• İlgi Alanları: Anestezi ve reanimasyon, Yoğun bakım, Algoloji
Eğitim ve Uzmanlık
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık