Prof. Dr. Şükrü Boylu

  • Uzmanlık Alanları: Genel cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi - Uzmanlık

Yeterlilik Belgesi ve Katıldığı Kurslar
Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulunca verilen belge 14. 06. 2002 
Hastane infeksiyonları eğitim programı 10-11 Haziran 2004 
Tıp Eğitim P. Değerlendirme ve geliştirilmesi çalıştayı 1-2 Nisan 2004 
Cerrahi Infeksiyonlar Eğitim Kursu Pamukkale Ü TF 5-6 Aralık 2003 
Lap. NissenFundoplikasyon eğitim kursu Ege Ü TF 15 Nisan 2003 
Probleme Dayalı Öğretim Kursu Pamukkale Ü TF 8-15 Mart 2002 
Hastane afet planı eğitim programı 9 Eylül Ü Ocak 2001 
Bilimsel araştırma Projelerin planlanması ve desteklenmesi 12 Ocak 2001 
Kepan Temel Eğitim Kursu 13 Ocak 2001 
Longo Tekniği kursu Dokuz Eylül Ü TF 20 kasım 2001 
Olağan dışı durumlarda hastane organizasyonu 29 Mart-2 nisan 2000 
Eğitim Becerileri Kursu Ege Ü Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD 16-19 Kasım 1999 
Klinik araştırmalar Sempozyumu 28-29 Mayıs 1999 
Cerrahi gastroent. endoskopi eğitim kursu İst.Ü.T.F. 1-31 Aralık 1996 
Video endo-laparoskopik cerrahi temel eğitimi İst.Ü.T.F 15-22 aralık 1995

Üstlendiği İdari Görevler
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı 1997
Acil Servis Sorumluluğu 2000-2004
Muayene Komisyon Başkanlığı 1998-2004
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği – 2006
Adnan Menderes Üniversitesi Rektör – 2006 - 2010

Yönettiği Uzmanlık Tezi
  
Ratlarda askorbik asidin kolon anastomozu iyileşmesindeki etkileri Dr Fehmi CEYLAN 2006
Çevirisine katıldığı Kitap Konusu
  
1. Budd- ChiariSendromu : Şükrü Boylu
Güncel Cerrahi Tedavi 
Çeviri editörleri: Prof. Dr. Sabri ERGÜNEY, Prof. Dr. Yusuf ÇİÇEK 
Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti. Yayınları 2001, 396-398

2. Fekal Tıkaç: Şükrü BoyluKolorektal Cerrahi 
Çeviri editörü: ProfDr Dursun Buğra
Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti. Yayınları
Düzenleme kurulunda yer aldığı kongre ve konferanslar
  
1. Bölgesel 14. Cerrahi Kongresi:8-10 Mayıs 1997 Diyarbakır 
2. Olağan dışı durumlarda kurumlar için afet planı 
Konferans: Donald W. WALSH, Ph D., EMT-P 03 ekim 2002 Aydın 
3. Meme Kanserinde Güncel Tedaviler: 14-16 Nisan 2006 Kuşadası-Aydın
Uzmanlık Tezi
  
TIROIDEKTOMI KOMPLIKASYONLARI: Diyarbakır 1988
 
   
 
Bilimsel Yayınları
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
Yeni eklenen;
  A. Eyüp Murat Yılmaz1 , Berke Manoğlu2 , Aykut Soyder1 , Erkan Karacan1 , Şükrü Boylu1 1 Genel Cerrahi AD, Adnan Menderes Üniversitesi, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Aydın Devlet Hastanesi, Aydın, Türkiye; Nutritional Status and Nutrition Support in Breast Cancer Patients DOI: 10.4328/AEMED.90 Received: 05.05.2016 Accepted: 29.05.2016 Published Online: 01.09.2016 J Ann Eu Med 2016;4(3): 61-4
B.  A Soyder, F Taşkın, S Özbaş, E Taştaban, Ş Boylu… The clinical features of patients with synchronous bilateral breast carcinoma. The journal of breast health.com the journal of breast health.
C. Cholecystectomy under local anesthesia in severe rheumatoid arthritis ON Aydın, H Erpek, M Polatlı, F Ünal, Ş Boylu, O Çıldağ - 2000 - journalagent.com Ağrı. 2000; 12(2): 48-49. 
  
1.Vahit Ozmen, Sukru Boylu Engin Ok, Nuh Zafer Canturk, Varol Celik, Murat Kapkac ve ark.Factors affecting breast cancer treatment delay in Turkey: a study from Turkish Federation of Breast Diseases Societies ; Eur J Public Health (2015) 25 (1): 9-14. DOI: https://doi.org/10.1093/eurpub/cku086 Published: 05 August 2014
2.Nezih Meydan, Sabri Barutça,EnginGüney, ŞükrüBoylu,Öner Şavk, Nil Çulhacı,Mediha Ayhan, Brown TumorsMimicking Bone Metastases, JNMA. 2006, 98,(6), 950-3. 

3. Erpek H, Tunçyürek P, Soyder A, Boylu Ş.:HyaluronicAcid/CarboxymethylcelluloseMembrane Barrier versus Taurolidine for the Prevention of Adhesions to Polypropylene Mesh. EurSurgRes. 2006,26;38(4):414-7. 

4.Demirkıran AE, Balkaya M, Tunçyürek P, Çevikel MH, Çulhacı N, Iyigor M, Özgün H, Aydın N, Boylu Ş.:The effects of nitricoxide supplementation and inhibition on bacterial translocation in bile duct ligated rats. ActaChirBelg. 2006 Mar-Apr;106(2):202-5. 

5.Boylu Ş, Özgün H, Tunçyürek P, Yenisey C, Çulhacı N, Erpek H, Demirkıran AE: Is synchronous bowel anastomosis safe? ActaChirBelg. 2005 Nov-Dec;105(6):649-52. 

6.Boylu Ş, Özbaş S, Bozdağ AD, Çulhacı N, Tunçyürek P, Yardım S: Perioperative feding with fiber and arginine does not improve mucosal morphometric after surgical strees: Indian J of Med. Res. 2005 Aug;122(2):120-126. 

7.Çevikel MH, Özgün H, Boylu Ş, Demirkıran AE, Aydın N, Sarı C, Erkuş M: C-reactive protein may be a marker of bacterial translocation in experimental obstruction. Anz J. Surg. 2004;74:900-904 

8.Özgün H, Boylu Ş, Çevikel MH, Yenisey Ç, Erpek H, Çulhacı N, Demirkıran AE : Effects of pneumoperitoneum with or without colostomy on rat colonic anastomotic healing. Anz J. Surg. 2004;4:158-163 

9.Çevikel MH, Özgün H, Boylu Ş, Demirkıran AE, Sakarya S, Çulhacı N: Nitric Oxide Regulates Bacteriel Translocation in Experimental Acute Edematous Pancreatitis: Pancreatology 2003;3: 29-335 

10.Çulhacı N, Dikicioğlu E, Meteoğlu I, Boylu Ş: Multiple Melanotic Schwannoma.Ann. Diag. Pathol. 2003;7:254-258 

11.Özgün H,Çevikel MH, Boylu Ş: A way to facilitate dissection in laparoscopic cholecystectomy. Eur J. 2001;167: 146-147 

12.Ersay A, Boylu Ş, Şahin H, Aban N, Akgün Y, Taçyıldız I: Comparison of catheterizable continence mechanisms for urinary diversion. Tr J. of Medical Sciences 1998;28: 167-170 

13.Akıncı OF, Taçyıldız IH, Boylu Ş, Yılmaz G. Necrotizing cholecystitis and gallbladder perforations: an analysis of 18 cases. EuropeanJournal of EmergencySurgeryandIntensiveCare 21(2):63-65, 1998. 

14.Yılmaz A, Tez Z, Göral V, Boylu Ş, Kavak Kaya A: Invitro NMR Proton T1 measurements in peritoneal ascites. Phys. Med. Biol. 1996:41:539-549 

15.Yılmaz A, Boylu Ş: NMR Proton 1/T rates in bile fluid. Spectroscopy letters 1996; 29(7).1317-1321 

16.Akgün Y, Baç B, Boylu Ş, Aban N, Taçyıldız I: Typhoid enteric perforation.BJS 1995;82;1512-1515 

17.Boylu Ş, Akgün Y, Baç B, Taçyıldız I: Mesosigmoidoplasty in thetreatment of acute sigmoid volvulus BJS 1995 ; 82: Supp 1,24 

18.Gürel M , Aliç B, Baç B, Keleş C, Akgün Y, Boylu Ş: Intraoperative colonic irrigation in treatment of acute sigmoid volvulus. BJS 1989; 76: 957-958 

19.Özbas, Barutça S, Kaçar F, Akdilli A, Boylu Ş Bolaman AZ: Radiotherapy-induced liposarcoma: report of a case with literatüre review. Journal of BUON 2001;6:209-211
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri ve posterler
  
1.Hedef Ö, Boylu Ş, Çevikel MH, Yenisey Ç, Erpek H, Çulhacı N, Demirkıran AE : Effects of pneumoperitoneumwithorwithoutcolostomy on ratcolonicanastomotichealing. 1st EuropeanEndoscopicSurgeryWeek, 11th Congress of EuropeanAssociationforEndoscopicSurgery 15-18 Haziran, Glasgow, UK, 2003 (Sözlü Sunu) 

2.Çevikel H, Özgün H, Boylu Ş, Demirkıran A, Sakarya S, Çulhacı N: Nitricoxideregulatesbacterialtranslocation in experimentalacuteedematouspancreatitis. 5th EuropeanCongress of the IHPBA May 28-31, 2003 

3.Çulhacı N, Dikicioğlu E, Meteoğlu I, Boylu Ş: Multiplmelanoticschwannoma: a casereport. 25th International Congress of theinternationalacademy of pathologyOctober 5-10, 2002 

4. Taçyıldız I, Akgün Y, Boylu Ş : Abdominaltuberculosis: diagnosisandsurgicaltherapy in 139 cases. BJS 1997 ; 84: Supp 2,92 

5.Boylu Ş, Baç B, Akgün Y, Aban N : Typhoid perforation.1. Dicle universityandTurkishGermanHealth Foundation MedicalDays 1993 (Sözlü Sunu)
Ulusal hakemli dergilerde yabancı dille yayınlanan makaleler
  
1.Baç B, Boylu S, Taçyıldız I, Akgün Y, Aban N, Bozdağ AD: Thevalue of abdominal CT in thepreoperativestaging of gastricadenocarcinoma. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1995,3: 126-129, 

2.Baç B, Boylu Ş, Akbaba S, Kumkumoğlu Y, Taçyıldız I: Treatment of complicatedorinfected sinüs pilonidalisbylocalapplication of %80 phenol. Dicle Ü.Tip F. Der. 1994, 21;3 :21-33 

3.Boylu Ş, Akıncı Ö, Taçyıldız I, Yılmaz G: An adultBochdalekherniawithgastricandcolonicincarceration;treatedbyprilen mesh. Dicle Ü. Tip F. 1994; Derg. 21; 1-2: 3, 186 -188 

4. Aydın ON, Erpek H, Polatlı M, Ünal F, Boylu Ş, Çildağ O: Cholecystectomyunderlocalanesthesia in severe rheumatoidarthritis. Agri, 2000;12:2, 48-49 

Katıldığı çalışmaların aldığı Atıflar: Toplam 14 atıf

*Yılmaz A, Tez Z, Göral V, Boylu Ş, Kavak Kaya A: Invstro NMR Proton T1 measurements in peritonealascites. Phys. Med. Biol. 1996:41:539-549 

Atıf sayısı : 3

1.Paramagnetic contribution of serum irontothespin-spinrelaxation rate (1/T-2) measuredby MRI Yılmaz A, Yurdakoç M, Bernarding J, et al. APPL MAGN RESON 22 (1): 11-22 2002 

2.Influence of transition metal ions on NMR proton T1 relaxationtimes of serum, blood, andredcells Yılmaz A, Yurdakoç M, Işık B BIOL TRACE ELEM RES 67 (2): 187-193 FEB 1999 

3.Paramagnetic contribution of serum irontothespin-latticerelaxation rate (1/T-1) determinedby MRI Yılmaz A, Budak H, Longo R APPL MAGN RESON 14 (1): 51-58 1998 

*Akgün Y, Baç B, Boylu Ş, Aban N, Taçyıldız I: Typhoidentericperforation. BJS 1995;82;1512-1515 

Atıf sayısı: 11 (Record 8 of 8)

1. Factorseffectingmorbidity in typhoidintestinalperforation in children Önen A, Dokucu AI, Çiğdem MK, et al. PEDIATR SURG INT 18 (8): 696-700 DEC 2002 

2. Postoperativecomplicationsaftersurgeryfortyphoidperforation in children in GhanaAbantanga FA, W-Addai BB PEDIATR SURG INT 14 (1-2): 55-58 NOV 1998 

3. A collegestudentwithpersistentfeverYeon P, Pankey GA, Mushatt DM, et al. INFECT MED 15 (11): 757-760 NOV 1998 

4. Epidemiology, diagnosisandtreatment of entericfeverParry CM, Beeching NJ CURR OPIN INFECT DIS 11 (5): 583-590 OCT 1998 

5. Complications of typhoidperforation of theileum in childrenaftersurgery. Abantanga FA E AFR MED J 74 (12): 800-802 DEC 1997 

6. TyphoidentericperforationTovey FI TROP DOCT 28 (1): 1-3 JAN 1998 

7. Typhoidintestinalperforations in NigerianchildrenMeier DE, Tarpley JL WORLD J SURG 22 (3): 319-323 MAR 1998 

8. TyphoidentericperforationTalwar S, Sharma RK, Mittal DK, et al. AUST NZ J SURG 67 (6): 351-353 JUN 1997 

9. TyphoidentericperforationTalwar S, Laddha BL, Prasad P BRIT J SURG 84 (4): 584-585 APR 1997 

10. TyphoidentericperforationBissett IP BRIT J SURG 83 (10): 1478-1479 OCT 1996
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Ek;  BOYLU, Şükrü, and Serdar ÖZBAŞ. "Primer Hiperparatiroidizmin Güncel Klinik Prezentasyonu ve Tedavi Yaklaşımları."
  
1.N Meydan, S Barutça, H Özgün, F Taşkın, H Yüksel, Ş Boylu : İkiz gebelik sonrası tekrarlayan medüller meme kanseri Meme Sağlığı Dergisi 2006 Cilt: 2 Sayı: 1 

2.Boylu Ş, Özbaş S: PrimerHiperparatiroidizmin Güncel klinik prezentasyonu ve tedavi yaklaşımları MN Klinik Bilimler & Doktor 10/2 2004;174-179 

3.Çevikel MH, Özgün H, Boylu Ş, Demirkıran AE, Aydın N, Sarı C, Kozacı D, Erkuş M: Intestinal obstrüksiyon modelinde bakterieltranslokasyon ve serum prokalsitonin düzeyleri Çağdaş Cerrahi Derg 2003;17:1:8-12 

4.Erpek H, Özgün H, Demirkıran AE, Boylu Ş, Gürel M: Üç trokarlılateral yaklaşımlı laparoskopiksplenektomiEnd.,Lap. Ve Minimal invaziv cerrahi 2002;9:2,90-94 

5.Bozdağ AD, Çevikel H, Demirkıran AE, Erpek H, Boylu Ş, Özgün H :Benigntiroid cerrahisinde postoperatif komplikasyonları etkileyen risk faktörleri. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2002;3:3,25-29 

6.Ertuğ S, Sarı C, Gürel M, Boylu Ş, Çanakkalelioğlu L, Şahin B: Aydın çevresinde 1996-2000 yılları arasında cerrahi olarak saptanan kist hidatik olguları. Türkiye parazitoloji dergisi.2002;26:3,254-256 

7.Özgün H, Demirkıran AE, Çevikel H, Boylu Ş, Gürel M: Splenik arter anevrizmasının laparoskopiksplenektomi ile tedavisi:Türkiye'de sunulan ilk olgu. End.,Lap. Ve Minimal invaziv cerrahi 2002;9:4,185-188 

8.Özgün H, Boylu S, Demirkıran AE, Çevikel H, Yenisey Ç, Erpek H: Ratlardaloopkolostominin kolon anastomoz iyileşmesine etkisi.Ulusal cerrahi dergisi 2002;18:5-6,243-247 

9.Bozdağ AD, Boylu Ş: Cerrahide proflaktikantibiotik kullanımı. Çağdaş cerrahi derg. 2001;16:1, 41-47 

10.Erpek H, Özbaş S, Demirkıran AE, Özgün H, Boylu Ş: Retroperitoneoskopikadrenalektomidelateralyaklaşım: İlk deneyimlerimiz. End.,Lap. Ve Minimal invaziv cerrahi 2001;8:3,71-76 

11.Demirkıran AE, Özgün H, Bozdağ AD, Erpek H, Çevikel H, Boylu Ş: Kolon cerrahisinde total kolektomininyeri.Kolon-rektum Hast. Derg.2001;11:4,112-115 

12.Çevikel MH, Özgün H, Özbaş MS, Boylu Ş: Majör Abdominal cerrahide erken enteral beslenme. Çağdaş Cerrahi Derg 2001;15:217-22 

13.Özgün H, Yardım SR, Çanakkalelioğlu L, Boylu Ş: Aydın şehrinde inguinalherni cerrahisinin durumu. Ulusal cerrahi dergisi 2001;17:2,117-124 

14.Aldemir M, Taçyıldız I, Boylu Ş: Mastalji tedavisine yaklaşım. Çağdaş cerrahi derg. 2000;14:11-16 

15.Şahin H, Boylu Ş, Bircan K, Gedik A, Akay AF: Cerrahi öncesi cilt temizliğinde iki ayrı yöntemin karşılaştırılması. 1998;9:2,112-114 

16.Taçyıldız I, Boylu Ş, Yılmaz G, Aban N: Abdominal tüberküloz. Ulusal cerrahi dergisi 1997;13:4,263-268 

17.Taçyıldız I, İnci I, Boylu Ş, Akgün Y , Aban N, Koç S: Torakoabdominal yaralanmalar . Ulusal travma dergisi 1997;3:3,185-190 

18.Taçyıldız I, Akgün Y, Boylu Ş, Aban N, Keleş C: Abdominal ateşli silah yaralanmaları 612 olgunun analizi: Çağdaş Cerrahi Derg 1997;11:222-226 

19.Taçyıldız I, Aban N, Boylu Ş, Bozdağ AD, Keleş C: Safra kesesi kanserleri. Ulusal Cerrahi Dergisi. 12: 217-223, 1996 

20.Taçyıldız I, Boylu S, Akgün Y, Aban N, Baç B: Penentran kolon yaralanmalarında cerrahi tedavi. Türk kolon ve Rektum Cer. Derg.1996;6:3,115-119 

21.Boylu Ş, Akıncı ÖF, Taçyıldız I, Yılmaz G: İzole Diafragma yaralanmaları. Çağdaş Cerrahi Dergisi.1996;10:41-44 

22.Akgün Y, Boylu Ş, Aban N, Baç B:Askarise bağlı ince barsak tıkanmaları Ulusal Travma Der.1996,2 ;1:81-84 

23.Boylu S, Aban N, Taçyıldız I, Akgün Y, Baç B: Mide kanserlerinde cerrahi tedavi. Dicle Ü. Tıp F. Der.1995,22;3:177-184 

24.Boylu Ş, Aban N, Akgün Y, Taçyıldız I, Yılmaz G, Topçil M: Meme kanserlerinde cerrahi tedavi. Dicle Ü. Tıp F. Der.1995, 22:3:17-22 

25.Taçyıldız I, Aban N, Boylu Ş, Akgün Y, Baç B, Keleş C: Laparoskopik ve açık kolesistektominin karşılaştırılması: Klinik verilerimiz. Dicle Ü.Tıp F. Der.1995, 22;3:63-69 

26.Taçyıldız I, Boylu Ş, Akgün Y, Baç B: Duodenal ülser perforasyonlarında cerrahi tedavi sonuçlarımız. Dicle Ü. Tıp F. Der.1995,22;4:1-8 

27.Taçyıldız I, , Akgün Y, Boylu Ş, Baç B : Sigmoid kolon volvulusları. Dicle Ü. Tıp F. Der.1995,22;4:185-193. 

28.Akgün Y, Boylu Ş, Aban N, Baç B, Vural A: Desmoid tümör. Cerrahi Tıp Bülteni 1995,1:39-42 

29.Aban N, Taçyıldız I, Boylu Ş, Akgün Y, Çeldir A:Gebelikte apandisit. Ulusal Cer. Derg.l995,12;2:142-145 

30.Aban N, Taçyıldız I, Boylu Ş, Baç B, Akgün Y: Pankreas yaralanmaları Klin Deney Derg 1995;3:164-169 

31.İnci I, Özçelik C, Taçyıldız I, Aban N, Boylu Ş: Video yardımlı torakalsempatektomiEnd.Lap. ve Minimal Invaziv Cerrahi 1995 ,2: 161-163 

32.Akgün Y, Baç B, Aban N, Boylu Ş, Keleş C: Akut sigmoid kolon volvulusunun tedavisinde sigmoidoskopikdetorsiyon Ulusal Cer. Derg.1994,10;6:364-367 

33.Boylu Ş, Baç B, Erdoğan A, Aban N, Taçyıldız I: Enterokütanöz fistüllerde total parenteral beslenme. Dicle Ü.Tip F. Derg. 1994,21; 9-23 

34.Boylu Ş, Baç B, Aban N, Akgün Y, Taçyıldız I, Akıncı Ö, Keleş C:Laparoskopik kolesistektomide ilk 50 olgunun analizi Dicle Ü. Tıp F. Derg.1994,21;2:61-66 

35.Boylu Ş, Nergiz Y, Baç B, Bozdağ AD, Taçyıldız I: Kısa süreli yüksek ve küçük doz kortikosteroid uygulamasının ince barsak anastomozlarına etkisi. Dicle Tıp Dergisi. 1994; 21: 53-8, 

36. Boylu Ş, Baç B, Nergiz Y, Akgün Y, Taçyıldız I, Ketani A: FAM protokolünün kolon anastomozlarında iyileşmeye etkisi. Dicle Ü. Tıp F. Derg.1994, 21;4: 33-39 

37.Boylu Ş, Baç B, Nergiz Y, Bozdağ AD, Taçyıldız I, Ketani A: Intraperitoneal uygulanan "polyester mesh"(Mersilen) ve "polypropilene mesh"(Prolen)'lerinadhezyon yönünden karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi.1994; 21: 25-31, 1994 

38.Boylu Ş, Taçyıldız I, Aban N, Akıncı Ö, Yılmaz G: Abdominal duvar defektlerininprostetik materyalle onarımı. Dicle Ü. Tıp F. Derg.1994,21;2:67-73 

39.Akıncı Ö, Boylu Ş, Taçyıldız I, Yılmaz G: Safra Kesesi Perforasyonları Dicle Ü. Tıp F. Derg.1994,21;2:1-4 

40.Boylu Ş, Taçyıldız I, Akıncı Ö, Yılmaz G: Dalak Kist Hidatikleri. Dicle Ü. Tıp F. Derg.1994,21;2: 75-80 

41.Boylu Ş, Taçyıldız I, Akıncı Ö, Yılmaz G: Ileosigmoid kilitlenme. Klin. ve Deney. Cer. Derg. 1994,2:56-58 

42.Baç B, Boylu Ş, Akıncı Ö, TaçyıldızIH:Dalak Yaralanmalarında Splenorafi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1994,8:214-217 

43.Boylu Ş, Taçyıldız I, Akbaba S, Akıncı Ö, Kurt S: Lateralinternalsfinkterotominin etkinliği. Dicle Ü. Tıp F. Derg. 1994 ;21;3:50-65 

44. Balıkçı E Boylu Ş, Atmaca S, Altunkılıç H, Erdoğan A, Arıkan E: Tıkanma ikterli olgularda bazı antimikrobiyal kombinasyonlarla preoperatifproflaksi. AnkemDerg. 1993;71,5-8 

45.Gürel M, Boylu Ş, Baç B, Keleş C, Aban N, Asan A: Gastrik ve bilier cerrahide tek doz cefuroksim ile perioperatifantibiotikproflaksisi. AnkemDerg. 1990;4:1,143-146 

46.Gürel M, Baç B, Alıç B, Keleş C, Boylu .Ş, Kumkumoğlu Y: Kolon Yaralanmalarında Primer Tamir. Dicle Ü. Tip F. Derg. 1989;16;2:73-8 

47. Gürel M, Baç B, Keleş C, Alıç B, Kumkumoğlu Y, Boylu Ş: Cerrahi enfeksiyonlarda sulbaktam-ampisilin'in etkinliği. Ulusal Cerrahi Dergisi 1989; 5;3: 67-68, 

48.Soyubol I, Keleşoğlu C, Boylu Ş:Erişkinlerde invaginasyon. Ulusal Cerrahi Dergisi 1985, 3;57-60, 

49.Kayabalı I, Baç B, Keleşoğlu c, Dikmen A, Güneş C, Boylu Ş: Pankreas başı kanserlerinde tedavi sonuçları; 75 hastada erken ve geç sonuçların incelenmesi. Dicle Ü. Tıp F. Derg. 1985,12;1-2:129-133
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan olgu sunumları
  
1.Kurt I, Özbaş S, Özgün H, Etensel B, Orhan A, Çevikel H, Yükselen V, Boylu Ş: Beslenme tüpünün yanlış yerleştirilmesinde kontrol grafinin önemi(olgu sunumu) ADÜ Tıp Fak derg. 2003,4;1:21-23 

2.Çulhacı N, Dikicioğlu E, Boylu Ş, Şavk Ö, Çetinkaya: Epiteloid ve ig hücreli hemanjioma (iki olgu sunumu) ADÜ Tıp Fak derg. 2001,2;2:27-29 

3.Çevikel MH, Erpek H, Özgün H, Demirkıran AE, Boylu Ş: Insülinomalarda lokalizasyon sorunu ve cerrahi tedavi. Cerrahi tıp arşivi, 2000,5;4:163-167 

4.Taçyıldız I, Boylu Ş, Akgün Y, Topçil M:Serbest dalak torsiyonuna bağlı akut karın. Dicle Ü. Tıp F. Derg.1995,22;4:161-164 

5.Boylu Ş, Aban N, Taçyıldız I, Akgün Y:Kısa barsak sendromunda Nipple Valf yöntemi Dicle Ü. Tıp F. Derg.1994, 21; 2:219-224 

6.Bircan K, Boylu Ş, Öztürk O, Gül K: Renal kist hidatik: Beklenmedik bir bulgu Üroloji Bülteni 1992,3:232-233 

7.Vural A, Arslan A, Mehmetoğlu G, Boylu Ş: Renalangiomyolipom Dicle Ü. Tıp F. Derg.1992, 19;3-4:1893-185 

8.Kayabalı I, Baç B, Dikmen A, Sun A, Boylu Ş: Pelvis kırığına bağlı arteriailiacainterna kanaması D. Ü. T.F. derg. 1985,12;3-4:229-233