Doç. Dr. Salih İnal

  • İlgi Alanları: İç hastalıkları, Nefroloji, Hipertansiyon, Böbrek hastalıkları
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar - Uzmanlık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji - Uzmanlık
 
Bilimsel Kurumlara Üyelik
Türk Tabipleri Biriliği
Türk Nefroloji Derneği
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği European Renal Association