sat─▒r aras─▒

Sakal K─▒ran Tedavisi Nas─▒l Olur? Sakal K─▒ran Neden Olur?

Sakal k─▒ran, erkekler için oldukça rahats─▒zl─▒k verici bir sa─čl─▒k sorunudur.

Erkeklerin d─▒┼č görünü┼čünün önemli bir parças─▒ olan sakal ve b─▒y─▒k, bu sa─čl─▒k sorunu nedeni ile dökülme ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kal─▒r.

Tedavi edilmesi gereken bir durum olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kan sakal k─▒ran, özellikle psikolojik olarak ki┼čilerin etkilenmesine neden olur.

Sakal K─▒ran Nedir?

Sakal K─▒ran Nedir?

Sakal k─▒ran genel olarak k─▒l dökülmesi olarak tan─▒mlan─▒r. Sakal bölgesinde belirgin ve ortalama olarak madeni para büyüklü─čünde aç─▒kl─▒klar─▒n meydana gelmesine neden olan bu sa─čl─▒k sorunu, sakallar─▒n bir anda dökülmesi ile kendini belli eder.

Belli bir süre zarf─▒na yay─▒larak geli┼čim göstermez. Bu nedenle baz─▒ durumlarda hastal─▒─č─▒n varl─▒─č─▒ geç anla┼č─▒labilir. 

T─▒p literatüründe ‘Alopecie Areata’ ad─▒ ile bilinen bu sa─čl─▒k sorunu, erkeklerin gür ve sa─čl─▒kl─▒ görünen sakal yap─▒lar─▒n─▒n deformasyona u─čramas─▒na neden olur.

Sakal yap─▒lar─▒nda meydana gelen bu hastal─▒k, vücudun k─▒ll─▒ ya da saçl─▒ bölgelerinde de meydana gelebilir. Ço─ču zaman yay─▒lma göstermeyen bu hastal─▒─č─▒n baz─▒ durumlarda farkl─▒ bölgelere s─▒çrad─▒─č─▒ da görülmü┼čtür.

Sakal K─▒ran Neden Olur?

Sakal k─▒ran neden olur sorusunun tam bir yan─▒t─▒ bulunmamaktad─▒r. Ancak genetik etmenlerin bu sa─čl─▒k sorunu üzerinde etkili oldu─ču dü┼čünülmektedir.

Ayn─▒ zamanda zay─▒f ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin de bu hastal─▒─č─▒n nedenleri aras─▒nda olabilece─či dü┼čünülmektedir.

Tüm bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra vücudun üretti─či belirli tipteki antikorlar─▒n da bu soruna neden olabilece─či tahmin edilmektedir.

Antikorlar─▒n belirli bir bölgede toplan─▒p k─▒l hücrelerine ve foliküllerine sald─▒rmas─▒ ile o bölgede k─▒l kayb─▒na neden oldu─ču bilinmektedir.

Bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra ilgili sa─čl─▒k sorununa neden olabilecek di─čer faktörler ┼ču ┼čekilde s─▒ralanmaktad─▒r;

 • Düzensiz ve dengesiz beslenme al─▒┼čkanl─▒─č─▒na ba─čl─▒ protein ve demir eksikli─či
 • Farkl─▒ hastal─▒klar─▒n tedavisinde kullan─▒lan ilaçlar─▒n yan etkileri
 • Tiroid hastal─▒─č─▒, tiroid bezinin a┼č─▒r─▒ çal─▒┼čmas─▒ ya da az çal─▒┼čmas─▒
 • Zihinsel ya da duygusal stres
 • Radyasyon terapisi
 • Kemoterapi
 • Stres, depresyon ve anksiyete bozuklu─ču
 • Eklem iltihab─▒
 • Kalp hastal─▒klar─▒ 

Sakal K─▒ran Hastal─▒─č─▒n─▒n Belirtileri

Sakal K─▒ran Hastal─▒─č─▒n─▒n Belirtileri

Sakal k─▒ran zaman içerisinde geli┼čme gösteren bir sa─čl─▒k sorunu de─čildir. Bu nedenle öncesinde herhangi bir belirtisi olmaz.

Ancak ya┼čanan durumun bu sa─čl─▒k sorunu ile ilgili oldu─ču, k─▒l kayb─▒n─▒n oldu─ču bölgenin dairesel ya da oval bir ┼čekle sahip olmas─▒ndan, dökülmenin ya┼čand─▒─č─▒ bölgenin net bir ┼čekilde belirgin olmas─▒ndan anla┼č─▒labilir.

Genel olarak bu durum herhangi bir ac─▒ vermez. Ciltte k─▒zar─▒kl─▒k ya da iltihap olu┼čumlar─▒ meydana gelmez.

Baz─▒ ki┼čilerde dökülme öncesi ya da sonras─▒nda ka┼č─▒nt─▒ hissedilebilir. Ancak daha fazla bir semptomun meydana gelmesi rastlan─▒lan bir durum de─čildir.

Sakal K─▒ran Tedavisi

Sakal K─▒ran Tedavisi

Sakal k─▒ran birçok erkekte görülebilen sa─čl─▒k sorunlar─▒ndan birisi olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kar.

Genel olarak ki┼čilerin görünü┼čünü etkiledi─či için beraberinde psikolojik sorunlar─▒ da getirir. Sakal bölgesinde meydana gelen bu sorun baz─▒ ki┼čilerde saçlara da s─▒çrayabilmektedir.

Ki┼činin günlük ya┼čam kalitesini yak─▒ndan etkileyen bu sorun vakit kayb─▒ ya┼čanmadan tedavi edilmesi gerekir.

Nitekim tedavi sürecinin ertelenmesi, tüm sakal yap─▒lar─▒n─▒n kaybedilmesine neden olabilir.

Ayn─▒ zamanda bu sorunun saçlara s─▒çrama riskinin artmas─▒ ve ayn─▒ durumun saç yap─▒lar─▒nda da meydana gelmesi ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kal─▒nabilir.

Di─čer tüm hastal─▒klarda oldu─ču gibi bu hastal─▒kta da ilk olarak ana nedenin tespit edilmesi gerekir.

Durumun psikolojik olmas─▒ halinde ki┼činin stres seviyesini yükselten durumlardan uzakla┼čt─▒r─▒lmas─▒ ve bu yönde tedavilerin devreye sokulmas─▒ gerekir.

Ancak farkl─▒ nedenlerin tespit edilmesi halinde sakal k─▒ran tedavisi de de─či┼čir. Hastal─▒─č─▒n tedavisinde uygulanan yöntemler ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir;

 • KortizonTedavisi: Dermatologlar bu yöntem ile k─▒l kayb─▒n─▒n ya┼čand─▒─č─▒ bölgeye kortikosteroidler enjekte eder. Bu uygulama genel olarak ayda bir olacak ┼čekilde yap─▒l─▒r. Bu sayede kaybedilen k─▒llar─▒n yenisin ç─▒kmas─▒ sa─član─▒r. Uzmanlar bu tedavide kortizon ilaçlar─▒n─▒n ya da kremlerinin kullan─▒lmas─▒n─▒ da önerebilir.
 • Anthralin Tedavisi: Anthralin, sentetik formda bulunan krem ya da merhem olarak sat─▒lmaktad─▒r. Bu ürün ciltteki k─▒l köklerinin uyar─▒lmas─▒n─▒ sa─člar ve yeniden k─▒l olu┼čmas─▒n─▒ sa─člar. Ancak bu kreminin fazla kullan─▒lmas─▒ ciltte tahri┼č sorunlar─▒n─▒n meydana gelmesine neden olur. O nedenle mutlaka uzman dermatologlar─▒n kontrolü alt─▒nda kullan─▒lmas─▒ gerekir.
 • Sakal Ekimi: Di─čer tedavi yöntemlerinden herhangi bir olumlu sonucun al─▒namamas─▒ halinde tercih edilmektedir.

Sakal K─▒ran Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Sakal K─▒ran Tedavisinde Do─čal Yöntemler Nelerdir?

Sakal k─▒ran ilac─▒ olarak uzman hekimlerin verdi─či krem ya da merhemler kullan─▒l─▒r. Bunun yan─▒ s─▒ra kortizon içerikli haplar─▒n kullan─▒lmas─▒ da önerilebilir. Ancak bu hastal─▒─č─▒n tedavisinde baz─▒ do─čal yöntemlerde etkili olarak tercih edilmektedir. Sakal k─▒ran ilac─▒ olarak sar─▒msak uygulamas─▒, so─čan suyu ve aloe vera kullan─▒m─▒ tercih edilmektedir.

Aloe vera kullan─▒m─▒, kan dola┼č─▒m─▒n─▒n artmas─▒n─▒ sa─člar ve k─▒l foliküllerinin aktivitesini artt─▒r─▒r. Bu hastal─▒─č─▒n ilk evrelerinde aloe vera ile yap─▒lacak olan tedavi, yeni sakallar─▒n ç─▒kmas─▒n─▒ sa─člayabilir. Öte yandan so─čan suyunun k─▒l kayb─▒ olan bölgelere uygulanmas─▒ da yine olumlu sonuçlar─▒n al─▒nmas─▒n─▒ sa─člar. 

Sar─▒msak uygulamas─▒ ise yine sakal olu┼čumunu te┼čvik eder. Bunun için ikiye bölünen bir di┼č sar─▒msa─č─▒n, k─▒l dökülmesinin meydana geldi─či bölgeye sürülmesi yeterlidir. Bu a┼čamada cildin k─▒zaraca─č─▒ sertlikte bir bask─▒ uygulanabilir. On be┼č ila yirmi dakika aras─▒nda sar─▒msak cilt yüzeyinde bekletilir ve ard─▒ndan so─čuk su ile bölgenin temizlenmesi sa─član─▒r. Bu a┼čamada so─čuk su kullan─▒lmas─▒ oldukça önemlidir. So─čuk su cildin gerginle┼čmesini, toparlanmas─▒ sa─člarken di─čer yandan sarkma sorunlar─▒n─▒n meydana gelmesini engelleyecektir. 

Sar─▒msak uygulamas─▒ndan sonra sorunlu bölgenin maden suyu ile y─▒kanmas─▒ gerekir. Bu sayede maden suyunun içerisindeki mineraller, cildin beslenmesini sa─člar. K─▒l köklerini besleyen maden suyu, yeni k─▒llar─▒n olu┼čumunu destekler.

Sakal K─▒ran Bula┼č─▒c─▒ m─▒d─▒r?

Sakal k─▒ran hastal─▒─č─▒, ki┼čiden ki┼čiye bula┼čma e─čilimi gösteren bir sa─čl─▒k sorunu de─čildir. Ancak tedavi edilmedi─či durumlarda sakal bölgesinde ba┼člayan bu sa─čl─▒k sorunu, vücudun farkl─▒ bölgelerine s─▒çrayabilir. Genel olarak kar┼č─▒la┼č─▒lan tabloda, sakal bölgesinin bir bölümünde meydana gelen dökülmeler, sonras─▒nda farkl─▒ sakal bölgelerinde de meydana geliyor. Sonras─▒nda ise saçlara do─čru ilerleme gösterebiliyor. Bu da hem tedavi sürecinin uzamas─▒na ve zorla┼čmas─▒na hem de ki┼čilerin psikolojilerinin daha fazla bozulmas─▒na neden oluyor.

Sakal K─▒ran Kendili─činden Geçer mi?

Sakal k─▒ran hastal─▒─č─▒n─▒n baz─▒ ki┼čilerde kendili─činden geçti─či görülse de bu durum için kesin konu┼čmak do─čru de─čildir. Ki┼čilerin bu sa─čl─▒k sorunu ile kar┼č─▒la┼čmas─▒ halinde vakit kaybetmeden dermatologlara ba┼čvurmas─▒ gerekir. Bu sayede hastal─▒─č─▒n ilerlemesinin ve farkl─▒ bölgelere sirayet etmesinin de önüne geçilmi┼č olur.

Sakal K─▒ran Ne Kadar Sürede Geçer?

Sakal k─▒ran hastal─▒─č─▒n─▒n iyile┼čme süreci ki┼čiye göre de─či┼čiklik göstermektedir. Ayn─▒ zamanda bu sorunun hangi a┼čamada oldu─ču ve sorunun ┼čiddetinin hangi seviyede oldu─ču da iyile┼čme sürecini etkileyen faktörler aras─▒nda yer al─▒r. Baz─▒ ki┼čilerde iyile┼čme birkaç ay içerisinde meydana gelirken, baz─▒ ki┼čilerde ise bu süreç birkaç y─▒l─▒ bulabilmektedir.

Sakal k─▒ran hastal─▒─č─▒n─▒n tedavisi için ki┼čilerin mutlaka uzman dermatologlara dan─▒┼čmas─▒ gerekir. Tedavi sürecinin en belirleyici a┼čamas─▒ ise bu soruna neden olan ana etmendir. Psikolojik sorunlar genel olarak do─čal tedavi yöntemleri ve baz─▒ stres azalt─▒c─▒ ilaç kullan─▒mlar─▒ ile çözülebiliyor. Ancak ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi ya da genetik etmenlerin devreye girmesi, farkl─▒ tedavi yöntemlerini gündeme getiriyor. Buna karar verecek olan ki┼čiler, alan─▒nda uzman olan dermatologlard─▒r. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Gizem Filazi K├Âk
Dermatoloji (Cildiye)
Medical Park Seyhan
7300

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.