Prof. Dr.Semih Ayan

 • İlgi Alanları
 • Ürolojik onkoloji
 • Çocuk ürolojisi
 • Prostat kanseri
 • Böbrek tümörleri
 • Mesane tümörleri
 • Laparoskopik cerrahi
 • Böbrek çıkışı darlığı
 • Böbreğe idrar reflüsü

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nin Üroloji tıbbi biriminde hasta kabul eden Prof. Dr. Semih Ayan, 1997 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayarak Üroloji Uzmanı unvanını almıştır. 1999 yılında Çocuk Ürolojisi alanında Harvard Üniversitesi'nde Doktora Sonrası Araştırma Fellowu olmuş; 2003 yılında Üroloji Doçenti, 2009 yılında Üroloji Profesörü olmaya hak kazanmıştır. 2015 yılında ise Chicago Üniversitesi'nde Minimal İnvazif Ürolojik Onkoloji (Klinik Fellow) çalışmaları yaparak mesleki alandaki eğitim ve tecrübelerini uluslararası çalışmalarla taçlandırmıştır.

Hekimin ilgi alanları arasında bulunan Ürolojik Onkoloji alanında prostat kanseri, mesane kanserleri ve böbrek tümörlerinin cerrahi tedavisi ile hastaların kanserden kurtulma şansı ile sağ kalım oranında önemli ölçüde artış sağlanmaktadır. Bir diğer ilgi alanı olan Çocuk Ürolojisi alanında ise böbrek çıkışı darlığı, böbreğe idrar reflüsü ve hipospadias gibi doğumsal anomaliler yenilikçi cerrahi uygulamalar kullanılarak düzeltilmekte ve hastalara yaşam boyu katkı sağlanmaktadır.

Üroloji birimlerimizde belirtilen alanlarda verilecek tıbbi tanı, tedavi ve cerrahi tedavi için gereken tıbbi teçhizat, laporoskopik ameliyatlar ve yeni cerrahi tekniklerin kullanımına uygun her türlü donanım hastanemizde mevcuttur. Hastanelerimizde tıp teknolojisinin sunmuş olduğu en iyi imkanlardan yararlanılarak yapılan tedavi ve operasyonlar ile hastaların iyileşmesi sağlanırken yaşam kalitesinde önemli bir artış elde edilmektedir.

Prof. Dr. Semih Ayan, tıp eğitiminin neredeyse tamamını ve sahip olduğu sertifikaları Amerika ve Avrupa'nın önde gelen kurumlarından almış, ürolojinin pek çok ileri uzmanlık dalında derin bir bilgi ve uluslararası tecrübe edinmiştir. Prof. Dr. Ayan'ın uluslararası anlamda almış olduğu eğitim ve sertifikalar arasında;

 • Amerikan Tıp Lisansı (USML)
 • Çocuk Ürolojisi Fellow’luğu (1999-2000/Boston, ABD)
 • Ürolojik Onkoloji Fellow’luğu (2014-2015/ABD) yer almaktadır.

Eğitim ve Uzmanlık
1997 -  Üroloji Uzmanı Cumhuriyet Üniversitesi
1999 -  Çocuk Ürolojisi Doktora Sonrası Araştırma Fellowu - Harvard Üniversitesi
2003 - Üroloji Doçenti
2009 -  Üroloji Profesörü
2015 -  Minimal İnvazif Ürolojik Onkoloji (Klinik Fellow) Chicago Üniversitesi

Deneyim
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Profesör Doktor
1999 -  Çocuk Ürolojisi Doktora Sonrası Araştırma Fellowu,
Ocak1999 - Aralık1999 -  Harvard Medical School, Children’s Hospital, Department of Urology, Boston, USA 
2014 - 2015 - Minimal İnvazif Ürolojik Onkoloji Klinik Fellowu, University of Chicago, Dept of Surgery, Section of Urology, Chicago, ABD

Kurs ve Sertifikalar
Avrupa Üroloji Deneği Board (Yeterlilik) Sertifikası
2004 Amerika Birleşik Devletleri Tıp Lisansı (USMLE- Full Certification)
İllinois Eyaleti Tıp Lisansı
Çocuk Ürolojisi Fellow’ luğu ( 1999 – 2000 Boston, ABD)
Ürolojik Onkoloji  Fellow’luğu (2014 – 2015 ABD)​​​​​​

Mesleki Üyelikler
Ürolojik Cerrahi Derneği
Avrupa Üroloji Derneği
Üroonkoloji Derneği
Amerikan Üroloji Derneği
Amerika Birleşik Devletleri Tıp Lisansı (USMLE) Sertifikası
Avrupa Üroloji Board Sertifikası