Op. Dr.Sema Ağar Sezgin

Eğitim ve Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık