sat─▒r aras─▒

­čĹü´ŞĆ ┼×alazyon Ameliyat─▒ Nedir? ┼×alazyon Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Göz kapaklar─▒n─▒n kenarlar─▒nda bulunan bezlerin t─▒kanmas─▒ sonucu göz kapa─č─▒nda olu┼čan kistler, ┼čalazyon veya göz kapa─č─▒ kisti olarak adland─▒r─▒l─▒r. Küçük yap─▒l─▒, a─čr─▒s─▒z ve yumru benzeri bir ┼či┼člik olan ┼čalazyonlar genellikle birkaç hafta içerisinde kaybolur. Fakat nadir de olsa bu kistler bundan daha uzun bir süre varl─▒─č─▒n─▒ sürdürebilir. ┼×alazyonlar ço─ču zaman görüntülerinin benzer olmas─▒ nedeniyle arpac─▒k ile de kar─▒┼čt─▒r─▒l─▒r. Fakat arpac─▒klardan kaynakl─▒ olabilse de ┼čalazyon, art─▒k enfeksiyöz bir durum olmaktan ç─▒km─▒┼čt─▒r. Bu nedenle do─čru te┼čhis, ┼čalazyonun tedavisi aç─▒s─▒ndan önemlidir. Uzun süre boyunca iyile┼čmeyen ┼čalazyonlar─▒n tedavisi için ┼čalazyon ameliyat─▒ olarak bilinen operasyonlara ba┼čvurulmas─▒ gerekir.

┼×alazyon Nedir?

┼×alazyonlar, göz kapa─č─▒nda bulunan meibomian bezleri veya ya─č bezlerinin t─▒kanmas─▒ ile olu┼čan küçük ┼či┼čliklerdir. Bu ┼či┼člikler genellikle t─▒kanma nedeniyle bo┼čalamayan ya─č birikintileri ya da enfeksiyonlardan kalan irinlerle doludur. Göz kapa─č─▒n─▒n iç veya d─▒┼č k─▒sm─▒nda olu┼čabilen ┼čalazyonlar k─▒zar─▒kl─▒k, ┼či┼člik, batma hissi gibi rahats─▒zl─▒klara yol açabilir. Ayr─▒ca ┼čalazyon kistinin yapt─▒─č─▒ bask─▒ nedeniyle geçici astigmatizm veya bulan─▒k görme sorunlar─▒ da olu┼čabilir. Birçok ┼čalazyon öyküsü birkaç haftadan uzun sürmez, herhangi bir tedavi gerektirmeden kendili─činden iyile┼čir. Fakat birkaç haftadan daha uzun süren ve kendili─činden iyile┼čmeyen kistler için göz kapa─č─▒ bezlerindeki t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ gidermeye yönelik uygulamalardan veya cerrahi operasyonlardan yararlan─▒lmas─▒ gerekebilir.

┼×alazyon Belirtileri Nelerdir?

┼×alazyon tek bir gözde veya her iki gözde birden olu┼čabilen kistik yumrulard─▒r. Genel olarak a─čr─▒l─▒ olmayan bu kistler yava┼č büyüme e─čilimindedir. Üst veya alt göz kapa─č─▒n─▒ etkileyebilse de ┼čalazyonlar─▒n büyük bir k─▒sm─▒n─▒n üst göz kapa─č─▒nda olu┼čtu─ču görülür. Yayg─▒n görülen ┼čalazyon belirtileri aras─▒nda ┼čunlar vard─▒r:

 • Göz kapa─č─▒nda sarkma
 • Gözde ve göz kapa─č─▒nda k─▒zar─▒kl─▒k, ┼či┼člik
 • Gözde sulanma ve tahri┼č
 • Göz küresinde bask─▒ ve batma hisleri
 • Bulan─▒k görme
 • Göz k─▒rpma esnas─▒nda rahats─▒zl─▒k hissetme

┼×alazyon, enfeksiyonu iyile┼čmi┼č olan bir arpac─▒─č─▒n kal─▒nt─▒s─▒ olarak kalabilir. Görünüm aç─▒s─▒ndan da benzer oldu─ču için arpac─▒kla kar─▒┼čt─▒r─▒labilir. Arpac─▒k ve ┼čalazyonun en büyük fark─▒ a─čr─▒d─▒r. Arpac─▒klar genellikle a─čr─▒l─▒ ┼či┼čliklerden olu┼čur. Fakat ┼čalazyon a─čr─▒ olu┼čturmayan ya─č bezesine benzer yumrular ┼čeklinde ortaya ç─▒kar.

┼×alazyon Neden Olur?

Cildi veya gözleri etkileyebilen herhangi bir sa─čl─▒k sorunu, özellikle de iltihapl─▒ göz hastal─▒klar─▒ ┼čalazyonlar─▒n olu┼čumuna neden olabilir. Seboreik dermatit, akne rozasea (gül hastal─▒─č─▒), kronik blefarit gibi baz─▒ hastal─▒klar s─▒k tekrarlayan veya uzun süre kalan ┼čalazyonlara yol açabilir. Bunlar─▒n d─▒┼č─▒nda vücudun birçok bölgesinde oldu─ču gibi gözlerde de çe┼čitli salg─▒ bezleri yer al─▒r. Gözleri nemlendirmek, korumak ve göz k─▒rpma i┼člemini sorunsuz bir ┼čekilde yerine getirebilmek için gözya┼č─▒ içerisindeki ya─člar─▒ üreten meibomian bezlerindeki t─▒kan─▒kl─▒klar ┼čalazyonun en yayg─▒n nedeni olarak belirtilebilir. Salg─▒ bezinin kanallar─▒nda olu┼čan t─▒kan─▒kl─▒klardan kaynakl─▒ üretilen ya─č göz kapa─č─▒ içerisinde birikerek kist ┼čeklinde olu┼čuma neden olur. ┼×alazyon olu┼čumunda etkili olabilen baz─▒ di─čer risk faktörleri aras─▒nda ise ┼čunlar yer al─▒r:

 • Viral konjonktivitler
 • Farkl─▒ viral hastal─▒klar
 • Cilt kanseri
 • Tüberküloz
 • ┼×eker hastal─▒─č─▒
 • Bakteriyel enfeksiyonlar

Olu┼čum nedenine göre baz─▒ ┼čalazyonlar iyile┼čtikten sonra da s─▒k s─▒k tekrarlayabilir. Böyle durumlarda sürekli olu┼čan kistler veya büyük kistlerden kaynakl─▒ olarak göz sa─čl─▒─č─▒ da olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle tekrarlayan göz kapa─č─▒ kistlerini tetikleyen sa─čl─▒k sorunlar─▒na yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tedavi planlamalar─▒ daha titiz bir ┼čekilde yürütülmelidir.

┼×alazyon Te┼čhisi Nas─▒l Konulur?

┼×alazyon, gözle görülür ┼či┼čliklere yol açt─▒─č─▒ için hastalar taraf─▒ndan kolayl─▒kla fark edilebilen bir sa─čl─▒k sorunudur. Alt veya üst göz kapa─č─▒nda yumru veya ┼či┼člik hisseden sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒n─▒n göz hastal─▒klar─▒ ile ilgilenen birimlerine ba┼čvuru yapmal─▒d─▒r. Göz doktorlar─▒ taraf─▒ndan söz konusu ┼či┼člik, ─▒┼č─▒k alt─▒nda detayl─▒ bir ┼čekilde incelendi─činde ┼čalazyon te┼čhisi kolayl─▒kla konulabilir. Hastan─▒n ya┼čad─▒─č─▒ belirtiler de detayl─▒ ┼čekilde dinlendikten sonra yap─▒lan fiziksel göz muayenesi, ┼čalazyonun arpac─▒ktan ay─▒rt edilmesini sa─člar. Tedavi plan─▒ belirlenirken söz konusu ┼či┼čli─čin hastada ne kadar süredir bulundu─ču, a─čr─▒ ya da görü┼č bozuklu─čuna yol aç─▒p açmad─▒─č─▒ gibi konularda da bilgi al─▒n─▒r. Ard─▒ndan hastaya gerekli bilgilendirmeler yap─▒larak tedavi a┼čamas─▒na geçilir.

┼×alazyon Tedavisinde Kullan─▒lan Yöntemler Nelerdir?

Gözde ┼čalazyon olu┼čumu görülen hastalarda duruma göre herhangi bir giri┼čim veya medikal tedavi gerekmeksizin ┼čalazyonun kendi kendine iyile┼čmesi beklenebilir. Hekim taraf─▒ndan, iyile┼čmeyi destekleyen birtak─▒m evde bak─▒m uygulamalar─▒ önerilebilir. Ayr─▒ca göz kapa─č─▒ bezlerindeki t─▒kan─▒kl─▒klar─▒ gidermeye yard─▒mc─▒ göz damlalar─▒ ve göz kapa─č─▒na sürülen merhemler de destekleyici tedavi olarak uygulanabilir. Ayr─▒ca göz kapa─č─▒na yap─▒lacak hafif masajlar ve ─▒l─▒k kompres uygulamalar─▒ kanallar─▒n aç─▒larak kistin bo┼čalmas─▒na yard─▒mc─▒ olur. Fakat kist kesinlikle s─▒k─▒lmaya veya bo┼čalt─▒lmaya çal─▒┼č─▒lmamal─▒d─▒r. Böyle uygulamalar ┼čalazyonu kötüle┼čtirece─či gibi kal─▒c─▒ göz hasarlar─▒na dahi neden olabilir. Il─▒k kompres uygulamas─▒nda da göze a┼č─▒r─▒ s─▒cakl─▒k verilmemesine dikkat edilmelidir. Gün içerisinde 4 kez ve yakla┼č─▒k 10 dakika boyunca göze uygulanan ─▒l─▒k kompresin yan─▒nda hafif masaj ve hekim taraf─▒ndan önerilen damlalar─▒n kullan─▒m─▒ ile ┼čalazyon genellikle bir hafta gibi bir süre içerisinde kendili─činden iyile┼čir. Kendili─činden iyile┼čmeyen veya h─▒zl─▒ büyüyen ┼čalazyonlar için hekim taraf─▒ndan önerilen cerrahi tedavilerin uygulanmas─▒ ile iyile┼čme sa─članabilir.

┼×alazyon Ameliyat─▒ Nedir ve Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Gözde ┼čalazyon nas─▒l geçer sorusunun bir di─čer yan─▒t─▒ ise ameliyat ve enjeksiyonlard─▒r. ─░natç─▒ veya ┼čiddetli ┼čalazyonlar için kortikosteroid enjeksiyonlar─▒ veya cerrahi prosedürler yard─▒m─▒yla tedavi uygulanmas─▒ gerekir. Hem cerrahi operasyon hem de kortikosteroid enjeksiyonlar─▒ ┼čalazyon tedavisi için oldukça etkili iki farkl─▒ yöntemdir. Bunlardan hangisinin uygulanaca─č─▒na hekim taraf─▒ndan yap─▒lacak muayene sonras─▒nda kistin durumuna göre karar verilir. Göz cerrahi taraf─▒ndan uygulanan ┼čalazyon ameliyat─▒ ço─ču durumda muayenehanede dahi gerçekle┼čtirilebilen basit bir operasyon ┼čeklinde yap─▒l─▒r. Bu uygulama ayn─▒ zamanda göz kisti ameliyat─▒ olarak bilinir ve ┼čalazyonun iç k─▒sm─▒n─▒n herhangi bir görünür iz kalmayacak ┼čekilde bo┼čalt─▒l─▒p temizlenmesini sa─člar. Göz kapa─č─▒n─▒n alt─▒nda minimal bir kesi aç─▒larak yap─▒lan bu i┼člem öncesinde göz kapa─č─▒ lokal anestezi ile uyu┼čturulur. Dolay─▒s─▒yla hasta herhangi bir ac─▒ hissetmez. Tekrarlayan ┼čalazyonlarda kist içerisinden al─▒nan s─▒v─▒n─▒n patolojik inceleme için laboratuvara gönderilmesi gerekebilir. Bu sayede kötü huylu herhangi bir olu┼čumun var olup olmad─▒─č─▒ anla┼č─▒labilir. Di─čer tedavi yöntemi olan kortikosteroid enjeksiyonu, do─črudan ┼čalazyonun içerisine yap─▒lan bir enjeksiyondur. Bu uygulamada olas─▒ yan etkiler aras─▒nda özellikle de koyu ten rengine sahip insanlarda uygulama bölgesinde ten renginin aç─▒lmas─▒ sorunu yer al─▒r. Dolay─▒s─▒yla uygun tedavi seçene─či hastaya uygun olarak hekim taraf─▒ndan belirlenmelidir.

┼×alazyon olu┼čumunun engellenmesi için göz hijyenine gereken özen gösterilmelidir. Kullan─▒lan makyaj malzemelerinin veya kozmetik ürünlerin sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan herhangi bir sorun te┼čkil etmeyen ürünler aras─▒ndan seçilmesi oldukça önemlidir. Gözlere dokunulmadan önce eller mutlaka iyi bir ┼čekilde y─▒kanmal─▒d─▒r. Ayr─▒ca kontakt lens kullanan ki┼čiler enfeksiyonlara daha yatk─▒n oldu─čundan lens solüsyonlar─▒ yard─▒m─▒yla iyi bir ┼čekilde temizledikleri lensleri temiz ellerle göze tak─▒p ç─▒karmal─▒d─▒r. Lenslerin saklama ko┼čullar─▒na ve kullan─▒m sürelerinin a┼č─▒lmamas─▒na özen gösterilmelidir. ┼×alazyonlar─▒n uygun ┼čekilde ve zaman─▒nda tedavi edilmesini sa─člayarak göz sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ koruyabilirsiniz. Bu nedenle e─čer siz de gözünüzde bir yumru hissediyorsan─▒z veya arpac─▒k geçirdikten sonra gözünüzde kist ┼čeklinde bir kal─▒nt─▒ gözlemliyorsan─▒z göz doktorunuza ba┼čvurarak muayeneden geçmenizde fayda vard─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
Ahmet Altun
G├Âz Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
VM Medical Park VM Medical Park Maltepe
114643

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.