒maktad─▒r.

Saç Ekiminden Sonra 1 Ay Nas─▒l Geçer?

Saç ekiminden sonra 1 ay içerisinde saç ve saç köklerinde ┼čok dökülmeler meydana gelir. Buna ┼čok dökülme denmesinin sebebi, saç dökülmesinin bir anda gerçekle┼čmesidir. Saç dökülmelerinin ard─▒nda daha sa─čl─▒kl─▒ ve güçlü saçlar ç─▒kmaya ba┼člar. Operasyondan sonra bir ay boyunca a─č─▒r kald─▒rmaktan, yüzmeden, spordan olabildi─čince uzak durmak gerekir. Saç ekilen bölgelere kar┼č─▒ hassas davran─▒lmal─▒, d─▒┼čar─▒dan gelebilecek darbelerden korunmal─▒d─▒r. Yat─▒┼č pozisyonuna dikkat edilerek mümkün oldu─čunca yast─▒─ča temas edilmemelidir.

DHI ve FUE y├Ântemleriyle sa├ž ekimi Medical Park

Saç Ekimi Sonras─▒ Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Saç ekimi yapt─▒ran hastalar─▒n, i┼člemden sonra saç köklerinin sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde geli┼čmesi için saç bak─▒m─▒na özen göstermeleri gerekir. Tedavi sonras─▒ dikkat edilmesi gerekenler ve kaç─▒n─▒lmas─▒ gerekenler ┼čunlard─▒r:

 • Ter, yeni ekilen saç köklerine zarar verebilir. Bu nedenle ilk günler terlemeye neden olacak a─č─▒r fiziksel aktivitelerden uzak durulmal─▒d─▒r.
 • ─░lk günler sigara, alkol, kahve tüketiminden kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r.Saç ekimi yap─▒lan bölgelerin yast─▒─ča de─čmemesine özen gösterilmelidir.
 • S─▒cak sudan ve güne┼čten kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r. ─░lk iki hafta denize ve havuza girilmemelidir.
 • Elle ekim yap─▒lan bölgeye dokunmamak ve saç derisini ka┼č─▒nmamak gerekir.
 • Stresten uzak durulmal─▒d─▒r.
 • Uygulama sonras─▒ iki gün saçlar suya de─čdirilmemelidir.
 • Fazla tuz tüketiminden kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r.
 • Kabuklar─▒n kendili─činden dökülmesi beklenmeli, gerekiyorsa kafa derisine nazikçe masaj yap─▒lmal─▒d─▒r.
 • ┼×i┼člik olu┼čumunu en aza indirmek için s─▒rt üstü uyumaya özen gösterilmelidir.
 • Yara iyile┼čmesini desteklemek amac─▒yla hekimin önerdi─či vitamin ve minerallerden destek al─▒nabilir.
 • Doktor, hastan─▒n sa─čl─▒k durumuna göre çe┼čitli ilaçlar ve solüsyonlar reçete eder. Bunlar doktorun anlatt─▒─č─▒ ┼čekilde, düzenli olarak kullan─▒lmal─▒d─▒r.
 • Belli bir süre saç dökülmesinin normal oldu─ču bilinmeli ve bu konuda panik yap─▒lmamal─▒d─▒r.
 • Ekilen bölge ya─čmurdan korunmal─▒d─▒r.
 • Kolay giyilebilen, rahat k─▒yafetler seçilmelidir.
 • Belli bir süre sonra saç kesimi yap─▒labilir ancak saçlar kaz─▒tmak do─čru de─čildir.
 • Ba┼č band─▒ ve ba┼ča hafifçe oturan bir ┼čapkadan faydalanmak olumsuz d─▒┼č etkileri uzak tutaca─č─▒ için önerilir.

Saç Ekimi Kimlere Yap─▒labilir? 

Saç ekimi, en s─▒k olarak uzmanlar taraf─▒ndan androgenetik alopesi ad─▒ verilen hormonal nedenlerden kaynaklanan saç dökülmesi durumunda uygulan─▒r. Burada, dihidrotestosteron ad─▒ verilen hormon kritik rol oynar. Dökülmenin yo─čun oldu─ču bireylerde ilgili bölgelerde bu hormona a┼č─▒r─▒ bir duyarl─▒l─▒k söz konusudur. Erkeklerde saçlar─▒n büyük k─▒sm─▒ dökülse bile ensede bulunan saç kökleri, dihidrotestosterona duyarl─▒ olmad─▒─č─▒ndan buralardaki saçlar dökülmemektedir. Saç nakli de genellikle enseden al─▒nan köklerin saçs─▒z alanlara nakledilmesi ┼čeklinde gerçekle┼čtirilir. Bu sayede saç ekimi sonras─▒ ekim yap─▒lan saçlar hormonal etkilere duyars─▒zd─▒r ve bunlarda hormonal nedenlerle dökülme olmaz.

Saç ekimi s─▒ras─▒nda nadiren yaralanma, yanma veya ameliyat nedeniyle saç kay─▒plar─▒ ya┼čanabilmektedir. Baz─▒ cilt hastal─▒klar─▒ da kal─▒c─▒ saç dökülmesinden sorumlu olabilir. Bunlar aras─▒nda "dairesel saç dökülmesi" nedeni olan ve halk aras─▒nda saçk─▒ran olarak bilinen alopesi areata en s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan durumlardand─▒r. Kal─▒c─▒ saç dökülmesinin nedenleri aras─▒nda uzun süreli hipotiroidi, tedavi edilmeyen saç mantarlar─▒, kafa derisini etkileyen sedef hastal─▒─č─▒ gibi ba┼čka hastal─▒klar da bulunur.

Saç Ekimi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Saç ekim i┼člemi, temelde saçl─▒ derinin farkl─▒ bir bölgesinden al─▒nan saç telinin kökleri ile birlikte saçs─▒z bölgeye yerle┼čtirilmesi ┼čeklinde özetlenebilir. Bu i┼čleme yönelik geli┼čtirilmi┼č pek çok teknik bulunur ve uygulama ┼čeklinden, donör olarak kullan─▒lacak alana kadar pek çok faktör tercih edilen tekni─če göre de─či┼čiklik gösterir. Baz─▒ durumlarda saç ekiminde kullanmak üzere toplanan k─▒l kökleri yaln─▒zca saçl─▒ deriden elde edilirken baz─▒ uygulamalarda gö─čüs ve s─▒rt bölgesinde bulunan k─▒llar tercih edilebilir. Uygulaman─▒n ba┼čar─▒ ile sonuçlanmas─▒ için ekimi yap─▒lacak saç köklerinin do─čru ┼čekilde toplanmas─▒ ve gerekli bölgelere büyük bir hassasiyetle ekilmesi gerekir.

Uygulama öncesinde i┼člemin yap─▒laca─č─▒ bölgelere lokal anestezi uygulan─▒r ve sonras─▒nda saç köklerini daha iyi tespit etmek için çe┼čitli görüntüleme yöntemleri kullan─▒l─▒r. Bu i┼člem için baz─▒ durumlarda uygulama bölgesinin t─▒ra┼članmas─▒ gerekebilir. Günümüzde saç köklerinin ç─▒kar─▒lmas─▒ için s─▒kl─▒kla mikromotor cihazlar tercih edilir. Yakla┼č─▒k 0.7 mm incelikte uçlara sahip olan bu cihaz ile saç kökünde bulunan folikül ve kökü çevreleyen doku, bütünüyle korunarak ç─▒kar─▒l─▒r. Greft olarak adland─▒r─▒lan bu yap─▒, i┼člem boyunca uygun ko┼čullarda bekletilir ve toplama i┼člemi bittikten sonra her bir greft, saç ekimi yap─▒lacak bölgeye özenle yerle┼čtirilir. Baz─▒ uygulamalarda saç kökünü yerle┼čtirmek için saç ekiminin yap─▒laca─č─▒ alanda öncelikle kanal açma i┼čleminin uygulanmas─▒ gerekir. Kanal açma i┼člemi, uygulama yap─▒lan bölgede minimal doku hasar─▒na yol açar ve bu nedenle i┼člemden sonra pansuman ve özel bak─▒m ihtiyac─▒ do─čabilir. Saç ekim yöntemleri aras─▒nda en yenilerden biri olan DHI saç ekimi, dokuda kanal açma gibi giri┼čimlere gerek duyulmadan son derece h─▒zl─▒ ve güvenli ┼čekilde gerçekle┼čtirilir. Di─čer yöntemlere k─▒yasla pek çok avantaj─▒ bulunan DHI yöntemi günümüzde en s─▒k uygulanan yöntemlerden biridir.

S DHI Saç Ekimi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

S DHI saç ekimi  "Sapphire Direct Hair Implantation"─▒n k─▒saltmas─▒d─▒r. Bu yöntem, saç ekimi operasyonlar─▒nda kullan─▒lan modern bir tekniktir. Geleneksel FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yöntemiyle benzerlik gösterir, ancak baz─▒ farkl─▒l─▒klar─▒ vard─▒r.

S DHI saç ekimi yönteminde, saç kökleri tek tek ç─▒kar─▒l─▒r ve sonra özel bir cihaz yard─▒m─▒yla do─črudan al─▒c─▒ bölgeye ekilir. Bu i┼člem s─▒ras─▒nda özel bir aplikatör kullan─▒l─▒r. Bu aplikatör, saç köklerini do─črudan ekim yap─▒lacak alana yerle┼čtirirken, önceki tekniklerde oldu─ču gibi kanallar açma i┼člemine gerek kalmaz. Bu yöntem daha h─▒zl─▒ iyile┼čme süreci, daha az iz ve daha do─čal sonuçlar sa─člar.

Ancak her saç ekimi yönteminde oldu─ču gibi,S DHI saç ekiminde de ki┼činin; saç durumu, saç yap─▒s─▒ ve ki┼čisel tercihleri göz önünde bulundurularak bir uzman taraf─▒ndan de─čerlendirilmelidir.

Saç Ekimi Sonras─▒nda Do─čal Görünüme Ne Zaman Ula┼č─▒l─▒r?

Saç ekimi sonra üçüncü haftada ┼či┼člik ve saç çizgisi etraf─▒ndaki k─▒zar─▒kl─▒klar büyük oranda kaybolur. Bu dönemde uzman kontrolünde egzersize ba┼članabilir. A─č─▒r egzersizlerden kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r. ─░kinci aydan sonra saç dökülmeleri azal─▒r ve yeni saçlar ç─▒kmaya ba┼člar. Saç ekimi sonras─▒ saçlar─▒n büyüme h─▒z─▒ düzenli olmayabilir. Enfeksiyon geli┼čme riskine kar┼č─▒ dikkat edilmelidir. Enfeksiyondan ┼čüphelenilen bir durum var olursa uzman hekime dan─▒┼č─▒lmal─▒d─▒r. ─░┼člemden sonraki alt─▒nc─▒ ayda saçlar kal─▒nla┼čmaya ve uzamaya ba┼člar. Saçlar taranmaya, t─▒ra┼č olmaya, bak─▒m yapmaya müsaittir. Yeni ç─▒kan saçlar─▒n e┼čit ┼čekilde uzamamas─▒ normaldir. E┼čit olmayan k─▒s─▒mlar kesilerek düzeltilebilir. Bir y─▒l sonra do─čal görünümlü, dolgun saçlara sahip olunur. Bundan sonra saçlar─▒ ┼čekillendirmek serbesttir. Art─▒k saçlar uzamaya ve büyümeye devam eder. Saçlar─▒n özel bir bak─▒ma, ┼čampuana veya ilaca ihtiyac─▒ kalmaz. Standart ┼čampuanlar ve saç bak─▒m ürünleri yeterli olur.

Saç Ekiminden Sonra ─░z Kal─▒r m─▒? 

Saç ekimi sonras─▒ süreç ve dikkat edilmesi gerekenler, bu tedaviye ba┼čvurmay─▒ dü┼čünen ve saç ekimi yapt─▒ran ki┼čiler taraf─▒ndan en çok merak edilenler aras─▒nda yer al─▒r. Uzmanlar taraf─▒ndan verilen tavsiyeler ve bu tavsiyelere uymak, saç ekim sürecinin ba┼čar─▒l─▒ olmas─▒nda son derece önemlidir. Operasyondan sonraki süreç k─▒smen uzundur. Operasyon sonras─▒ önerilere dikkat etmeli ve ki┼činin kendinde gözlemledi─či de─či┼čikliklerin normal ve do─čal bir sürecin parçalar─▒ oldu─ču bilinmelidir. Saç ekimi s─▒ras─▒nda kesi uygulanmad─▒─č─▒ için iyile┼čme sonras─▒ yara izi kalmaz. 

Saç ekimi sonras─▒nda ciddi olmayan yan etkiler ortaya ç─▒kabilir. En çok görülen yan etkilerden biri olan ┼či┼člik, vücudun yaralanma ve hasarlara verdi─či tepkidir. ┼×i┼člik, do─čal bir durumdur, zarars─▒z ve geçicidir. ┼×i┼čen bölgeye so─čuk uygulamak, bölgeyi yüksekte tutmak, bol bol su içmek ┼či┼čli─čin çabuk geçmesini sa─člar ve etkisini azalt─▒r. Saç derisinde k─▒zar─▒kl─▒k, ka┼č─▒nma, hafif kanamalar da di─čer yan etkiler aras─▒ndad─▒r. ─░ki haftay─▒ geçen ve iyile┼čme göstermeye yan etkiler enfeksiyon göstergesi olabilir. Böyle bir durumla kar┼č─▒la┼č─▒ld─▒─č─▒nda doktora ba┼čvurmak gerekir. Ayr─▒ca bu süreç boyunca belirli periyotlarla yap─▒lmas─▒ planlanan doktor kontrolleri aksat─▒lmamal─▒d─▒r.

Saç Ekimi Fiyatlar─▒ Neye Göre Belirlenir?

Geli┼čen t─▒bbi teknolojiler, saç dökülmesine ba─čl─▒ olu┼čan bölgesel saçs─▒zl─▒k ve kellik sorunlar─▒na kal─▒c─▒ çözümleri saç ekimi ile sunmu┼čtur. Saç ekimi sayesinde hastalar k─▒sa sürede ve sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde, saç köklerinin daha yo─čun bulundu─ču bölgelerden, saçs─▒z kalan bölgelere nakli vas─▒tas─▒yla kusursuz görünüme ula┼č─▒rlar. Peki, giderek yayg─▒nla┼čan, a─čr─▒s─▒z ve kal─▒c─▒ bir çözüm sunan saç ekimi fiyatlar─▒ neye göre belirlenir? Hangi kriterler saç ekimi fiyatlar─▒ belirler? Saç ekimi fiyatlar─▒ neye göre de─či┼čir? Pek çok ki┼či bu sorular─▒n cevab─▒n─▒ merak etmektedir.

Saç ekimi uygulamalar─▒nda pek çok nedene ba─čl─▒ olarak fiyat farkl─▒l─▒klar─▒ olu┼čabilir. Saç ekimi fiyatlar─▒ temel olarak hastan─▒n saç ve saç kökü analizi, cinsiyeti, kullan─▒lan saç ekim tekni─či, i┼člemin yap─▒ld─▒─č─▒ hastane ve i┼člemi gerçekle┼čtirecek uzmana ba─čl─▒ olarak geli┼čir. Her geçen gün sa─čl─▒kl─▒ saç köklerinin azalmas─▒ ihtimali de dü┼čünerek h─▒zla karar verilmesi ve ertelenmemesi gereken saç ekimi operasyonu için kesin bir fiyat belirleyebilmek için hastan─▒n saç analizinin yap─▒lmas─▒ gerekmektedir. Bu nedenle muayene etmeden saç ekimi fiyat─▒ belirlemek mümkün de─čildir. Kad─▒nlar ve erkeklerde saç yap─▒s─▒, kök say─▒s─▒, hormonal ve genetik farkl─▒l─▒klar oldu─čundan saç ekimi fiyatlar─▒ da de─či┼čiklik göstermektedir. Günümüzde yayg─▒n olarak uygulanan follicular unit extraction (FUE) ve direct hair implantation (DHI) gibi saç ekimi yöntemleri, alan─▒nda deneyimli uzmanlar taraf─▒ndan yap─▒ld─▒─č─▒nda son derece ba┼čar─▒l─▒ sonuçlar verebilir.

Sa├ž Ekimi Fiyatlar─▒

2024 DHI Saç Ekimi Fiyatlar─▒ Nas─▒l Belirlenir?

Saç ekimi operasyonlar─▒nda ba┼čar─▒ oran─▒ ve saç ekimi fiyatlar─▒ i┼člemi uygulayan klinisyenin deneyimi ile birlikte uygulama merkezinin donan─▒m─▒na ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterebilir. Kullan─▒lan cihazlar─▒n yeterlili─či, uygulamay─▒ gerçekle┼čtirecek olan klinisyenin deneyimi, mevcut teknik hakk─▒nda yeterli bilgi sahibi olup olmad─▒─č─▒ gibi pek çok etken, DHI Saç Ekimi yönteminin ba┼čar─▒s─▒n─▒ ve DHI Saç Ekimi fiyatlar─▒n─▒ etkilemektedir. Saç kayb─▒n─▒ durdurmak, kal─▒c─▒ saç kayb─▒ (kellik) durumunu kesin olarak çözüme ula┼čt─▒rmak, son derece do─čal görünüme sahip bir saçl─▒ deriye sahip olmak ve h─▒zl─▒ ┼čekilde çözüme ula┼čmak ve enfeksiyon gibi komplikasyon risklerini en aza indirmek isteyen ki┼čilerin DHI saç ekimi yöntemi için güvenilir merkezlere ba┼čvurmas─▒, alan─▒nda uzman klinisyenlerden olu┼čturulmu┼č ekipleri seçmeye özen göstermesi gerekir. 2024 saç ekimi fiyat─▒na etki eden pek çok parametre vard─▒r. Detayl─▒ bilgi almak için sayfada yer alan formu doldurabilir ya da hastanemizi arayabilirsiniz.

Sa├ž Ekimi Fiyatlar─▒ 2024

2024 Safir FUE Saç Ekimi Fiyatlar─▒ Nas─▒l Belirlenir?

FUE saç ekimi yöntemi de saç ekim uzmanlar─▒ taraf─▒ndan en çok kullan─▒lan yöntemlerden bir tanesidir. Saç ekimi uzmanlar─▒ saç nakli için ba┼čvuran hastalar─▒n öncelikle saç analizlerini yaparlar. FUE saç ekimi fiyat─▒ da bu analiz sonucunda olu┼čturulabilir. Saç─▒n yap─▒s─▒ ve kalitesi, dökülmenin yo─čunlu─ču, saçlar─▒n al─▒naca─č─▒ donör bölgedeki saç köklerinin kalitesi belirlenir. Daha sonras─▒nda hastan─▒n FUE saç ekimi yöntemine uygun oldu─čuna karar verilirse i┼čleme ba┼član─▒r. FUE saç ekimi s─▒ras─▒nda saçlar genetik olarak dökülmenin en az oldu─ču bölgeden al─▒n─▒r. FUE saç ekimi fiyat─▒ 2024 aral─▒─č─▒ kad─▒nlarda ve erkeklerde farkl─▒l─▒k gösterebilir. Saç ekim ücretleri konusunda daha do─čru ┼čekilde bilgilendirme yap─▒labilmesi için mutlaka tam donan─▒ml─▒ ve yan─▒ s─▒ra uzman kadroya sahip olan kliniklerde hastan─▒n durumuna göre bir saç ekim tedavisi planlanmas─▒ gerekmektedir. 

Saç ekimi fiyatlar─▒ 2024 güncel durumu, saç ekimi yapt─▒rmak isteyen bir hastan─▒n karar verirken dü┼čünmesi gereken tek parametre olmamal─▒d─▒r. Uygulanacak tedavinin ba┼čar─▒ya ula┼čmas─▒, kesin çözüm sunmas─▒, yan etkiler olu┼čturmamas─▒ ve komplikasyonlara neden olmamas─▒ hayati önem ta┼č─▒yan unsurlar göz ard─▒ edilmelidir. Al─▒nacak sonuçlar─▒n ba┼čar─▒ ve kalite seviyesi dü┼čünüldü─čünde uzman ve deneyimli ekiplerin tercih edilmesi çok daha güvenli ve çok daha ekonomik bir çözüm sa─člayacakt─▒r.

S─▒kça Sorulan Sorular

Saç Ekimi ┼×ok Dökülme Nedir?

┼×ok dökülme, saç ekimi operasyonu sonras─▒nda yeni ekilen saç köklerinin k─▒sa bir süre içinde dökülmesini ifade eder. Saç ekimi operasyonu s─▒ras─▒nda ve sonras─▒nda saç derisine travma uyguland─▒─č─▒ için, saç kökleri dökülür. Bu durum, saç─▒n dinlenme faz─▒na (telogen faz) girmesi sonucu meydana gelir ve yeni saçlar─▒n büyümesi için bir haz─▒rl─▒k sürecidir. 

T─▒ra┼čs─▒z Saç Ekimi Nas─▒l Olur?

T─▒ra┼čs─▒z saç ekimi, saçlar─▒ tra┼č etmeden gerçekle┼čtirilen bir saç ekimi tekniklerinden biridir. Bu teknik, hastalar─▒n saçlar─▒n─▒ t─▒ra┼č etmeleri gerekmeksizin saç ekimi yap─▒lmas─▒na olanak tan─▒r ve özellikle saçlar─▒n─▒ k─▒sa kesmek istemeyen veya i┼člerinden dolay─▒ tra┼čl─▒ bir görünüm istemeyen ki┼čilerin tercihidir. 

Saç Ekimi Sonras─▒ Süreç Nas─▒l Olur?

Saç ekimi operasyonu sonras─▒nda hastalar─▒n ba┼člar─▒nda bir bandaj bulunur. Bu bandaj, transplantasyon bölgelerini korur ve ilk birkaç gün boyunca ba┼č─▒n rahatça dinlenmesini sa─člar. Operasyon sonras─▒ ilk günlerde ba┼č─▒n ┼či┼člik, k─▒zar─▒kl─▒k ve hafif a─čr─▒ ya┼čan─▒r.

Saç Ekimi Sonras─▒ Ödem Görülür Mü?

Evet, saç ekimi operasyonu sonras─▒nda ödem görülür. Saç ekimi i┼člemi s─▒ras─▒nda ve sonras─▒nda, saç derisine yap─▒lan mikro-delme i┼člemleri ve anestezi kullan─▒m─▒ gibi faktörler nedeniyle baz─▒ hastalarda geçici olarak ödem olu┼čur. 

Saç Ekimi Sonras─▒ Y─▒kama S─▒kl─▒─č─▒ Nas─▒l Olmal─▒?

Saç ekimi operasyonundan sonra birkaç gün beklenerek ilk y─▒kama yap─▒l─▒r. Bu süre, cerrah─▒n─▒z─▒n önerisine ve kullan─▒lan tekniklere ba─čl─▒ olarak de─či┼čir. Baz─▒ cerrahlar operasyondan bir gün sonra y─▒kama yap─▒lmas─▒n─▒ önerirken, di─čerleri operasyondan 2-3 gün sonra y─▒kama yap─▒lmas─▒n─▒ önerir. 

Saç Ekimi Sonras─▒ Hangi ┼×ampuan Kullan─▒lmal─▒?

Saç ekimi sonras─▒nda, saç derisini ve ekilen saç köklerini hassas bir ┼čekilde temizlemek için hafif ve pH dengeli ┼čampuanlar tercih edilmelidir. Bu ┼čampuanlar, saç derisini tahri┼č etmeden ve do─čal nem dengesini koruyarak temizler.

Saç Ekimi Sonras─▒ Cinsel ─░li┼čkiye Girilir Mi?

Saç ekimi sonras─▒nda cinsel ili┼čkiye girilip girilmemesi konusunda genel bir kural yoktur ve bu durum ki┼činin kendisine, cerrah─▒n─▒n önerilerine ve saç ekimi sonras─▒ iyile┼čme sürecine ba─čl─▒d─▒r. Ancak, genel olarak saç ekimi sonras─▒ dönemde belirli bir süre cinsel aktiviteden kaç─▒nmak önerilir. 

Saç Ekimi Sonras─▒ Saç 3 Ayda Ne Kadar Ç─▒kar?

Saç ekimi sonras─▒nda ekilen saçlar─▒n büyümesi ve ç─▒kmas─▒ süreci ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čiklik gösterir ve bu durum birçok faktöre ba─čl─▒d─▒r. Ancak genel olarak, saç ekimi sonras─▒nda ekilen saçlar─▒n ilk belirgin büyümesi 3 ila 6 ay aras─▒nda görülür. Bu süreç; saç köklerinin al─▒nmas─▒, nakledilmesi ve saç derisinin iyile┼čmesi gibi faktörlere ba─čl─▒ olarak da de─či┼čir.

Saç Ekimi Sonras─▒ Saç 6 Ayda Ne Kadar Ç─▒kar?

6 ay sonunda saç kökleri belirginle┼čmeye ve uzamaya ba┼člar. Ancak bu durum bireysel faktörlere göre de─či┼čkenlik gösterebilir.

Saç Ekimi Sonras─▒ Beslenme Nas─▒l Olmal─▒?

Beslenme, saçlar─▒n sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde uzamas─▒ için önemli bir faktördür. Bu dönemde, protein ve vitamin içeren besinlere a─č─▒rl─▒k verilmesi, ┼čekerli ve i┼členmi┼č g─▒dalardan kaç─▒n─▒lmas─▒ çok önemlidir.

Saç Ekimi Sonras─▒ Spor Nas─▒l Olmal─▒?

─░yile┼čme sürecini olumsuz yönde etkilememek için saç ekim sonras─▒nda spor yap─▒m─▒na dikkat edilmeli. Özellikle ilk birkaç hafta yo─čun fiziksel aktivitelerden kaç─▒n─▒lmal─▒, hafif ve zamanla artan bir tempoyla spor yap─▒lmal─▒d─▒r. A┼č─▒r─▒ terleme saç ekim bölgesindeki greftlere zarar verebilir. A┼č─▒r─▒ s─▒cak su olmad─▒─č─▒ sürece spor yapt─▒ktan sonra du┼č almak önemlidir.

Saç Ekimi Sonras─▒ Ka┼č─▒nt─▒ Olur Mu?

Saç ekiminden sonra ka┼č─▒nt─▒ olmas─▒ iyile┼čme sürecinin bir parças─▒d─▒r ve normaldir.

Saç Ekimi Sonras─▒ Sigara ─░çilebilir Mi?

Sigara içmek, kan damarlar─▒n─▒ daraltarak dola┼č─▒m─▒ azaltabilece─či için, saç ekimi sonras─▒ sigara içmek saç ekimi sürecini olumsuz yönde etkileyebilir.

Saç Ekimi Sonras─▒ ┼×apka Tak─▒labilir Mi?

Saç ekimi bölgesine bask─▒ yapmaktan kaç─▒n─▒lmal─▒, ┼čapkan─▒n temiz ve yumu┼čak kuma┼čl─▒ olmal─▒d─▒r.

Saç Ekimi Sonras─▒ Güne┼če Ç─▒k─▒l─▒r M─▒?

Saç ekimi sonras─▒nda güne┼če ç─▒karken dikkatli olmak önemlidir. Saç ekimi bölgesi, i┼člem sonras─▒nda hassas hale gelir ve güne┼č ─▒┼č─▒nlar─▒ cildi olumsuz etkileyebilir.

Saç Ekimi Sonras─▒ Nas─▒l Yat─▒l─▒r?

Saç ekim sonras─▒nda s─▒rt üstü yatmak en ideal uyku pozisyonlar─▒ndan biridir. Bu ┼čekilde saç köklerine daha az bask─▒ yaparak zarar verme riskini azaltabilirsiniz.

Saç Ekimi Sonras─▒ Vitamin Hap─▒ Kullan─▒l─▒r M─▒?

Bu durumda önce doktorunuza dan─▒┼čmak en do─črusu olacakt─▒r. Doktorunuzun onay─▒ do─črultusunda saç sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ destekleyen vitaminler kullanmak iyile┼čme sürecini h─▒zland─▒r─▒r.

Saç Ekimi Sonras─▒ Saç Bak─▒m─▒ Nas─▒l Yap─▒lmal─▒?

Saç ekimi sonras─▒nda ekilen saç köklerinin zarar görmemesi için;

 • ─░lk birkaç gün kafa derisini terletecek aktivitelerden kaç─▒nmak gerekir. Çünkü ter nakledilen saç köklerine zarar verebilir.
 • Yine ilk günlerde uyurken ekim yap─▒lan bölgelerin yast─▒─ča sürtünmesini engelleyecek pozisyonda yat─▒lmal─▒d─▒r.
 • ─░lk iki gün saçlar kesinlikle y─▒kanmamal─▒d─▒r.
 • Üçüncü günden sonra saç bak─▒m─▒ ve y─▒kanma i┼člemi doktorunuzun önerisi do─črultusunda uygun pH’ya sahip ┼čampuanlarla yap─▒lmal─▒d─▒r.

 

Siz de DHI saç ekimi ve Safir FUE Saç Ekimi uygulamalar─▒ ile yeni ve sa─čl─▒kl─▒ bir görünüm kazanmak ve olas─▒ komplikasyon risklerini en aza indirmek için deneyimli bir saç ekim merkezlerini tercih edebilirsiniz. Medical Park 'ta DHI saç ekimi ve Safir FUE saç ekimi hakk─▒nda detayl─▒ bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
├ľzg├╝r Demir
Dermatoloji (Cildiye)
VM Medical Park Pendik
126141

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.