Doç. Dr.Semih Ayanoğlu

  • İlgi Alanları
  • Ayak bileği cerrahisi
  • Çocuk ortopedisi
  • Eklem protez cerrahisi
  • Spor cerrahisi
  • Artroskopi
  • Ortopedik travma cerrahisi
  • Rejeneratif ortobiyolojik tedaviler

Eğitim ve Uzmanlık
Lisans / Y. Lisans - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Hazırlık) 1989-1990
Lisans / Y. Lisans - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990-1996
Tıpta Uzmanlık -  Ortopedi ve Travmatoloji Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1997-2002
Doçentlik - Ortopedi ve Travmatoloji Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.04.2016

Deneyim
Uzman Dr. SSK Tatvan Devlet Hastanesi      2002-2003
Başasistan Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi               2003-2008
Uzman Dr. İstanbul Ayak ve Ayak Bileği Tedavi Merkezi      2007-2013
Başasistan İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008-2011
Uzman Dr. Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi               2011-2013
Uzman Dr. İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013-2016
Doçent Dr. İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.04.2016-25.10.2016
Doçent Dr. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 28.10.2016-18.02.2021
Doçent Dr. Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi 01.03.2021-Halen
Yabancı Deneyim
University of Texas Health Science Center at San Antonio USA -  Prof. Dr. Charles A. Rockwood, Jr., M.D. Shoulder Service – (Observing physician - Gözlemci) 1999-2000.
Sports Medicine Associates at San Antonio, Texas - Dr. David R. Schmidt M.D. Knee Surgery (Observing physician - Gözlemci) 1999-2000.
Klinikum Dortmund Orthopedic Clinic – Prof. Dr. B. D. Katthagen, Prof. Dr. Dietrich Tönnis, Dr. Klaus Kalchschmidt “Technique of Tönnis Triple Pelvic Osteotomy” 28 Kasım – 02 Aralık 2005.

Kurs ve Sertifikalar
Kalça Artroskopisi, Uzmanlık Sonrası Eğitim Toplantısı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD,13 Haziran 1998.
Global Shoulder Arthroplasty System Certification Course San Antonio, Texas. USA. 17 July 1999.
III. İnfantil Kalça Ultrasonografi Okuma-Değerlendirme Kursu, T.O.T.B.D. Pediatrik Ortopedi Şubesi, 23 Eylül 2000.
IV. Pediatrik Ortopedi Kursu, Pediatrik Ortopedi Derneği, 28-30 Eylül 2001.
TOTBİD – TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Yaz Okulu, 21-24 Ağustos 2004, Selçuk Üniversitesi Kampüsü, KONYA.
EPOS pre-meeting symposium “what is new in diagnosis and treatment of DDH?” 23rd EPOS meeting, Switzerland 31.3.2004.
X. İlizarov Kursu, 29 Nisan – 1 Mayıs 2005 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD, ADANA.
Pediatric Hip Ultrasonography course (Graf Method), 13-15 January 2005, Istanbul Eresin Hotel (20 hours’ hands on course which is mainly given by Prof. Dr. Reinhard Graf).
V. Pediatrik Ortopedi Kursu, 18 – 20 Mart 2005 Pediatrik Ortopedi Derneği.
AOFAS (American Orthopedic Foot and Ankle Society), Complications in Foot and Ankle Surgery Course Nov 30 – Dec 1 2007, New Orleans, USA.
ACFAS Challenging Foot/Ankle Procedures Course (Musculoskeletal learning Center MLC) September 6-7, 2007. Denver USA.
The Intramedullary Skeletal Kinetic Distractor (ISKD) Course. August 30, 2007. Baltimore USA.
17th Annual Baltimore Limb Deformity Course. September 1-5, 2007. Baltimore USA.
Hip Joint Deformity Correction and Preservation Techniques Course. September 6-7, 2007. Baltimore USA.
Ponseti Method for Clubfoot Treatment Course August 31, 2007. Baltimore USA.
AOFAS (American Orthopedic Foot and Ankle Society), Advanced Foot and Ankle Course: Reconstruction and salvage of complications. May 1-3, 2008, San Francisco, California, USA.
AOFAS (American Orthopedic Foot and Ankle Society), Surgery of the Forefoot and Midfoot: From Trauma to Reconstruction, November 7-8, 2008, San Antonio, USA.
III. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu, TOTBİD Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi 5-6 Eylül 2008 İSTANBUL.
Emergency team for broken bones, I.T.S Titanium World Cup 2008 – our hands on Trauma Training – 12 June 2008 Graz, Austria.
AO Pediatric Trauma Course 18-19.01.2008 Izmir.
AAOS/OTA Strategies & Tactics in Orthopedic Ext Trauma, Rosemont, IL, 4-6.12.2008.
Bilimsel Çalışma Planlama ve Sunum Teknikleri Kursu, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği 13 – 15 Mart 2009 İSTANBUL.
AAOS Current Techniques in Reconstructive Foot and Ankle Surgery, Rosemont, IL, 26-28.3.2009.
Knee Arthroscopy Course, 25-26 February 2010. General Hospital of Thessaloniki – Greece.
AANA (Arthroscopy Association of North America) Foot & Ankle Arthroscopy Course, Rosemont, IL, 29-30.9.2012.
IRAMEA Arthroscopy & Trauma Solutions Combined Foot & Ankle Train – The – Trainer Course, 28-30 May 2015 Centre for Advanced Simulation & Education (CASE), Acibadem University, Istanbul, TURKEY (Doçentlik başvurusu sonrası).
ÜDS İngilizce sınavı sonuç belgesi- 2010
Deney Hayvanları kullanım sertifikası – 2007
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi TOTEK Board Sınavı – Ekim 2011

Mesleki Üyelikler(varsa)
TOTBİD - Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği - 1997
TOTDER - Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği - 1997
TOTEK (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi) - 2011
EPOS European Pediatric Orthopedic Society (Avrupa Pediatrik Ortopedi Derneği) - 2007
American Academy Of Orthopaedic Surgeons (AAOS) 2009-2011 (International Member)
TOTBİD Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Üsküdar Şubesi (Yönetim Kurulu Üyeliği) (Dönem 2013-2015 Sayman & Dönem 2015 – Halen Sayman)

Ödüller(varsa)
XXI Milli Ortopedi Kongresi:
3 – 8 Kasım 2009 – ÇEŞME.
EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ -EN İYİ POSTER BİLDİRİSİ BİRİNCİSİBülbül M., Ayanoğlu S., Barış A., Esenyel C., Gürbüz H.
“Distal radius kırıklarında eksternal fiksatör uygulamalarımızın analizi.”  
XII. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi: 19-22 Mayıs 2010 – ANTALYA.
EN İYİ POSTER BİLDİRİBülbül M., Öztürk K., Ayanoğlu S., Adanır O., Gürbüz H. “Mallet kırıklarının cerrahi tedavisinde Kirschner teli ile ekstansiyon blok tekniği.”
VI. Omuz Dirsek Kongresi: 25 – 28 Mart 2010 – ANKARA. EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ
Esenyel CZ., Öztürk K., Ayanoğlu S., Dedeoğlu S., İmren Y., Mirzanlı C, BülbülM., Gürbüz H., Aliustaoğlu S.
“Proksimal humerus kırıklarında perkütan uygulanan plak ile aksiller sınırın ilişkisi: kadavra çalışması.
XXV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi: 27 Ekim - 1 Kasım 2015 Belek – ANTALYA EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ
Ayanoğlu S., Çakar M., Bayraktar M.K., Seyran M., Dedeoğlu S.S., Çabuk H., Gürbüz H.
“Dil Tipi Kalkaneous Kırığına İkincil Gelişen Haglund Deformitesi”
VI. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması - TOTDER: 12-15 Mayıs 2016 Wyndham Grand Istanbul Levent Hotel, İSTANBUL.AKİF ŞAKİR ŞAKAR DENEYSEL MAKALE İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Ayanoğlu S., Esenyel C.Z., Adanır O., Dedeoğlu S.S., İmren Y., Esen T.
“Effects of Hyaluronic Acid (Hyalonect) on Callus Formation in Rabbits”

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


A-1 Esenyel CZ, Esenyel M, Yeşiltepe R, Ayanoğlu S, Bülbül AM, Şirvancı M, Kara AN. Subakromiyal sıkışma sendromunda steroid enjeksiyonunun doğru şekilde uygulanması ile omuz ağrısı ve fonksiyonu arasındaki ilişki. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2003, 37(1), 41-45.

 

A-2 Göksan SB, Bursalı A, Bilgili F, Sıvacıoğlu S, Ayanoğlu S. Ponseti technique for the correction of idiopathic clubfeet presenting up to 1 year of age. A preliminary study in children with untreated or complex deformities. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 2006, 126(1), 15-21., Doi: 10.1007/s00402-005-0070-9.

 

A-3 Bülbül M, Ayanoğlu S, Esenyel CZ, Büyükkurt CD, Imren Y, Gürbüz H. Diyabetik Ayak Yaralarında Damar Oklüzyonunun Amputasyon Sınırına Etkisi. Trakya Univ Tip Fak Derg 2008; 25:186–188.

 

A-4 Bülbül M, Esenyel CZ, Esenyel M, Ayanoğlu S, Bilgic B, Gülmez T. Effects of calcitonin on the biomechanics, histopathology, and radiography of callus formation in rats. J Orthop Sci 2008;13:136–144.

 

A-5 Bülbül M, Ayanoğlu S, Öztürk K, İmren Y, Esenyel CZ, Yeşiltepe R, Gürbüz H.              How Reliable is the Safe Zone of Hardinge Approach for Superior Gluteal Nerve? Trakya Univ Tip Fak Derg 2009; 26(2): 134-136.

 

A-6 Bülbül M, Ayanoğlu S, Öztürk K, Gürkan V, Gürbüz H, Bilgic B. Osteoid Osteoma of a Metacarpal Bone: Case Report. Trakya Univ Tip Fak Derg 2010; 27:209–211.

A-7 Bülbül M, Ayanoğlu S, İret H, Gürbüz H, Gürkan V. A Retrospective evaluation of the results of the application of MIPPO technique with osteosynthesis on 26 cases of tibial fracture. Minerva Ortop Traumatol 2010; 61(3):177-181.

 

A-8 Bülbül M, Ayanoğlu S, İmren Y, Yığman AK, Büyükkurt CD, Gürkan V, Gürbüz H. May External Fixator Be an Appropriate Alternative Therapeutic Option in Pediatric Femur Fractures? Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2010; 30:1543–1546.

 

A-9 Bülbül M, Ayanoğlu S, Beytemür O, Gürkan V, Esenyel CZ, Gürbüz H. Hardinge insizyonu sonrasında gelişebilecek Trendelenburg bulgusunun morfometrik parametrelerle ilişkisi. Acta Orthop Traumatol Turc 2010; 44:124–126.

 

A-10 Öztürk K, Bülbül M, Demir BB, Büyükkurt CD, Ayanoğlu S, Esenyel CZ. Reconstruction of shoulder abduction and external rotation with latissimus dorsi and teres major transfer in obstetric brachial plexus palsy. Acta Orthop Traumatol Turc 2010; 44(3):186–193.

 

A-11 Esenyel CZ, Öztürk K, Bülbül M, Ayanoğlu S, Ceylan HH. Coracoclavicular ligament repair and screw fixation in acromioclavicular dislocations. Acta Orthop Traumatol Turc 2010; 44(3):194–198.

 

A-12 Bülbül M, Ayanoğlu S, İmren Y, Kahraman S, Esenyel CZ, Gürbüz H: Does two parallel lateral-only pin configuration provide stable osteosynthesis for pediatric supracondylar humerus fracture? J Nobel Med. 2011; 7(3):36-40.

 

A-13 Bülbül M, Ayanoğlu S, İmren Y, Dedeoğlu S, Esenyel CZ, Gürbüz H. Assessment of functional outcomes of either simultaneous or staged bilateral total knee arthroplasty at year one.  J Nobel Med. 2011; 7(2):26-29.

 

A-14 Esenyel CZ, Ceylan HH, Ayanoğlu S, Kebudi A, Adanır O, Bülbül M. Treatment of Neer Type 2 fractures of the distal clavicle with coracoclavicular screw. Acta Orthop Traumatol Turc 2011; 45(5):291–296.

 

A-15 Esenyel CZ, Öztürk K, İmren Y, Ayanoğlu S. Shoulder arthrodesis with plate fixation. Acta Orthop Traumatol Turc 2011; 45(6):412–420.

A-16 Uzun M, Bülbül M, Öztürk K, Ayanoğlu S, Adanır O, Gürbüz H. Surgical treatment of Mallet fractures with the extension block Kirschner wire technique. Acta Ortopedica Brasileira 2012; 20(5):297–299.

 

A-17 Mirzanlı C, Öztürk K, Esenyel CZ, Ayanoğlu S, İmren Y. Accuracy of intrasheath injection techniques for de Quervain's disease: a cadaveric study. J Hand Surg Eur Vol 2012; 37(2):155–160.

 

A-18 Büyükkurt CD, Bülbül M, Ayanoğlu S, Esenyel CZ, Öztürk K, Gürbüz H. The effects of osteoporosis on functional outcome in patients with distal radius fracture treated with plate osteosynthesis. Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(2):89–95.

 

A-19 Uzun M, Bülbül M, Ayanoğlu S, Dedeoğlu S, Esenyel CZ, Gürbüz H. Mid-term results for unicompartmental knee arthroplasty. Acta Chir Orthop Traumatol Cech 2013; 80:226–229.

 

A-20 Erken HY, Ayanoğlu S, Akmaz I, Erler K, Kiral A. Prospective Study of Percutaneous Radiofrequency Nerve Ablation for Chronic Plantar Fasciitis. Foot & Ankle International 2014; 35(2)95-103 doi:10.1177/1071100713509803.

 

A-21 Ayanoğlu S, Esenyel CZ, Adanır O, Dedeoğlu S, İmren Y, Esen T. Effects of hyaluronic acid (Hyalonect) on callus formation in rabbits. Acta Orthop Traumatol Turc 2015; 49(3):319–325.

 

A-22 Çabuk H, Dedeoğlu SS, Adaş M, Tekin AÇ, Seyran M, Ayanoğlu S. Medial Spike and Obesity Associate with Open Reduction in Type III Supracondylar Humeral Fracture. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2016;83(2):102-5. English. PMID: 27167414.

 

A-23 Cakar M, Ayanoğlu S, Cabuk H, Seyran M, Dedeoglu SS, Gurbuz H. Association between vitamin D concentrations and knee pain in patients with osteoarthritis. PeerJ. 2018 Apr 24;6:e4670. doi: 10.7717/peerj.4670. PMID: 29707434; PMCID: PMC5922228.

 

A-24 Kir MC, Ayanoğlu S, Cabuk H, Dedeoglu SS, Imren Y, Karslioglu B, Yuce A, Gurbuz H. Mini-plate fixation via sinus tarsi approach is superior to cannulated screw in intra-articular calcaneal fractures: A prospective randomized study. J Orthop Surg (Hong Kong). 2018 May-Aug;26(3):2309499018792742. doi: 10.1177/2309499018792742. PMID: 30101667.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B-1 Şener T, Bülbül M, Ayanoğlu S, Kara AN. Comparison of functional treatment  and cast immobilization  in the treatment of ankle joint  collateral  ligament injuries. XI. Balkan Congress of Sports Medicine  26-30.04.1999 - ANTALYA.

B-2 Ayanoğlu S, Bursalı A, Şirvancı M, Ortak Ö. MRI evaluation of neurogenic vs. idiopathic clubfoot treated with Ponseti method. 22nd EPOS Annual Meeting 2-5 Nisan 2003 Londra / İngiltere (Sözel sunu).

B-3 Ayanoğlu S, Bursalı A. Leg muscles agenesis mimicking clubfoot deformity in four cases. 23rd EPOS Annual Meeting 31 Mart – 3 Nisan 2004 – Cenevre / İsviçre (Poster sunumu).

B-4 Bursalı A, Tonbul M, Ayanoğlu S, Okan N. Developmental dysplasia of the hip: Mid-term results of Pembersal pelvic osteotomy. 24th EPOS Annual Meeting 6-9 Nisan 2005 Palma de Mallorca / İspanya (Poster sunumu).

B-5 Okan N, Bursalı A, Emrem K, Ayanoğlu S. Hip adduction and internal rotation deformity in cerebral palsy: Adductor magnus distal release to solve this problem without complications.      24th EPOS Annual Meeting 6-9 Nisan 2005 Palma de Mallorca / İspanya (Poster sunumu).

B-6 Ayanoğlu S, Bülbül M, Sönmez M, Bursalı A. Treatment of neurogenic clubfoot with Ponseti method. 4th International Clubfoot Congress, 5-6 Eylül 2005 İstanbul / Türkiye (Sözlü sunu)

B-7 Ayanoğlu S, Bülbül M, Sönmez M, Bursalı A. Results of myelodysplasia clubfoot treatment with Ponseti method. 25th EPOS Annual Meeting 5-8 Nisan 2006 Dresden / Almanya (Sözlü sunu).

B-8 Yıldırım T, Bursalı A, Gursu S, Aydın B, Ayanoğlu S. An alternative orthosis to prevent relapse of the clubfoot deformity after correction with the Ponseti method. EPOS/IFPOS Combined Meeting, 26th EPOS Annual Meeting 11-14 Nisan 2007 Sorrento / İtalya (Poster sunumu). J Child Orthop 2007; 1:S13-S132.

B-9 Bursalı A, Ayanoğlu S, Yıldırım T. Modified algorithm for myelodysplasia clubfoot treatment with Ponseti method. International Clubfoot Symposium 12-14 Eylül 2007 Coralville, Iowa / ABD (Poster sunumu).

B-10 Bülbül M, Ayanoğlu S, Esenyel C, Kahraman S, Büyükkurt D, Gürbüz H. Lateral two parallel K-wires are stable osteosynthesis for child supracondylar humerus fracture? 10th EFORT Congress Vienna, Austria 3 – 6 June 2009 (E-Poster sunumu). Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-12)

B-11 Bülbül M, Ayanoğlu S, Öztürk K, Gürkan V, Gürbüz H, Bilgiç B. Metacarpal osteoid osteoma: A case presentation. 10th EFORT Congress Vienna, Austria 3-6 June 2009 (E-Poster sunumu). Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-6)

B-12 Bülbül M, Ayanoğlu S, Öztürk K, İmren Y, Esenyel C, Gürbüz H. How reliable is the safe zone of hardinge approach for superior gluteal nerve? 10th EFORT Congress Vienna, Austria 3 – 6 June 2009 (E-Poster sunumu). Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-5)

B-13 Bülbül M, Ayanoğlu S, Esenyel C, Gürkan V, Kahraman S, Gürbüz H. Who should not undergone total hip arthroplasty through hardinge approach? 10th EFORT Congress Vienna, Austria 3 – 6 June 2009 (E-Poster sunumu). Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-9)

C. Yazılan uluslararası / ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C-1 Kalça (2009) - Ortopedik Cerrahide Temel Teknikler. Editörler: Robert L. Barrack, Aaron G. Rosenberg (İngilizce kitap çevirisi).                                                                                                                   Bölümün adı: Minimal İnvazif Total Kalça Artroplastisi. Ayanoğlu S         ISBN:9789754206807 Nobel Tıp Kitapevi.

C-2 Omuz ve Dirsek için Cerrahi Girişimler (2013) – Editörler: F. Alan Barber, Scott P. Fischer (İngilizce kitap çevirisi).                                                                                                    Bölümün adı: Akromiyoklaviküler Eklem Rezeksiyonu – Atroskopik Üç Portal Tekniği. Ayanoğlu S, Çakmak S.                                                                                                        ISBN: 9786054084395 Habitat Yayıncılık.

C-3 Omuz ve Dirsek için Cerrahi Girişimler (2013) – Editörler: F. Alan Barber, Scott P. Fischer (İngilizce kitap çevirisi).                                                                                                    Bölümün adı: Akromiyoklaviküler Eklem Rezeksiyonu – Atroskopik İki Portal Tekniği (Doğrudan Yaklaşım). Ayanoğlu S                                                                                                        ISBN: 9786054084395 Habitat Yayıncılık.

C-4 Omuz ve Dirsek için Cerrahi Girişimler (2013) – Editörler: F. Alan Barber, Scott P. Fischer (İngilizce kitap çevirisi).                                                                                                    Bölümün adı: Akromiyoklaviküler Eklem Rezeksiyonu – Açık Yaklaşım. Ayanoğlu S                                                                                                       ISBN: 9786054084395 Habitat Yayıncılık.

C-5 Omuz ve Dirsek için Cerrahi Girişimler (2013) – Editörler: F. Alan Barber, Scott P. Fischer (İngilizce kitap çevirisi).                                                                                                    Bölümün adı: Atroskopik Subakromiyal Dekompresyon – Lateral Yaklaşım. Ayanoğlu S                                                                                                        ISBN: 9786054084395 Habitat Yayıncılık.

C-6 Omuz ve Dirsek için Cerrahi Girişimler (2013) – Editörler: F. Alan Barber, Scott P. Fischer (İngilizce kitap çevirisi).                                                                                                    Bölümün adı: Rotator Manşon Onarımının Biyomekaniği. Esenyel M, Ayanoğlu S.                                                                                                        ISBN: 9786054084395 Habitat Yayıncılık.

C-7 Omuz ve Dirsek için Cerrahi Girişimler (2013) – Editörler: F. Alan Barber, Scott P. Fischer (İngilizce kitap çevirisi).                                                                                                    Bölümün adı: PASTA Lezyonunun Atroskopik Tamiri. Ayanoğlu S, Yavuz U.                                                                                                      ISBN: 9786054084395 Habitat Yayıncılık.

C-8 Omuz ve Dirsek için Cerrahi Girişimler (2013) – Editörler: F. Alan Barber, Scott P. Fischer (İngilizce kitap çevirisi).                                                                                                    Bölümün adı: Atroskopik Rotator Manşon Onarımı. Ayanoğlu S, Çakar M.                                                                                                        ISBN: 9786054084395 Habitat Yayıncılık.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D-1 Olcay E, Aksoy B, Yıldırım ÖS, Çiftçi A, Ayanoğlu S. Kurtarıcı bir işlem olan Girdlestone rezeksiyon artroplastisi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 1999; 33:62-67.

D-2 Akman Ş, Ayanoğlu S, Aksoy B, Kavukçuoğlu F, Öztürk İ. Omuzda yumuşak doku kitlesi ile kendini gösteren ve pirinç taneleri (Rice body) içeren Subakromiyal bursit olgusu. Acta Orthop Traumatol Turc 2000; 34:528–531.

D-3 Öztürk K, Akman Ş, Ertürer E, Ayanoğlu S, Aksoy B. Peroneal sinir lokalizasyonunda intranöral yerleşimli ganglion kisti ve sebep olduğu düşük ayak: Olgu sunumu. Acta Orthop Traumatol Turc 2004; 34:426–429.

D-4 Esenyel CZ, Bülbül M, Yeşiltepe R, Ayanoğlu S, Adanır O, Kara AN. Staphylococcus Aureus enfeksiyonu gelişen posttravmatik osteomyelit  vakalarımız. Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2004 (2);(1): 15-19.

D-5 Esenyel M, Özaras N, Demir SE, Ayanoğlu S, Bursalı A. Multidisipliner Spina Bifida polikliniği verilerinin analizi. Hipokrat Dergisi 2004 (13)/7:262-263.

D-6 Bülbül M, Ayanoğlu S, Dedeoğlu S, Özden E, Öztürk K. Aşil tendon rüptürlerinin cerrahi tedavi sonuçlarının analizi. Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2009; 7(1-2-3):41-44.

D-7 Bülbül M, Ayanoğlu S, Özden E, Dedeoğlu S, Esenyel CZ. Olekranon kırıklarında parçalanma; tedavi seçiminde dikkate alınması gereken bir  parametre midir? Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2009; 7(1-2-3):45-48.

D-8 Öztürk K, Esenyel CZ, Bülbül M, Ayanoğlu S, Büyükkurt CD, Özden E. Çocuk femur boynu kırıkları tedavisi. Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2009;7(1-2-3): 49-55.

D-9 Öztürk K, Esenyel CZ, Bülbül M, Ayanoğlu S, İmren Y, Pehlivan AT. Femur boynu kırıklı  genç erişkin hastalarda açık redüksiyon ve Knowles  çivisi ile tedavi sonuçlarımız. Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2009; 7(1-2-3): 56-61.

D-10 Bülbül M, Ceylan HH, Esenyel CZ, Öztürk K, Ayanoğlu S, Büyükkurt CD. Bilek güreşi esnasında oluşan humerus kırığı. Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2009; 7(1-2-3):91-93.

D-11 Öztürk K, Esenyel CZ, Bülbül M, Ayanoğlu S, Büyükkurt CD, Sönmez M. Dirsek seviyesinde ulnar sinir kompresyonuna yol açan basit ganglion kisti olgu sunumu. Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2009; 7(1-2-3):94-96.

D-12 Bülbül M, Ayanoğlu S, Gürkan V, Öztürk K, Esenyel CZ, Gürbüz H. Yetmiş yaş üzeri anstabil intertrokanterik  femur kırıklarında hemiartroplastinin yeri ne olmalı? ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(2):15 – 17.

D-13 Bülbül M, Ayanoğlu S, İret H, Gürbüz H. Motorsiklet kazalarında  tibia kırıkları. Journal of Inonu University Medical Faculty 2009;16(4):237-241.

D-14 Bülbül M, Ayanoğlu S, İmren Y, Gürbüz H. Genç erişkin (Adölesan) futbolculardaki spina iliaca anterior inferior avülsiyon kırıklarının konservatif tedavisi (İki olgu sunumu). ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 12(1):49-51.

D-15 Alici T, Esenyel CZ, Esenyel M, İmren Y, Ayanoğlu S, Çubuk R. Relationship between Meniscal Tears and Tibial Slope on the Tibial Plateau. EAJM 2011; 42:146–151.

D-16 Bülbül M, Ayanoğlu S, Gürkan V, Barış A, Gürbüz H. Distal radius kırıklarında eksternal fiksatör uygulamalarımızın analizi. Erciyes Med J 2012; 34(2):95-96.

D-17 Bülbül M, Uzun M, Ayanoğlu S, İmren Y, Öztürk K, Gürbüz H. Analysis of Surgical Treatment Outcomes in Femoroacetabular Impingement Syndrome. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2012; 32(5):1201–1206.

D-18 Ayanoğlu S. 6-18 ay arası çocuklarda gelişimsel kalça displazisi ve tedavisi (derleme). TOTBİD dergisi 2014; 13:403-411.

D-19 Çabuk H, Ayanoğlu S, Çakar M, Bayraktar MK, Büyükkurt CD, Esenyel CZ, Güler Y. Effects of Sleeping Positions on the Rotator Cuff Pathology. Medicine Science | International Medical Journal 2015;1. doi:10.5455/medscience.2015.04.8310. (doçentlik başvurusundan sonra kabul edilmiştir).

D-20 Ayanoğlu S.                                                                                                                 Diyabetik Ayak Hastalığına Güncel Yaklaşım. Okmeydanı Tıp Dergisi Cilt:31 (Ek sayı): 63-71, 2015. doi:10.5222/otd.2015.063 (doçentlik başvurusundan sonra kabul edilmiştir).

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E-1 Aksoy B, Olcay E, Ayanoğlu S, Merih E, Kara AN. Tenisçi Dirseğinin Lateral Ekstansör Release Ameliyatı ile Tedavisi. 4.Türk spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 29 Eylül–2 Ekim 1998 Büyük Efes Oteli, İZMİR (Poster sunumu).

 

E-2 Olcay E, Öztürk A, Arı Z, Ayanoğlu S. Radial sinirin posterior interosseöz dalının cerrahi anatomisi ve ön kol proksimaline dorsoradial yaklaşımda temel öğe. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 1999; 179-183 (Araştırma).

 

E-3 Aksoy B, Uludağ S, Tekkeşin M, Ayanoğlu S, Öztürk İ. Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Geç Dönemde Gelişen Dev Arteriovenöz Fistül. XVII Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 24-29 Ekim 2001, Antalya (Olgu sunumu).

E-4 Bursalı A, Tombul M, Dinçer A, Ayanoğlu S, Esenyel C. Asetabular labrum: gelişimsel kalça displazisi tedavisi sonrasında MRG bulgularının ön sonuçları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. İstanbul, 18-23 Ekim 2003 (Poster).

E-5 Ayanoğlu S, Esenyel CZ, Şirvancı M, Ortak Ö, Bursalı A. Ponseti metodu ile tedavi edilmiş nörojenik ve idiopatik pes ekinovarus olgularının MRG ile değerlendirilmesi. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. İstanbul, 18-23 Ekim 2003 (sözlü bildiri).

E-6 Esenyel M, Bursalı A, Özaras N, Eroğlu S, Ayanoğlu S. Multidisipliner Spina Bifida polikliniği verilerinin analizi (poster sunumu). 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 4-8 Ekim 2003, Belek / ANTALYA. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (D-5)

E-7 Bülbül M, Ayanoğlu S, Büyükkurt CD, Esenyel CZ. Ayak seviyesindeki diyabetik yaralarda  amputasyon sınırı ne olmalı? (poster sunumu) XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 23-28.10.2007 - ANKARA.

E-8 Öztürk K, Esenyel CZ, Demir B, Bülbül M, Ayanoğlu S, Dedeoğlu S, Özkan S. Obstetrikal brakial pleksus paralizisinde omuzun abduksiyon ve eksternal rotasyon deformitesinin  tedavisi için latissimus dorsi ve teres major tendonlarının rotator manşete transferi (sözlü sunum). XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 23-28.10.2007 – ANKARA. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-10)

E-9 Bilgili F, Göksan SB, Bursalı A, Temelli Y, Ayanoğlu S, Akalan E, Atalar AC. Pes Ekinovarus’un Ponseti yöntemi ve geniş cerrahi gevşetme ile tedavi sonuçlarının kinematik ve kinetik olarak karşılaştırılması (sözlü sunum). XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 23-28.10.2007 – ANKARA.

E-10 Bülbül M, Ayanoğlu S, Kahraman S, Esenyel CZ, Gürbüz H.  Çocuk suprakondiler humerus kırıklarında lateral perkütan iki paralel K teli ile osteosentez yeterli mi? (Sözlü sunum) 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2008 Çeşme / İZMİR.                                   Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-12)

E-11 Öztürk K, Demir B, Kahraman S, Esenyel CZ, Bülbül M, Ayanoğlu S. Obstetrikal brakiyal pleksus paralizisinde omuzun iç rotasyon ve addüksiyon deformitelsinin tedavisi için humerus derotasyon osteotomi sonuçlarımız. 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2008 Çeşme / İZMİR.

E-12 Bülbül M, Ayanoğlu S, Kahraman S, Öztürk K, Gürbüz H. Metakarp yerleşimli osteoid osteoma. 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2008 Çeşme / İZMİR.    Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-6)

E-13 Esenyel CZ, Öztürk K, Kahraman S, Bülbül M, Ayanoğlu S. Gürbüz H.  Plak fiksasyonu ile yapılan omuz artrodezi vakalarımızın sonuçları.11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2008 Çeşme / İZMİR. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-15)

E-14 Bülbül M, Ayanoğlu S, Yeşiltepe R, Esenyel CZ, Özden E, Gürbüz H. Gecikmiş Aşil tendon kopuklarında cerrahi tedavi sonuçlarının analizi. (Sözlü sunum) XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8.11.2009- Çeşme / İZMİR. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (D-6)

E-15 Bülbül M, Uzun M, Ayanoğlu S, Seçkin F.  Menapoz sonrası kadınlarda kemik mineral yoğunluk ölçümü ne zaman ve hangi vücut bölgesinden yapılmaya başlanmalı? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8.11.2009- Çeşme / İZMİR.

E-16 Bülbül M, Ayanoğlu S, İmren Y, Dedeoğlu S, Gürbüz H. Eş zamanlı ve aşamalı bilateral total diz artroplastisinde (TDA) bir yıllık fonksiyonel sonuç değerlendirmesi. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8.11.2009 - Çeşme / İZMİR. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-13)

E-17 Bülbül M, Ayanoğlu S, Öztürk K, İmren Y, Gürbüz H. Hardinge yaklaşımındaki safe zone kavramı gerçekten güvenilir mi? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3 -8.11.2009 – Çeşme / İZMİR. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-5)

E-18 Bülbül M, Ayanoğlu S, Öztürk K, Barış A, Dedeoğlu S, Gürbüz H. Osteoporotik distal radius kırıklarının plak ile osteosentez uygulamalarının analizi. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8.11.2009 – Çeşme / İZMİR.

E-19 Bülbül M, Ayanoğlu S, Yeşiltepe R, Dedeoğlu S, Beytemür O, Gürbüz H. Hardinge  insizyon ile total kalça artroplastisi kimlere  yapılmamalı? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8.11.2009 - Çeşme / İZMİR. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-9)

E-20 Öztürk K, Bülbül M, Ayanoğlu S, İmren Y, Gürbüz H. Çocuklarda gelişen radius başı kırıklarının perkütan kapalı redüksiyonu. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8.11.2009 - Çeşme / İZMİR.

E-21 Bülbül M, Ayanoğlu S, Gürbüz H. Luksasyo Erekta (Omuz ekleminin aşağıya çıkığı). XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8.11.2009- Çeşme / İZMİR.

E-22 Bülbül M, Ayanoğlu S, Barış A, Esenyel CZ, Gürbüz H. Distal radius kırıklarında eksternal fiksatör uygulamalarımızın analizi. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8.11.2009- Çeşme / İZMİR. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (D-16)                            
2009 XXI. Milli Ortopedi Kongresi En İyi El ve Üst Ekstremite Cerrahisi  Poster Ödülü

E-23 Bülbül M, Ayanoğlu S, İret H, Esenyel C, Gürbüz H. Motorsiklet kazalarında tibia kırıkları. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8.11.2009- Çeşme / İZMİR. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (D-13)

E-24 Bülbül M, Ayanoğlu S, Kahraman S, Esenyel CZ, Beytemür O, Gürbüz H. Yetmiş yaş üzeri anstabil intertrokanterik kırıklarda hemiartroplastinin yeri ne olmalı? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8.11.2009 - Çeşme / İZMİR. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (D-12)

E-25 Bülbül M, Ayanoğlu S, Yığman A, Büyükkurt CD, İmren Y, Gürbüz H.  Pediatrik femur kırıklarında eksternal fiksatör uygun bir alternatif  tedavi olabilir mi? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8.11.2009 - Çeşme / İZMİR.

E-26 Bülbül M, Ayanoğlu S, Esenyel CZ, Öztürk K, Gürbüz H. Bikondiler Tibia Kırık Redüksyonunda Yeni Bir Yöntem: Joystick Redüksiyon Tekniği İle  Hibrid Eksternal Fiksatör Uygulaması. 8. Osteoporoz - Osteoartrit Kongre Kitabı Girne / KIBRIS.

E-27 Bülbül M, Ayanoğlu S, Öztürk K, Esenyel CZ, Gürbüz H. Femoroasetabular Sıkışma Sendromunda  Cerrahi Tedavi  Sonuçlarının Analizi. 8. Osteoporoz - Osteoartrit Kongre Kitabı Girne / KIBRIS. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (D-17)

E-28 Bülbül M, Ayanoğlu S, Öztürk K, Esenyel CZ, İmren Y, Gürbüz H. Çocuk suprakondiler humerus kırıklarında lateralden iki paralel K teli  ile osteosentez yeterli midir? 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi bildiri kitabı 25-25.03.2010 – ANKARA. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-12)

E-29 Esenyel CZ, Öztürk K, Ayanoğlu S, Dedeoğlu S, İmren Y, Mirzanlı C, Bülbül M, Gürbüz H, Aliustaoğlu S. Proksimal humerus kırıklarında perkütan uygulanan plak ile aksiler sınırın ilişkisi: Kadavra çalışması. 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi bildiri kitabı 25-25.03.2010 – ANKARA. 6. Omuz Dirsek Kongresi En İyi Poster Ödülü

E-30 Bülbül M, Öztürk K, Ayanoğlu S, Adanır O, Gürbüz H. Mallet kırıklarının cerrahi tedavisinde Kirschner teli ile ekstansiyon blok tekniği. 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2010 ANTALYA. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-16)

E-31 Esenyel CZ, Ayanoğlu S, Seyran M, Bülbül M, Gürbüz H, Coşkun Ü. Skapula yerleşimli Osteoid Osteomanın peruktan radyofrekans ile tedavisi. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatologica Turcica 2011; 45 (Suppl. I / 2011) 235. (E-Poster).

E-32 Mirzanlı C, Öztürk K, Esenyel CZ, Ayanoğlu S, İmren Y, Aliustaoğlu S. De Quervain hastalığında farklı enjeksiyon tekniklerinin karşılaştırılması: Kadavra çalışması. XXIII. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 23-26 Mayıs 2012 Dedeman Gaziantep Hotel & Kongre Merkezi. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-17)

E-33 Bülbül M, Ayanoğlu S, Gürbüz H, Uzun M, Dedeoğlu S, Esenyel CZ. Unikompartmantal diz artropastisi uygulanan hastalarımızın erken dönem sonuçlarımız. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatologica Turcica 2013; 47 (Suppl. I / 2013) 142. (E-Poster). Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (A-19)

E-34 Çabuk H, Ayanoğlu S, Çakar M, Bayraktar MK, Büyükkurt CD, Esenyel CZ. Uyku pozisyonunun Rotator manşet patolojileri üzerine etkisi. XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 ANTALYA. Makale şeklinde basılı yayın olmuştur (D-19)

E-35 Adaş M, Bayraktar MK, Çakar M, Ayanoğlu S, Öğmen CD, Esenyel CZ, Kalkar İ. Bening ve Malign yumuşak doku tümörlerinin ayırımında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin yeri var mıdır? 12.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi 18-22 Nisan 2014 ANTALYA.

E-36 Çakar M, Bayraktar MK, Adaş M, Ayanoğlu S, Özcan Y, Esenyel CZ, Gürbüz H. Türklerde diz eklem çizgisinin ölçümü. 12.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi 18-22 Nisan 2014 ANTALYA.

E-37 Gökçay Eİ, Saygılı MS, Güler Y, Özcan Y, Büyükkurt CD, Ayanoğlu S. Kalça kırıklı yaşlı hastalarda proksimal femur çivisi fonksiyonel sonuçlarımız. 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 10-12 Nisan 2015 Grand Tarabya Otel – İSTANBUL. 

E-38 Kalkar İ, Gürbüz H, Esenyel CZ, Ayanoğlu S. Tekrarlayan travmatik öne omuz çıkıklarında kapsüler plikasyon yapılmayan hastaların Bankart tamiri sonuçları. 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 10-12 Nisan 2015 Grand Tarabya Otel – İSTANBUL.

E-39 Büyükkurt CD, Çabuk H, Ayanoğlu S, Erkin MF, Güler Y, Gürbüz H. Femur proksimal bölge kırıklarında C reaktif protein sonuçlarının değerlendirilmesi. 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 10-12 Nisan 2015 Grand Tarabya Otel – İSTANBUL.

E-40 Esenyel CZ, Kalkar İ, Adaş M, Dedeoğlu SS, Ayanoğlu S, Büyükkurt CD. Proksimal humerus kırıklarında plakla osteosentezde medial kalkar devamlılığı gerekli midir? 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 10-12 Nisan 2015 Grand Tarabya Otel – İSTANBUL.

E-41 Çabuk H, Ayanoğlu S, Adaş M, Tekin AÇ, Dedeoğlu SS, Seyran M. Suprakondiler kırıklarda açık cerrahi için risk faktörleri. 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 10-12 Nisan 2015 Grand Tarabya Otel – İSTANBUL.

E-42 Çabuk H, Büyükkurt CD, Dedeoğlu SS, Ayanoğlu S, Erkin MF, Gökçay Eİ. Çimentosuz total kalça protezinde femoral stem yerleştirilmesinde skopi kullanımın rolü. 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 10-12 Nisan 2015 Grand Tarabya Otel – İSTANBUL.

E-43 Esenyel CZ, Ayanoğlu S, Kalkar İ, Büyükkurt CD, Çabuk H, Dedeoğlu SS. Posterior Malleol kırıklarının anatomik plakla tespiti. 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 10-12 Nisan 2015 Grand Tarabya Otel – İSTANBUL.

E-44 Ayanoğlu S, Çakar M, Seyran M, Bayraktar MK, Çabuk H, Esenyel CZ. Is there any predictive value of vitamin D for pain in knee osteoarthritis? 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 10-12 Nisan 2015 Grand Tarabya Otel – İSTANBUL.

E-45 Dedeoğlu SS, Çabuk H, Tekin AÇ, Ayanoğlu S, Türe YÇ, Esenyel CZ. Skafoid psödoartrozlarında Kirschner teli ile multipl drilleme ve perkütan vida uygulaması sonrası cerrahi tedavi sonuçlarımız. 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 10-12 Nisan 2015 Grand Tarabya Otel – İSTANBUL.

      F. Bilimsel toplantılarda sunulan ve program kitapçığında basılan panel konuşması ve konferanslar: (Panel Konuşmaları)

F-1 V. Ortopedi Buluşması ve II. TOTBİD – AAOS Eğitim Toplantısı 21-25 Nisan 2010 MICE Kongre Merkezi Susesi, ANTALYA.                                                                                           Panel: Halluks Valgus, Konu: Akin Osteotomisi

F-2 XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31Ekim – 5 Kasım 2011 Belek – ANTALYA.                                                                                                                                 Panel: Halluks Valgus Cerrahis (Temel Ameliyatlar), Konu: Lapidus Girişimi

F-3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD. 2011-2012 Eğitim dönemi asistan seminer programı. Konu: Ayak ve Ayak Bileği Sorunlarında Tabanlık Uygulamaları – 8.6.2012.

F-4 VII. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu 14-15 Eylül 2012 İSTANBUL.                        Panel: Ayak önünde osteosentezler, Konu: Weil Osteotomisi ve Osteosentez.

F-5 XI. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi 19-23 Nisan 2013 – ANTALYA.   Panel: Eklemi ilgilendiren alt ekstremite kırıklarına yaklaşım (Okmeydanı deneyimi),            Konu: Ayak bileği çevresi kırıklarına yaklaşım.

F-6 Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 24-27 Nisan 2013 Haliç Kongre Merkezi – İSTANBUL.                                                                                                                                Panel: Ayak ve Ayak Bileği / Pes Planus ve Pes Kavus, Konu: Ayakta Ortez Uygulamaları

F-7 ESSKA & TUSYD Ortopedi, “Artroskopi ve Spor Hekimliğinde Çalışma Tasarımı Değerlendirme ve Makale Yazma” kursu 14-15 Haziran 2013 Marmara Üniversitesi Anadolu Yerleşkesi. Panel: İstatistik II, Konu: Sağkalım Analizi

F-8 Sport Injuries Meeting – Embil İlaç firmasının sponsorluğunda yapılmıştır. 26 Ekim 2013 İSTANBUL. Panel: Ayak bileğinde görülen spor yaralanmaları, Konu: Ayak bileği posterior sorunları.

F-9 XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim – 3 Kasım 2013 Belek – ANTALYA. Panel: Ayak bileği instabilitesi, Konu: Artroskopik Tedavi

F-10 Atatürk Üniversitesi Palandöken Ortopedi Günleri 27 Şubat -1 Mart 2014 Renaissance Polat Erzurum Hotel - ERZURUM. Panel: Ayak Önü Sorunları, Konu: Lapidus I. MTK eklem artrodezi

F-11 Atatürk Üniversitesi Palandöken Ortopedi Günleri 27 Şubat -1 Mart 2014 Renaissance Polat Erzurum Hotel - ERZURUM. Panel: Kompleks Orta ve Ard Ayak Sorunları,                                Konu: Topuk Ağrısı; Plantar Fasiitis ve Ayakta Sinir Sıkışmaları.

F-12 Atatürk Üniversitesi Palandöken Ortopedi Günleri 27 Şubat -1 Mart 2014 Renaissance Polat Erzurum Hotel - ERZURUM. Panel: Kompleks Orta ve Ard Ayak Sorunları,                                Konu: Pes Planus Sınıflama ve Konservatif Tedavi

F-13 XII. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi 18-22 Nisan 2014 ANTALYA. Panel: Tartışmalı Oturum: Proksimal Femur Kırıklarında Tartışmalı Konular,                                   Panel: Parsiyel Artroplasti Uygularım

F-14 Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 17-20 Nisan 2014 WOW Otel Kongre Merkezi – İSTANBUL. Panel: Halluks Valgus, Konu: Modifiye Chevron Osteotomisi

F-15 IX. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu 17-18 Ekim 2014 Radisson Blu Hotel Şişli – İSTANBUL.  Panel: I. Sıra ve Diğer Parmak Bozuklukları, Konu: Halluks Rigidus Tedavi Algoritmaları

F-16 IX. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu 17-18 Ekim 2014 Radisson Blu Hotel Şişli – İSTANBUL.  Panel: I. Sıra ve Diğer Parmak Bozuklukları, Konu: Weil ve Diğer Osteotomiler

F-17 XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Titanic Belek Kongre Merkezi – ANATALYA. Panel: Halluks Valgus: Güncel Tedaviler, Konu: Modifiye Chevron Osteotomisi

F-18 Ayak ve Ayak Bileğinde Cerrahi Kesiler, Osteotomi ve Artroplasti Eğitim Toplantısı; Kadavra Diseksiyonu ile Pratik Uygulama Kursu 13-15 Mart 2015 Ramada Plaza – ANTALYA. Panel: Bunionette Eksizyonu  

F-19 Ayak ve Ayak Bileğinde Cerrahi Kesiler, Osteotomi ve Artroplasti Eğitim Toplantısı; Kadavra Diseksiyonu ile Pratik Uygulama Kursu 13-15 Mart 2015 Ramada Plaza – ANTALYA. Panel: Girdlestone Taylor Ameliyatı (çekiç parmak deformitesi)

F-20 V. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 10-12 Nisan 2015 Grand Tarabya Otel – İSTANBUL. Panel: Halluks Valgus Cerrahisinde Başarısızlık Sebepleri, Konu: Çözümler ve Revizyon Seçenekleri.

F-21 Kemik Eklem 2015 22-26 Nisan 2015 Royal Adam & Eve Otel – ANTALYA. Panel: Ayak ve Ayak Bileği Sorunları, Konu: Lisfrank Yaralanmaları

F-22 7. Bahar Toplantısı: Spor Travmatolojisinde güncel yaklaşımlar 2-3 Ekim 2015 Askeri Müze Harbiye – İSTANBUL. Panel: Sporcu Tabanı, Konu: Kime Nasıl Tabanlık?.

F-23 II. Ayak ve Ayak Bileğinde Cerrahi Kesiler, Osteotomi ve Artrodez Eğitim Toplantısı – “Kadavra diseksiyonu ile pratik uygulama”  19 – 20 Şubat 2016 Akdeniz Üniversitesi – ANTALYA.  Konu: Akin Osteomisi

      G. Atıflar: