Uzm. Dr.Savaş Volkan Kişioğlu

  • İlgi Alanları
  • Şeker hastalığı
  • Obezite
  • Tansiyon
  • Kolestrol
  • Hipofiz hastalıkları
  • Böbrek üstü bezi hastalıkları
  • Osteoporoz

Eğitim ve Uzmanlık
2004 - 2010 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011 - 2015 - Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2016 - 2020 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji  Kliniği

Deneyim
2010 - 2011 - Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi
2011 - 2015 - Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2015  -2016 - Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2016 - 2020 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji  Kliniği
2020 - Kastamonu Devlet Hastanesi
2020 - 2021 - SBU Trabzon Kanuni EAH. Endokrinoloji  Kliniği

Kurs ve Sertifikalar
A’ dan Z’ye Klinik Araştırmalara Kursu / 12-14 Mayıs 2017 / Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Mesleki Üyelikler
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Endocrine Society
European Society of Endocrinology

Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


A1. Kişioğlu, S. V., Demir, A. S., Tufekci, D., Gunay, Y. E., Coskun, H., Ucuncu, O., ... & Ersoz, H. O. (2021). Clinical research of insulin glargine U300 in type 1 diabetes mellitus patients with frequent hypoglycaemia: real-world experience. Archives of Medical sciences. Atherosclerotic Diseases6, e102.

A2. Kisioglu, S. V., Demir, A. S., Tufekci, D., Emur Gunay, Y., Coskun, H., Ucuncu, O., ... & Ersoz, H. O. (2021). Clinical Research of Insulin Glargine U300 basal‐bolus therapy and Insulin Degludec/Aspart Co‐Formulation in Type 2 Diabetes Mellitus: A Real World Experience (CRIGDA Study). International Journal of Clinical Practice, e14377.

 

A3.  Kisioglu, S. V., Gunay, Y. E., Yarar, M. H., & Kocak, M. (2021). Acromegaly coexisting with turner syndrome. Endocrine and Metabolic Science3, 100086.

 

A4. Kısıoğlu, S. V., Can, Ö., Tekin, S., & Sargın, M. (2021). Sitagliptin Add-on to Metformin Plus Sulphonylurea Combination Therapy: The Efficacy of Triple Therapy on Metabolic and Glycemic Control in Type 2 Diabetes.

 

A5. Özgür, C., KISIOĞLU, S. V., Tekin, S., & SARGIN, M. Tip 2 Diyabet Hastalarının Tedavilerine Sitagliptin Eklenmesinin Glisemik Kontrol Üzerine Etkisi. Ankara Medical Journal19(3), 628-634.

 

A6. KİŞİOĞLU, S. V., BAYRAKTAR, V., TÜFEKÇİ, D., EMUR GÜNAY, Y., KOÇAK, M., NUHOĞLU, İ., ... & ÖNDER ERSÖZ, H. (2021). Efficacy and Side Effect Profile of Empagliflozin and Dapagliflozin in Combination Therapy: A Real-World Experience. Turkish Journal of Endocrinology & Metabolism, 25(3).

 

A7. Tok, Ö., Kisioglu, S. V., Ersoz, H. Ö., Kahveci, B., & Goktas, Z. (2020). A 4-week diet with exercise intervention had a better effect on blood glucose levels compared to diet only intervention in obese individuals with insulin resistance. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness.A5.

A8. Tok, Ö., Kisioglu, S. V., Ersöz, H. Ö., Kahveci, B., & Göktaş, Z. (2021). Effects of increased physical activity and/or weight loss diet on serum myokine and adipokine levels in overweight adults with impaired glucose metabolism. Journal of Diabetes and its Complications35(5), 107892.

 

A9. Cakir, E., Saygin, I., & Kisioglu, S. (2020). A comparison between unifocal papillary thyroid microcarcinoma with noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features and other patterns: A retrospective clinicopathological study. Indian Journal of Pathology and Microbiology63(2), 188.

 

A10. Fidan, S., kisioglu, S. V., Buruk, C. K., Ateş, E., COŞAR, A. M., Ersoz, H. Ö., & Özgür, O. (2021). Does Blood Glucose Regulation in Adults with Type 2 Diabetes Affect Exocrine Pancreatic Functions?. Turkish Journal of Endocrinology & Metabolism25(1).

 

A11. Kisioglu, S. V., Gunay, Y. E., Akkaya, S., & Nuhoglu, I. (2021). A Case of Primary Hyperparathyroidism Coinciden with Advanced Iliac Artery Aneurism. Erciyes Medical Journal43(5), 499-502.

 

A12. Yasemin EMÜR GÜNAY, Savaş Volkan KİŞİOĞLU, Emel ÇAKIR*, Selçuk AKKAYA**, Hülya COŞKUN, The Case of a Multi-Locular Bronchogenic Cyst Found in Periadrenal Fatty Tissue, Turk J Endocrinol Metab. 2020;24:163-167

Kitap Bölümleri

 

A13. Mide Hastalıkları Ve Cerrahisi 2021   Bölüm : Gastrik Nöroendokrin Neoplaziler 

 

A14. Tiroid Hastalıkları Ve Cerrahisi 2021  Bölüm : Tiroid ve Nörokognitif - Psikiatrik Hastalıklar

A15. Hepatopankreatobilier Cerrahi  Bölüm : Nonfonksiyone Pankreatik Nöroendokrin Tümörler  

A16. SOUL (EX9924-4473) ULUSLAR ARASI ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA

Yürütücü: HALİL ÖNDER ERSÖZ, Araştırmacı: SAVAŞ VOLKAN KİŞİOĞLU      

Semaglutid'in Tip 2 diyabetli hastalarda kardiyovasküler sonlanım araştırması    

Devam Ediyor                        14.10.2019     

*Avrupa Birliği Dışında Uluslararası Ar-Ge Programlarından Alınan Proje

A17. SUSTAIN -11 (NN9535-4386) ULUSLAR ARASI ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA

Yürütücü: HALİL ÖNDER ERSÖZ, Araştırmacı: SAVAŞ VOLKAN KİŞİOĞLU      

Diğer (Uluslararası)    Tip 2 Diyabetli gönüllülerde metformine ve optimize edilmiş insulin glargine(U100) ilave olarak, gün…Devam Ediyor                            09.10.2018                 

*Avrupa Birliği Dışında Uluslararası Ar-Ge Programlarından Alınan Proje

A18. Kisioglu S. V., Atacan, H., Cakir, E., Oguz, S., Karakullukcu, S., & Ersoz H.O. (2021, May). Efficacy of multidisciplinary approach in thyroid nodules: analysis of factors used for predicting malignancy. In Endocrine Abstracts (Vol. 73). Bioscientifica.