Prof. Dr.Sami Öztürk

  • İlgi Alanları
  • Alerjik hastalıklar
  • Astım
  • Ürtiker
  • Gıda alerjileri
  • İlaç alerjisi
  • Solunum sistemi hastalıkları
  • Sık hastalanma nedenleri
  • Alerji testi

Allerjik Hastalıklar ve Allerjik Solunum Sistemi Hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Allerjik Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi GATA Tıp Fakültesi Hastanesi
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Doçentlik
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Profesörlük

Deneyim
1992-1994 Pratisyen Doktorluk Kıbrıs
1994-2001 Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi
2001-2007 GATA Tıp Fakültesi Ankara Öğretim Üyesi
2007-2016 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Servis Şefi
2007-2012 Erdem Hastanesi Çakmak
2014-2016 Central Hospital Bostancı
2017 Vera Hastanesi 
2018 Medical Park Gebze
2019-2020 Hisar Hospital

Mesleki Üyelikler
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Toraks Derneği
Allerji ve İmmünoloji Derneği
Solunum Derneği

Yurtiçi Yayınlar 
1.Cerrahoğlu, K., Aydilek, R., İlvan, A., Kartaloğlu, Z., Öztürk, S., Kunter, E., Işıtmangil, T. “Tüberkülozlu askerlerin dispanserlerde takibi”, Solunum, 20:165-8 (1996).   
2.Okutan, O., Kartaloğlu, Z., İlvan, A., Cerrahoğlu, K., Öztürk, S. “Akciğer tüberkülozlu erlerde tedaviye başlama süreleri ve etkili olan faktörler (Ön Çalışma)”, GATA Bülteni, 40:330-3 (1998).
3.Kunter, E., İlvan, A., Cerrahoğlu, K., Öztürk, S., Tabakoğlu, E., Kandemir, G. “Suplemental oksijen ve tek doz prednizolon uygulamasının salbutamolün oluşturduğu bronkodilatasyona etkisi”, Solunum,10:1245-48 (1999).
4.Kunter, E., İlvan, A., Pekkafalı, Z., Çapraz, F., Okutan, O., Çiftçi, F., Öztürk, S. “KOAH’lı hastalarda renal fonksiyonel rezerv”, Toraks Dergisi, 1(2): 23-7(2000).
5.Öztürk, S., İlvan, A., Öztürkeri, H., Kocabeyoğlu, Ö., Bozkanat, E., Kartaloğlu, Z., Deniz, Ö. “Balgamdan Mycobacterium Tuberculosis izolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) yönteminin değeri”, Tüberküloz ve Toraks, 49(1):101-7 (2001).
6.Öztürk, S., Göçgeldi. E., Açıkel, C., Çalışkaner, Z. Astımlı Hastalarda Parfüm İçeren Madde Kullanma Alışkanlığının İncelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(3):109-19 (2005).  
7. Öztürk, S., Erel, F., Çalışkaner, Z., Karaayvaz, M. Güleç, M., Kartal, Ö. “Kronik idiopatik ürtiker’de katkı maddeli gıdalar ile doğal gıdalarda bulunan vazoaktif maddelerin rolü”. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5), 2007.
8. Öztürk, S., Çalışkaner, Z., Karaayvaz, M. Güleç, M., Kartal, Ö.,Erel, F. “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Solunum Sistemi Semptomlu Hastalarda Atopi Ne Zaman Araştırılmalı ? TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(0):1-6, 2008. 
9. Ozturk S., Çalışkaner Z., Güleç M., Göçgeldi M., Kutlu A. Kronik ürtiker ve anjioödemde biyojenik aminlerin rolü. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2008:6(3):163-67.
10. Öztürk S., Göçgeldi E., Açıkel C., Çalışkaner Z., Uçar M., Korkmaz A. Astımlı hastalarda parfüm içeren madde alışkanlığının saptanması: Bir vaka-kontrol çalışması. Genel Tıp Dergisi 2008:18 (2).
11. Halisdemir N, Colak C, Kutlu A, Öztürk S. The cut-off points of total serum IgE levels in the diagnozis of patients with Allergic and Non-Allergic Asthma. F.Ü.Sağ.Bil. Dergisi 2009;23(2):91-4.
12.Demir, M.A., Baloğlu, H., Öztürk, S. “Komplike Akciğer Üniloküler Ekinokokkozis’in Sitopatolojik Tanısı (iki olgunun sunumu)”, Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 1(3-4):133-35, (1995).
13.Çoşansel, S., Başak, M., Öztürk, S., Danacı, M. “Kist hidatik Hastalığı”, Sendrom Dergisi, 10(12):19-22 (1998).
14.Deniz, Ö., Tozkoparan, E., İlvan, A., Bozkanat, E., Ozturk, S. “A case of carpamazepine-induced lymphocytic interstitial pneumonitis”, Turkish Journal of Medical Sciences, 30:509-10 (2000).
15.Çiftçi, F., Deniz, Ö., Çermik, H., Öztürk, S., Özkan, M., Ekiz, K., Demirci, N. “Alveolar Mikrolitiyazis (Bir olgu sunumu)”, GATA Bülteni,43:210-13 (2001).
16.Öztürk, S., Güleç, M., Çalışkaner, A.Z., Karaayvaz, M. “Bupropion tedavisi ve allerjik reaksiyonlar: Provokasyon ile desteklenen 3 olgu. Astım Allerji İmmünoloji, 2(2):79-82 (2004).
17.Berdan, M.E., Öztürk, S. İnsülin direnci ve Tip 2 diyabet. Sendrom, 18(1):61-64 (2005).
18.Öztürk, S., Çalışkaner, Z., Karaayvaz, M., Güleç, M. Anafilaksinin Nadir Bir nedeni: Egzersiz. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(1):46-49 (2005).  
19.Öztürk, S., Göçgeldi. E. Sistemik Hastalıklar ve Akciğer. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(3):136-49 (2005). 
20.Öztürk, S., Çalışkaner, Z., Güleç, M., Erel, F., Kartal, Ö., Karaayvaz, M. Gıdalardaki gizli allerjenler: Fındık allerjisi olan bir olgu sunumu. Astım Allerji İmmünoloji, Mayıs 2007.
21.Öztürk, S., Çalışkaner, Z., Karaayvaz, M. Güleç, M., Erel, F., Kartal, Ö. Astım benzeri semptomlarla seyrederek yanlış tanı koyduran vokal kord disfonksiyonu (olgu sunumu). TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(2):148-150,2007.
22. Öztürk, S., Çalışkaner, Z., Karaayvaz, M. Güleç, M., Kartal, Ö.,Erel, F. “Kronik hastalar ve sağlık çalışanlarını bekleyen tehlike: Lateks allerjisi“. (olgu sunumu). TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(3):265-68, 2008. 
23.Berdan, M., Göçgeldi, E., Öztürk, S.  “Şehir suyundaki sulara bağlı gelişen astım atakları: Olgu sunusu”. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(1):87-90, 2008.
24. Ozturk S., Sezer O., Kutlu A., Çiftci F., Bozkanat E. Astım inhalasyon cihazı ile gelişen latex allerjisi: Olgu sunusu. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,8(5):451-52,2009.
25. Ozturk S.,Gulec M, Kartal O, Kutlu A, Erel F, Caliskaner Z, Sener O. Tiroit otoantikor yüksekliği bulunan kronik ürtikerli bir hastada levotiroksin kullanımına bağlı gelişen anafilaksi. Astım Allerji İmmünoloji, (7):129-32,2009
26. Çimen M, Öztürk S. Küresel ısınma, İklim değişikliğinin solunum sistemi üzerine etkisi ve Büyükşehir bronşiti. F.Ü.Sağ. Bil. Tıp. Derg, 24(2): 141-146, 2010.
27. Kutlu A, Karabacak E, Öztürk S, Sezer O, Önem Y, Taşkapan O. Normale yakın veya normal C4 seviyesi herediter anjioödem tanısını ekarte ettirir mi? Asthma Allerji Immunol 2010;8: 120-123.
28. Kartal Ö, Güleç M, Öztürk S, Çalışkaner Z, Şener O. A case of sustained eosinophilia and adenocarcinoma of the prostate: natural defense or coincidence? Asthma Allerji Immunol 2010;8: 112-116.
29. Öztürk S, Çimen M. Ürtiker Etyolojisinde Gözden Kaçan Faktörler; Gıda Katkı Maddeleri ve Biyojenik Aminler. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2011;2(1):33-6
30. Öztürk S, Çimen M. Birinci Basamakta Atopik İnceleme Ne Zaman Yapılmalı? Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2011;2(1):17-22.
31. Sami ÖZTÜRK, Ali KUTLU, Faruk ÇİFTCİ, Erkan BOZKANAT, Ali GÜNEŞ, Ogün SEZER, Mesut ÇİMEN. İnhalasyon cihazlarının kullanım şeklini hastalara anlatmayanlardan şikayetçiyim!  Asthma Allerji Immunol 2011;9: 110-113.
32.Kutlu A, Kartal Ö, Öztürk S. Mantar sporlarına duyarlı hastada kültür mantarı yedikten sonra egzersize bağlı anafilaksi: Rastlantı mı?, çapraz duyarlılık mı?. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012; 32(1): 281-84.
33.Güneş A, Kutlu A, Öztürk S. Buğday alımı sonrası egzersizle tetiklenen anafilaksi; Bir olgu nedeniyle buğday alerjisinde tanısal zorlukların tartışılması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2012:11 (2):235-38
34.Sami ÖZTÜRK, Ali KUTLU. Vokal Kord Disfonksiyonu ve Öksürük. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2012;3(4):30-32.
35.Sami ÖZTÜRK, Tuncer ÖZKISA. Kış Öksürüğü. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2012;3(4):57-60.
36.Sami ÖZTÜRK, Ercan KARABACAK. Solunum Allerjenlerinde Tanısal Yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2012;3(4):73-6.
37.Sami ÖZTÜRK, Tuncer ÖZKISA. Beta Adrenerjik Agonistler. Turkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics 2012;5(1):25-33. 
38. Sait Yeşillik, Sami Öztürk How Can We Prevent Allergy and Allergıc Respiratory Diseases Without Drugs ? TAF Prev Med Bull. 2013; 12(1): 97-104.
39. Ali Kutlu, Ersin Demirer, Sami Öztürk, özgür kartal. Anti IgE tedavi nonallerjik ağır astımlı hastalarda tedavi seçeneği olabilir mi? Editöre mektup. Tuberk Toraks 2013;61(2):162-63.
40.Sami ÖZTÜRK.,  Astımda fenotip ve endotiplere göre tedavi yaklaşımı. Astım Bülteni:1;6-9, 2014. 
41.Dr. Sami ÖZTÜRK. Astımda en büyük sorun tanı. Literatür Aktüel Dergisi 2014; 21(241):14-17.
42. Kutlu A, Kara M, Öztürk S. Taze meyvelerle yapılan alerji testi sonrasında gelişen anafilaksi reaksiyonu. TAF Prev.Med. Bulletin.., 2014:13(5);435-36.
43. Kutlu A, Demirer E, Öztürk S, Güneş A, Kartal Ö, Sezer O, Kartaloğlu Z. “Can anti IgE treatment be used in non-atopic asthma patients; thoughts of a case about the role of IgE in asthma”  Gülhane Medical J. 2014;56(1):42-44.
44. Dr. Sami Öztürk. Orijinal makale.  Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi. Astımda tam kontrol mümkün mü? 3:2;169-172, 2015
45.Cerrahoğlu, K., Kartaloğlu, Z., İlvan, A., Aydilek, R., Öztürk, S., Morgül, M. “Akciğer kanserli hastalarda kemoterapinin marker düzeyine etkisi”, Heybeliada Tıp Bülteni,3:12-14 (1997).
46.Kunter, E., Öztürk, S., Bozkanat, E., Cerrahoğlu, K. “Primer Yakınması Kronik Öksürük Olan Hastaların İncelenmesi”, Heybeli Ada Tıp Bülteni, 6: Sayı; 1,2,3 (2000).
47.Öztürk, S., Piran, G. “Toplum kökenli pnömoniler”, Aktüel Tıp Dergisi, 4:118-23 (1999).
48.Bahadır, G., Öztürk, S. “Atopik Allerjenler”, Aktüel Tıp Dergisi, 4:240-41 (1999). 49.Öztürk, S., Bozkanat, E. “Trakeo-Bronşit”, Aktüel Tıp Dergisi, 5(11):45-6 (2000).
50. Dr. Sami ÖZTÜRK, Gebelik ve laktasyonda astım tedavisi, Özel ve eşlik eden durumlarda astım kitabı 2014; 294-304. Kitap bölümü  
51.İlvan, A., Öztürk, S. “Bronşial astma tanımı ve sınıflaması”, Allerjik Hastalıklar ve Bronşial Astma, Cilt 2, Ed:Aydilek, R., 417-20, Özlem Grafik Matbaa, İstanbul, (1998). 
52. S. Öztürk, A.Kutlu. Expiryum Havasını Değerlendirme. Kitap: Solunum Sistemi Fonksiyonel Değerlendirmesi Güncel Yaklaşımlar ve Klinikte Kullanımı, Ed.:Z.Kartaloğlu, O.Okutan. Sayfa: 57-62.
53. Sami Öztürk, Allerji nedir. (Kitap bölümü) S:1-3Mayıs Hasta ve aileler için astım kitabı. 2015  
54. Sami Öztürk, Ali Kutlu. (Hasta Hikayeleri) Kitap bölümü.S:168-172.  Hasta ve aileler için astım kitabı. Mayıs 2015  
55. Sami Öztürk. Evlenecek ya da evini yenileyecek astımlı hastalara öneriler. (Kitap bölümü)S:166-167.  Hasta ve aileler için astım kitabı. Mayıs 2015  

Yurt Dışı Yayınlar
1.Umut, S., Tutluoğlu, B., Aydın, T.G., Müsellim, B., Erk, M., Yıldırım, N., Vahapoğlu, H., Yılmaz, N., Arseven, O., Türker, H., Erelel, M., İlvan, A., Göylüsün, V., Yılmaz, K.T., Koşar, F., Soysal, F., Gür, A., Unutmaz, S., Öztürk, S., Akman, M., and the Turkish Thoracic Society COPD working group. “Determination of The Etiological Organism During Acute Exacerbations of COPD and Efficacy of Azithromycin, Ampicillin-Sulbactam, Ciprofloxacin and Cefaclor”, Journal of Chemotherapy, 3(11): 211-14, (1999).
2.Karaayvaz, M., Caliskaner, Z., Turan, M., Akar, A., Ozturk, S., Ozanguc,. N., “Levothyroxine versus ketotifen in the treatment of patients with chronic urticaria and thyroid autoimmunity”, J Dermatolog Treat, 13, 165-172, (2002).
3.Çalişkaner, Z., Ozturk, S., Turan, M., Karaayvaz, M., “Skin test positivity to aeroallergens in the patients with chronic urticaria without allergic respiratory disease”, J Investig Allergol Clin Immunol, 14(1):50-4, (2004).
4.Celik, T., Berdan, ME., Iyisoy, A., Kursaklioglu, H., Turhan, H., Kilic, S., Gulec M., Ozturk, S., Isik, E. Impaired coronary collateral vessel development in patients with proliferative diabetic retinopathy.ClinCardiol,Aug;28(8):384-8, (2005).
5.Ozturk, S., Tozkoparan,E., Karaayvaz, M., Caliskaner, Z., Gulec, M., Deniz, O., Ucar, E., Ors, F., Bozlar, U.  Atopy in patients with bronchiectasis: more than a coincidence. Tohoku J. Exp.Med, 208(1), 41-48,  (2006).
6.Yokusoglu M, Ozturk S, Uzun M, Baysan O, Demirkol S, Caliskaner Z, Dundaroz R, Sag C, Karaayvaz M, Isik E.  Heart rate variability in patients with allergic rhinitis. Mil Med. Jan;172(1):98-101. (2007).
7.Ozturk, S.,Caliskaner, Z., Karaayvaz, M,. Dede, M.,Gulec, M. “Hypersensitivity to inhalant allergens in patients with recurrent vulvovaginitis of undetermined etiology. The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. J Obstet Gynaecol Res. Aug;33(4):496-500. (2007).
8. Erel F., Gulec O., Kartal O., Caliskaner Z., Ozturk S., Yaman H., Kurt Y., Göcgeldi E., Ors F., Karaayvaz M. Serum leptin levels and lipid profiles in patients with allergic rhinitis and mild asthma. Allergol et immunopathol ;35(6):232-38, (2007).
9. Kutlu A., Ciftci F., Bozkanat E., Bozkurt B., Gorur R., Ozturk S., Kartaloğlu Z., Taskapan O. Does the atopic phenotype prevent development of active tuberculosis infection?. The Journal of International Medical Research, 36:260-67, (2008).
10. Erel F., Gulec M., Calıskaner Z, Ozturk S., Kartal O., Acıkel C., Karaayvaz M. Is allergenic similarity predictable in respiratory allergies?. Allergologia et Immunopathologia. 2008:36(2):59-65.
11. Kutlu A., Bozkurt B., Çiftçi F., Bozkanat E., Gorur R., Sonmez G., Ozturk S., Taskapan O, Kartaloğlu Z.“Does atopy effect the radiological extent of pulmonary tuberculosis. Allergologia et Immunopathologia. Allergol 2008;36(4):187-90.
12. Gulec M, Caliskaner Z, Tunca Y, Ozturk S, Bozoglu E, Gul D, Erel F, Kartal O, Karaayvaz M. The role of ace gene polymorphism in the development of angioedema secondary to angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers. Allergol Immunopathol (Madr). 2008 May-Jun;36(3):134-40. 
13. Caliskaner Z, Kartal O, Gulec M, Ozturk S, Erel F, Sener O, Karaayvaz M. Awareness of allergy patients about herbal remedies: a cross-sectional study of residents of Ankara, Turkey. Allergol Immunopathol (Madr). 2010 Mar-Apr;38(2):78-82.
14. Emre Tascilar, Mehmet Yokusoglu, Rusen Dundaroz, Oben Baysan, Sami Ozturk, Yilmaz Yozgat and Ayhan Kilic. Cardiac Autonomic Imbalance in Children with Allergic Rhinitis. The Tohoku Journal of Experimental Medicine. 2009: 219:187-91.
15. Caliskaner Z, Naiboglu B, Kutlu A, Kartal O, Ozturk S, Onem Y, Erkan M, Gulec M, Colak C, Sener O. Risc factors for oral allergy syndrome in patients with seasonal allergic rhinitis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 Jan 3.
16. Mustafa Gulec, Ozgur Kartal, A.Zafer Caliskaner, Mahmut yazıcı, Halil yaman, Sami Ozturk, Osman Sener. Chronic urticaria in patients with autoimmune thyroiditis: Significance os severity of thyroid gland inflammation. Indina J of Dermatology, Venerology, and Leprology, July-August 2011, 77(4):  477-82.
17. Ali Kutlu, Ersin Aydın, Ercan Karabacak, Sami Öztürk, Seçil Aydinöz, Oktay Taşkapan, Bülent Bozkurt. Besinlerle atopi Yama testinin SCORAD ilişkisi Türkderm 2013;47:99-102.
18. Calışkaner AZ, Öztürk C, Ceylan E, Pekcan S, Yılmaz Ö, Öztürk S, Can C, Şener O, Yılmaz Turay Ü, Koç N, Ersoy R. The knowledge and considerations of the physicians regarding the inhaler devices in asthma and COPD: the INTEDA-1 study.
Tuberk Toraks. 2013;61(3):183-92.
19.Çalişkaner, Z., Ozturk, S., Karaayvaz, M., “Not all adverse drug reactions are originating from active component: coloring agent induced skin eruption in a patient treated with rifampicin”, Allergy, 58, 1077-1079, (2003).
20.Çalişkaner, Z.,Karaayvaz M., Ozturk, S. “Recurrent urticaria lesions in a heparin allergic patient: most likely another form of recall urticaria”. J Investig Allergol Clin Immunol,  15(1):78-80, (2005).
21.Ozturk, S., Karaayvaz, M., Çalişkaner, Z.,Gulec M. “Not all food additive related reactions originate from commercial foods: chronic urticaria due to home-made canned tomato” , J Investig Allergol Clin Immunol. 15(2):153-5, (2005).  
22.Caliskaner, Z., Ozturk, S., Gulec, M., Dede, M., Erel, F., Karaayvaz, M.“A successful pregnancy and uncomplicated labor with C1 INH concentrate prophylaxis in a patient with hereditary angioedema” Allergol et Immunopathol 35(3):117-9. (2007)
23. Kutlu A, Ozturk S, Onem Y, Nalbant S, Kiralp MZ, Taskapan O, Ozçakar L. Simple urticaria and systemic lupus erythematosus: why the(y) wait? Lupus. 2010 Mar;19(3):334.
24. Kutlu A, Oztürk S, Taskapan O, Onem Y, Kiralp MZ, Ozçakar L. Meat-induced joint attacks, or meat attacks the joint: rheumatism versus allergy. Nutr Clin Pract. 2010 Feb;25(1):90-1.
25. Aydınöz S., Kutlu A., Öztürk S., Taşkapan O. Dört yaşındaki olguda balon şişirme sırasında partikül inhalasyonu ile oluşan lateks allerjisi. Nobel Medicus,12(4(3):40-41, 2008
26. Karabacak E, Kutlu A, Aydin E, Ozturk S. Hypersensitivity to lansoprazole with tolarance to other proton pump inhibitors; does cross-reactivity between proton pump inhibitors really exist ? Allergol Immunopathol (Madr). 2013 Mar-Apr;41(2):136-7.  
28.Kutlu A, Aydin E, Goker K, Karabacak E, Ozturk S. Cold-induced urticaria with systemic reactions after hymenoptera sting lasting for 10 years. Allergol Immunopathol (Madr). 2012 Nov 21. doi:pii:S0301-0546(12) 00214-5. 10.1016/j. aller.2012.05.009.
28. Ali Kutlu, Murat Salihoğlu, Adtullah haholu, Enver Çeşmeci, Hakan Cıncık, Sami Öztürk. Short-term benefical effect of aspirin in patient with Choronic rhinosinusitis and tolerant to acetylsalicylic acid. Iran J Allergy Asthma Immunol 2013;12(4)400-403.
29. Kutlu A, Karabacak E, Aydin E, Ozturk S, Taskapan O, Aydinoz S, Bozkurt B. Relationship between skin prick and atopic patch test reactivity to aeroallergens and disease severity in children with atopic dermatitis. Allergol Immunopathol (Madr). 2013 Oct 1. doi:pii: S0301-0546(13)00107-9. 10.1016/j.aller.2013.02.007.
30. Kutlu A, Demirer E, Öztürk S, Kartal Ö. [Can anti-IgE be an alternative treatment for severe non-allergic asthma?]. Tuberk Toraks. 2013;61(2):162-3.
31. Kutlu A, Karabacak E, Aydın E, Ozturk S, Bozkurt B. A patient steroids and antihistaminic drug allergy and newly occured chronic urticaria angioedema: What about Omalizumab?. Human and Experimental Toxicology 1-4 2013
32. Kutlu A, Tanoglu A, Ozturk S. Healing Effects of Omalizumab in a Patient with Cholinergic Urticaria Associated Severe Dyspeptic Complaints. Chin Med J (Engl). 2015 5th Jun;128(11):1559-1560. doi: 10.4103/0366-6999.157703. 

33. Yerebasmaz N, Kutlu A, Aydin E, Karabacak E, Ozturk S, Gun I. Progesterone Skin Test in Severe Attacks of Angioedema during Menstrual Cycle. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2014 Oct;13(5):375-7.
34. Ozturk S.,Caliskaner Z, Gulec M,  Erel F, Kartal O, Karaayvaz M, Kutlu A. “Effects of allergen specific immunotherapy on the allergens excluded from the treatment” The European Journal of General Medicine. 2008;5(4):232-37.    
35.Caliskaner, Z., Karaayvaz,  M., Ozturk, S. Misuse of a herb: stinging nettle (urtica urens) induced severe tongue edema. Complementary Therapies in Medicine, 12, 57-58 (2004). 

KİTAPLARI
3 adet kitabı vardır.
1.    Mutluluk Bahçesi
2.    Hasta ve Yakınları için Astım
3.    Astımdan Korunma Ve Kurtulma Yolları ( e-kitap)