Prof. Dr.Şükrü Boylu

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi - Uzmanlık
 

Deneyim:
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı 1997
Acil Servis Sorumluluğu 2000-2004
Muayene Komisyon Başkanlığı 1998-2004
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği – 2006
Adnan Menderes Üniversitesi Rektör – 2006 - 2010


Kurs ve Sertifikalar
Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulunca verilen belge 14. 06. 2002 
Hastane infeksiyonları eğitim programı 10-11 Haziran 2004 
Tıp Eğitim P. Değerlendirme ve geliştirilmesi çalıştayı 1-2 Nisan 2004 
Cerrahi Infeksiyonlar Eğitim Kursu Pamukkale Ü TF 5-6 Aralık 2003 
Lap. NissenFundoplikasyon eğitim kursu Ege Ü TF 15 Nisan 2003 
Probleme Dayalı Öğretim Kursu Pamukkale Ü TF 8-15 Mart 2002 
Hastane afet planı eğitim programı 9 Eylül Ü Ocak 2001 
Bilimsel araştırma Projelerin planlanması ve desteklenmesi 12 Ocak 2001 
Kepan Temel Eğitim Kursu 13 Ocak 2001 
Longo Tekniği kursu Dokuz Eylül Ü TF 20 kasım 2001 
Olağan dışı durumlarda hastane organizasyonu 29 Mart-2 nisan 2000 
Eğitim Becerileri Kursu Ege Ü Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD 16-19 Kasım 1999 
Klinik araştırmalar Sempozyumu 28-29 Mayıs 1999 
Cerrahi gastroent. endoskopi eğitim kursu İst.Ü.T.F. 1-31 Aralık 1996 
Video endo-laparoskopik cerrahi temel eğitimi İst.Ü.T.F 15-22 aralık 1995

Üyelik:
Türk Cerrahi Derneği
Aydın Meme Hastalıkları Derneği
İzmir Meme Hastalıkları

1. Vahit Ozmen Sukru Boylu Engin Ok,, Varol Celik, ve ark.Factors affecting breast cancer treatment delay in Turkey: a study from Turkish Federation of Breast Diseases Societies ; Eur J Public Health (2015) 25 (1): 9-14. DOI: Published: 05 August 2014
2. Nezih Meydan, Sabri Barutça,EnginGüney, ŞükrüBoylu,Öner Şavk, Nil Çulhacı,Mediha Ayhan, Brown TumorsMimicking Bone Metastases, JNMA. 2006, 98,(6), 950-3. 
3. Erpek H, Tunçyürek P, Soyder A, Boylu Ş.:
         HyaluronicAcid/CarboxymethylcelluloseMembrane Barrier versus Taurolidine for the Prevention of Adhesions to Polypropylene Mesh. EurSurgRes. 2006, 26 ;38 (4) :414-7. 

4. Demirkıran AE, Balkaya M, Tunçyürek P, Çevikel MH, Çulhacı N, Iyigor M, Özgün H, Aydın N, Boylu Ş.:
         The effects of nitricoxide supplementation and inhibition on bacterial translocation in bile duct ligated rats. ActaChirBelg. 2006 Mar-Apr;106(2):202-5. 

5.Boylu Ş, Özgün H, Tunçyürek P, Yenisey C, Çulhacı N, Erpek H, Demirkıran AE:
        Is synchronous bowel anastomosis safe? ActaChirBelg. 2005 Nov-Dec;105(6):649-52. 

6.Boylu Ş, Özbaş S, Bozdağ AD, Çulhacı N, Tunçyürek P, Yardım S:
        Perioperative feding with fiber and arginine does not improve mucosal morphometric after surgical strees: Indian J of Med. Res. 2005 Aug;122(2):120-126. 

7.Çevikel MH, Özgün H, Boylu Ş, Demirkıran AE, Aydın N, Sarı C, Erkuş M:
        C-reactive protein may be a marker of bacterial translocation in experimental obstruction. Anz J. Surg. 2004;74:900-904 

8.Özgün H, Boylu Ş, Çevikel MH, Yenisey Ç, Erpek H, Çulhacı N, Demirkıran AE:   Effects of pneumoperitoneum with or without colostomy on rat colonic anastomotic healing. Anz J. Surg. 2004;4:158-163 

9.Çevikel MH, Özgün H, Boylu Ş, Demirkıran AE, Sakarya S, Çulhacı N:
        Nitric Oxide Regulates Bacteriel Translocation in Experimental Acute Edematous Pancreatitis: Pancreatology 2003;3: 29-335 

10.Çulhacı N, Dikicioğlu E, Meteoğlu I, Boylu Ş:
          Multiple Melanotic Schwannoma.Ann. Diag. Pathol. 2003;7:254-258 

11.Özgün H,Çevikel MH, Boylu Ş:
          A way to facilitate dissection in laparoscopic cholecystectomy. Eur J. 2001;167: 146-147 

12.Ersay A, Boylu Ş, Şahin H, Aban N, Akgün Y, Taçyıldız I:
         Comparison of catheterizable continence mechanisms for urinary diversion. Tr J. of Medical Sciences 1998;28: 167-170 

13.Akıncı OF, Taçyıldız IH, Boylu Ş, Yılmaz G.
          Necrotizing cholecystitis and gallbladder perforations: an analysis of 18 cases. EuropeanJournal of EmergencySurgeryandIntensiveCare 21(2):63-65, 1998. 

14.Yılmaz A, Tez Z, Göral V, Boylu Ş, Kavak Kaya A:
          Invitro NMR Proton T1 measurements in peritoneal ascites. Phys. Med. Biol. 1996:41:539-549 

15.Yılmaz A, Boylu Ş:
          NMR Proton 1/T rates in bile fluid. Spectroscopy letters 1996; 29(7).1317-1321 

16.Akgün Y, Baç B, Boylu Ş, Aban N, Taçyıldız I:
         Typhoid enteric perforation.BJS 1995;82;1512-1515 

17.Boylu Ş, Akgün Y, Baç B, Taçyıldız I:
          Mesosigmoidoplasty in the treatment of acute sigmoid volvulus BJS 1995 ; 82: Supp 1,24 

18.Gürel M , Aliç B, Baç B, Keleş C, Akgün Y, Boylu Ş:
          Intraoperative colonic irrigation in treatment of acute sigmoid volvulus. BJS 1989; 76: 957-958 

19.Özbas, Barutça S, Kaçar F, Akdilli A, Boylu Ş Bolaman AZ:
         Radiotherapy-induced liposarcoma: report of a case with literatüre review. Journal of BUON 2001;6:209-211

    
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri ve posterler
    1.Hedef Ö, Boylu Ş, Çevikel MH, Yenisey Ç, Erpek H, Çulhacı N, Demirkıran AE : Effects of pneumoperitoneumwithorwithoutcolostomy on ratcolonicanastomotichealing. 1st EuropeanEndoscopicSurgeryWeek, 11th Congress of EuropeanAssociationforEndoscopicSurgery 15-18 Haziran, Glasgow, UK, 2003 (Sözlü Sunu) 

2.Çevikel H, Özgün H, Boylu Ş, Demirkıran A, Sakarya S, Çulhacı N: Nitricoxideregulatesbacterialtranslocation in experimentalacuteedematouspancreatitis. 5th EuropeanCongress of the IHPBA May 28-31, 2003 

3.Çulhacı N, Dikicioğlu E, Meteoğlu I, Boylu Ş: Multiplmelanoticschwannoma: a casereport. 25th International Congress of theinternationalacademy of pathologyOctober 5-10, 2002 

4. Taçyıldız I, Akgün Y, Boylu Ş : Abdominaltuberculosis: diagnosisandsurgicaltherapy in 139 cases. BJS 1997 ; 84: Supp 2,92 

5.Boylu Ş, Baç B, Akgün Y, Aban N : Typhoid perforation.1. Dicle universityandTurkishGermanHealth Foundation MedicalDays 1993 (Sözlü Sunu)
Ulusal hakemli dergilerde yabancı dille yayınlanan makaleler
    1.Baç B, Boylu S, Taçyıldız I, Akgün Y, Aban N, Bozdağ AD: Thevalue of abdominal CT in thepreoperativestaging of gastricadenocarcinoma. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1995,3: 126-129, 

2.Baç B, Boylu Ş, Akbaba S, Kumkumoğlu Y, Taçyıldız I: Treatment of complicatedorinfected sinüs pilonidalisbylocalapplication of %80 phenol. Dicle Ü.Tip F. Der. 1994, 21;3 :21-33 

3.Boylu Ş, Akıncı Ö, Taçyıldız I, Yılmaz G: An adultBochdalekherniawithgastricandcolonicincarceration;treatedbyprilen mesh. Dicle Ü. Tip F. 1994; Derg. 21; 1-2: 3, 186 -188 

4. Aydın ON, Erpek H, Polatlı M, Ünal F, Boylu Ş, Çildağ O: Cholecystectomyunderlocalanesthesia in severe rheumatoidarthritis. Agri, 2000;12:2, 48-49 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
    1.N Meydan, S Barutça, H Özgün, F Taşkın, H Yüksel, Ş Boylu : İkiz gebelik sonrası tekrarlayan medüller meme kanseri Meme Sağlığı Dergisi 2006 Cilt: 2 Sayı: 1 

2.Boylu Ş, Özbaş S: PrimerHiperparatiroidizmin Güncel klinik prezentasyonu ve tedavi yaklaşımları MN Klinik Bilimler & Doktor 10/2 2004;174-179 

3.Çevikel MH, Özgün H, Boylu Ş, Demirkıran AE, Aydın N, Sarı C, Kozacı D, Erkuş M: Intestinal obstrüksiyon modelinde bakterieltranslokasyon ve serum prokalsitonin düzeyleri Çağdaş Cerrahi Derg 2003;17:1:8-12 

4.Erpek H, Özgün H, Demirkıran AE, Boylu Ş, Gürel M: Üç trokarlılateral yaklaşımlı laparoskopiksplenektomiEnd.,Lap. Ve Minimal invaziv cerrahi 2002;9:2,90-94 

5.Bozdağ AD, Çevikel H, Demirkıran AE, Erpek H, Boylu Ş, Özgün H :Benigntiroid cerrahisinde postoperatif komplikasyonları etkileyen risk faktörleri. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2002;3:3,25-29 

6.Ertuğ S, Sarı C, Gürel M, Boylu Ş, Çanakkalelioğlu L, Şahin B: Aydın çevresinde 1996-2000 yılları arasında cerrahi olarak saptanan kist hidatik olguları. Türkiye parazitoloji dergisi.2002;26:3,254-256 

7.Özgün H, Demirkıran AE, Çevikel H, Boylu Ş, Gürel M: Splenik arter anevrizmasının laparoskopiksplenektomi ile tedavisi:Türkiye'de sunulan ilk olgu. End.,Lap. Ve Minimal invaziv cerrahi 2002;9:4,185-188 

8.Özgün H, Boylu S, Demirkıran AE, Çevikel H, Yenisey Ç, Erpek H: Ratlardaloopkolostominin kolon anastomoz iyileşmesine etkisi.Ulusal cerrahi dergisi 2002;18:5-6,243-247 

9.Bozdağ AD, Boylu Ş: Cerrahide proflaktikantibiotik kullanımı. Çağdaş cerrahi derg. 2001;16:1, 41-47 

10.Erpek H, Özbaş S, Demirkıran AE, Özgün H, Boylu Ş: Retroperitoneoskopikadrenalektomidelateralyaklaşım: İlk deneyimlerimiz. End.,Lap. Ve Minimal invaziv cerrahi 2001;8:3,71-76 

11.Demirkıran AE, Özgün H, Bozdağ AD, Erpek H, Çevikel H, Boylu Ş: Kolon cerrahisinde total kolektomininyeri.Kolon-rektum Hast. Derg.2001;11:4,112-115 

12.Çevikel MH, Özgün H, Özbaş MS, Boylu Ş: Majör Abdominal cerrahide erken enteral beslenme. Çağdaş Cerrahi Derg 2001;15:217-22 

13.Özgün H, Yardım SR, Çanakkalelioğlu L, Boylu Ş: Aydın şehrinde inguinalherni cerrahisinin durumu. Ulusal cerrahi dergisi 2001;17:2,117-124 

14.Aldemir M, Taçyıldız I, Boylu Ş: Mastalji tedavisine yaklaşım. Çağdaş cerrahi derg. 2000;14:11-16 

15.Şahin H, Boylu Ş, Bircan K, Gedik A, Akay AF: Cerrahi öncesi cilt temizliğinde iki ayrı yöntemin karşılaştırılması. 1998;9:2,112-114 

16.Taçyıldız I, Boylu Ş, Yılmaz G, Aban N: Abdominal tüberküloz. Ulusal cerrahi dergisi 1997;13:4,263-268 

17.Taçyıldız I, İnci I, Boylu Ş, Akgün Y , Aban N, Koç S: Torakoabdominal yaralanmalar . Ulusal travma dergisi 1997;3:3,185-190 

18.Taçyıldız I, Akgün Y, Boylu Ş, Aban N, Keleş C: Abdominal ateşli silah yaralanmaları 612 olgunun analizi: Çağdaş Cerrahi Derg 1997;11:222-226 

19.Taçyıldız I, Aban N, Boylu Ş, Bozdağ AD, Keleş C: Safra kesesi kanserleri. Ulusal Cerrahi Dergisi. 12: 217-223, 1996 

20.Taçyıldız I, Boylu S, Akgün Y, Aban N, Baç B: Penentran kolon yaralanmalarında cerrahi tedavi. Türk kolon ve Rektum Cer. Derg.1996;6:3,115-119 

21.Boylu Ş, Akıncı ÖF, Taçyıldız I, Yılmaz G: İzole Diafragma yaralanmaları. Çağdaş Cerrahi Dergisi.1996;10:41-44 

22.Akgün Y, Boylu Ş, Aban N, Baç B:Askarise bağlı ince barsak tıkanmaları Ulusal Travma Der.1996,2 ;1:81-84 

23.Boylu S, Aban N, Taçyıldız I, Akgün Y, Baç B: Mide kanserlerinde cerrahi tedavi. Dicle Ü. Tıp F. Der.1995,22;3:177-184 

24.Boylu Ş, Aban N, Akgün Y, Taçyıldız I, Yılmaz G, Topçil M: Meme kanserlerinde cerrahi tedavi. Dicle Ü. Tıp F. Der.1995, 22:3:17-22 

25.Taçyıldız I, Aban N, Boylu Ş, Akgün Y, Baç B, Keleş C: Laparoskopik ve açık kolesistektominin karşılaştırılması: Klinik verilerimiz. Dicle Ü.Tıp F. Der.1995, 22;3:63-69 

26.Taçyıldız I, Boylu Ş, Akgün Y, Baç B: Duodenal ülser perforasyonlarında cerrahi tedavi sonuçlarımız. Dicle Ü. Tıp F. Der.1995,22;4:1-8 

27.Taçyıldız I, , Akgün Y, Boylu Ş, Baç B : Sigmoid kolon volvulusları. Dicle Ü. Tıp F. Der.1995,22;4:185-193. 

28.Akgün Y, Boylu Ş, Aban N, Baç B, Vural A: Desmoid tümör. Cerrahi Tıp Bülteni 1995,1:39-42 

29.Aban N, Taçyıldız I, Boylu Ş, Akgün Y, Çeldir A:Gebelikte apandisit. Ulusal Cer. Derg.l995,12;2:142-145 

30.Aban N, Taçyıldız I, Boylu Ş, Baç B, Akgün Y: Pankreas yaralanmaları Klin Deney Derg 1995;3:164-169 

31.İnci I, Özçelik C, Taçyıldız I, Aban N, Boylu Ş: Video yardımlı torakalsempatektomiEnd.Lap. ve Minimal Invaziv Cerrahi 1995 ,2: 161-163 

32.Akgün Y, Baç B, Aban N, Boylu Ş, Keleş C: Akut sigmoid kolon volvulusunun tedavisinde sigmoidoskopikdetorsiyon Ulusal Cer. Derg.1994,10;6:364-367 

33.Boylu Ş, Baç B, Erdoğan A, Aban N, Taçyıldız I: Enterokütanöz fistüllerde total parenteral beslenme. Dicle Ü.Tip F. Derg. 1994,21; 9-23 

34.Boylu Ş, Baç B, Aban N, Akgün Y, Taçyıldız I, Akıncı Ö, Keleş C:Laparoskopik kolesistektomide ilk 50 olgunun analizi Dicle Ü. Tıp F. Derg.1994,21;2:61-66 

35.Boylu Ş, Nergiz Y, Baç B, Bozdağ AD, Taçyıldız I: Kısa süreli yüksek ve küçük doz kortikosteroid uygulamasının ince barsak anastomozlarına etkisi. Dicle Tıp Dergisi. 1994; 21: 53-8, 

36. Boylu Ş, Baç B, Nergiz Y, Akgün Y, Taçyıldız I, Ketani A: FAM protokolünün kolon anastomozlarında iyileşmeye etkisi. Dicle Ü. Tıp F. Derg.1994, 21;4: 33-39 

37.Boylu Ş, Baç B, Nergiz Y, Bozdağ AD, Taçyıldız I, Ketani A: Intraperitoneal uygulanan "polyester mesh"(Mersilen) ve "polypropilene mesh"(Prolen)'lerinadhezyon yönünden karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi.1994; 21: 25-31, 1994 

38.Boylu Ş, Taçyıldız I, Aban N, Akıncı Ö, Yılmaz G: Abdominal duvar defektlerininprostetik materyalle onarımı. Dicle Ü. Tıp F. Derg.1994,21;2:67-73 

39.Akıncı Ö, Boylu Ş, Taçyıldız I, Yılmaz G: Safra Kesesi Perforasyonları Dicle Ü. Tıp F. Derg.1994,21;2:1-4 

40.Boylu Ş, Taçyıldız I, Akıncı Ö, Yılmaz G: Dalak Kist Hidatikleri. Dicle Ü. Tıp F. Derg.1994,21;2: 75-80 

41.Boylu Ş, Taçyıldız I, Akıncı Ö, Yılmaz G: Ileosigmoid kilitlenme. Klin. ve Deney. Cer. Derg. 1994,2:56-58 

42.Baç B, Boylu Ş, Akıncı Ö, TaçyıldızIH:Dalak Yaralanmalarında Splenorafi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1994,8:214-217 

43.Boylu Ş, Taçyıldız I, Akbaba S, Akıncı Ö, Kurt S: Lateralinternalsfinkterotominin etkinliği. Dicle Ü. Tıp F. Derg. 1994 ;21;3:50-65 

44. Balıkçı E Boylu Ş, Atmaca S, Altunkılıç H, Erdoğan A, Arıkan E: Tıkanma ikterli olgularda bazı antimikrobiyal kombinasyonlarla preoperatifproflaksi. AnkemDerg. 1993;71,5-8 

45.Gürel M, Boylu Ş, Baç B, Keleş C, Aban N, Asan A: Gastrik ve bilier cerrahide tek doz cefuroksim ile perioperatifantibiotikproflaksisi. AnkemDerg. 1990;4:1,143-146 

46.Gürel M, Baç B, Alıç B, Keleş C, Boylu .Ş, Kumkumoğlu Y: Kolon Yaralanmalarında Primer Tamir. Dicle Ü. Tip F. Derg. 1989;16;2:73-8 

47. Gürel M, Baç B, Keleş C, Alıç B, Kumkumoğlu Y, Boylu Ş: Cerrahi enfeksiyonlarda sulbaktam-ampisilin'in etkinliği. Ulusal Cerrahi Dergisi 1989; 5;3: 67-68, 

48.Soyubol I, Keleşoğlu C, Boylu Ş:Erişkinlerde invaginasyon. Ulusal Cerrahi Dergisi 1985, 3;57-60, 

49.Kayabalı I, Baç B, Keleşoğlu c, Dikmen A, Güneş C, Boylu Ş: Pankreas başı kanserlerinde tedavi sonuçları; 75 hastada erken ve geç sonuçların incelenmesi. Dicle Ü. Tıp F. Derg. 1985,12;1-2:129-133