Op. Dr. Salih Demirelli

  • Uzmanlık Alanları: Obezite, Obezite Cerrahisi, Metabolik Cerrahi, Laparoskopik cerrahi, Mide cerrahisi, Rektum Cerrahisi, Meme cerrahisi, Tiroid cerrahisi, Onkolojik cerrahi, Proktoloji, Hemoroid, Anal Fissür, Anal Fistül, Pilonidal sinüs, Kıl Dönmesi

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi - Uzmanlık

Deneyim
Akdağmadeni Devlet Hastanesi (2008-2009)
Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2009-2010)
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2010-2014)
Batman Bölge Devlet Hastanesi (2014-2017)

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
Türk Tabibler Birliği

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışmanları
Periampuller Bölge Malign Tümörleri Nedeniyle Pankreatikoduodenektomi Yapılan Hastalarda Operatif Mortaliteye Etki Faktörler 2014

ESERLER 
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. A.Böyük, O.Banlı, M.Gümüş, O.Evliyaoğlu, S.Demirelli” Plasma Levels of Zinc, Copper, and Ceruloplasmin in Patients after Undergoing Laparoscopic  Adjustable Gastric Banding”, Biol Trace Elem Res (2011) 143: 1282. 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
B1. A.Böyük , C. Kırkıl , K.Karabulut , S.Sözen , S.Demirelli A Choledochal Cyst Resulting in Obstructive Jaundice in a Case with Gallbladder Agenesis: Report of a Case and Review of the Literature”, Balkan Med J 2012; 29: 106-8
B2. Gastric Schwannom, Erdogan A, Düzgün AP, Şenol K, Demirelli S. Aydoğan İ,Guldogan CE,  Dinç T, Koru Proceeding 2014; 4:12-15
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1.   Nadir bir Fournier Gangreni sebebi ; İnkansere Amyand Herni kesesi içerisinde Perfore Akut Apandisit olgusu Salih Demirelli, Murat Bulut Özkan, Ahmet Erdoğan, Beşir Şimşek, Osman Yıldırım PS-0055 19.Ulusal Cerrahi Kongresi ,Antalya,2014
C2.   Akut Divertikülit’i taklit eden Çekum Malrotasyon Anomalisinde Akut Apandisit olgusu 
Salih Demirelli , Murat Bulut Özkan , Sadık Ahmet Uyanık , Kazım Şenol , Erdinç Çetinkaya 
PS-0056 19.Ulusal Cerrahi Kongresi ,Antalya,2014
C3. Sol Hepatik Kanala Drene Olan Safra kesesi Duplikasyonu ve Safra Kesesi Kanseri Münevver Moran, İsa Sözen, Mesut Tez, Salih Demirelli PS-0748 19.Ulusal Cerrahi Kongresi ,Antalya,2014

D. Atıflar
D1. Patients at risk for trace element deficiencies: Bariatric surgery
Jeanne H. Freeland-Graves, Jane J. Lee, Tamara Y. Mousa and Jeremiah J. Elizondo
Journal: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2014, Volume 28, Number 4, Page 495
D2. Nutrition and Metabolic Support Recommendations for the Bariatric Patient
Kellene A. Isom, Laura Andromalos, Meghan Ariagno, Katy Hartman, Kris M. Mogensen, Katrina Stephanides and Scott Shikora
Journal: Nutrition in Clinical Practice, 2014, Volume 29, Number 6, Page 718
D3. Copper and Anesthesia: Clinical Relevance and Management of Copper Related Disorders
Adrian Langley and Charles T. Dameron
Journal: Anesthesiology Research and Practice, 2013, Volume 2013, Page 1
D4 Copper Deficiency after Gastric Bypass for Morbid Obesity: a Systematic Review
Parveen Kumar, Numan Hamza, Brijesh Madhok, Nimantha De Alwis, Manisha Sharma, Alexander Dimitri Miras and Kamal K. Mahawar
Journal: Obesity Surgery, 2016