Safra Taşı Nedir?

Genel Cerrahi
616

Safra kesesi, karaciğerde üretilen safra sıvısını depolayan armut şeklinde bir organdır. Karaciğerin hemen arkasında bulunur ve safra yolları vasıtasıyla hem karaciğere hem de oniki parmak barsağına bağlanır.

Safra taşları nasıl oluşur?

Safra taşları, karaciğer dışı safra yolları ve safra kesesinde görülen kristal benzeri oluşumlardır. Ender olarak karaciğer içi safra yollarında da görülürler. Taşlar, kum tanesi kadar küçük olabileceği gibi golf topu kadar büyük de olabilir. Bir veya aynı anda birden fazla sayıda safra taşı görülür. Safra taşları "sessiz" kalabilir veya safra yollarını tıkayarak şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Belirti ve bulguları nelerdir?

·         Sağ üst karında ani başlayan, şiddetli ağrı

·         Uzun süren ve tekrar eden hazımsızlık şikayetleri

·         Ateş ve titreme

·         Şiddetli bulantı-kusma

·         Sarılık

Safra taşlarınının oluşum nedenleri nelerdir?

Safranın görevi yağlı gıdaların sindirimine yardımcı olmaktır. Safra temel olarak kolesterol ve safra asitlerinden oluşur. Normal şartlar altında kolesterol ve safra asitleri arasında bir denge vardır. Bu denge bozulduğu zaman kolesterol katılaşarak kristalleşmeye başlar. Safra taşlarının %80''i bu şekilde oluşur. Geriye kalan %20 ise safra pigmenti ve kalsiyum karışımından oluşur.

Safra taşı oluşumunu hızlandırabilen faktörler arasında aşağıdakiler sayılabilir.

·         Aşırı yağlı veya aşırı yağsız gıdalarla beslenmek

·         Siroz gibi karaciğer fonksiyonlarını bozan hastalıklar

·         Doğum kontrol hapı kullanımı

·         Gebelik

Teşhis yöntemleri nelerdir?

·         Çeşitli kan testleri yapılması

·         Ultrason çekilmesi

·         Endoskopik yöntemlerle ERCP yapılması

Tedavisi nasıldır?

Tek ve saf kolesterol taşında kenodeoksikolik asit tedavisi denenebilir. Diğer hastalarda cerrahi girişim halen tek tedavi yöntemidir.