Dr. Öğr. ÜyesiSamir Allahverdiyev

 • İlgi Alanları
 • Anjiyografi
 • Koroner anjiyografi
 • Kalp yetmezliği
 • Hipertansiyon
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Hiperlipidemi

Eğitim ve Uzmanlık:
2010: Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi
2016: SBÜ Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Kardiyoloji Kliniği
 

Deneyim:
2017-2019 Biruni Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği


Mesleki Üyelikler:
Türk Kardiyoloji Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

The Association Between SYNTAX Score II and Carotid Artery Disease Severity in Patients Who Underwent Coronary Artery Bypass Grafting. Ermis E, Yildirim E, Ucar H, Allahverdiyev S, Teskin O, Teker ME, Ereren E, Cengiz M. Angiology. 2019 Aug 15:3319719868360. doi: 10.1177/0003319719868360. [Epub ahead of print] PMID: 31416325 Similar articles Select item 31243351

2. The relationship between erectile dysfunction and the Atherogenic Index of Plasma. Ermis E, Ozbay Ozyilmaz S, Salabas E, Senol C, Cengiz M, Allahverdiyev S, Ucar H. Int J Impot Res. 2019 Jun 26. doi: 10.1038/s41443-019-0167-2. [Epub ahead of print] PMID: 31243351 Similar articles Select item 31170823

3. Value of Syntax Score II in Prediction of New-Onset Atrial Fibrillation in Patients With NSTE-ACS Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Yildirim E, Ermis E, Allahverdiyev S, Ucar H, Cengiz M. Angiology. 2019 Oct;70(9):860-866. doi: 10.1177/0003319719854242. Epub 2019 Jun 6. PMID: 31170823 Similar articles Select item 30707356

4. Relationship between blood pressure variability and cognitive function in geriatric hypertensive patients with well-controlled blood pressure. Yıldırım E, Ermis E, Allahverdiyev S, Ucar H, Yavuzer S, Yavuzer H, Cengiz M. Aging Clin Exp Res. 2019 Feb 1. doi: 10.1007/s40520-019-01141-6. [Epub ahead of print] PMID: 30707356 Similar articles Select item 30410294

5.Triple Coronary Artery Thrombosis Presenting as Acute Anterior ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Ermis E, Kahraman S, Ucar H, Ozyılmaz SO, Allahverdiyev S. Int J Angiol. 2018 Dec;27(4):223-226. doi: 10.1055/s-0037-1608959. Epub 2017 Dec 12. PMID: 30410294 Similar articles Select item 30024393

6. Impaired oscillometric arterial stiffness parameters in patients with coronary artery ectasia. Quisi A, Alıcı G, Allahverdiyev S, Genç Ö, Baykan AO, Özbiçer S, Koç M. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018 Jul;46(5):366-374. doi: 10.5543/tkda.2018.18562. PMID: 30024393 Free Article Similar articles Select item 29552449

7. A case of stent thrombosis presenting as acute myocardial infarction related to right coronary artery originating from the left coronary system. Ermis E, Kahraman S, Ucar H, Allahverdiyev S. Intractable Rare Dis Res. 2018 Feb;7(1):58-60. doi: 10.5582/irdr.2018.01001. PMID: 29552449 Free PMC Article Similar articles Select item 28715070

8.Evaluation of the relationship between renal resistive index and extent and complexity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome. Quisi A, Kurt IH, Şahin DY, Kaypaklı O, Söker G, Kaya Ö, Allahverdiyev S, Genç Ö, Alıcı G, Koç M. Kardiol Pol. 2017;75(11):1199-1207. doi: 10.5603/KP.a2017.0138. Epub 2017 Jul 17. PMID: 28715070 Free Article Similar articles Select item 28553874

9.Clinical significance and determinants of prompt recruitment collaterals during primary percutaneous coronary intervention. Şen Ö, Allahverdiyev S, Topuz M, Baykan AO, Oz F, Koç M. Kardiol Pol. 2017;75(8):763-769. doi: 10.5603/KP.a2017.0078. Epub 2017 May 29. PMID: 28553874 Free Article Similar articles Select item 27614370

10. The prognostic importance of thiol/disulfide homeostasis in patients with acute pulmonary thromboembolism. Topuz M, Kaplan M, Akkus O, Sen O, Yunsel HD, Allahverdiyev S, Erel O, Koc M, Gur M. Am J Emerg Med. 2016 Dec;34(12):2315-2319. doi: 10.1016/j.ajem.2016.08.039. Epub 2016 Aug 23. PMID: 27614370 Similar articles Select item 26863599

11. Defining the prognosis of chronic total occlusions during primary percutaneous coronary intervention. Şen Ö, Şen F, Topuz M, Allahverdiyev S, Baykan AO, Akkuş O, Sümbül Z, Çaylı M. Coron Artery Dis. 2016 May;27(3):207-12. doi: 10.1097/MCA.0000000000000348. PMID: 26863599

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

 1. Güncel Akut Kardiyoloji Nobel Tıp 2016 Bölüm 7. Hipertansif Aciller Dr.Samir Allahverdiyev, Doç. Dr. D. Y. Şahin
 2. Kardiyolojide Güncel Yaklaşımlar Bölüm Aort Kapak Hastalıkları Dr. Samir Allahverdiyev

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 1.  Akut ST elevasyonlu miyokart enfarktüsünde akut ve kronik total oklüzyon etkileşiminin kollateral oluşumuna etkisi. 2016 Uluslararası katılımlı 32. Türk Kardiyoloji Kongresi Antalya (Sözlü bildiri)
 2. A Good or Bad Luck? Sometimes Low EF Should Be Lifesaving Özge Özcan Abacıoğlu, Samir Allahverdiyev, Tayfur Erdoğdu, Atilla Bulut, Mevlüt Koç 2016 Uluslararası katılımlı 32. Türk Kardiyoloji Kongresi Antalya (Poster sunumu)

Uzmanlık Tezi

Ailsel hiperkolesterolemi hastalarında aritmi sıklığı