Dr. Öğr. ÜyesiSedef Tavukçu Özkan

  • İlgi Alanları
  • Nöroanestezi
  • İnme
  • Yoğun bakım
  • Sepsis

Eğitim ve Uzmanlık
1997 - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2005 - S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
2006-2011 - Şişli Florence Nightingale Hastanesi-Yoğun Bakım sorumlu doktoru
2011 - 2017 - Memorial Hizmet Hastanesi- Yoğun Bakım sorumlu doktoru

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Nöroloji,Loko-Rejyonel Anestezi ve Ağrı(Nöroanestezi Modül Eğitmeni)
Türk Yoğun Bakım Derneği
Sepsis Eğitim Kampanyası(Eğitmen)
Algoritma çalışma grubu
Türk Nöroloji Derneği
Kafa Tabanı Derneği

 

Bilimsel Yayınları:

20 den fazla uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özeti basılan bildiri, 8 adet ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale, 3 kitap bölüm yazarlığı ve 2 adet bildiri ödülü mevcut.

Ulusal/Uluslararası  bilimsel toplantılarda ödül

 

1.Z.V.Okudan, E. Altındag, S.T.Özkan, Y. Krespi, B.Baykan. “Nöroloji yoğun bakım ünitesinde uyanıklık kusuru izlenen hastaların devamlı video-EEG monitörizasyon bulguları ile klinik, laboratuvar ve görüntüleme özellikleri”. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 3-7 Nisan 2013, Antalya.Poster bildiri birincilik ödülü.

2. Ö.G.Tuncer, E.Altındağ, S.Ö.Yıldız, M.Nalbantoğlu, M.E.Acik, S.T.Özkan, B.Baykan. Re-evaluation of the Critically Ill Patients with Non-convulsive Status Epilepticus by Using Salzburg Consensus Criteria at the 32nd International Epilepsy Congress Barcelona, Spain, 2nd-6th September 2017. ‘Best Abstract Contribution’ 

 

 Kitap bölüm yazarlığı

 

1. Nöroloji Temel Kitabı. Bölüm 19. Stupor, Koma, Beyin Ölümü: “Komalı hastada destek tedavisi”. S.T. Özkan, Y. Krespi. Editör: Murat Emre. Güneş Tıp Kitabevleri.1. Baskı. 2013. İstanbul.

2. Nörolojide Ayırıcı Tanı. Koma Tablosunda Ayırıcı Tanı: “Beyin Ölümü”. S.T.Özkan, Y. Krespi. Editör: Nerses Bebek.(Basım aşamasında)

3. Nöroanestezi. IV. Bölüm.Yoğun Bakım.” Travmatik Beyin ve Medulla Spinalis Hasarında Yoğun Bakım Yönetimi” S.T.Özkan, A.N.Gökmen. Editörler: B.Sarıhasan, H.Madenoğlu, Z.Ö.Şatırlar, H.Türe, S.Karacalar.

Yoğun Bakım alanında katılımcı/ konuşmacı olarak katıldığı ulusal ve uluslararası kurs, sempozyum, kongreler

1. Memorial Hastane Enfeksiyonlarında Güncel Klinik Yaklaşımlar.Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfeksiyonları. Konuşmacı. İstanbul. 23.12.2016.

2. Memorial Nöroanestezi ve Nöroyoğun Bakım Günleri(Kafa Tabanı Derneği Desteği ile): Koma. Sempozyum Başkanı. İstanbul. 19 Kasım 2016.

3. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu (Modül V) : Nöroloji, Loko-Rejyonel Anestezi ve Ağrı./ Koma ve Zehirlenmeler. Eğitimci. İstanbul. 22-23 Ekim 2016.

4. İskemik İnmede Yoğun Bakım Sorunları. Konuşmacı. İstanbul Nörovasküler Toplantıları. İstanbul. 6 Ocak 2016.

5. Memorial Nöroanestezi ve Nöroyoğun Bakım Günleri(Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği desteği ile): Kafa Travmasında Multidisipliner Yönetim: Sempozyum Sekreteri. İstanbul. 12.12. 2015.

6. 4th  International TTM Teeaching course. Prague. 10-11 September 2015.

7. Memorial Nöroanestezi ve Nöroyoğun Bakım Günleri(Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği desteği ile): Subaraknoid Kanamada Multidisipliner Yönetim: Sempozyum Başkanı. İstanbul.13.06.2015.

8. 10 th   Nordic CRRT Days: Current aspects of treatments of acute renal failure in ICU, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf-Germany.20-22.04.2015.

9. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu (Modül V) : Nöroloji, Loko-Rejyonel Anestezi ve Ağrı./ Koma ve Zehirlenmeler / Beyin Ölümü. Eğitimci. İstanbul. 28-29.03.2015.

10. 3. Kuşak Monitörizasyon. T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet E.A.H. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği. Konuşmacı. 21.11.2014.

11.TARK 2014 - Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi. Akciğer sıvı volüm değişiklikleri. Konuşmacı.  Ankara, 25-29 Ekim 2014.

12. 8th Update in Neuro Anesthesiology and Intensive Care 2014 Euroneuro, Istanbul-Turkey, 10-12 April 2014.

13. 2012 NCS 10th Annual Meeting, Neurocritical Care Society,Denver, Colorado-USA, 4-7 October 2012.