Op. Dr. Selim Demirezen

  • Uzmanlık Alanları: Yenidoğan Cerrahi Hastalıkları, Çocuk ürolojisi, Sünnet, Hipospadias, Vezikoüreteral reflü, Üreteropelvik bileşke darlığı, Kasık Fıtığı, İnmemiş Testis Ameliyatları, Hidrosel, Testis torsiyonu
Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.B.D – Uzmanlık