Uzm. Dr.Saliha Kopan Eynallı

  • İlgi Alanları
  • Çocuk takibi
  • Aşı uygulamaları
  • Çocuk beslenme
  • Astım
  • Alerji
  • Çocuk nöroloji

Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi - Uzmanlık

Deneyim
Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (2011-2013)
Bolu Özel Fatma Hatun Hastanesi (2013-Ağustos 2015)

Kurs ve Sertifikalar
Neonatal resüsitasyon programı uygulayıcı sertifikası 21-23 Mayıs 2008 ANKARA
Çocularda ileri yaşam desteği kursu ANKARA 2009 
Çocukluk çağında görülen enfeksiyonlarda akılcı antibiyotik kullanım kursu ŞANLIURFA 2011
34.  Ulusal Hematoloji Kongresi 8-11 Ekim 2008, Çeşme-İZMİR
47. Türk Pediatri Kongresi 10-14 Mayıs 2011,K.K.T.C.
Türkiye Milli Pediatri Derneği Şanlıurfa Bölgesel Eğitim Toplantısı -42. 27 Mayıs 2011.ŞANLIURFA
16. Mersin Pediatri Günleri 16-18 Haziran 2011 MERSİN
Çocuk Nörolojisi Günleri-7 19-20 Kasım 2011 GAZİANTEP
6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 20-22 Mayıs 2009 ANKARA
Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi 06.10.2009 ANKARA 
56. Türkiye Milli Pediatri  kongresi 28 Kasım-02 Aralık 2012 K.K.T.C.              
Uludağ kış kongresi 2016
 

Kopan S, Köse G, Güven A, Özaydın E Valproik Asit Veya Karbamazepin Kullanan Epileptik                                                                               Çocuklarda Kemik Metabolizmasının  ve Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji  Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2010

Metin A,  Değerliyurt A, Kopan S,  Köker Y,  Tezer H,  Çakar N  Hiper Ig E Sendromlu olguda JC virus enfeksiyonuna bağlı progresif multifokal lökoensefalopati. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi 2009 ANKARA

Azık MF., Bütün MF.,Kopan S.,Tezer H., Pembeci M., Visseral Leismaniazise Ikincil Hemofagositik a Lenfohistiyositozis. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi. ANKARA 2009.

Demirel F., Kırsaçlıoğlu T., Şenaylı A., Esen İ.,Kopan S., Laparoskopik Ovarian Kistektomi Yapılan McCune-Albright Sendromlu Bir Olgu. 13. Ulusal Endokrin ve Diyabet Kongresi, ANTALYA. 17-21 Kasım 2009