Op. Dr.Seçil Özdemir Şahin

  • İlgi Alanları
  • Katarakt
  • Glokom
  • Oküloplastik cerrahi
  • Medikal retina
  • Şaşılık

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

Sencan S, Bilen H, Helvacioglu F, Oguzhan H, Korkmaz B, Ozdemir S. H. Göz bankası nasıl kurulur. Bakirkoy Tıp Dergisi. 2005;1(2):45-47
Balak N, Çavurmirza C, Yıldırım H, Özdemir S, Kınay D, Microsurgery in the removal of a large cerebral hydatid cyst: technical case report.Neurosurgery. October 2006; Volume 59: Issue 4 Operative Neurosurgery Supplement.
Helvacıoğlu F, Yiğit U, Şencan S, Özdemir S, Kılıç M. Sert nükleuslu kataraktlarda uygulanan geleneksel fakoemülsifikasyon ve bimanual minik kesili katarakt cerrahilerinin sonuçları. T.Oft.Gaz.38,213-219,2008.
Özdemir S, Tuğcu B, Yiğit U, Gürez C, Helvacıoğlu F. Konkomitan Ezotropyalarda Cerrahi Başarıyı Etkileyen Faktörler. T.Oft.Gaz.39,453-461,2009.
Gürez C, Tuğcu B, Yiğit U,Özdemir S, Ağaçhan A. İnfantil Ezotropyalı Olgularda Cerrahi Tedavi Sonrası Binoküler Fonksiyonların Gelişiminin Değerlendirilmesi. T.Oft.Gaz.39,462-468,2009.