Dr. Öğr. ÜyesiŞahin Kalkan

  • İlgi Alanları

Eğitim
2004-2011 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014-2020 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştirma Hastanesi 
2023 Medipol Üniversitesi - Sosyal Pediatri Doktorası

Deneyim
2011-2014 Silopi Devlet Hastanesi
2014-2020 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2020-2022 Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
2023 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kurslar ve Sertifikalar
2015 Neonatal Resüsitasyon Programı

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yılmaz-Semerci S, Güzelbey T, Kurnaz D, Kalkan Ş, Çetinkaya M. A rare case of cephalothoracopagus janiceps conjoined twins. Turk J Pediatr. 2018;60(6):751-754. doi: 10.24953/turkjped.2018.06.020. PMID: 31365216.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ayçiçek A, Kalkan Ş, Paslı Uysalol E, Tekgündüz S, Salcıoğlu OZ, Özdemir G, Arslantaş E, Bayram C. Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Results in Pediatric Patients with Thalassemia Major: Single-Center Study. Turk Arch Pediatr. 2022 Sep;57(5):516-520. doi: 10.5152/TurkArchPediatr.2022.22042. PMID: 35866321; PMCID: PMC9524415.

Diğer Yayınlar
Poster(2015)- Düzeltilmiş Transpozisyon (L-TGA) Vakası: Olgu Sunumu Şahin Kalkan, Helen Bornaun, Kazım Öztarhan, Hamide Sevinç Genç