Dr. Öğr. ÜyesiSelen Işık Ulusoy

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
2000 - 2007 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aralık 2007 - Eylül 2012 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri A.B.D. - Uzmanlık

Deneyim
Zonguldak Merkez Kozlu  1 Nolu  Sağlık Ocağı (Pratisyen) Ekim 2007-Aralık 2007
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri A.B.D. (Asistan Dr) Aralık 2007-Eylül 2012
Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi (Uzman Dr- Devlet Hizmet Yükümlülüğü) Eylül 2012 – Ağustos 2014
Kırklareli Devlet Hastanesi (Uzman Dr) Ağustos 2014-Temmuz 2015
Tarsus Devlet Hastanesi (Uzman Dr) Temmuz 2015-Mayıs 2016
Başkent Üniversitesi Konya Uygulama Ve Araştırma Hastanesi (Dr. Öğretim Üyesi ) Haziran 2016- Ocak 2021Kurs ve Sertifikalar
Kognitif Ve Davranış Terapileri Kurumsal Eğitimi (Ekim 2008-Ocak 2009)
Kognıtıf Ve Davranış Terapileri Süpervizyonu (2013)
Destekleyici Psikoterapi Teorik Eğitimi (Mart 2014-Şubat 2015)
20-21 Eylül 2008 Tarihlerinde Kimera- İstatistik Analize Giriş Ve Orta Düzey İstatistik Analiz Eğitimi   
3-4 Mart 2012 Tarihlerinde 10 Saatlik Klinik Araştırma Metodolojisi Eğitim Programı
26-27-28 Eylül 2014 Tarihlerinde  Akademika İleri Düzey İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi

Uzmanlık Tezi : Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların Anne Ve Babalarında Duygu Tanıma Ve Ayırt Etme.

Tez Danışmanı: Doç.Dr.Şeref Abdurrahman Gülseren

Uluslararası Yayınlar

Evaluatıon Of Affectıve Temperament And Anxıety-Depressıon Levels In Fıbromyalgıa Patıents: A Pılot Study. Işık-Ulusoy S.Braz J Psychıatry. 2019 Apr 15;41(5):428-432.

Evaluatıon Of Dry Eye Dısease In Newly Dıagnosed Anxıety And Depressıon Patıents Usıng Anterıor Segment Optıcal Coherence Tomography. Ulusoy Mo, Işık-Ulusoy S, Kıvanç Sa.Eye Vıs (Lond). 2019 Aug 9;6:25.

Choroıdal Thıckness In Patıents Wıth Fıbromyalgıa And Correlatıon Wıth Dısease Severıty. Ulusoy Mo, Kal A, Işık-Ulusoy S, Kal Ö.Indıan J Ophthalmol. 2018 Mar;66(3):428-432.

Relatıonshıp Among Copıng Strategıes, Qualıty Of Lıfe, And Anxıety And Depressıve Dısorders In Hemodıalysıs Patıents. Işık Ulusoy S, Kal Ö.Ther Apher Dıal. 2020 Apr;24(2):189-196.

Optıcal Coherence Tomography Angıography Fındıngs Of Multıple Sclerosıs Wıth Or Wıthout Optıc Neurıtıs. Ulusoy Mo, Horasanlı B, Işık-Ulusoy S.Neurol Res. 2020 Apr;42(4):319-326.

Facıal Emotıon Recognıtıon Defıcıts In Patıents Wıth Bıpolar Dısorder And Theır Healthy Parents. Işık Ulusoy S, Gülseren Şa, Özkan N, Bilen C.Gen Hosp Psychıatry. 2020 Jul-Aug;65:9-14.

Influence Of Dıfferent Antıdepressants On Ocular Surface In Patıents Wıth Major Depressıve Dısorder. Journal Of Clinical Psychopharmacology. Işık Ulusoy S, Ulusoy Mo

Ulusal Yayınlar:

Multipl Skleroz Hastalarında Çocukluk Çağı Travmaları Ve İntihar Riski İle İlişkisi (Tur) J Clin Psy. 2019; 22(4): Işık-Ulusoy S,Horasanlı B.

Effects Of Temperamental Characterıstıcs On Depressıon-Anxıety Levels And The Qualıty Of Lıfe In Infertıle Women. Işık Ulusoy S, Colak E.Medeni Med J. 2020;35(3):226-235. 

Kongre Sözel Sunumları

Loğusalık Depresyonunun Bağlanma Biçimi Ve Ayrılma Anksiyetesiyle İlişkisi. 14. Yılllık Toplantı Bahar Sempozyumu  2010  Çam B, Gülseren L, Işık S, Karakoç B, Gülseren Ş.


Şizofreni Hastalarında Retina Ve Koroid Tabakalarının Optik Koherens Tomografi İle İncelenmesi. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi: 2018 , Işık Ulusoy S, Ulusoy Mo.


Evaluatıon Of Impulsıvıty And The Relatıonshıp Between Affectıce Symptoms And Impulsıvıty In Patıents Wıth Epılepsy. Uluslararası 11. Psikofarmakoloji Kongresi Ve 7. Uluslararası Çocuk Ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 2019 , Işık-Ulusoy S,Horasanlı B.


Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda Anksiyete Duyarlılığı Ve Anksiyete Düzeyi  İle İlişkisi . 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2019 Işık Ulusoy S, Çaldır Mv.


Bir Üniversite Hastanesinde Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilen Hastaların Klinik Özellikleri Akademik Geriatri Derneği-E Kongre 2020 Işık Ulusoy S.


Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanısı Olan Hastalarda Serotonin Geri Alım İnhibitörü Kullanımının Koroid Üzerine Etkisi 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi  Işık Ulusoy S, Ulusoy Mo.