Op. Dr. Selçuk Arslan

  • Uzmanlık Alanları: Organ çıkarım Cerrahisi, Böbrek nakli, Karaciğer nakli, Meme kistleri, Meme kanseri, Obezite Cerrahisi, Guatr, Tiroid, Kasık Fıtığı, Göbek fıtığı, Kıl Dönmesi, Makat Çatlağı, Hemoroid
Eğitim ve Uzmanlık
2005 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi(Yük.Öğr.6 Yıl)        
2011 - Tıpta Uzmanlık Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 
Katıldığı Kurslar ve Toplantılar
Transplantasyonun yarınını değiştirenler 2011 İstanbul
Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi; İnvitro vasküler mikrocerrahi kursu. 2011 Antalya.
Mersin Fıtık Günleri ( Laparaskopik fıtık cerrahisi eğitimi.) Mart 2009.
Sağlık bakanlığı onaylı klinik araştırmacı eğitim programı 2010 Gaziantep.
TCD temel cerrahi eğitim kursu; kavramlar , tutumlar ve beceriler 2007.
 
Katıldığı Kongreler
Ankara Cerrahi Günleri , 2007 Ankara
Ulusal Cerrahi kongresi 28-31 Mayıs 2008 Antalya
Mersin Fıtık Günleri 20-21 Mart 2009 Mersin
Hepatopankreatikobilier Cerrahi Kongresi 7-9 Nisan 2011 Antalya
Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2011 Antalya
Transplantasyonun Yarınını Değiştirenler 2011 İstanbul
Ulusal Cerrahi Kongresi 2014 Antalya
 
Üye Olunan Kurumlar
Türk Organ Nakli Derneği
Türk Cerrahi Derneği
Ankara Cerrahi Derneği
 
Özel Belgeler - Sertifikalar
Karaciğer ve böbrek Harvesti yeterlilik belgesi (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi , 2011.)
 
 
 
 
 
 
Maralcan G., Başkonuş İ.,Arslan S.,Gökalp A., Aybastı A., Balık A., Rastalantısal safra kesesi kanserleri. Ulusal cerrahi kongresi 2008 HPB-4. (Sözlü Bildiri Sunumu)
Çoban S., Balık A., Aydın Ü., Başkonuş İ., Arslan S., Borazan E. Hiler kolanjiokarsinom nedeni ile tedavi edilen 37 olgunun analizi. 10.Ulusal hepatopankreatikobilier Cerrahi Kongresi. Kongre kitabı 2011, Saya 10; S-0022. Refno : 142. ( Sözlü bildiri sunumu.)
Balık A.A., Çoban S., Aydın Ü., Arslan S., Gökalp A.. Pankreatikoduodenektomi uygulanan 138 olgunun analizi . 10. Ulusal Hepatopankreatikobilier Cerrahi Kongresi. Kongre kitabı 2011., Sayfa 44; P-0079. Ref No : 140. ( Sözlü bildiri sunumu.)
Ulusal Cerrahi kongresi 2008 Antalya ; Cerrahi Yaralarda İnfeksiyon Süreci Poster Sunumu