Op. Dr.SALİH BÖLÜK

  • İlgi Alanları
  • Hepatobiliyer cerrahi
  • Bariatrik cerrahi
  • Metabolik cerrahi
  • Kolorektal cerrahi
  • Endokrin cerrahisi
  • Meme cerrahisi
  • Travmatoloji

Eğitim ve Uzmanlık:
2008-2014: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Endoskopi Ünitesi
2008-2014: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
2006-2007: Bitlis, Bölükyazı Sağlık Ocağı, Pratisyen Hekim
1999-2005: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
1992-1999: Antalya Anadolu Lisesi
1987-1992: Antalya Dumlupınar İlkokulu
1986-1987: Antalya Mehmet Kesici İlkokulu (Hazırlık)


Deneyim:
2018-2019: Özel Gebze Konak Hastanesi
2017: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimler Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi
2014: T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi`nde Genel Cerrahi Uzmanı
2014: T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultanbeyli Tacirler Eğitim Vakfı Devlet Hastanesi`nde Genel Cerrahi Uzmanı


Üyelik:
Türk Cerrahi Derneği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği


Ödüller:
Sağlık Bakanlığınca Çankırı 2015 Yılın Hekimi Unvanı
06.01.2016 - 19.01.2016 tarihleri arasında Şırnak Cizre Devlet Hastanesi`nde Acil Cerrahi ve Travmatoloji Deneyimi


Kurslar:
1.  Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Anorektal Fizyoloji Kursu, İstanbul, 
18-19 Ocak 2013.    
2.  XIIX. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.
3.  IV. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, 2013.
 

A – Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
       
       A1.  Oktay Yener, Fikret Aksoy, Pınar Güzel, Salih Bölük, Tuba Atak. Long-term quallity of life after hernioplasty using a Prolene hernia system in adult inguinal hernia.
                      Hernia. 2012;16(1):29-32. DOI: 10.1007/s10029-011-0855-4.
       A2. Tunç Eren, Barış Bayraktar, Yahya Çelik, Salih Bölük, Gupse Adalı. Acute malignant intestinal obstruction accompanied by synchronous multifocal intestinal cancer in Peutz-Jeghers syndrome: report ofa case. Surgery Today. 2012;42(11):1125-1129. DOI: 10.1007/s00595-012-0165-1.
       A3.   Onur Bayraktar, Barış Bayraktar, Deniz Atasoy, İbrahim Ali Özemir, Salih Bölük, Osman Baran Tortum, Rafet Yiğitbaşı. Covered self-expandable  metallic stents could be used successfully in the palliation of malignant cervical esophageal strictures: preliminary report.  Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013;23:e41-e44  DOI: 10.1097/SLE.0b013e318275b35f.
       A4.   Barış Bayraktar, Gökhan Demiral, İbrahim Ali Özemir, Onur Bayraktar, Mehmet Gökçe Yılmabaşar, Salih Bölük. Bilateral Giant Mediastinal Parathyroid Adenomas Presented With Severe Hypercalcemia: Report of  a Case. Journal of Medical Cases. 2014;5(3):167-170.  DOI: 10.14740/jmc1686e.
       A5. Tunç Eren, Salih Bölük, Barış Bayraktar, İbrahim Ali Özemir, Sümeyra Emine Bölük, Ercüment Tombalak, Orhan Alimoğlu. Surgical indicators for the operative treatment of acute mechanical intestinal obstruction due to adhesions.  Annals of Surgical Treatment and Research. 2015;88(6):325-333   DOI: 10.4174/astr.2015.88.6.325
       A6. Gökhan Demiral, Metin Şenol, Barış Bayraktar, Yahya Çelik, Salih Bölük. Diagnostic Value of Hook Wire Localization Technique for Non- Palpable  Breast Lesions. Journal of Clinical Medicine Research. 2016;8(5):389-395.  DOI: 10.14740/jocmr2498w
        A7.   Gürhan Güngör, Gökhan Demiral, Metin Şenol, Yahya Çelik, Salih Bölük.Cyanoacrylate application on colonic anastomosis: is it safe or not? Przeglad Gastroenterologiczny. 2016;11(3):206-210.  DOI: 10.5114/pg.2016.57737

D - Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Barış Bayraktar, Yaşar Çolak, Tunc Eren, Salih Bölük, Zeynep Özkan, Yahya Çelik, Sümeyra Yıldırım, Mehmet Gökçe Yılmabaşar. Acute superior mesenteric venous thrombosis: A case report and review of literature. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(5):1405-9. 
D2. Ahmet Yılmaz, Gökhan Demiral, Gürol Şahin, Oktay Yener, Ali Kocataş, Salih Bölük. 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu`nun cerrahi branş hekimleri üzerindeki etkisi. Adli Tıp Dergisi. 2013;27(3):158-72.
D3. Halil Tözüm, Haydar Yalman, Canan Eren, Salih Bölük, Tahir Şevaal Eren.  Alışılmadık Bir İntratorasik Ekstrapulmoner Hidatik Kist Olgusu. Respiratory Case Reports. 2014;3(3):169-172.    
D4. Sinan Aslan, Halil Tözüm, Salih Bölük, Tahir Şevval Eren. Tümör taklidi yapan bir ileri yaş Morgagni hernisi olgusu. Göztepe Tıp Dergisi. 2014;29(3):188-191.       

E - Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
     E1  İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Tuba Atak, Salih Bölük, Çağrı Bilgiç, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı. 2011 yılında başvuran 3 akalazya olgusu: laparoskopik özofagogastromyotomi ve anterior fundoplikasyon  sonuçlarımız - Poster sunusu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.
     E2 Barış Bayraktar, İbrahim Ali Özemir, Gupse Adalı, Çağrı Bilgiç, Mehmet  Gökçe   Yılmabaşar, Salih Bölük, Haydar Yalman, İlyas Tuncer, Rafet Yiğitbaşı. Crohn hastalarında MR enteroklizis deneyimlerimiz - Sözlü sunu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

     E3  Barış Bayraktar , Onur Bayraktar , Ebru Kızılkılıç, İbrahim Ali Özemir, Erman Öztürk , Salih Bölük, Deniz Atasoy, Alp Özçelik, Murat Özcan. Konvansiyonel Laparoskopik Aletler ile Transumblikal Splenektomi - Sözlü sunu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

     E4  Barış Bayraktar, Onur Bayraktar, İbrahim Ali Özemir, Deniz Atasoy, Salih Bölük, Çağrı Bilgiç, Erman Aytaç, Rafet Yiğitbaşı, Osman Baran Tortum. İntraluminal malignite veya dış basıya bağlı kolonik  obstrüksiyonlarda kendiliğinden genişleyen metal stent kullanımı  sonuçlarımız - Sözlü sunu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

     E5  İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Tuba Atak, Sinan Aslan, Mustafa Demir, Salih Bölük, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı. Künt travma sonrası dispnenin nadir bir nedeni; diyafram rüptürüne bağlı karaciğerin sağ hemitoraksa  herniasyonu - Sözlü sunu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

     E6 Tunç Eren, Süleyman Orman, Metin Leblebici, İbrahim Ali Özemir, Salih Bölük, Ercüment Tombalak, Özgür Ekinci, Orhan Alimoğlu. Nadir bir akut  karın nedeni: Safra yoluna açılan karaciğer kist hidatik apsesi perforasyonu – Poster sunusu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014.

    Yayın Hakemliği
1.    İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi (Northern Clinics of Istanbul), Hakemlik Sayısı: 1