Prof. Dr.Semih Tatlıcan

  • İlgi Alanları
  • Dermatolojik cerrahi
  • Kozmetik dermatoloji
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
SSK Ankara - Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği - Uzmanlık
Araştırma ve Yayınlar
A1. Saşmaz, R., H.C. Altinyazar, S. Tatlican, F. Eskioğlu, P. Yurtsever, "Recurrent Lupus Vulgaris Following Repeated BCG (Bacillus Calmette Guerin) Vaccination", J. Dermatology, 28, 762-764 (2001). (1.1.b)
A2. Ersoy, O., R. Ersoy, O. Yayar, H. Demirci, S. Tatlican, "H. Pylori Infection in Patients with Behcet's Disease", World J. Gastroenterol, 13, 2983-2985 (2007).(1.1.a)
A3. Bal, A., E. Gurcay, E. Aydog, E. Umay, S. Tatlican, A. Cakci, "Onset of Psoriasis Induced by Infliximab", J. Clin. Rheumatol, 14, 128-129 (2008). (1.1.b)
A4. Tatlican, S., "Behçet Hastalığı Tedavisinde Anti-Tnf Ajanlar", Turk. J. Rheumatol, 24 27-38 (2009).(1.1.a)
A5. Tatlican, S., B. Oktay, C. Eren, F. Eskioglu, "Herpes Zoster Development after Intraarticular Sodium Hyaluronate Injection", J. Musculoskel. Pain, 17, 86 – 89 (2009).(1.1.b)
A6. Durmazlar, S.P., S. Tatlican, F. Eskioglu, "Localized Hypertrichosis Due To Temporary Henna Tattoo: Report of Three Cases", J. Dermatolog. Treat, 20, 371-373 (2009). (1.1.b)
A7. Tatlican, S. , C. Eren, F. Eskioglu, "Insight into Pimecrolimus Experience in Seborrheic Dermatitis: Close Follow-Up with Exact Mean Cure and Remission Times and Side-Effect Profile", J. Dermatolog. Treat, 20, 198-202 (2009). (1.1.a)
A8. Kartal Durmazlar, S.P., H. Akpinar, C. Eren, F. Eskioglu, S. Tatlican, "Treatment of Acrodermatitis Continua with Topical 8-Methoxypsoralen Plus Local Narrowband Ultraviolet B Phototherapy", Eur. J. Dermatol, 19, 478-480 (2009). (1.1.b)
A9. Tatlican, S. , B. Yamangöktürk, C. Eren, F. Eskioglu, S. Adiyaman, "Germinal Matriks Koterizasyonunda Farklı Fenol Uygulama Sürelerinin Etkinlik ve Güvenlik Açısından Karşılaştırılıması", Acta. Orthop. Traumatol. Turc, 43, 298-302 (2009). (1.1.a)
A10. Durmazlar, S.P., G. Bahar Ulkar, F. Eskioglu, S. Tatlican, A. Mert, A. Akgul, "Significance of Serum Interleukin-8 Levels in Patients with Behcet's Disease: High Levels May Indicate Vascular Involvement", Int. J. Dermatol, 48, 259-264 (2009). (1.1.a)
A11. Canpolat, F., B.C. Cemil, S. Tatlican, F. Eskioglu, M. Oktay, M. Alper, "Pimecrolimus 1% Cream Is Effective in The Treatment of Psoriasis in an Infant", Eur. J. Dermatol, 19, 168-9 (2009). (1.1.b)
A12. Tatlican, S. , C. Eren, B. Oktay, F. Eskioglu, P.K. Durmazlar, "Experience with Repetitive Use of Pimecrolimus: Exploring The Effective And Safe Use in The Treatment of Relapsing Seborrheic Dermatitis", J. Dermatolog. Treat, 21, 83-85 (2010). (1.1.a)
A13. Kartal Durmazlar, S.P., A. Akgul, F. Eskioglu, S. Tatlican, "B Vitamin Supplementation Reduced Serum Homocysteine and Interleukin-6 Levels in Patients with Behcet's Disease with Acute Venous Thrombosis: A Prospective Controlled Study", Turkiye Klinikleri J. Med. Sci, 29, 361-366 (2009). (1.1.a)
A14. Kartal Durmazlar, S.P., S. Tatlican, F. Eskioglu, "Black Henna Tattoo Resulting in Localized Hypertrichosis: One More Case", Turkiye Klinikleri J. Med. Sci, 29, 573-574 (2009). (1.1.b)
A15. Tatlıcan. S. , Ö. Gülbahar, K. Kaya Şimşek, C. Eren, P. Kartal Durmazlar, F. Eskioğlu, "Behçet Hastalarında Serum Resistin Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi", Turkderm, 43, 100-103 (2009). (1.1.a)
A16. Tatlican, S. , A.T. Arıkök, Ö. Gülbahar, C. Eren, Z. Ulukaradağ, F. Eskioğlu, "Psoriatik Epidermiste Keratinosit Apoptozisi Azalmıştır", Turkderm, 43, 167-170 (2009). (1.1.a)
A17. Tatlican, S. , F. Duran, C. Eren, F. Eskioglu, N. Dikmenoglu, B. Oktay, S.P. Kartal Durmazlar, F. Canpolat, "Reduced Erythrocyte Deformability in Active and Untreated Behcet's Disease Patients", Int. J. Dermatol, 49, 167-171 (2010). (Tez kaynaklı). (1.1.a)
A18. Tatlican, S. , C. Eren, B. Yamangokturk, F. Eskioglu, S. Bostanci, "Chemical Matricectomy with 10% Sodium Hydroxide for the Treatment of Ingrown Toenails in People with Diabetes", Derm. Surgery, 36, 219-222 (2010). (1.1.a)
A19. Tatlican, S. , C. Eren, D. Atacan, U. Dalgic, F. Canpolat, F. Eskioglu, " A Case of Herpes Zoster During Pimecrolimus Use for the Treatment of Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus", J. Dermatolog. Treat, 21, 322-323 (2010). (1.1.b)
A20. Tatlican, S. , A. Arikok, O. Gulbahar, C. Eren, B. Cevirgen, F. Eskioglu, "Etanercept Dose Not Have an Apoptosis-Inducing Effect on Psoriatic Keratinocytes", J. Dermatolog. Treat, 21, 306-310 (2010). (1.1.a).
A21. Tatlican, S. , B. Yamangokturk, C. Eren, O. Gulbahar, F. Eskioglu, "A Diagnostic Challenge: A Case of Acrodermatitis Enteropathica without Hypozincemia and with Maternal Milk of Low Zinc Level", Pediatr. Dermatol, 27, 534-535 (2010). (1.1.b).
A22. Tatlican, S. , C. Eren, B. Yamangokturk, F. Eskioglu, "Retrospective Comparison of Experiences with Phenol to Sodium Hydroxide in the Treatment of Ingrown Nail", Derm. Surgery, 36, 432-434, (2010). (1.1.b).
A23. Altunel CT, S. Tatlıcan. , B. Oktay, Z. Ulukaradağ, Ö. Gülbahar, "Behçet Hastalarında Serum Visfatin Seviyeleri ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi", Turkderm, 48, 82-86 (2014). (1.1.a)
B1. Tatlıcan, S., R. Şaşmaz, F. Eskioğlu, "Bir Oral Multipl Papillomatozis Olgusunun İnterferon Alfa 2a İle Tedavisi", Flora-İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 5, 210–212 (2000). (1.3.b)
B2. Tatlıcan, S., "Tanınız Nedir?, Aplasia Cutis Congenita", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 9,132,152 (2000). (1.3.b)
B3. Tatlıcan, S., H.C. Altınyazar, "Tinea Pedis et Manum", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 9, 169,189-90, (2000). (1.3.b)
B4. Tatlıcan, S., "Dermatitler", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 9, 230-2 (2000). (1.3.b)
B5. Tatlıcan, S., Z. Karaaslan, F. Eskioğlu, R. Sasmaz, A. Aşkar, A. Tekeli, H. Üstün, "Bir Behçet Hastalığı Olgusu", Lepra Mecmuası, 32,163-171, (2001). (1.3.b)
B6. Tatlıcan, S., H. Kaya, A. Tekeli, F. Eskioğlu, "Successful Treatment For Acrodermatitis Continua Of Hallopeu Using Topical Calcipotriol And Low Dose Cyclosporine", Lepra Mecmuası, 35, 39-43 (2004). (1.3.b)
B7. Kaya, H., S. Tatlıcan, P. Kartal Durmazlar, F. Eskioğlu, "Folliküler Oklüzyon Tetradı: Vaka Sunumu", Lepra Mecmuası, 35, 44-49 (2004). (1.3.b)
B8. Ersoy, R., O. Ersoy, S. Tatlıcan, Ö. Yayar, M. Gümüş, B. Çakır, "The Thyroid in Behcet's Disease: Hormonal and Ultrasonographic Findings", Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 11, 70-72 (2007). (1.3.b)
B9. Tatlıcan, S., B.Ç. Cemil, F. Eskioğlu, Z. Bodur, A. Adabağ, "A Case of Palmoplantar Lichen Planus Treated with Low Dose Acitretin, Followed by Lichen Planus Pigmentosus", Türkiye Klinikleri J. Dermatol, 18, 63-66 (2008). (1.3.b)
B10. Canpolat, F., H. Akpınar, B.Ç. Cemil, S. Tatlıcan, F. Eskioğlu, B. Öcal, "Antifosfolipid Sendrom İle İlişkili Primer Anetoderma Olgusu", Dermatose, 7, 45-48 (2008). (1.3.b)
B11. Tatlıcan, S., Z. Ulukaradağ, B.Ç. Cemil, Ü.G. Kale, F. Eskioğlu, A.T. Arıkök, "Bir Olgu: Psoriasis Vulgaris Ve Pemfigus Foliaseus Birlikteliği", Türkiye Klinikleri J. Dermatol, 18, 253-8 (2008). (1.3.b)
B12. Tatlıcan, S., Ö. Gülbahar, C. Eren, F. Eskioğlu, M.A. Ergün, A. Yılmaz, "An Apoptotic View to What Happens at Periphery in Psoriasis", J. Turk. Acad. Dermatol, 3, 93201a (2009). (1.3.b)
B13. Tatlıcan, S., C. Eren, F. Eskioğlu, "Mesleki Deri Hastalıkları 1: Mesleki Kontakt Dermatitler", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 18, 36-39 (2009). (1.3.b)
B14. Tatlıcan, S., C. Eren, F. Eskioğlu, "Mesleki Deri Hastalıkları 2: Kontakt Dermatit Dışı Mesleki Deri Hastalıkları", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 18, 56-58 (2009). (1.3.b)
B15. Tatlıcan, S., F. Canpolat, C. Eren, F. Eskioğlu, O. Yeşilli, P.K. Durmazlar, A. Arıkök, "Paraneoplazik Bir Birliktelik: Subakut Kütanöz Lupus Eritematozus Ve Küçük Hücreli Akciğer Kanseri", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 18, 118-120 (2009). (1.3.b)
B16. Şimşek, K.K., S. Tatlıcan, F. Köybaşıoğlu, A. Baylak, F. Eskioğlu, C. Eren, "Bir Zosteriform Liken Planus Olgusu: İzomorfik ya da İzotopik Yanıt", İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,14, 99-101 (2008). (1.3.b)
B17. Kaya, H., S. Tatlıcan, F. Eskioğlu, D. Yılmazer, Ü. Han, "Psoriasis Vulgaris Hastalarında Bcl-2 Boyanma Sıklığının Araştırılması", İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 14, 59-62 (2008). (1.3.b)
B18. Şahin, G., S. Tatlıcan, F. Eskioğlu, " Behçet Hastalarında Human Herpes Virus 6 Antikorları", İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi, 4, 6-8 (2009). (1.3.b)
B19. Tatlıcan S., M. Zungur, B. Ç. Cemil, F. Eskioğlu, H. Boztaş, " Bupropiona Bağlı Bir Serum Hastalığı Benzeri Reaksiyon", İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi, 4, 18-20 (2009). (1.3.b)
B20. Tatlıcan S., Ö. Gülbahar, C. Eren, K.K. Şimşek, F. Eskioğlu, "Psoriasis Hastalarında Serum Resistin Düzeyleri Artmıştır Ve Hastalık Şiddeti İle Korelasyon Göstermektedir", İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 14, 67-71 (2008). (1.3.b)
B21. Tatlıcan S., F. Canpolat, P.K. Durmazlar, C. Eren, F. Eskioğlu, "İsotretinoin Tedavisi Sırasında Periferik Yüz Felci Gelişimi", İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 14, 89-91 (2008). (1.3.b)