444 44 84

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uzmanlık Alanları

Yayınları

Uzmanlık Tezi: Çocukluk çağı kalp Üfürümlerinin değerlendirilmesinde pediatri asistanlarının performansı