Prof. Dr.Salih Özgöçmen

  • İlgi Alanları
  • Ankilozan spondilit
  • Romatoid artrit
  • Behçet hastalığı
  • Ailesel akdeniz ateşi
  • Fibromiyalji
  • Bel ağrısı
  • Boyun ağrısı
  • Kas iskelet sistemi hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlığı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Uzmanlığı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doçentlik
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Profesörlük
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Profesörlük

Deneyim
Sağlık ocağı pratisyen hekimlik ve acil servis hekimliği
Devlet hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığı
Üniversite hastanesi, Dr. Öğr. Üyesi
Fırat Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi, Prof. Dr.
Proseptorship Ghent Üniversitesi, Ghent, Belçika
Romatoloji Bilim Dalı başkanlığı

Kurs ve Sertifikalar
FTR Board Sertifikası, Türkiye FTR Derneği, İstanbul
Klinik Dansitometri Sertifikası, T.C. Sağlık Bakanlığı ve International Osteoporosis Foundation
Etik Komite Üyeliği Yeterlilik ve Eğitim Sertifikası, T.C. Sağlık Bakanlığı
EULAR (Ayrupa Romatoloji Dernekleri Birliği ) Advanced (İleri) Musculoskeletal Ultrasonography Certificate   
Advanced Rheumatology Course Certificate- NYU, Department of Rheumatology, New York, USA
Editor in Chief- 2014-2016, Erciyes Medical Journal 
Section Editor, Rheumatology and Rehabilitation, Turkish Journal of Medical 
Sciences-2016
Associate Editor, Archives of Rheumatology-2014-2016 
Associate Editor, Turkih Journal of PMR-2013 
Member of Editorial Board, World Journal of Rheumatology 
Member of Editorial Board, World Journal of Orthopedics 
Member of Editorial Board, ISRN Rheumatology-2016
Member of Editorial Board, Journal of Back Musculoskeletal Rehabilitation 
Member of Editorial Board, International Journal of Rheumatic Diseases (2002-2012) 
Member of Steering Committee, Fırat Tıp Dergisi (2004-2007) 
Referee, BMC Urology 
Referee, Stress 
Referee, Spinal Cord 
Referee, Cell Boichemistry and Function 
Referee, International Journal of Clinical Rheumatology 
Referee, BMC Musculoskelatal Disorders 
Referee, Saudi Medical Journal 
Referee, Clinica Chimica Acta 
Referee, Psychopharmacology  
Referee, Redox Report 
Referee, Acta Neurologica Scandinavica 
Referee, Annals of Surgical Oncology 
Referee, Molecular and Cellular Biochemistry 
Referee, Clinical Journal of Pain 
Referee, Journal of Psychosomatic Research 
Referee, Tohoku Journal of Experimental Medicine 
Referee, Turkish Journal of Rheumatology (Archives of Rheumatology) 
Referee, Journal of Rheumatology 
Referee, Indian Journal of Medical Science 
Referee, Future Rheumatology 
Referee, BMC Pediatric Rheumatology 
Referee, Clinical Medicine:Case Reports 
Referee, Cases J 
Referee, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi  
Referee, Anadolu Kardiyoloji Dergisi 
Referee, Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi  
Referee, Southern Medical Journal (USA) 
Referee, Rheumatology (Oxford) (UK) 
Referee, Arthritis Research & Therapy (UK)
Referee, Arthritis Care & Research (USA)  
Referee, Scandinavian Journal of Rheumatology 
Referee, Clinical Rheumatology 
Referee, British Journal of Sports Medicine  
Referee, Expert Opinion in Pharmacotherapeutics 
Referee, Expert Opinion in Biological Therapeutics 
Referee, American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 
Referee, European Journal of Neurology 
Referee, Medical Principals and Practice 
Referee, Journal of National Medical Association (USA) 
Referee, BMC Musculoskelatal Disorders 
Referee, Journal of Musculoskeletal Pain 
Referee, Seminars in Arthritis and Rheumatism 
Referee, Quality of Life Research 
Referee, Disease Markers 
Referee, Clinics 
Referee, Clinical Endocrinology 
Referee, Expert Opinion On Emerging Drugs 
Referee, Maturitas 
Referee, Expert Opinion on Drug Safety 
Referee, Rheumatology International 
Referee, Collegium Antropologicum 
Referee, Journal of Rehabilitation Medicine 
Referee, Neuroscience Letters 

Mesleki Üyelikler
Tam Üye, Assessment of Spondyloarthritis international Society (ASAS).
Assessment of Spondyloarthritis international Society (ASAS),  Danışma Kurulu Üyesi.
International Member, American College of Rheumatology (ACR) (www.rheumatology.org).
Türk Tabipleri Birliği.
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği.

Ödüller
Romatizmal Hastalıklarda Methoteksat kullanımı Koçak Farma Ödülü, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, 7. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi 2016
En İyi Araştırma, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, 7. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 2016 
En İyi Araştırma, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, 5. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 2014 
En İyi Araştırma, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, 5. Ulusal Romatizmal Sempozyumu, 2013 
En İyi Araştırma, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, 5. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 2012 
En İyi Poster, Üçüncülük, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 2008  
EULAR scholarship for 15th Sonography Course, EULAR, 2008  
En İyi Poster, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 2006  
En İyi Araştırma, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 2006  
En İyi Araştırma, I. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 2004  
En iyi bildiriler kategorisi registration ödülü, EULAR, 2002 

Uluslararası Bilimsel İşbirlikleri ve Katıldığı Projeler
Co-Editor (with Prof. Muhammad Asim Khan, MD) update on Ankylosing Spondylitis module for the Physicians' Information and Education Resource (PIER) published by the American College of Physicians, 2010, 2012, 2013  
Eğitici- pre-congress courses for Radiologic Assessment in Rheumatic Diseases and Intraarticular Injections  
Member of Expert Committee, Update on ASAS/EULAR Recommendations for the 
Management of Ankylosing Spondylitis-Axial SpA 2010 ve 2016
Member of Committee, Patient version of ASAS/EULAR Recommendations for the 
Management of Ankylosing Spondylitis 2011 
Member of Expert Committee, National Recommendations for the Management of 
Ankylosing Spondylitis and Rheumatoid Arthritis 
Researcher, ASAS classification criteria for axial SpA. 2006-2009 
Researcher, GOMORE study. 2011-2012 
Researcher, ASAS-COMOSPA study. 2013-2015 
Researcher, ASAS-Health Index Int'l Validation Study. 2013-2015 
Researcher, Int’l PROOF çalışması, Abbvie. 2013-2015
Researcher, Int’l LOOP çalışması, Abbvie, 2015-2016 
Ulusal Bilimsel İşbirlikleri ve Katıldığı Projeler:  
Eğitici- TRASD online romatoloji kursu
Eğitici- TRASD romatoloji kursları
TRASD çok merkezli çalışmalar ve Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Tedavi Rehber Çalışmaları (bknz. Yayın Listesi)
Romatoloji eğitim faaliyetleri dahilinde, Kayseri, Diyarbakır, Mersin, Van, Konya, Hatay AS ve RA Uzmanlık alanı toplantıları 
Ulusal Davetli Konuşmaların bazıları:
Özgöçmen S, AS'de Hasta ve Hekim Perspektifinde tedavi Hedefleri. 5.Türk Romatoloji Kongresinde 27-31 Mart 2012, Antalya
Özgöçmen S, Ülkemizde Biyolojik Ajanlarda Pratik Uygulama ve İzlem. 5.Türk Romatoloji Kongresinde 27-31 Mart 2012, Antalya
Özgöçmen S. Erken Spondiloartritlerin Tanı ve İzleminde Manyetik Rezonans Görüntüleme 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / 24th National Physical Medicine &Rehabilitation Congress Türk Fiz Rehab Derg 2013:59 Özel Sayı;1-499 /Turk J Phys Med Rehab 2013:59 Suppl;1-499
Özgöçmen S, AS’lolan Hasta: Ankilozan Spondilite Hastanın ve Hekimin Bakışı. 24. Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi. 29 Mart 2013, Antalya 
Özgöçmen S, Erken Aksial Spondiloartrit’te Tedavi Yaklaşımı. 10. Türk Romatoloji Sempozyumu, 11 – 14 Nisan 2013, Dalaman-Sarıgerme/Muğl
Özgöçmen S, SpA'da güncelleme 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi  25-29 Mart 2014, Belek, Antalya 
Özgöçmen S, Artritli Olgular 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi  25-29 Mart 2014, Belek, Antalya    
Özgöçmen S.TRASD Kış Okulu-Eğitmen- Spondiloartritlerde radyolojik Değerlendirme, 11-12 Ocak 2014, Istanbul
Özgöçmen S. Turkish Journal of Rheumatology; Let's write a manuscript kurslarında eğitmenlik, 2014, Ankara
Özgöçmen S,  Non-Radyolojik Ankilozan Spondilit Nedir? Ne Değildir?  
25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi   22-26 Nisan 2015, Belek, Antalya 
Özgöçmen S. Aksiyel Spondiartrit ve Psöriyatik Artrit Tedavisinde Sertolizumab Pegol. 11.  Türk Romatoloji Sempozyumu   26-29 Mart 2015, Belek, Antalya    
Özgöçmen S. Ankilozan Spondilit: Güncel Tedavi. 11.  Türk Romatoloji Sempozyumu   26-29 Mart 2015, Belek, Antalya 
TRASD Kış Okulu Eğitmenliği Ocak 2015 İstanbul
ROVAG, Radyolojik Değerlendirme Kursu Eğitmenliği, Mayıs 2015 Kayseri
Özgöçmen S,  Ankilozan Spondilit:Guncel tedavi    23-27 Mart 2016 Türk Romatoloji Kongresi, Belek, Antalya    
Özgöçmen S. ACR-SAA-SPARTAN-AS ve nr-Aksiyal SpA tedavi Önerileri, Kurs Sınıflama Kriterleri ve Tedavi Kılavuzları: Koordinatör: S. Özgöçmen, 23-27 Mart 2016 Türk Romatoloji Kongresi, Belek, Antalya    
Özgöçmen S. Tanınız Nedir?. 23-27 Mart 2016 Türk Romatoloji Kongresi, Belek, Antalya    
Özgöçmen S.  Tofasitinib Deneyiminin RA Tedavisindeki Yansımaları. 23-27 Mart 2016 Türk Romatoloji Kongresi, Belek, Antalya  
Özgöçmen S.  Romatolojik Hastalıklarda NeP Komponenti. Erciyes Ağrı Günleri, Mayıs 2016 Kayseri
Özgöçmen S.   Inflamatuar ve Mekanik Kökenli ağrılar. Romatizmal Ağrıda Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu. 16-20 Haziran 2004 Girne KKTC (2004)
Özgöçmen S.   Ankilozan Spondilitte erken tanı ve medikal tedaviler. Lokomotor Sistem Hastalıklarında Ek Sorunlar ve Temel Tamamlayıcı Destekleyici Tedaviler Sempozyumu, 9-11 Eylül 2005, İstanbul (2005)
Özgöçmen S.  Spinal stenozun patogenezi. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Sivas Bahar Sempozyumu 17-20 Mayıs 2007 Sivas. Sempozyum kitabı 36-6, (2007)
Özgöçmen S.  Zor Olgular-Behçet hastalığı, Skleroderma, SLE. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan 2006 Antalya, 
Özgöçmen S.  Romatizmal hastalıklarda oksidatif stresin rolü. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 24-29 Ekim 2008, Antalya, pp. 37, (2007)
Özgöçmen S.   Erken ve Andiferansiye Olgularda Tanı, Tedavi ve İzlem. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs Antalya (2008)
Uluslararası Davetli Konuşmalar:
Özgöçmen S.  Meet the Professor Session: Rehabilitation in rheumatic diseases AS. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR). 28-31 August 2014 – Istanbul, Turkey
Özgöçmen S. Rehabilitation of patients with arthritis; Do we need specific recommendations? 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, Istanbul, September 11-14, 2013.   
Özgöçmen S. Physiotherapy in Ankylosing Spondylitis; Is it still life-long in the era of biologics?  9th Mediterranean Congress of PRM/40th SIMFER (Italian Society of Physical and Rehabilitation Medicine) National Congress, Sorrento, Italy 21-25 Oct 2012
Özgöçmen S. CONCURRENT SESSION Spondyloarthopathies: Beyond Medications Wednesday, November 16, 2016 ACR/ARHP Annual Meeting, Washington DC. Exercise and Physiotherapy In the Management of Patients with Axial Spondyloarthritis. (presented by Laura Passalent)

Akademik İstatistik: Ağustos 2017
h-index  :24
[1-166]
1. van der Heijde D, Ramiro S, Landewe R, Baraliakos X, Van den Bosch F, Sepriano A, Regel A, Ciurea A, Dagfinrud H, Dougados M, van Gaalen F, Geher P, van der Horst-Bruinsma I, Inman RD, Jongkees M, Kiltz U, Kvien TK, Machado PM, Marzo-Ortega H, Molto A, Navarro-Compan V, Ozgocmen S, Pimentel-Santos FM, Reveille J, Rudwaleit M, Sieper J, Sampaio-Barros P, Wiek D, Braun J (2017) 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 76 (6):978-991. doi:10.1136/annrheumdis-2016-210770
2. Thomas GP, Willner D, Robinson PC, Cortes A, Duan R, Rudwaleit M, Akkoc N, Braun J, Chou CT, Maksymowych WP, Ozgocmen S, Roussou E, Sieper J, Valle-Onate R, van der Heijde D, Wei J, Leo P, Brown MA, Int Genetics Ankylosing S (2017) Genetic diagnostic profiling in axial spondyloarthritis: a real-world study. Clinical and Experimental Rheumatology 35 (2):229-233
3. Nas K, Capkin E, Dagli AZ, Cevik R, Kilic E, Kilic G, Karkucak M, Durmus B, Ozgocmen S, Anatolian Grp Assessment R (2017) Gender specific differences in patients with psoriatic arthritis. Modern Rheumatology 27 (2):345-349. doi:10.1080/14397595.2016.1193105
4. Lopez-Medina C, Jimenez-Gomez Y, Molto A, Schiotis RE, Marzo-Ortega H, van Gaalen FA, Ozgocmen S, Dougados M, Calvo-Gultierez J, Castro-Villegas MC, Collantes-Estevez E, Font-Ugalde P, force A-Ct (2017) Cardiovascular risk factors in patietns with spondyloarthritis from northern European and Mediterranean countries: an ancillary study of the ASAS-COMOSPA project. Joint Bone Spine. doi:10.1016/j.jbspin.2017.07.006
5. Gok K, Cengiz G, Erol K, Ozgocmen S (2017) Tofacitinib suppresses disease activity and febrile attacks in a patient with coexisting rheumatoid arthritis and familial Mediterranean fever. Acta Reumatologica Portuguesa 42 (1):88-90
6. Sepriano A, Landewe R, van der Heijde D, Sieper J, Akkoc N, Brandt J, Braun J, Collantes-Estevez E, Dougados M, Fitzgerald O, Huang F, Gu J, Kirazli Y, Maksymowych WP, Marzo-Ortega H, Olivieri I, Ozgocmen S, Roussou E, Scarpato S, Sorensen IJ, Valle-Onate R, Van den Bosch F, van der Horst-Bruinsma I, Weber U, Wei J, Rudwaleit M, Asas (2016) Predictive validity of the ASAS classification criteria for axial and peripheral spondyloarthritis after follow-up in the ASAS cohort: a final analysis. Annals of the Rheumatic Diseases 75 (6):1034-1042. doi:10.1136/annrheumdis-2015-208730
7. Ozgocmen S, Cengiz G, Erol K, Gok K, Dagli AZ, Cevik R, Nas K (2016) Comparison of clinical features in patients with psoriatic and non-psoriatic spondylitis. Clinical and Experimental Rheumatology 34 (4):760-760
8. Molto A, Etcheto A, van der Heijde D, Landewe R, van den Bosch F, Molano WB, Burgos-Vargas R, Cheung PP, Collantes-Estevez E, Deodhar A, El-Zorkany B, Erdes S, Gu JR, Hajjaj-Hassouni N, Kiltz U, Kim TH, Kishimoto M, Luo SF, Machado PM, Maksymowych WP, Maldonado-Cocco J, Marzo-Ortega H, Montecucco CM, Ozgocmen S, van Gaalen F, Dougados M (2016) Prevalence of comorbidities and evaluation of their screening in spondyloarthritis: results of the international cross-sectional ASAS-COMOSPA study. Annals of the Rheumatic Diseases 75 (6):1016-1023. doi:10.1136/annrheumdis-2015-208174
9. Kilic G, Sakalar C, Kurt B, Cakir M, Kilic E, Ozgocmen S (2016) Genetic aspect of inter-individual variability in the response to non-steroidal anti-inflammatory drugs in axial spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 75:819-820. doi:10.1136/annrheumdis-2016-eular.4616
10. Kilic G, Kilic E, Akgul O, Ozgocmen S (2016) Increased risk for bone loss in women with systemic sclerosis: a comparative study with rheumatoid arthritis. International Journal of Rheumatic Diseases 19 (4):405-411. doi:10.1111/1756-185x.12242
11. Kilic G, Kilic E, Akgul O, Atakul N, Ozgocmen S (2016) An Unusual Coexistence of Progressive Pseudorheumatoid Dysplasia and Relapsing Polychondritis. Archives of Rheumatology 31 (3):290-294. doi:10.5606/ArchRheumatol.2016.5994
12. Kilic E, Kilic G, Nas K, Cevik R, Capkin E, Dagli AZ, Karkucak M, Ozgocmen S (2016) Women with psoriatic arthritis who are homemakers or office workers declare similar difficulties during working. Annals of the Rheumatic Diseases 75:1297-1297. doi:10.1136/annrheumdis-2016-eular.4878
13. Goksen N, Calis M, Dogan S, Calis HT, Ozgocmen S (2016) Magnetic resonance therapy for knee osteoarthritis: a randomized, double blind placebo controlled trial. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 52 (4):431-439
14. Gok K, Erol K, Cengiz G, Ozgocmen S (2016) Comparison of level of fatigue and disease correlates in patients with rheumatoid arthritis and systemic sclerosis. Annals of the Rheumatic Diseases 75:757-758. doi:10.1136/annrheumdis-2016-eular.6192
15. Gok K, Cengiz G, Erol K, Ozgocmen S (2016) The Turkish Version of Multidimensional Assessment of Fatigue and Fatigue Severity Scale is Reproducible and Correlated With Other Outcome Measures in Patients With Systemic Sclerosis. Archives of Rheumatology 31 (4):329-332. doi:10.5606/ArchRheumatol.2016.5909
16. Gok K, Cengiz G, Erol K, Ozgocmen S (2016) Neuropathic pain component in patients with axial spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 75:1147-1147. doi:10.1136/annrheumdis-2016-eular.5290
17. Gok K, Cengiz G, Erol K, Ozgocmen S (2016) Burden of disease in axial spondyloarthritis and the potential influence of coexisting neuropathic pain component. Clinical and Experimental Rheumatology 34 (4):759-759
18. Cengiz G, Erol K, Gok K, Ozgocmen S (2016) Comparison of pain characteristics in patients with rheumatoid arthritis and systemic sclerosis: a cross-sectional study. Annals of the Rheumatic Diseases 75:757-757. doi:10.1136/annrheumdis-2016-eular.6190
19. Senol S, Kilic G, Baspinar S, Kilic E, Ozgocmen S (2015) Degenerative Changes at the Lumbar Spine in Patients with Axial Spondyloarthritis and Non-Specific Mechanical Low Back Pain: A Magnetic Resonance Imaging Study. Arthritis & Rheumatology 67
20. Nas K, Karkucak M, Durmus B, Karatay S, Capkin E, Kaya A, Ucmak D, Akar ZA, Cevik R, Kilic E, Kilic G, Ozgocmen S (2015) Comorbidities in patients with psoriatic arthritis: a comparison with rheumatoid arthritis and psoriasis. International Journal of Rheumatic Diseases 18 (8):873-879. doi:10.1111/1756-185x.12580
21. Kurtoglu S, Akin L, Kendirci M, Cagli S, Ozgocmen S (2015) An Unusual Presentation of Parathyroid Adenoma in an Adolescent: Calcific Achilles Tendinitis. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology 7 (4):333-335. doi:10.4274/jcrpe.2193
22. Kilic G, Kilic E, Nas K, Karkucak M, Ccedil;apkin E, Dagli AZ, Ccedil;evik R, Ouml;zgocmen S (2015) Comparison of ASDAS and BASDAI as a measure of disease activity in axial psoriatic arthritis. Clinical Rheumatology 34 (3):515-521. doi:10.1007/s10067-014-2734-8
23. Kilic G, Kilic E, Akgul O, Ozgocmen S (2015) Ultrasonographic Assessment of Diurnal Variation in the Femoral Condylar Cartilage Thickness in Healthy Young Adults. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 94 (4):297-303. doi:10.1097/phm.0000000000000179
24. Kilic E, Sakalar C, Aksu H, Cakir M, Kilic G, Ozgocmen S (2015) Cytokine Secretion By Peripheral Blood Mononuclear Cells in Patients with Axial Spondyloarthritis and the Effect of Thymoquinone on Cytokine Profile. Arthritis & Rheumatology 67
25. Kilic E, Kilic G, Ozgocmen S (2015) Diurnal Variation in Distal Femoral Cartilage Thickness. Journal of Rheumatology 42 (11):2215-2215. doi:10.3899/jrheum.150418
26. Kilic E, Kilic G, Akgul O, Ozgocmen S (2015) Presence of enthesopathy demonstrated with ultrasonography in systemic sclerosis. Modern Rheumatology 25 (5):731-736. doi:10.3109/14397595.2015.1019962
27. Kilic E, Kilic G, Akgul O, Ozgocmen S (2015) Discriminant validity of the Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) in patients with non-radiographic axial spondyloarthritis and ankylosing spondylitis: a cohort study. Rheumatology International 35 (6):981-989. doi:10.1007/s00296-014-3168-y
28. Kaya MG, Ozgocmen S (2015) In reply; Heart rate recovery and physical fitness. International Journal of Cardiology 179:122-122. doi:10.1016/j.ijcard.2014.10.104
29. Akgul O, Cuce I, Ersoy E, Ozgocmen S (2015) Osteopoikilosis and ankylosing spondylitis: a rare coexistence and good response to TNF blocker adalimumab. International Journal of Rheumatic Diseases 18 (3):372-374. doi:10.1111/1756-185x.12177
30. Toprak H, Kilic E, Serter A, Kocakoc E, Ozgocmen S (2014) Doppler US in rheumatic diseases with special emphasis on rheumatoid arthritis and spondyloarthritis. Diagnostic and Interventional Radiology 20 (1):72-77. doi:10.5152/dir.2013.13127
31. Ozcakar L, Tunc H, Oken O, Unlu Z, Durmus B, Baysal O, Altay Z, Tok F, Akkaya N, Dogu B, Capkin E, Bardak A, Carli AB, Bugdayci D, Toktas H, Diracoglu D, Gunduz B, Erhan B, Kocabas H, Erdenn G, Gunendi Z, Kesikburun S, Omac OK, Taskaynatan M, Senel K, Ugur M, Yalcinkaya EY, Ones K, Atan C, Akgun K, Bilgici A, Kuru O, Ozgocmen S (2014) Femoral cartilage thickness measurements in healthy individuals: Learning, practicing and publishing with TURK-MUSCULUS. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 27 (2):117-124. doi:10.3233/bmr-130441
32. Nas K, Karkucak M, Durmus B, Karatay S, Capkin E, Kaya A, Ucmak D, Akar ZA, Cevik R, Ozgocmen S (2014) COMORBIDITIES IN PSORIATIC ARTHRITIS: COMPARISON WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND PSORIASIS. Clinical and Experimental Rheumatology 32 (5):812-812
33. Kilic G, Kilic E, Ozgocmen S (2014) Interaction between psychiatric status and self-reported outcome measures and clinical parameters in axial spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 73:1042-1042. doi:10.1136/annrheumdis-2014-eular.3898
34. Kilic G, Kilic E, Ozgocmen S (2014) Relationship Between Psychiatric Status, Self-Reported Outcome Measures, and Clinical Parameters in Axial Spondyloarthritis. Medicine 93 (29). doi:10.1097/md.0000000000000337
35. Kilic G, Kilic E, Akgul O, Ozgocmen S (2014) Is iontophoresis really an effective modality for the treatment of dactylitis? International Journal of Rheumatic Diseases 17 (2):226-228. doi:10.1111/1756-185x.12092
36. Kilic G, Kilic E, Akgul O, Ozgocmen S (2014) Decreased Femoral Cartilage Thickness in Patients With Systemic Sclerosis. American Journal of the Medical Sciences 347 (5):382-386. doi:10.1097/MAJ.0b013e31829a348b
37. Kilic G, Kilic E, Akgul O, Ozgocmen S (2014) Validity of the ankylosing spondylitis disease activity score (asdas) in patients with axial spondyloarthritis. Clinical and Experimental Rheumatology 32 (5):789-789
38. Kilic E, Kilic G, Ozgocmen S (2014) Is There Any Gender Specific Difference in the Cut Off Values of Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) in Patients with Axial Spondyloarthritis? Arthritis & Rheumatology 66:S263-S263
39. Kilic E, Kilic G, Akgul O, Ozgocmen S (2014) High prevalence of enthesitis in patients with systemic sclerosis demonstrated by doppler ultrasonography. Annals of the Rheumatic Diseases 73:465-465. doi:10.1136/annrheumdis-2014-eular.4937
40. Ersoy E, Akgol G, Ozgocmen S (2014) Bilateral spontaneous pneumothorax in a patient with longstanding ankylosing spondylitis. Acta Reumatologica Portuguesa 39 (4):353-354
41. Akgul O, Kilic G, Kilic E, Cuce I, Ozgocmen S (2014) A patient with ankylosing spondylitis who developed infliximab-induced lupus and treated with etanercept. Rheumatology International 34 (3):443-444. doi:10.1007/s00296-012-2617-8
42. Akgul O, Guldeste Z, Ozgocmen S (2014) The reliability of the clinical examination for detecting Baker's cyst in asymptomatic fossa. International Journal of Rheumatic Diseases 17 (2):204-209. doi:10.1111/1756-185x.12095
43. Akgol G, Kamanli A, Ozgocmen S (2014) Evidence for inflammation-induced bone loss in non-radiographic axial spondyloarthritis. Rheumatology 53 (3):497-501. doi:10.1093/rheumatology/ket385
44. Ozgocmen S, Kilic E, Kilic G, Akgul O (2013) Disease Burden Is Similar Between Non-Radiographic Axial Spondyloarthritis and Ankylosing Spondylitis and Independent Of Gender Influences. Arthritis and Rheumatism 65:S1057-S1057
45. Kilic G, Kilic E, Akgul O, Ozgocmen S (2013) COMPARISON OF BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLEROSIS AND RHEUMATOID ARTHRITIS. Annals of the Rheumatic Diseases 72:293-294
46. Kilic E, Kilic G, Akgul O, Ozgocmen S (2013) Comparison of quality of life in patients with systemic sclerosis and rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 72:940-940
47. Kilic E, Kilic G, Akgul O, Akgol G, Ozgocmen S (2013) The Reported Adverse Effects Related to Biological Agents Used for the Treatment of Rheumatic Diseases in Turkey. Turkish Journal of Rheumatology 28 (3):149-162. doi:10.5606/tjr.2013.3052
48. Kaya MG, Akpek M, Lam YY, Dogdu O, Ardic I, Akgul O, Ozgocmen S (2013) Abnormal heart rate recovery on exercise in ankylosing spondylitis. International Journal of Cardiology 169 (3):215-218. doi:10.1016/j.ijcard.2013.08.136
49. Karatay S, Yildirim K, Ugur M, Senel K, Erdal A, Durmus B, Baysal O, Altay Z, Sarac AJ, Gur A, Ardicoglu O, Kamanli A, Cevik R, Kaya A, Ersoy Y, Nas K, Ozgocmen S (2013) Prevalence of atopic disorders in rheumatic diseases. Modern Rheumatology 23 (2):351-356. doi:10.1007/s10165-012-0653-6
50. Inci M, Akgul O, Baydilli N, Ekmekcioglu O, Ozgocmen S (2013) Increased Femoral Cartilage Thickness in Patients With Klinefelter Syndrome. American Journal of Mens Health 7 (1):54-57. doi:10.1177/1557988312458449
51. Duruoz MT, Doward L, Turan Y, Cerrahoglu L, Yurtkuran M, Calis M, Tas N, Ozgocmen S, Yoleri O, Durmaz B, Oncel S, Tuncer T, Sendur O, Birtane M, Tuzun F, Bingol U, Kirnap M, Erturk GC, Ardicoglu O, Memis A, Atamaz F, Kizil R, Kacar C, Gurer G, Uzunca K, Sari H (2013) Translation and validation of the Turkish version of the Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQOL) questionnaire. Rheumatology International 33 (11):2717-2722. doi:10.1007/s00296-013-2796-y
52. Bhala N, Emberson J, Merhi A, Abramson S, Arber N, Baron JA, Bombardier C, Cannon C, Farkouh ME, FitzGerald GA, Goss P, Halls H, Hawk E, Hawkey C, Hennekens C, Hochberg M, Holland LE, Kearney PM, Laine L, Lanas A, Lance P, Laupacis A, Oates J, Patrono C, Schnitzer TJ, Solomon S, Tugwell P, Wilson K, Wittes J, Baigent C, Adelowo O, Aisen P, Al-Quorain A, Altman R, Bakris G, Baumgartner H, Bresee C, Carducci M, Chang DM, Chou CT, Clegg D, Cudkowicz M, Doody L, El Miedany Y, Falandry C, Farley J, Ford L, GarciLosa M, Gonzalez-Ortiz M, Haghighi M, Hala M, Iwama T, Jajic Z, Kerr D, Kim HS, Kohne C, Koo BK, Martin B, Meinert C, Muller N, Myklebust G, Neustadt D, Omdal R, Ozgocmen S, Papas A, Patrignani P, Pelliccia F, Roy V, Schlegelmilch I, Umar A, Wahlstrom O, Wollheim F, Yocum S, Zhang XY, Hall E, McGettigan P, Midgley R, Moore RA, Philipson R, Curtis S, Reicin A, Bond J, Moore A, Essex M, Fabule J, Morrison B, Tive L, Davies K, Holland LE, Merhi A, Yau F, Coxib Traditional NT (2013) Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 382 (9894):769-779. doi:10.1016/s0140-6736(13)60900-9
53. Baykara RA, Bozgeyik Z, Akgul O, Ozgocmen S (2013) Low back pain in patients with rheumatoid arthritis: Clinical characteristics and impact of low back pain on functional ability and health related quality of life. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 26 (4):367-374. doi:10.3233/bmr-130393
54. Akgul O, Sakalar C, Ozgocmen S (2013) Evaluation of wingless (wnt) pathway inhibitors dickkopf-1 and sclerostin and il-23-th17-il-17 pathway in patients with ankylosing spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 72:821-821
55. Akgul O, Kilic E, Kilic G, Ozgocmen S (2013) Efficacy and Safety of Biologic Treatments in Familial Mediterranean Fever. American Journal of the Medical Sciences 346 (2):137-141. doi:10.1097/MAJ.0b013e318277083b
56. Akgul O, Gulkesen A, Akgol G, Ozgocmen S (2013) MR-defined fat infiltration of the lumbar paravertebral muscles differs between non-radiographic axial spondyloarthritis and established ankylosing spondylitis. Modern Rheumatology 23 (4):811-816. doi:10.1007/s10165-012-0750-6
57. Akgol G, Kamanli A, Ozgocmen S (2013) Evidence for inflammation induced bone loss in non-radiographic axial spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 72:664-664
58. Ulusoy H, Kamanli A, Ilhan N, Kuru O, Arslan S, Alkan G, Ozgocmen S (2012) Serum levels of soluble CD26 and CD30 and their clinical significance in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology International 32 (12):3857-3862. doi:10.1007/s00296-011-2302-3
59. Ulusoy H, Gucer TK, Aksu M, Arslan S, Habiboglu A, Akgol G, Bilgici A, Kuru O, Cetin I, Kamanli A, Ozgocmen S (2012) The Use of Complementary and Alternative Medicine in Turkish Patients with Rheumatic Diseases. Turkish Journal of Rheumatology 27 (1):31-37. doi:10.5606/tjr.2012.004
60. Ozgocmen S, Khan MA (2012) Current Concept of Spondyloarthritis: Special Emphasis on Early Referral and Diagnosis (vol 14, pg 409, 2012). Current Rheumatology Reports 14 (6):624-624. doi:10.1007/s11926-012-0292-0
61. Ozgocmen S, Akgul O, Altay Z, Altindag O, Baysal O, Calis M, Capkin E, Cevik R, Durmus B, Gur A, Kamanli A, Karkucak M, Madenci E, Melikoglu MA, Nas K, Senel K, Ugur M (2012) Expert opinion and key recommendations for the physical therapy and rehabilitation of patients with ankylosing spondylitis. International Journal of Rheumatic Diseases 15 (3):229-238. doi:10.1111/j.1756-185X.2011.01700.x
62. Nas K, Karkucak M, Durmus B, Ulu MA, Karatay S, Capkin E, Ulusoy H, Gulkesen A, Sula B, Akgol G, Cevik R, Ozgocmen S (2012) The performance of psoriatic arthritis classification criteria in psoriatic arthritis in turkish patients. Clinical and Experimental Rheumatology 30 (4):618-619
63. Kaya MG, Akpek M, Dogdu O, Ardic I, Akgul O, Ozgocmen S (2012) Impaired heart rate recovery index in patients with ankylosing spondylitis. Clinical and Experimental Rheumatology 30 (4):616-616
64. Baykal T, Baygutalp F, Senel K, Levent A, Erdal A, Ugur M, Ozgocmen S (2012) Spastic paraparesis and sensorineural hearing loss in a patient with neurobrucellosis. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 25 (3):157-159. doi:10.3233/bmr-2012-0322
65. Akgul O, Ozgocmen S (2012) mr-defined fat infiltration of the lumbar paravertebral muscles differs between non-radiographic axial spondyloarthritis and established ankylosing spondylitis. Annals of the Rheumatic Diseases 71:304-305
66. Ozgocmen S, Akgul O (2011) Distribution of Research Topics of Turkish Physiartrists in the Indexed National Journals. Turkiye Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 57 (1):60-61. doi:10.4274/tftr.57.12
67. Ozgocmen S, Akgul O (2011) Anti-TNF agents in familial Mediterranean fever: report of three cases and review of the literature. Modern Rheumatology 21 (6):684-690. doi:10.1007/s10165-011-0463-2
68. Ozgocmen S (2011) Quality of Randomized, Controlled Trials Published in Our National Journals. Turkish Journal of Rheumatology 26 (2):171-172. doi:10.5152/tjr.2011.027
69. Nas K, Sarac AJ, Gur A, Cevik R, Altay Z, Erdal A, Ersoy Y, Kaya A, Tekeoglu I, Ugur M, Durmus B, Ardicoglu O, Senel K, Baysal O, Kamanli A, Karatay S, Yildirim K, Ozgocmen S (2011) Psychological status is associated with health related quality of life in patients with rheumatoid arthritis. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 24 (2):95-100. doi:10.3233/bmr-2011-0281
70. Etem EO, Elyas H, Ozgocmen S, Yildirim A, Godekmerdan A (2011) The investigation of toll-like receptor 3, 9 and 10 gene polymorphisms in Turkish rheumatoid arthritis patients. Rheumatology International 31 (10):1369-1374. doi:10.1007/s00296-010-1472-8
71. Durmus B, Altay Z, Baysal O, Ersoy Y, Erdal A, Cevik R, Ardicoglu O, Tekeoglu I, Yildirim K, Sarac AJ, Kamanli A, Karatay S, Nas K, Kaya A, Senel K, Gur A, Ugur M, Ozgocmen S (2011) Can the patient-reported outcome instruments determine disease activity in rheumatoid arthritis? Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy 112 (10):555-561
72. Braun J, van den Berg R, Baraliakos X, Boehm H, Burgos-Vargas R, Collantes-Estevez E, Dagfinrud H, Dijkmans B, Dougados M, Emery P, Geher P, Hammoudeh M, Inman RD, Jongkees M, Khan MA, Kiltz U, Kvien TK, Leirisalo-Repo M, Maksymowych WP, Olivieri I, Pavelka K, Sieper J, Stanislawska-Biernat E, Wendling D, Ozgocmen S, van Drogen C, van Royen BJ, van der Heijde D (2011) 2010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis. Annals of the Rheumatic Diseases 70 (6):896-904. doi:10.1136/ard.2011.151027
73. Bodur H, Sivas F, Yilmaz O, Ozgocmen S, Gunaydin R, Kaya T, Ataman S, Altan L, Altay Z, Aydog E, Birtane M, Borman P, Bugdayci DS, Butun B, Cakirbay H, Duruoz T, Gurer G, Hepguler S, Kamanli A, Kuru O, Kucukdeveci A, Nacir B, Olmez N, Rezvani A, Yanik BC (2011) Turkish League Against Rheumatism National Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis. Turkish Journal of Rheumatology 26 (3):173-186. doi:10.5152/tjr.2011.028
74. Baysal O, Durmus B, Ersoy Y, Altay Z, Senel K, Nas K, Ugur M, Kaya A, Gur A, Erdal A, Ardicoglu O, Tekeoglu I, Cevik R, Yildirim K, Kamanli A, Sarac AJ, Karatay S, Ozgocmen S (2011) Relationship between psychological status and disease activity and quality of life in ankylosing spondylitis. Rheumatology International 31 (6):795-800. doi:10.1007/s00296-010-1381-x
75. Ataman S, Borman P, Evcik D, Aydog E, Ayhan F, Yildizlar D, Bodur H, Altay Z, Birtane M, Butun B, Duruoz T, Erdem HR, Gunendi Z, Gunaydin R, Gurer G, Kacar C, Kaptanoglu E, Kaya T, Olmez N, Paker N, Rezvani A, Tur BS, Yener M, Ozgocmen S (2011) Management of Rheumatoid Arthritis: Consensus Recommendations From the Turkish League Against Rheumatism. Turkish Journal of Rheumatology 26 (4):273-294. doi:10.5606/tjr.2011.046
76. Akgul O, Ozgocmen S (2011) Infliximab and brucellosis: not the usual suspects, this time. Modern Rheumatology 21 (3):313-315. doi:10.1007/s10165-010-0388-1
77. Akgul O, Calis M, Ozgocmen S (2011) New-Onset Palmoplantar Psoriasis During Treatment of Active Ankylosing Spondylitis with TNF-alpha Blocking Agent Adalimumab. Turkish Journal of Rheumatology 26 (3):269-270. doi:10.5152/tjr.2011.044
78. Ulusoy H, Kaya A, Kamanli A, Akgol G, Ozgocmen S (2010) Radiological scoring methods in ankylosing spondylitis: a comparison of the reliability of available methods. Acta Reumatologica Portuguesa 35 (2):170-175
79. Ozgocmen S, Akgul O, Khan MA (2010) Mnemonic for Assessment of the Spondyloarthritis International Society Criteria. Journal of Rheumatology 37 (9):1978-1979. doi:10.3899/jrheum.100477
80. Ozgocmen S, Akgul O (2010) Anti-tnf agents in familial mediterranean fever related spondylitis. Clinical and Experimental Rheumatology 28 (4):620-620
81. Nas K, Yildirim K, Cevik R, Karatay S, Erdal A, Baysal O, Altay Z, Kamanli A, Ersoy Y, Kaya A, Durmus B, Ardicoglu O, Tekeoglu I, Ugur M, Sarac AJ, Senel K, Gur A, Ozgocmen S (2010) Discrimination ability of ASDAS estimating disease activity status in patients with ankylosing spondylitis. International Journal of Rheumatic Diseases 13 (3):240-245
82. Kamanli A, Suluhan O, Ozgocmen S, Kaya A, Ciftci I, Ardicoglu O (2010) Measurement of Foot Bone Mineral Density in Rheumatoid Arthritis: Its Application and Clinical Relevance. Turkish Journal of Rheumatology 25 (2):56-62. doi:10.5152/tjr.2010.02
83. Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewe R, Listing J, Akkoc N, Brandt J, Braun J, Chou CT, Collantes-Estevez E, Dougados M, Huang F, Gu J, Khan MA, Kirazli Y, Maksymowych WP, Mielants H, Sorensen IJ, Ozgocmen S, Roussou E, Valle-Onate R, Weber U, Wei J, Sieper J (2009) The development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection. Annals of the Rheumatic Diseases 68 (6):777-783. doi:10.1136/ard.2009.108233
84. Ozgocmen S, Duruoz MT (2009) Turkish Translation and Patient Evaluation of the ASAS/EULAR Recommendations-Patient Version for the Management of Ankylosing Spondylitis. Turkish Journal of Rheumatology-Turk Romatoloji Dergisi 24 (4):190-195

85. Ozgocmen S, Ardicoglu O, Kamanli A, Kaya A, Durmus B, Yildirim K, Baysal O, Gur A, Karatay S, Altay Z, Cevik R, Erdal A, Ersoy Y, Sarac AJ, Tekeoglu I, Ugur M, Nas K, Senel K, Ulusoy H (2009) Pattern of Disease Onset, Diagnostic Delay, and Clinical Features in Juvenile Onset and Adult Onset Ankylosing Spondylitis. Journal of Rheumatology 36 (12):2830-2833. doi:10.3899/jrheum.090435
86. Kaya A, Ozgocmen S, Kamanli A, Ardicoglu O (2009) Bone Loss in Ankylosing Spondylitis: Does Syndesmophyte Formation Have an Influence on Bone Density Changes? Medical Principles and Practice 18 (6):470-476. doi:10.1159/000235897
87. Kaya A, Kamanli A, Ardicoglu O, Ozgocmen S, Ozkurt-Zengin F, Bayik Y (2009) Direct current therapy with/without fidocaine iontophoresis in myofascial pain syndrome. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy 110 (3):185-191
88. Ozgocmen S, Ozdemir H, Kiris A, Bozgeyik Z, Ardicoglu O (2008) Clinical evaluation and power Doppler sonography in rheumatoid arthritis: Evidence for ongoing synovial inflammation in clinical remission. Southern Medical Journal 101 (3):240-245
89. Ozgocmen S, Gur A (2008) Treatment of central nervous system involvement associated with primary Sjogren's syndrome. Current Pharmaceutical Design 14 (13):1270-1273
90. Ozgocmen S, Bozgeyik Z, Kalcik M, Yildirim A (2008) The value of sacroiliac pain provocation tests in early active sacroiliitis. Clinical Rheumatology 27 (10):1275-1282. doi:10.1007/s10067-008-0907-z
91. Kamanli A, Ardicoglu O, Ozgocmen S, Yoldas TK (2008) Bone mineral density in patients with Parkinson's Disease. Aging Clinical and Experimental Research 20 (3):277-279
92. Bozgeyik Z, Ozgocmen S, Kocakoc E (2008) Role of Diffusion-Weighted MRI in the Detection of Early Active Sacroiliitis. American Journal of Roentgenology 191 (4):980-986. doi:10.2214/ajr.07.3865
93. Bozgeyik Z, Ozdemir H, Demirdag K, Ozden M, Sonmugoz F, Ozgocmen S (2008) Clinical and MRI findings of brucellar spondylodiscitis. European Journal of Radiology 67 (1):153-158. doi:10.1016/j.ejrad.2007.07.002
94. Saitoglu M, Ardicoglu O, Ozgocmen S, Kamanli A, Kaya A (2007) Osteoporosis risk factors and association with somatotypes in males. Archives of Medical Research 38 (7):746-751. doi:10.1016/j.arcmed.2007.03.009
95. Ozyurt H, Ozyurt B, Koca K, Ozgocmen S (2007) Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) protects rat skeletal muscle against ischemia-reperfusion-induced oxidative stress. Vascular Pharmacology 47 (2-3):108-112. doi:10.1016/j.vph.2007.04.008
96. Ozgocmen S, Kaya H, Fadillioglu E, Yilmaz Z (2007) Effects of calcitonin, risedronate, and raloxifene on erythrocyte antioxidant enzyme activity, lipid peroxidation, and nitric oxide in postmenopausal osteoporosis. Archives of Medical Research 38 (2):196-205. doi:10.1016/j.arcmed.2006.09.010
97. Ozgocmen S, Kaya H, Fadillioglu E, Aydogan R, Yilmaz Z (2007) Role of antioxidant systems, lipid peroxidation, and nitric oxide in postmenopausal osteoporosis. Molecular and Cellular Biochemistry 295 (1-2):45-52. doi:10.1007/s11010-006-9270-z
98. Ozgocmen S, Godekmerdan A, Ozkurt-Zengin F (2007) Acute-phase response, clinical measures and disease activity in ankylosing spondylitis. Joint Bone Spine 74 (3):249-253. doi:10.1016/j.jbspin.2006.07.005
99. Kiris A, Kaya A, Ozgocmen S, Kocakoc E (2007) Power Doppler and grey scale ultrasonography of lower limb entheses in ankylosing spondylitis. Annals of the Rheumatic Diseases 66:569-569
100. Kaya A, Ozgocmen S, Kamanli A, Aydogan R, Yildirim A, Ardicoglu O (2007) Evaluation of a quantitative scoring of enthesitis in ankylosing spondylitis. Jcr-Journal of Clinical Rheumatology 13 (6):303-306. doi:10.1097/RHU.0b013e31815bfdfb
101. Ozgocmen S, Yoldas T, Yigiter R, Kaya A, Ardicoglu O (2006) R-R interval variation and sympathetic skin response in Fibromyalgia. Archives of Medical Research 37 (5):630-634. doi:10.1016/j.arcmed.2005.11.008
102. Ozgocmen S, Ozyurt H, Sogut S, Akyol O, Ardicoglu O, Yildizhan H (2006) Antioxidant status, lipid peroxidation and nitric oxide in fibromyalgia: etiologic and therapeutic concerns. Rheumatology International 26 (7):598-603. doi:10.1007/s00296-005-0079-y
103. Ozgocmen S, Ozyurt H, Sogut S, Akyol O (2006) Current concepts in the pathophysiology of fibromyalgia: the potential role of oxidative stress and nitric oxide. Rheumatology International 26 (7):585-597. doi:10.1007/s00296-005-0078-z
104. Ozgocmen S, Ozdemir H, Kiris A, Ardicoglu O (2006) Relationship between clinical evaluation and power Doppler sonography in rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 65:591-591
105. Ozgocmen S, Ozcakar L, Ardicoglu O, Kocakoc E, Kaya A, Kiris A (2006) Familial Mediterranean fever responds well to infliximab: single case experience. Clinical Rheumatology 25 (1):83-87. doi:10.1007/s10067-005-1122-9
106. Ozgocmen S, Kaya H, Fadillioglu E, Yilmaz Z (2006) Comparison of in vivo effects of calcitonin, risedronate and raloxifene on erythrocyte antioxidant enzyme activity, lipid peroxidation and nitric oxide in postmenopausal osteoporosis. Annals of the Rheumatic Diseases 65:425-425
107. Ozgocmen S, Kaya A, Gulkesen A, Bulut S, Ardicoglu O (2006) Comparison of pain threshold, health and functional status of females with fibromyalgia and multiple sclerosis: a pilot study. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 10 (3):160-165. doi:10.1080/13651500600633147
108. Ozgocmen S, Kaya A, Coskun BK (2006) Topical lidocaine helps reduce pain of digital ulcers in systemic sclerosis (scleroderma). Clinical Rheumatology 25 (3):378-379. doi:10.1007/s10067-005-0016-1
109. Ozgocmen S, Akgun M, Kaya A, Ardicoglu O (2006) Physiotherapy of rheumatoid hand improves hand functions without any change on periarticular bone mineral density. Annals of the Rheumatic Diseases 65:673-674
110. Ozgocmen S (2006) New strategies in evaluation of therapeutic efficacy in fibromyalgia syndrome. Current Pharmaceutical Design 12 (1):67-71. doi:10.2174/138161206775193271
111. Kiris A, Ozgocmen S, Kocakoc E, Ardicoglu O (2006) Power Doppler assessment of overall disease activity in patients with rheumatoid arthritis. Journal of Clinical Ultrasound 34 (1):5-11. doi:10.1002/jcu.20175
112. Kiris A, Kaya A, Ozgocmen S, Kocakoc E (2006) Assessment of enthesitis in ankylosing spondylitis by power Doppler ultrasonography. Skeletal Radiology 35 (7):522-528. doi:10.1007/s00256-005-0071-3
113. Kaya A, Ozgocmen S (2006) Clinical relevance of algometric assessment of enthesitis using maastricht ankylosing spondylitis enthesitis index (MASES) in ankylosing spondylitis. Annals of the Rheumatic Diseases 65:536-537
114. Ozgocmen S, Kiris A, Ardicoglu O, Kocakoc E, Kaya A (2005) Glucocorticoid iontophoresis for Achilles tendon enthesitis in ankylosing spondylitis: significant response documented by power Doppler ultrasound. Rheumatology International 25 (2):158-160. doi:10.1007/s00296-004-0488-3
115. Ozgocmen S, Bulut S, Ilhan N, Gulkesen A, Ardicoglu O, Ozkan Y (2005) Vitamin D deficiency and reduced bone mineral density in multiple sclerosis: effect of ambulatory status and functional capacity. Journal of Bone and Mineral Metabolism 23 (4):309-313. doi:10.1007/s00774-005-0604-9
116. Ozgocmen S, Ardicoglu O, Erdogan H, Fadillioglu E, Gudul H (2005) In vivo effect of celecoxib and tenoxicam on oxidant/anti-oxidant status of patients with knee osteoarthritis. Annals of Clinical and Laboratory Science 35 (2):137-143
117. Kaya A, Ozgocmen S, Kiris A, Ciftci I (2005) Clinical and radiological diagnosis Of progressive pseudorheumatoid dysplasia in two sisters with severe polyarthropathy. Clinical Rheumatology 24 (5):560-564. doi:10.1007/s10067-005-1086-9
118. Kaya A, Ozgocmen S, Ardicoglu O, Kamanli A, Gudul H (2005) Relationship between grip strength and hand bone mineral density in healthy adults. Archives of Medical Research 36 (5):603-606. doi:10.1016/j.arcmed.2005.03.026
119. Kamanli A, Kaya A, Ardicoglu O, Ozgocmen S, Zengin FO, Bayik Y (2005) Comparison of lidocaine injection, botulinum toxin injection, and dry needling to trigger points in myofascial pain syndrome. Rheumatology International 25 (8):604-611. doi:10.1007/s00296-004-0485-6
120. Iraz M, Erdogan H, Ozyurt B, Ozugurlu F, Ozgocmen S, Fadillioglu E (2005) Omega-3 essential fatty acid supplementation and erythrocyte oxidant/antioxidant status in rats. Annals of Clinical and Laboratory Science 35 (2):169-173
121. Yilmaz N, Ozgocmen S, Kocakoc E, Kiris A (2004) Primary hydatid disease of sacrum affecting the sacroiliac joint - a case report. Spine 29 (5):E88-E90. doi:10.1097/01.brs.0000112073.58305.e2
122. Ozgocmen S, Yoldas T, Kocakoc E, Ozkurt-Zengin F, Ardicoglu O (2004) Spinal epidural hematoma associated with streptokinase treatment for myocardial infarction. Spinal Cord 42 (6):374-377. doi:10.1038/sj.sc.3101604
123. Ozgocmen S, Sogut S, Ardicoglu O, Fadillioglu E, Pekkutucu I, Akyol O (2004) Serum nitric oxide, catalase, superoxide dismutase, and malondialdehyde status in patients with ankylosing spondylitis. Rheumatology International 24 (2):80-83. doi:10.1007/s00296-003-0335-y
124. Ozgocmen S, Kiris A, Kocakoc E, Ardicoglu O, Kamanli A (2004) Evaluation of metacarpophalangeal joint synovitis in rheumatoid arthritis by power Doppler technique: relationship between synovial vascularization and periarticular bone mineral density. Joint Bone Spine 71 (5):384-388. doi:10.1016/j.jbspin.2003.06.003
125. Ozgocmen S, Kaya A, Kamanli A, Ardicoglu O (2004) Bone density in ankylosing spondylitis assessed by dual energy X-ray absorptiometry and quantitative ultrasound: The relationship of bone mineral density with functional and disability status. Osteoporosis International 15:S74-S75
126. Ozgocmen S, Kaya A, Gulkesen A, Bulut S, Ardicoglu O (2004) Comparison of pain threshold, health and disability status of female patients with fibromyalgia and multiple sclerosis. Annals of the Rheumatic Diseases 63:435-435
127. Ozgocmen S, Ardicoglu O, Kamanli A, Kaya A (2004) Longitudinal assessment of hand and axial bone mineral density in rheumatoid arthritis: A comparison of bone mineral density changes in early versus late disease. Osteoporosis International 15:S74-S74
128. Kaya A, Ozgocmen S, Ardicoglu O, Kamanli A, Gudul H (2004) Relationship between grip strength, grip span and hand bone mineral density in healthy adults. Annals of the Rheumatic Diseases 63:476-476
129. Kamanli A, Sahin S, Ozgocmen S, Kavuncu V, Ardicoglu O (2004) Relationship between foot angles and hypermobility scores and assessment of foot types in hypermobile individuals. Foot & Ankle International 25 (2):101-106
130. Kamanli A, Ozgocmen S, Ardicoglu O, Suluhan O, Ciftci I (2004) Measurement of foot bone mineral density by dual energy X-ray absorptiometry in patients with rheumatoid arthritis and normal volunteers: Development of the method, its application and clinical relevance. Osteoporosis International 15:S25-S25
131. Erdogan H, Fadillioglu E, Ozgocmen S, Sogut S, Ozyurt B, Akyol O, Ardicoglu O (2004) Effect of fish oil supplementation on plasma oxidant/antioxidant status in rats. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids 71 (3):149-152. doi:10.1016/j.plefa.2004.02.001
132. Ardicoglu O, Kamanli A, Ozgocmen S, Yoldas TK (2004) Bone mineral density in patients with Parkinson's disease. Osteoporosis International 15:S31-S31
133. Yoldas T, Ozgocmen S, Yildizhan H, Yigiter R, Ulvi H, Ardicoglu O (2003) Auditory P300 event-related potentials in fibromyalgia patients. Yonsei Medical Journal 44 (1):89-93
134. Ozgocmen S, Yoldas T, Kamanli A, Yildizhan H, Yigiter R, Ardicoglu O (2003) Auditory P300 event related potentials and serotonin reuptake inhibitor treatment in patients with fibromyalgia. Annals of the Rheumatic Diseases 62 (6):551-555. doi:10.1136/ard.62.6.551
135. Ozgocmen S, Sogut S, Fadillioglu E, Ardicoglu A, Ardicoglu O (2003) Antioxidant status and lipid peroxidation in seminal plasma and spermatozoa of patients with ankylosing spondylitis. Rheumatology 42 (6):805-U807. doi:10.1093/rheumatology/keg194
136. Ozgocmen S, Kocakoc E, Kiris A, Sen Y, Ardicoglu O (2003) Calcaneal apophysitis due to brucellosis. Journal of Tropical Pediatrics 49 (1):55-58. doi:10.1093/tropej/49.1.55
137. Ozgocmen S, Bulut S, Ilhan N, Gulkesen A, Ardicoglu O (2003) High prevalence of vitamin D deficiency and reduced bone mineral density in multiple sclerosis. Bone 32 (5):S168-S168
138. Ozgocmen S, Ardicoglu O, Yildizhan-Bulut H, Ozyurt H, Sogut S (2003) Oxidant/anti-oxidant status, lipid peroxidation and nitric oxide in primary fibromyalgia syndrome and the effect of anti-depressant treatment. Annals of the Rheumatic Diseases 62:306-306
139. Ozgocmen S, Ardicoglu O, Kamanli A, Godekmerdan A, Hacievliyagil C (2003) Soluble CD30 serum concentrations inversely correlate with hand bone mineral density in patients with active rheumatoid arthritis under the treatment of low-dose methotrexate. Bone 32 (5):S199-S199
140. Ozcakar L, Akinci A, Ozgocmen S, Aksu S, Cetin E (2003) Bell's palsy as an early manifestation of acute lymphoblastic leukemia. Annals of Hematology 82 (2):124-126. doi:10.1007/s00277-002-0594-9
141. Kocakoc E, Ozgocmen S, Kiris A, Ozcakar L, Boztosun Y, Yildirim N (2003) An overwhelming pulmonary fungus ball in a systemic lupus erythematosus patient. Zeitschrift Fur Rheumatologie 62 (6):570-573. doi:10.1007/s00393-003-0492-0
142. Kocakoc E, Bozgeyik Z, Ozgocmen S, Ozdemir H (2003) Spontaneous occlusion of a traumatic false aneurysm of the peroneal artery. Journal of Ultrasound in Medicine 22 (12):1391-1393
143. Kiris A, Ozgocmen S, Kocakoc E, Ardicoglu O, Ogur E (2003) Lung findings on high resolution CT in early ankylosing spondylitis. European Journal of Radiology 47 (1):71-76. doi:10.1016/s0720-048x(02)00085-2
144. Kaya A, Kamanli A, Ozgocmen S, Bayik Y, Ardicoglu O (2003) Lidocaine iontophoresis in myofascial pain syndrome: A controlled study. Annals of the Rheumatic Diseases 62:500-501
145. Kamanli A, Ozgocmen S, Kutlu M, Suluhan O, Ardicoglu O (2003) Quantitative ultrasound parameters of the calcaneus professional soccer players: Influence of preferred versus non-preferred leg. Bone 32 (5):S183-S183
146. Kamanli A, Kaya A, Ozgocmen S, Bayik Y, Ardicoglu O (2003) A comparative study of lidocaine, botulinum toxin type a injection and dry needling in the treatment of myofascial pain syndrome. Annals of the Rheumatic Diseases 62:300-301
147. Kamanli A, Hacievliyagil C, Godekmerdan A, Ozgocmen S, Ardicoglu O (2003) Soluble CD30 serum concentrations in active rheumatoid arthritis under the treatment of low-dose methotrexate. Annals of the Rheumatic Diseases 62:370-370
148. Ardicoglu O, Ozgocmen S, Pekkutucu I, Ozyurt H, Sogut S, Kamanli A (2003) Effect of systemically applied octreotide on serum oxidanvanti-oxidant parameters and lipid peroxidation in piristane-induced arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 62:377-377
149. Ozgocmen S, Kocakoc E, Kiris A, Ardicoglu O (2002) Pseudothrombophlebitis in a patient with Behcet's syndrome: Doppler ultrasound and magnetic resonance imaging findings. Clinical Rheumatology 21 (1):60-62. doi:10.1007/s100670200014
150. Ozgocmen S, Kocakoc E, Kiris A, Ardicoglu A, Ardicoglu O (2002) Incidence of varicoceles in patients with ankylosing spondylitis evaluated by physical examination and color duplex sonography. Urology 59 (6):919-922. doi:10.1016/s0090-4295(02)01557-1
151. Ozgocmen S, Kiris A, Kocakoc E, Ardicoglu O (2002) Osteophyte-induced dysphagia: report of three cases. Joint Bone Spine 69 (2):226-229. doi:10.1016/s1297-319x(02)00377-9
152. Ozgocmen S, Cimen OB, Ardicoglu O (2002) Relationship between chest expansion and respiratory muscle strength in patients with primary fibromyalgia. Clinical Rheumatology 21 (1):19-22. doi:10.1007/s100670200005
153. Kiris A, Kocakoc E, Ozgocmen S, Ardicoglu O, Ogur E (2002) Power Doppler ultrasonography for the assessment of hand, wrist and metatarsophalangeal joints in patients with rheumatoid arthritis. Radiology 225:216-216
154. Incel NA, Erdem HR, Ozgocmen S, Catal SA, Yorgancioglu ZR (2002) Pain pressure threshold values in ankylosing spondylitis. Rheumatology International 22 (4):148-150. doi:10.1007/s00296-002-0211-1
155. Ozgocmen S, Kocakoc E, Ardicoglu O, Kiris A (2001) Popliteal artery aneurysm resembling popliteal cyst: a case report. Joint Bone Spine 68 (2):180-182. doi:10.1016/s1297-319x(01)00253-6
156. Ozgocmen S, Ardicoglu O, Ozcakar L (2001) Dactylitis in a patient with brucellosis. Journal of Hand Surgery-British and European Volume 26 (2):171-172. doi:10.1054/jhsb.2000.0483
157. Ozgocmen S, Ardicoglu A, Kocakoc E, Kiris A, Ardicoglu O (2001) Paravertebral abscess formation due to brucellosis in a patient with ankylosing spondylitis. Joint Bone Spine 68 (6):521-524. doi:10.1016/s1297-319x(01)00319-0
158. Duyur B, Erdem HR, Ozgocmen S (2001) Paravertebral abscess formation and knee arthritis due to Brucellosis in a patient with rheumatoid arthritis. Spinal Cord 39 (10):554-556. doi:10.1038/sj.sc.3101193
159. Ardicoglu O, Ozgocmen S, Kamanli A, Pekkutucu I (2001) Relationship between bone mineral density and radiologic scores of hands in rheumatoid arthritis. Journal of Clinical Densitometry 4 (3):263-269. doi:10.1385/jcd:4:3:263
160. Ozgocmen S, Catal SA, Ardicoglu O, Kamanli A (2000) Effect of omega-3 fatty acids in the management of fibromyalgia syndrome. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 38 (7):362-363
161. Ozgocmen S, Ardicoglu O, Kaya A (2000) The relationship of clinical and laboratory measurements to two different radiological scoring methods in ankylosing spondylitis. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 15 (1):37-40
162. Ozgocmen S, Ardicoglu O (2000) Odontoid fracture complicating ankylosing spondylitis. Spinal Cord 38 (2):117-119. doi:10.1038/sj.sc.3100926
163. Ozgocmen S, Ardicoglu O (2000) Lipid profile in patients with fibromyalgia and myofascial pain syndromes. Yonsei Medical Journal 41 (5):541-545
164. Catal SA, Erdem HR, Okumus M, Ozgocmen S, Yorgancioglu ZR (2000) The measurement of pain pressure threshold in patients with rheumatoid arthritis. Pain Clinic 12 (3):187-191. doi:10.1163/156856900750232524
165. Ozgocmen S, Karaoglan B, Kocakoc E, Ardicoglu O, Yorgancioglu ZR (1999) Correlation of hand bone mineral density with the metacarpal cortical index and carpo : metacarpal ratio in patients with rheumatoid arthritis. Yonsei Medical Journal 40 (5):478-482
166. Ozgocmen S, Ardicoglu O (1999) Reduced chest expansion in primary fibromyalgia syndrome. Yonsei Medical Journal 40 (1):90-9

Uuslararası Makaleler (SCI/SCI-Exp dışı indeksli)
1.    Toprak H, Kilic E, Serter A, Kocakoc E, Ozgocmen S. Ultrasound and Doppler US in Evaluation of Superficial Soft-tissue Lesions. Journal of clinical imaging science. 2014;4:12. doi: 10.4103/2156-7514.127965. PubMed PMID: 24744969; PubMed Central PMCID: PMC3988607. 
2.    Akgul O, Ozgocmen S. Commentary. Journal of neurosciences in rural practice. 2013;4(2):231-2. PubMed PMID: 23914116; PubMed Central PMCID:PMC3724318. 
3.    Ozgocmen S, Akgul O, Akinci A, Ataman S, Birtane M, Bodur H, Gunaydin R, Kuru O, Rezvani A, Sendur OF, Senel K, Tuncer T. Agreement of Turkish physiatrists with the assessment in spondyloarthritis international society and the European league against rheumatism recommendations for the management of ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis. The open rheumatology journal. 2012;6:1-5. doi: 10.2174/1874312901206010001. PubMed PMID: 22481985; PubMed Central PMCID: PMC3314866.
4.    Akgol G, Gulkesen A, Ozgocmen S. Oxidative stress and raloxifene. 
International journal of endocrinology and metabolism. 2012;10(3):577-8. doi: 10.5812/ijem.5341. PubMed PMID: 23843825; PubMed Central PMCID: PMC3693630. 
5.    Akgul O, Ozgocmen S. Classification criteria for spondyloarthropathies. World journal of orthopedics. 2011;2(12):107-15. doi: 10.5312/wjo.v2.i12.07. PubMed PMID: 22474629; PubMed Central PMCID: PMC3302034. 
6.    Kaya A, Ozgocmen S. Thoracic disc herniation causing transient paraplegia coincident with epidural anesthesia: a case report. Cases journal. 2009;2:6228. doi:10.4076/1757-1626-2-6228. PubMed PMID: 19918563; PubMed Central PMCID: PMC2769273. 
7.    Kandi B, Kaya A, Turgut D, Ozgocmen S, Cicek D. Clinical presentation of cutaneous manifestations in complex regional pain syndrome (type 1). Skinmed. 2007;6(3):118-21. PubMed PMID: 17478989. 
8.    Kuk S, Ozgocmen S, Bulut S. Seroprevalance of toxocara antibodies in multiple sclerosis and ankylosing spondylitis. Indian journal of medical sciences. 2006;60(7):297-9. PubMed PMID: 16864915. 
9.    Ozgocmen S, Kaya A, Kocakoc E, Kamanli A, Ardicoglu O, Ozkurt-Zengin F. Rupture of Baker's cyst producing pseudothrombophlebitis in a patient with Reiter's syndrome. The Kaohsiung journal of medical sciences. 2004;20(12):600-3. doi: 10.1016/S1607-551X(09)70265-7. PubMed PMID: 15696790. 
10.    Kocakoc E, Kiris A, Ozgocmen S. Acromegalic arthropathy of the hand with sesamoid involvement: a case report. Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand. 2002;7(1):153-4. PubMed PMID: 12365058. 
11.    Ozgocmen S, Yilmaz N, Ardicoglu O, Erdem HR. Brucella disc infection mimicking lumbar disc herniation: a case report. The Kaohsiung journal of medical sciences. 1999;15(12):710-4. PubMed PMID: 10645133. 

Ulusal ve Uluslararası Kitap Bölümleri
Ulusoy H, Özgöçmen S. Spondiloartropatilerde Görüntüleme. Romatoloji, Şebnem Ataman, Peyman Yalçın, Deniz Evcik, Feride Göğüş, Birkan Sonel Tur, Pınar Borman, Salih Özgöçmen  (eds), Ankara, MN&Nobel Yayınevi, 2012 ISBN: 9789755670775 
Özgöçmen S. Ankilozan Spondilitte Klinik ve Laboratuvar. Romatoloji, Şebnem Ataman, Peyman Yalçın, Deniz Evcik, Feride Göğüş, Birkan Sonel Tur, Pınar Borman, Salih Özgöçmen  (eds), Ankara, MN&Nobel Yayınevi, 2012 ISBN: 9789755670775 
Özgöçmen S. Ankilozan Spondilitte Tedavi. Romatoloji, Şebnem Ataman, Peyman Yalçın, Deniz Evcik, Feride Göğüş, Birkan Sonel Tur, Pınar Borman, Salih Özgöçmen  (eds), Ankara, MN&Nobel Yayınevi, 2012 ISBN: 9789755670775 
Özgöçmen S. Tedavide son gelişmeler. Fiziksel Tıp ve Rehabilisyonda Yeni Ufuklar: Fibromiyalji. Prof. Dr. Hatice Ugurlu (Ed). Güneş Kitabevi Ankara. ISBN: 9789752773752 
Kılıç G, Özgöçmen S. Romatizmal Hastalıkların Rehabilitasyonu. In:Tibbi Rehabilitasyon, Hasan Oğuz, Haşim Açkırbay, Burcu Yanık (Ed), Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2015 ISBN: 9786053351405 
Özgöçmen S. Romatolojide sınıflama kriterleri ve kısa klinik metroloji. Veri Medikal Yayincilik, Ankara, 2008 
Özgöçmen S (Editor) Ankilozan Spondilit ve Spondiloartropatiler. Veri Medikal Yayıncılık, Ankara, 2008. Turkish Translation of "Ankylosing Spondylitis and Spondyloarthropathies. Heijde D, Reveille JD, Weisman MH (eds).   
Özgöçmen S, Kamanlı A, Ardıçoğlu O. İnflamatuvar artritli hastanın rehabilitasyonu ve bağ dokusu hastalığı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. İlkeler ve Uygulamalar. (De Lisa JL), Çeviri Editörü Prof. Dr. Tansu Arasıl, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, Cilt :1, pp 721-64, 2007. 
Akgül Ö., Özgöçmen S., "A Brief History Of Ankylosing Spondylitis", in: Advances in the management of ankylosing spondylitis, Calin A, Eds., Future Medicine Publishing , London, pp.7-13, 2013 
Kılıç E, Akgül O, Kılıç G, Özgöçmen S. Ultrasound imaging in rheumatic diseases. In: Ultrasonography in Rheumatic Diseases Eds. Ozcakar L, DeMuynck M. Edi-ermes, Milan Italy.2015
Passalent L, Özgöçmen S. Non-pharmacological Management. In: Axial Spondyloarthritis Eds. Inman