• Uzmanlık Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uzmanlık Tezi: Çocukluk çağı kalp Üfürümlerinin değerlendirilmesinde pediatri asistanlarının performansı