Op. Dr.Selvet Erdoğan

  • İlgi Alanları
  • Geniz eti
  • Bademcik
  • Guatr hastalıkları
  • Alerjik rinit
  • Sinüs hastalıkları
  • Tükürük bezi hastalıkları
  • Kulak zarı onarımı
  • Rinoplasti

Uyku apnesi uyku esnasında hava alış verişinin kısa bir süre durması durumudur. Çoğunlukla üst hava yolunun geçici olarak tıkanmasına bağlı oluşmaktadır. Buna sebeb olan üst solunum yolu sorunları arasında; septal deviasyon (burun eğriliği), bademcik büyümesi, yumuşak damak sarkması ve dil kökü büyümesi  sayılabilir. Bu sorunlara yönelik genellikle cerrahi müdahaleler yapmak gerekmektedir. Septoplasti, tonsillektomi (Bademcik ameliyatı), anterior palatoplasti (yumuşak damak kısaltılması) uvulopalatofaringoplasti gibi cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Genellikle bir gecelik hastane yatışı ardından hasta evine gönderilmektedir.

Eğitim ve Uzmanlık
2000 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2008 – Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi – Uzmanlık

Deneyim
Samsun, Vezirköprü Devlet Hastanesi
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kurtkör Ersoy Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
2014 - Kocaeli Üniversitesi KBB ABD Temporal Kemik Diseksiyon Kursu,
2015 - Kocaeli Üniversitesi KBB ABD Temporal Kemik Diseksiyon Kursu,

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

A1. Ozturk M, Ucar S, Sarı F, Erdogan S, Topdag M, Iseri M. Possible protective effect of sertraline against cisplatin-induced ototoxicity: an experimental study. Scientific World Journal. 2013 Oct 1;2013:523480.

A2. Derin S, Erdogan S, Almac A, Ulubil A, Iseri M, Aydin O, Keskin G, Oran A, Kuru FD. Parotid Gland Tumours in Turkish population: analysis of 165 Patients. (Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(8):3539-42.)

A3. Iseri P, Keskin G, Fatma DK, Oran A, Derin S, Erdogan S, Iseri M. Rare Cases of Facial Nerve Tumors. Int. Adv. Otol. 2012;9:115-21.

A4. Ozturk M, Sari F, Erdogan S, Mutlu F. Submandibular cystic cavernous hemangioma: An unusual presentation. J Craniofac Surg. 2013;24:1856-7.

A5. Erdogan S, Topdag M, Vural C, Sari F, Ozturk M. Unexpected localization of dermoid cyst: in preauricular region. Acta Medica Mediterranea 2014:1;101-3.

A6. Aydin O, Iseri M, Erdogan S, Derin S. Fibromatosis of parotid gland: A rare localization. Acta Medica Mediterranea 2014:1;111-3.).

A7. Sari F, Topdag M, Ozturk M, Erdogan S, Doruk AC. Vocal Cord Hemangioma: A Rare Entity. J Craniofac Surg. 2014;25:1565.

A8. Akpınar ÇK, Doğru H, Erdoğan S, Balcı K. Sunct Sendromunu Taklit eden Herpes Zoster Oftalmikus: İki Olgu Sunumu (Nöropsikiyatri Arşivi)

A9. Sari F, Erdogan S. A rare presentation of epidermoid cyst. J Craniofac Surg. 2015 Sep;26(6):e552-3. doi: 10.1097/SCS.0000000000001962.

A10. Aydin O, Erdogan S, Derin S. Parapharyngeal space lipoma. J Craniofac Surg. 2015 Oct;26(7):e658-9. doi: 10.1097/SCS.0000000000002068.

A11. Mutlu F, Mete Iseri, Erdogan S, Ozturk M, Sari F. An Analysis Of Surgical Treatment Results Of 138 Patients With Tympanosclerosis. ( J Craniofac Surg. 2015 Oct 28. Epub ahead of print ).

A12. Topdag M, Sari F, Iseri M, Erdogan S, Keskin IG. Paranasal sinus mucoceles; our clinical experiment. (IJCEM, 2015)

A13. Derin S, Sahan M, Deveer M, Erdogan S, Tetiker H, Koseoglu S. The causes of persistent / recurrent nasal obstruction after primary septoplasty. Craniofacial Surgery (J Craniofac Surg. 2016;27:828-30. doi: 10.1097/SCS.0000000000002505.)

A14. Derin S, Erdogan S, Sahan M, Azik MF, Derin H, Topal Y, Topal H. Olfactory Dysfunction in Β Thalassemia Major Patients Treated With Iron Chelating Agents. (ENT Journal dergisince kabul edildi, basım aşamasında)

-SCI, SCIE dışı indekslerdeki makeleler;

A15. Ozturk M, Ila K, Erdogan S, Polat A, Topdag M. The Effect of Alprazolam on Acoustic Stapedius Reflex Thresholds in Healthy Volunteers. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. 2014;66:347-51.

A16. Ozturk M, Sari F, Erdogan S, Fatih Mutlu. Munchausen Syndrome: A Case with Presenting Sudden Hearing Loss. Journal of Clinical and Analytical Medicine. (DOI: 10.4328/JCAM.2135).