Uzm. Dr.Selahattin Çakıroğlu

Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Numune Hastanesi

Dilim Dergisi Konjonital Pulor
Iceber çalışması
Ege Ünv.Anti-Tüberkuloz ilaçlara karşı bakteri rezisans üzerinde çalışma
Günaydın Türkiye Hipertansiyon çalışması