sat─▒r aras─▒

­čĹü´ŞĆ ┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Nedir? ┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒, gözlerinde ┼ča┼č─▒l─▒k problemi olan ki┼čilerin göz yap─▒s─▒n─▒n düzeltilmesine imkan sunar. Ameliyat sayesinde iki gözün ayn─▒ noktaya gelmesi sa─članarak ┼ča┼č─▒l─▒k ortadan kald─▒r─▒l─▒r.

┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒, göz kaymas─▒ ameliyat─▒ ad─▒yla da bilinir. ┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ nedir sorusu k─▒saca gözlerinde ┼ča┼č─▒l─▒k problemi olan ki┼čilerin göz yap─▒s─▒n─▒n düzeltilmesi olarak yan─▒tlanabilir.

┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Nedir?

┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ nedir sorusu için verilebilecek yan─▒tlardan bir di─čeri ise; ┼ča┼č─▒l─▒k ameliyat─▒; ki┼čide olu┼čan görme bozukluklar─▒n─▒n ortadan kalkmas─▒d─▒r. Ayn─▒ zamanda ┼ča┼č─▒l─▒k ameliyat─▒, ki┼čiye estetik bir görünüm katar. ┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ olan ki┼čiler böylelikle iki gözden gelen farkl─▒ görüntüleri tek bir görüntü olarak görmeye ba┼člar.

Ki┼činin göz hareketleri düzenlenerek, beyine giden görüntülerde netlik olu┼čur. K─▒sacas─▒ ┼ča┼č─▒l─▒k ameliyat─▒, ┼ča┼č─▒l─▒k problemi olan ki┼čilerin göz yap─▒s─▒n─▒ ve görme yetisini düzeltir. Gözlerinde kayma olan ki┼čiler taraf─▒ndan en s─▒k tercih edilen operasyonlardan birisi olarak bilinir. Ameliyat sayesinde göz kaslar─▒ yeniden düzenlenir ve olu┼čan kayma ortadan kalkar.

┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ genellikle hastalar─▒n ameliyats─▒z bir ┼čekilde uygulanan tedavi yöntemlerinden sonuç alamamas─▒ halinde gerçekle┼čtirilen bir operasyondur. Hastalar önce muayene edilir. Yap─▒lan muayeneler sonucunda ise doktorlar taraf─▒ndan uygun görülen tedavi yöntemleri ile ┼ča┼č─▒l─▒k problemi ortadan kald─▒r─▒l─▒r. Tedavi yöntemlerine cevap vermeyen hastalar için ise doktorlar─▒n uygun görmesi halinde ameliyat haz─▒rl─▒klar─▒na ba┼član─▒r.

Kad─▒nlarda ┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

┼×a┼č─▒l─▒k problemi her ya┼čtan insanda olu┼čabilir. Bu rahats─▒zl─▒k do─ču┼čtan meydana gelebildi─či gibi sonradan da olu┼čabilir. ┼×a┼č─▒l─▒k problemi ya┼čayan kad─▒nlar─▒n büyük bir ço─čunlu─ču, estetik görünüme sahip olmak ad─▒na direkt olarak ameliyat olmak ister.

Bunun sebebi ise ┼ča┼č─▒ gözlerin görünü┼člerini bozdu─ču dü┼čüncesidir. Fakat ki┼činin ameliyat olup olamayaca─č─▒na doktorlar karar verir. Rahats─▒zl─▒─č─▒n göz sa─čl─▒─č─▒n─▒ etkiliyor olmas─▒, estetik görünümden daha büyük bir önem ta┼č─▒r. Bu sebeple öncelik ki┼činin göz sa─čl─▒─č─▒n─▒ düzeltmektir. Bu sebep ile farkl─▒ tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Gerekli durumlarda ise doktorlar─▒n uygun görmesi halinde ┼ča┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ gerçekle┼čir.

Erkeklerde ┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

┼×a┼č─▒l─▒k, en s─▒k rastlanan göz problemlerinden birisi olarak bilinir. ┼×a┼č─▒l─▒─ča sebebiyet veren birçok farkl─▒ faktör vard─▒r. Genetik yatk─▒nl─▒k ile de olu┼čabilecek bu problem, cinsiyet fark etmeksizin herkeste olu┼čabilir. Erkek hastalarda da kad─▒nlarda oldu─ču gibi ilk olarak göz taramas─▒ yap─▒l─▒r ve hasta muayene edilir.

Yap─▒lan muayene sonucuna göre tedavi sürecine ba┼član─▒r. ─░lk olarak hastalara göz damlas─▒ ve gözlük kullan─▒m─▒ önerilebilir. Gözlük kullan─▒m─▒ ile düzelmeyen ┼ča┼č─▒l─▒k problemlerinde ise ameliyata karar verilir. ┼×a┼č─▒l─▒k ilerlemi┼č ise ve gözlük ile düzelmeyecek durumda ise direkt olarak cerrahi müdahale ile tedavi sürecine ba┼članmas─▒ da mümkün hale gelir.

Ya┼čl─▒larda ┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

┼×a┼č─▒l─▒k, ilerleyen ya┼člarda da farkl─▒ sebeplerden dolay─▒ olu┼čabilen bir sa─čl─▒k sorunudur. Gizli ┼ča┼č─▒l─▒k bazen çok geç ortaya ç─▒kabilir. Ki┼činin diyabet hastas─▒ olmas─▒, hipertansiyonu olmas─▒ ya da ki┼činin serebral parsi geçirmesi gibi durumlarda da ┼ča┼č─▒l─▒k olu┼čumu meydana gelebilir.

Bu gibi durumlarda hastalar─▒n baz─▒ testler vermesi ve muayene edilmesi gerekir. Ya┼čl─▒ bireylerin ameliyat─▒ kald─▒rabilece─čine karar verilmesi halinde tedavi sürecine ba┼član─▒r. Ki┼činin sa─čl─▒k durumu ve anesteziyi kald─▒r─▒p kald─▒ramayaca─č─▒ göz önüne al─▒narak, genel ya da lokal anestezi kullan─▒m─▒na karar verilir. 

┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ki┼činin ┼ča┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ olup olmayaca─č─▒na doktor kontrolleri sonras─▒nda karar verilir. ─░lk olarak göz taramas─▒ yap─▒lmas─▒ gerekir. Daha sonras─▒nda ki┼čiye baz─▒ testler yap─▒labilir. ┼×a┼č─▒l─▒─č─▒n türüne göre farkl─▒ tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Tedavi yöntemleri genellikle küçük ya┼člarda daha yüksek ba┼čar─▒ oran─▒ sa─člar.

─░lerleyen ya┼člarda ise genellikle kesin bir çözüm elde edebilmek ad─▒na ameliyat önerilir. Hastalar─▒n ameliyat olabilece─čine karar verildi─činde, ameliyat öncesi anestezi haz─▒rl─▒─č─▒ yap─▒l─▒r. Ameliyatlarda ço─ču zaman genel anestezi uygulan─▒r. Baz─▒ durumlarda ise lokal anestezi ile de ┼ča┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ gerçekle┼čebilir. Bu durum, hastan─▒n sa─čl─▒k durumuna göre belirlenir. 

┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ riskleri aras─▒nda en nadir rastlanan─▒, ┼ča┼č─▒l─▒k olu┼čumunun tekrar olu┼čmas─▒d─▒r. Cerrahi i┼člemlerin birço─ču farkl─▒ riskleri de beraberinde getirebilir. Klasik ameliyat risklerinin yan─▒ s─▒ra ┼ča┼č─▒l─▒k ameliyat─▒n─▒n kendi riskleri de bulunur. Bilinen ┼ča┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ riskleri ┼ču ┼čekildedir;

  • ┼×a┼č─▒l─▒k probleminin tam olarak düzelmemesi
  • Göz oda─č─▒n─▒n farkl─▒ yöne kaymas─▒
  • Geçici olarak çift görme (diplopi)
  • Kal─▒c─▒ olarak çift görme
  • Göz kapa─č─▒ dü┼čüklü─čü 
  • Ameliyat─▒n tekrarlanmas─▒ halinde ise ki┼činin gözündeki beyaz k─▒s─▒mda hafif pembele┼čme olu┼čumu da meydana gelebilir. Bu riskler genellikle oldukça nadir görülür.

┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ sonras─▒, doktorun uygun gördü─čü bak─▒m rutinlerinin gerçekle┼čtirilmesi gerekir. Ki┼čiye göz damlalar─▒ verilebilir ve bu damlalar─▒n aksat─▒lmadan kullan─▒lmas─▒ gerekir. ┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ sonras─▒ rutin kontrollere mutlaka gidilmelidir.

Göz bandaj─▒ ya da koruyucu kullan─▒lmas─▒ gerekiyor ise kullan─▒lmal─▒d─▒r. Göz temizli─či yapmak da oldukça önemlidir. Gözün mikrop kapmamas─▒ ad─▒na bölgenin her zaman temiz tutulmas─▒ gerekir.

┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreci tamamen hastan─▒n durumuna ba─čl─▒d─▒r. Ki┼či doktor kontrollerini aksatmad─▒─č─▒ ve gözde ameliyat sonras─▒ enfeksiyon olu┼čumu yoksa iyile┼čme süreci h─▒zlan─▒r. Fakat ameliyatl─▒ bölgenin temiz tutulmamas─▒ iyile┼čme sürecini büyük oranda geciktirir.

Bu sebeple doktor tavsiyeleri mutlaka dinlenmeli ve ameliyat sonras─▒ mikrop kap─▒lmamas─▒na dikkat edilmelidir. Böylece ortalama bir buçuk iki haftal─▒k bir süreç içerisinde iyile┼čme görülebilir. ─░yile┼čme süreci, doktor kontrolleri e┼čli─činde gözlemlenir.

S─▒kça Sorulan Sorular

┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Zor mu?

┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ zor mu sorusu, yan─▒tlamas─▒ en zor olan sorulardan birisidir. Her ameliyat─▒n farkl─▒ zorluklar─▒ bulunur. Birçok ki┼či ameliyat olmaktan tedirginlik duyabilir. Bu yüzden zor ameliyatlar hastalar─▒n gözünü korkutur.

┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ di─čer operasyonlar ile k─▒yasland─▒─č─▒nda daha kolay bir ameliyatt─▒r. Hastan─▒n durumu ve ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒n ne kadar ilerledi─či ameliyat─▒n zorluk seviyesini etkileyen en önemli faktörler aras─▒nda yer al─▒r.

┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun cevab─▒, ameliyata ba─čl─▒ olarak de─či┼čkenlik gösterir. Hastan─▒n ┼ča┼č─▒l─▒k derecesine ba─čl─▒ olarak ameliyat süresi uzayabilir ya da k─▒salabilir. Ortalama bir cevap vermek gerekirse ┼ča┼č─▒l─▒k ameliyat─▒n─▒n süresi, 45 dakika ile 90 dakika aras─▒nda de─či┼čkenlik gösterebilir. 

┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Sonras─▒ Gözlük Kullan─▒l─▒r M─▒?

Gözlük kullan─▒m─▒ sadece ┼ča┼č─▒l─▒─ča ba─čl─▒ olarak gerekmez. ┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ sonras─▒nda da baz─▒ hastalar─▒n gözlük kullanmas─▒ gerekir. Bunun sebepleri aras─▒nda, hastan─▒n farkl─▒ göz problemlerinin olmas─▒d─▒r. 

Hipermetrop , astigmat , miyop vb. rahats─▒zl─▒klar─▒ olan ki┼čiler, ameliyat sonras─▒nda da gözlük kullanmal─▒d─▒r. Ayr─▒ca ┼ča┼č─▒l─▒k problemi ilerlemi┼č ki┼čilerin de ameliyat sonras─▒nda bir süre gözlük kullanmas─▒ gerekebilir. Bu bilgiler ameliyat sonras─▒nda doktorlar taraf─▒ndan hastaya bildirilir. K─▒sacas─▒, gerekli durumlarda ┼ča┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ sonras─▒nda da gözlük kullan─▒m─▒na devam edilebilir. 

┼×a┼č─▒l─▒k Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ Nelerdir?

┼×a┼č─▒l─▒k ameliyat─▒ fiyatlar─▒, ki┼činin hastal─▒─č─▒n─▒n ne kadar ilerledi─čine ba─čl─▒ olarak de─či┼čkenlik gösterir. Ayn─▒ zamanda cerrahi müdahalenin türüne ve ameliyat esnas─▒nda kullan─▒lan malzemelere göre de fiyatlarda de─či┼čimler meydana gelir.

┼×a┼č─▒l─▒k problemi ya┼čayan hastalar muayene olduktan sonra ameliyat sürecine karar verilir. Bu süreçte hastanede çal─▒┼čan uzman doktorlar ve di─čer personeller ile görü┼čme sa─član─▒r. Yap─▒lan görü┼čmeler sonucunda hastaya ortalama bir ameliyat ücreti belirtilir.

Belirtilen ücret do─črultusunda hastalar, ameliyat olup olmak istemediklerine karar verir. ┼×a┼č─▒l─▒k problemi, ki┼činin görme yetisine yüksek oranda zarar verir. Bu yüzden ameliyat olmak gerekliyse mutlaka ameliyat─▒n─▒z─▒ olmal─▒s─▒n─▒z.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

8440

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.