• Uzmanlık Alanları: Koroner Arter Hastalığı, Kalp Kapak Hastalığı, Venöz Sistem Hastalığı, Periferik Arter Hastalığı
Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Isparta Şevket Demirel Kalp Merkezi - Uzmanlık